УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2588


від 11/16/2017
Про затвердження меморандуму про порозуміння між Львівською міською радою та Рясне-Руською сільською радоюРозглянувши меморандум про порозуміння між Львівською міською радою та Рясне-Руською сільською радою від 03.11.2017, з метою вирішення багаторічного конфлікту між м. Львовом та Рясне-Руською сільською радою Яворівського району, спричиненого непорозумінням у частині погодження меж між цими адміністративно-територіальними одиницями з 1988 року, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити меморандум про порозуміння між Львівською міською радою та Рясне-Руською сільською радою, який підписаний у м. Львові 03.11.2017 (додається).
2. Департаменту містобудування забезпечити повне та своєчасне виконання пункту 3.4 меморандуму.
Відповідальний: директор департаменту містобудування.
3. Юридичному департаменту забезпечити повне та своєчасне виконання пункту 3.5 меморандуму.
Відповідальний: директор юридичного департаменту.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

МЕМОРАНДУМ ПРО ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ЛЬВІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА РЯСНЕ-РУСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ (далі – Меморандум)


м. Львів “03“ листопада 2017 року

Ми, що підписалися нижче, представники територіальних громад, з однієї сторони, Львівська міська рада в особі Львівського міського голови А. Садового (далі – Місто), та з іншої сторони, Рясне-Руська сільська рада, в особі сільського голови Е. Смокоровської (далі – Село), (в подальшому разом іменуються “Сторони“), цим Меморандумом засвідчуємо наші наміри щодо співпраці для успішного досягнення його мети.
1. Мета Меморандуму

1.1. Метою Меморандуму є вирішення багаторічного конфлікту між Містом та Селом спричиненого непорозумінням в частині погодження меж міста та села від 1988 року (далі – Конфлікт).
1.2. Кінцевою метою Меморандуму є узгодження меж між населеними пунктами та початок діяльності ТзОВ “СіТіПарк в індустріальному парку Міста.
1.3. Моментом досягнення мети Меморандуму потрібно вважати початок будівництва ТзОВ “СіТіПарк в індустріальному парку Міста, виконання пункту 3.1. Меморандуму та прийняття відповідного рішення сесією Львівської міської ради щодо корегування меж міста у відповідності до Меморандуму.

2. Завдання Меморандуму

2.1. Завданнями Меморандуму є:
2.1.1. Мирне та конструктивне врегулювання Конфлікту.
2.1.2. Досягнення та закріплення в межах чинного законодавства України попередніх домовленостей щодо мирного врегулювання Конфлікту.
2.1.3. Припинення громадою Села протидії законній господарській діяльності ТзОВ “СіТіПарк на території індустріального парку Міста.
3. Виконання Меморандуму

3.1. З моменту підписання Меморандуму, Сторони протягом 15 (п’ятнадцяти) днів доводять до відома представників їхніх територіальних громад про підписання Меморандуму та встановлення мети Меморандуму визначеної в Розділі 2 Меморандуму шляхом розгляду та затвердження Меморандуму на пленарних засіданнях відповідних рад.
3.2. З моменту виконання пункту 3.1. Меморандуму, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) дня з моменту підписання Меморандуму, Село та територіальна громада села Рясне-Руське припиняє протидію законній господарській діяльності ТзОВ “СіТіПарк на території індустріального парку Міста.
3.3. Сторони домовились, що межу між Містом та Селом пропонується встановити згідно з графічними матеріалами, які є невід’ємними частинами цього Меморандуму.
3.4. Сторони домовляються, що подальші кроки щодо корегування меж населених пунктів міста Львів та села Рясне-Руське буде відбувається у відповідності до чинного законодавства України.
3.5. Сторони домовились, що з моменту підписання Меморандуму вони звертаються до суду в якому розглядається адміністративна справа № 813/2793/17 з клопотанням про зупинення провадження у справі для примирення сторін та встановлення меж населених пунктів.
3.6. З моменту досягнення мети Меморандуму визначеної в п. 1.3. Меморандуму але не пізніше 1 (одного) дня, Рясне-Руська сільська рада відмовляється від адміністративного позову в адміністративній справі № 813/2793/17 у зв’язку з примиренням Сторін.
3.7. Сторони домовились, що після досягнення мети Меморандуму визначеної в п. 1.3. Меморандуму в подальшому не ініціюють будь-які судові процеси щодо питань, які є предметом цього Меморандуму.
3.8. Цей Меморандум складений у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

___________________А. Садовий _________________Е. Смокоровська


Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. начальника управління
земельних ресурсів Е. Колос

Дата оприлюднення: 11/22/2017