УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 1649


від 03/28/2002
Про затвердження Статуту територіальної громади міста Львова
Зміни
у додаток згідно з ухвалою 3153-2010
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про Статут територіальної громади м.Львова'
Втратив чинність
З 27.12.2017 у зв'язку з державною реєстрацією Статуту територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 07.12.2017 № 2667
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про Статут територіальної громади м. Львова'

  Розвиваючи древні традиції здійснення самоврядування у місті Львові, керуючись Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування від 25 жовтня 1985р., беручи до уваги висновки Стамбульської Конференції Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (Хабітат II) від 3-14 червня 1996 р., які викладені у положеннях декларації про населені пункти, виконуючи ст.19; п.48 ч.1 ст.26; ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, узгоджуючи інтереси та волю територіальних громад міст Львова та Винники, селищ міського типу Брюховичі та Рудно
  Львівська міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Статут територіальної громади міста Львова.
  2. Міському голові забезпечити оприлюднення Статуту територіальної громади міста Львова.
  3. Секретарю Львівської міської ради забезпечити реєстрацію Статуту територіальної громади міста Львова в органах юстиції України.
  4. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на секретаря Львівської міської ради.  Міський голова В.Куйбіда


                       ДОДАТОК до ухвали Львівської міської ради від 28 березня 2002 року № 1649

  СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЛЬВОВА

  Місто Львів - адміністративно-політичний, соціально-економічний, історико-культурний та інтелектуальний центр України.
  Місто Львів засноване галицько-волинським королем Данилом Романовичем (1225-1264 рр.), назване на честь його сина Лева. Перша згадка про місто Львів в Галицько-Волинському літописі датована 1256 роком.
  Мережа промислових підприємств та об'єктів соціальної інфраструктури міста Львова забезпечує спільні потреби всіх територіальних громад у межах Львівської області, сприяє соціально-економічному, культурному та інтелектуальному розвитку Галичини.
  Враховуючи особливості історичного розвитку міста Львова та беручи до уваги природний процес урбанізації населених пунктів, Львівська міська рада підтверджує особливі правові (конституційні, фінансові, адміністративні, земельні та цивільні) відносини, у яких перебуває територіальна громада міста Львова з територіальними громадами міста Винники, селища міського типу Брюховичі та селища міського типу Рудно.
  Львів – місто обласного значення, особливий статус якого визначається: рішенням ЮНЕСКО від 05.12.1998 р. про внесення центральної частини Львова до Списку всесвітньої культурної спадщини; Указом Президента України від 02.07.1997р. №603 "Про збереження історичної забудови центральної частини м. Львова", "Програмою державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998-2002 роки", схаленою постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998р. №1406, "Комплексною програмою збереження історичної забудови м. Львова" затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.1997р. №1266, рішенням Львівської обласної ради від 28.12.1999р. №224 "Про затвердження "Положення про місто Львів - адміністративний центр Львівської області".

  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 1. Назва документу
  Цей документ надалі називається Статутом територіальної громади міста Львова.

  Стаття 2. Територія міста Львова
  Територія міста Львова – визначений законодавством України простір у межах якого територіальна громада міста Львова безпосередньо або через утворювані нею органи здійснює міське самоврядування.
  Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством України за згодою міської ради з обов'язковим урахуванням думки міської громади.

  Стаття 3. Приміська територія
  Приміською територією міста Львова є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку, і яка складається із земель, що використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад приміських населених пунктів.
  Межі приміської зони та її статус визначаються в установленому порядку з урахуванням думки міської громади та інших зацікавлених територіальних громад.

  Стаття 4. Райони міста Львова
  Місто Львів розділене на шість адміністративних районів: Галицький, Личаківський, Шевченківський, Франківський, Залізничний, Сихівський. Районам міста підпорядковані: Личаківському - м.Винники, Шевченківському - смт. Брюховичі, Залізничному - смт. Рудно.
  Утворення нових районів на території міста, встановлення їх меж, зміна меж існуючих районів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  Стаття 5. Зони зі спеціальним статусом
  Утворення на території міста територіальних зон із спеціальним статусом (історико-заповідних, лісопаркових, тощо) здійснюється відповідно до закону з урахуванням думки міської громади, за поданням міської ради.

  Стаття 6. Форми співпраці органів місцевого самоврядування
  Органи міського самоврядування можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших населених пунктів України в асоціації, інші добровільні об'єднання.

  Стаття 7. Символіка територіальної громади міста Львова
  Територіальна громада міста Львова має власну символіку - Герб, прапор, хоругви. Положення про символіку територіальної громади міста та порядок її використання затверджується рішенням міської ради.

  Стаття 8. День міста Львова
  День міста Львова та Положення про порядок святкування Дня міста Львова визначається Львівською міською радою.

