УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА



13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3711


від 07/12/2018
Про затвердження Програми ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік



Керуючись Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, беручи до уваги ухвалу міської ради від 21.12.2017 № 2786 Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, з метою належного інформування громади м. Львова про діяльність Львівської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік (додається).
2. Львівському комунальному підприємству Зелене місто забезпечити реалізацію Програми ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік.
Відповідальний: директор ЛКП Зелене
місто“.
3. Встановити, що видатки на фінансове забезпечення реалізації Програми ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік повинні проводитися у межах коштів, передбачених у вигляді внесків до статутного капіталу ЛКП Зелене місто у 2018 році.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.




Міський голова А. Садовий



Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№____
ПРОГРАМА
ознайомлення громади м
. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік
1. Загальні положення

1.1. Одним з фундаментальних принципів місцевого самоврядування в Україні є принцип гласності. Такий принцип закріплює обов’язок максимальної відкритості у діяльності органу місцевого самоврядування і свободи інформації.
1.2. На сьогоднішній день місто Львів зіткнулося з труднощами, які стосуються поводження з твердими побутовими відходами. Вирішення таких труднощів потребує неодмінного залучення ініціативних мешканців міста, громадських організацій та фахового середовища у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
1.3. З метою вирішення питання належного поводження з відходами у місті, Львівська міська рада реалізовує проект комплексного вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові, складовою якого є будівництво сучасного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів.
1.4. За таких умов актуальним стає питання належного інформування громадськості про діяльність Львівської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами на 2018 рік (надалі – Програма) є:
2.1.1. Підвищення рівня обізнаності громади м. Львова з діяльністю Львівської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
2.1.2. Ознайомлення громадськості з сучасними технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
2.1.3. Налагодженню системного діалогу органу місцевого самоврядування м. Львова з мешканцями міста.
3. Виконавці Програми

3.1. Виконавцем Програми у частині ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами є Львівське комунальне підприємство Зелене місто“.
3.2. Контроль за виконанням Програми здійснює департамент з питань поводження з відходами та департамент економічного розвитку.
4. Способи реалізації Програми

4.1. Реалізація Програми здійснюватиметься через:
4.1.1. Участь виконавця Програми у публічних заходах з метою ознайомлення громади м. Львова з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
4.1.2. Організацію ознайомчих поїздок на сучасні європейські комплекси з перевантаження та переробки твердих побутових відходів.
4.1.3. Інші способи інформування громадськості про сучасні європейські технології у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Джерелами фінансування Програми є кошти, передбачені як внески до статутного капіталу Львівського комунального підприємства Зелене місто у 2018 році та інші джерела, незаборонені законодавством України.
5.2. Такі кошти скеровуються на:
5.2.1. Виготовлення інформаційних матеріалів, які містять відомості про сучасні європейські технології у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
5.2.2. Організацію ознайомчих поїздок на сучасні європейські комплекси з перевантаження та переробки твердих побутових відходів з забезпеченням транспортування та, у разі необхідності, проживання учасників поїздки.
5.2.3. Інші видатки, необхідні для реалізації Програми відповідно до поставленої мети.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити належне інформування громади м. Львова з діяльністю Львівської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами, а також ознайомити громадськість з сучасними європейськими технологіями у сфері поводження з твердими побутовими відходами.




Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління економіки Р. Панасюк




Дата оприлюднення: 07/25/2018