УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 24


від 12/17/2015
Про продаж ТзОВ “СіТіПарк Львів“ земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “СіТіПарк Львів“ від 14.12.2015 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.12.2015 за № 2-23951/АП), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 15.09.2015 за № Ш-3692 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2015, індексний № 44046500, договір про створення та функціонування індустріального парку від 26.06.2015 № 1, ухвалу міської ради від 01.10.2015 № 5146 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 18.07.2013 № 2567 і від 27.08.2015 № 5027 та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу ТзОВ “СіТіПарк Львів“ на вул. Т. Шевченка, (промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 127, 128 Земельного кодексу України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України Про індустріальні парки, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 “Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності“ (зі змінами), ухвалою міської ради від 26.07.2012 № 1675 “Про затвердження Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові“ (зі змінами), з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки на вул. Т. Шевченка (промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1).
1.2. Ціну продажу земельної ділянки вул. Т. Шевченка (промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1), що становить 52 522 246 (п’ятдесят два мільйони п’ятсот двадцять дві тисячі двісті сорок шість) грн. 00 коп. на підставі експертної грошової оцінки (висновок від 14.12.2015).
2. Продати товариству з обмеженою відповідальністю “СіТіПарк Львів“ земельну ділянку загальною площею 23,4913 га (кадастровий номер 4610137500:12:003:0006) на вул. Т. Шевченка (промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для створення та функціонування індустріального парку Рясне-2“.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю “СіТіПарк Львів“:
3.1. Укласти з Львівською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки з розтермінуванням суми платежу на 24 (двадцять чотири) місяці з моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки при умові сплати 50 відсотків вартості земельної ділянки.
3.2. Сплатити вартість земельної ділянки, зменшену на суму сплаченого авансового внеску, відповідно до договору № 80 про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки на вул. Т. Шевченка (промислова зона “Рясне-2“, ділянка 1-1) від 10.12.2015. Решту вартості земельної ділянки сплатити:
3.2.1. Протягом 30-ти календарних днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки – у сумі 16 459 073 (шістнадцять мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч сімдесят три) грн. 00 коп., що становить 50 відсотків вартості земельної ділянки з врахуванням сплаченого авансового внеску.
3.2.2. З розтермінуванням суми платежу терміном на 24 (двадцять чотири) місяці з моменту укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки не рідше ніж один раз на три місяці згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох
місяців після внесення першого або чергового платежу – у сумі
26 261 123 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят одна тисяча сто двадцять три) грн. 00 коп. з врахуванням індексу інфляції, встановленого Держкомстатом за період з місяця, який настає за тим, у якому внесено перший платіж, по місяць, який передує місяцю внесення платежу.
3.3. Забезпечити цілодобовий доступ:
3.3.1. До існуючих на території ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж.
3.3.2. На територію ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
3.4. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України.
4. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж
або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного
розрахунку за договором купівлі-продажу.

5. Припинити договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 15.09.2015 за № Ш-3692 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2015, індексний № 44046500, з моменту сплати 50 відсотків вартості земельної ділянки та скасувати державну реєстрацію права оренди землі.
6. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.
Відповідальний: директор департаменту
містобудування.
7. Попередити власника земельної ділянки, що право власності на землю може бути припинено у випадках, передбачених ст. ст. 140, 143 Земельного кодексу України.
8. Встановити, що невиконання основних умов договору про створення та функціонування індустріального парку від 26.06.2015 № 1 є підставою для розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки.
9. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. Садовий