  Стаття 9. Звання "Почесний громадянин міста Львова"
  За вагомі заслуги перед львівською громадою Львівська міська рада може присвоювати звання "Почесний громадянин міста Львова".
  Підстави та порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Львова" встановлюється "Положенням про почесного громадянина міста Львова", яке затверджується Львівською міською радою.

  Стаття 10. Відзнаки міста Львова
  Львівська міська рада засновує відзнаки, якими нагороджуються особи, які мають значні заслуги перед містом.
  Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюється "Положенням про відзнаки міста", яке затверджується Львівською міською радою.

  РОЗДІЛ 2. САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ

  Стаття 11. Система міського самоврядування
  До системи міського самоврядування належать:
  - територіальна громада міста Львова;
  - Львівська міська рада;
  - Львівський міський голова;
  - виконавчі органи Львівської міської ради;
  - органи самоорганізації населення міста Львоза.

  Стаття 12. Відносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади
  Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.
  Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
  Органи виконавчої влади не вправі видавати обов'язкові для органів і посадових осіб міського самоврядуваня акти з питань, віднесених до відання міського самоврядування, або регламентувати їх діяльність.
  Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

  Стаття 1З. Територіальна громада міста Львова
  Територіальна громада міста Львова є основним носієм функцій і повноважень міського самоврядування, які нею здійснюються як безпосередньо, так і через органи міського самоврядування.
  Територіальну громаду утворюють жителі міста Львова.

  Стаття 14. Статус територіальних громад міста Винники, селищ міського типу Брюховичі та Рудно
  Відповідно до чинного законодавства України жителі міста Винники, селища міського типу Брюховичі та селища міського типу Рудно формують самостійні територіальні громади, які наділяються правом:
  - обирати міського голову Львова та депутатів Львівської міської ради;
  - брати участь у проведенні місцевого референдуму у місті Львові;
  - мати власний бюджет, який затверджується у встановленому порядку.
  Перелік цих правомочностей не є вичерпним та може бути доповненим відповідно до чинного законодавства.

  Стаття 15. Форми участі членів територіальної громади у міському самоврядуванні
  Право жителів міста Львова на участь у міському самоврядуванні реалізується шляхом участі у:
  - міському референдумі;
  - виборах депутатів Львівської міської ради та Львівського міського голови;
  - загальних зборах громадян за місцем проживання;
  - індивідуальних та колективних зверненнях (петиціях) до органів та посадових осіб міського самоврядування;
  - місцевих ініціативах;
  - громадських слуханнях;
  - роботі органів міського самоврядування;
  - інших, не заборонених законом, формах.

  Стаття 16. Міський референдум
  Міський референдум - це спосіб вирішення територіальною громадою міста, шляхом прямого голосування, питань, віднесених Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.
  Рішення, прийняті міським референдумом, є обов'язковими для виконання органами та посадовими особами міського самоврядування в межах міста.
  Порядок призначення та проведення міського референдуму, а також перелік питань, що вирішуються референдумом, визначаються законом.

  Стаття 17. Міські вибори
  Міські вибори - це спосіб формування органів міського самоврядування шляхом голосування членами територіальної громади міста Львова.

  Стаття 18. Загальні збори громадян
  Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання по будинках, вулицях, кварталах, житлових масивах, мікрорайонах або інших внутрішньоміських територіальних утвореннях для обговорення питань місцевого значення, обрання органів самоорганізації населення, заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування та органів самоорганізації населення, прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, охорони громадського порядку, збереження житлового фонду, пам'яток історії та культури, надання допомоги соціально незахищеним членам міської громади.

  Стаття 19. Порядок скликання загальних зборів громадян
  Загальні збори громадян скликаються органами самоорганізації населення, міським головою, міською радою, а також за пропозицією не менше ніж 10 відсотків жителів внутрішньоміського територіального утворення міста. Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніше, ніж за два тижні до їх проведення, із зазначенням часу скликання, місця проведення та порядку денного.

  Стаття 20. Проведення загальних зборів громадян
  Загальні збори громадян є правомочними за умови участі на них не менше 3/4 чисельності громадян, які проживають на відповідній території. На загальних зборах громадян головує міський голова, керівник відповідного виконавчого органу чи органу самоорганізації населення або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян.
  Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар.
  Порядок денний і порядок роботи загальних зборів громадян затверджується зборами за пропозицією органу, який їх скликав.
  Виконавчі органи ради надають необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
  На засіданні ведеться протокол, який підписує голова та секретар загальних зборів громадян. Обов'язково до протоколу додаються список учасників із зазначенням місця їх проживання і підтвердження їх повноважень від відповідних зборів громадян внутрішньоміських територіальних утворень.

