УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 519


від 05/26/2016
Про затвердження Програми забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2016 – 2018 рокиКеруючись Законами України “Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“, відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 “Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян“, з метою ефективного забезпечення організації роботи комунальної установи “Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2016 – 2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.

Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2016 – 2018 роки
1. Загальна частина

1.1. Програма забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2016-2018 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування комунальної установи “Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду“ (надалі – Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду), створеної відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4884 та Положення про комунальну установу “Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду“, затвердженого наказом управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради від 17.03.2016 № 16-з, як неприбуткової установи, заснованої на комунальній власності і підпорядкованої органу, уповноваженому управляти Львівським міським центром приватизації державного житлового фонду - управлінню комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – Уповноважений орган), а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з Львівським міським центром приватизації державного житлового фонду.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“, Цивільного кодексу України, Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за № 109/17404, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Положення про Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду.
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є виконання Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду“ та створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання громадянам послуг з приватизації державного житлового фонду:
2.2.1.1. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, у яких мешкають двоє і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв тощо) державного житлового фонду.
2.2.1.2. Оформлення заяви-згоди особам, які виявили бажання приватизувати займане ними житло, та надання необхідної консультації щодо приватизації державного житлового фонду.
2.2.1.3. Приймання заяв – письмової згоди всіх повнолітніх членів сім’ї наймача з необхідним пакетом документів з Центру надання адміністративних послуг м. Львова.
2.2.1.4. Підготовка та оформлення наказу про передачу державного житлового фонду у власність громадян та оформлення свідоцтв про право власності на квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитку, які реєструються в органах приватизації і не потребують нотаріального посвідчення.
2.2.1.5. Оформлення розрахунку вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується.
2.2.1.6. Оформлення та видача громадянам приватизаційних платіжних доручень, заповнених згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з питання безготівкових розрахунків в Україні у національній валюті.
2.2.2. Створення бази даних з приватизації квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах, де мешкають два і більше наймачів, котрі належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.
3. Предмет та основні засади реалізації діяльності
з приватизації державного житлового фонду

3.1. Предметом та основними засадними компонентами реалізації діяльності з приватизації державного житлового фонду є відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, у яких мешкають двоє і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка Львівському міському центру приватизації державного житлового фонду за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний рік.

5. Механізм реалізації завдань
приватизації державного житлового фонду

5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду, а контроль покладається на управління комунальної власності департаменту економічної політики, яке виступає головним розпорядником коштів.
5.2. Фінансування Програми відбувається відповідно до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету м. Львова у 2016-2018 роках.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. У результаті виконання Програми очікується створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.
7. Прикінцеві положення

7.1. Ця Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова згідно з планом використання бюджетних коштів на реалізацію Програми на відповідний бюджетний рік.
Секретар ради А. Забарило


Візи:

Начальник комунальної установи
“Львівський міський центр приватизації
державного житлового фонду“ Г. Флюнт


Начальник управління
комунальної власності І. Свистун
Дата оприлюднення: 06/08/2016