  Стаття 21. Рішення загальних зборів громадян
  Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.
  Рішення приймаються не менше, ніж 2/3 голосів присутніх, його підписує голова та секретар загальних зборів громадян.
  Рішення зборів є обов'язковим для відповідних органів самоорганізації населення та враховуються органами і посадовими особами міського самоврядування.

  Стаття 22. Індивідуальні звернення жителів міста Львова до органів і посадових осіб міського самоврядування
  Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

  Стаття 23. Колективні звернення жителів міста Львова до органів і посадових осіб міського самоврядування
  Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування, підписані не менш як десятьма жителями міста.
  Такі звернення мають на меті:
  - внесення до Львівського міського голови, Львівської міської ради, її виконавчих органів конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій, стану довкілля;
  - аналіз роботи органів міського самоврядування загалом, або заслуховування звітів про виконання окремих завдань щодо соціально-економічного або культурного розвитку міста, стан довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством до відання міського самоврядування;
  - порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
  - порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування.
  Колективні звернення розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування в першочерговому порядку.

  Стаття 24. Місцеві ініціативи
  Жителі міста Львова можуть ініціювати розгляд в Львівській міській раді у порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
  Суб'єктами права місцевої ініціативи можуть бути:
  - члени територіальної громади міста чисельністю не менш, ніж 10 тисяч жителів;
  - міський осередок (міська організація) політичної партії, іншого всеукраїнського об'єднання громадян, зареєстрованих Міністерством юстиції України;
  - трудовий колектив підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, з чисельністю працюючих не менш, ніж 200 осіб.

  Стаття 25. Порядок внесення місцевої ініціативи
  Місцева ініціатива передбачає винесення на розгляд міської ради, її виконавчих органів, міського голови у письмовій формі пропозиції про необхідність розгляду питання чи прийняття органами або посадовими особами міського самоврядування рішення або вжиття необхідних заходів.
  Місцева ініціатива оформляється підписними листами про підтримання ініціативи не менш, як 10 тисячами жителів, на кожному з яких повинно бути зазначено текст місцевої ініціативи, а жителів поряд із своїм підписом зазначають своє місце проживання та номер паспорта, а ініціатива міського осередку політичної партії, іншого всеукраїнського об'єднання громадян, зареєстрованих Міністерством юстиції України, трудового колективу підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, з чисельністю працюючих не менш, ніж 200 осіб – протоколом загальних зборів, підписаних головою та секретарем зборів.

  Стаття 26. Розгляд місцевої ініціативи
  Місцеві ініціативи, внесені до Львівської міської ради та її виконавчих органів, розглядаються на їх чергових засіданнях з обов'язковою участю членів ініціативної групи, а внесені на ім'я міського голови - в першочерговому порядку.
  З питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, приймається рішення, яке доводиться до відома членів громади не пізніш як у 10-денний строк.

  Стаття 27. Громадські слухання
  Територіальна громада міста Львова має право не рідше одного разу на рік проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами Львівської міської ради, посадовими особами міського самоврядування, керівниками виконавчих органів ради, підприємств та організацій комунальної власності, під час яких жителі міста заслуховують звіти про їх діяльність, порушують проблеми та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення.
  Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами міського самоврядування.

  Стаття 28. Організація громадських слухань
  Громадські слухання проводяться з ініціативи міської ради або її постійних комісій, виконавчих органів міської ради, органів самоорганізації населення.
  Якщо протягом року вказані органи та посадові особи не скликали громадських слухань, то такий обов'язок покладається на міського голову.
  На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій і громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями, що виносяться на обговорення.
  Громадські слухання є відкритими.

  Стаття 29. Проведення громадських слухань
  На громадських слуханнях обираються головуючий засідання та секретар, який веде протокол.
  На громадських слуханнях заслуховуються звіти та інформації про роботу Львівського міського голови, Львівської міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення, а також обговорюються інші важливі питання діяльності територіальної громади Львова, які віднесені до відання міського самоврядування, проекти рішень Львівської міської ради та її виконавчих органів.
  У протоколі зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, короткий зміст і внесені пропозиції.
  До протоколу додаються звіти та інформації осіб, запрошених на слухання. Протокол підписує голова засідання, секретар і затверджує міський голова. Протоколи громадських слухань зберігаються у Львівській міській раді.

  Стаття 30. Пропозиції громадських слухань
  Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадських слухань, якщо за них проголосувала більшість жителів міста, що брала в них участь.
  Пропозиції, запити, рекомендації, внесені під час громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами та посадовими особами міського самоврядування.

  Стаття 31. Участь жителів у роботі органів міського самоврядування
  Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. Особи, які виявили бажання відвідати пленарне засідання Львівської міської ради, повинні повідомити про це секретаріат міської ради. Обов'язок організації відвідування жителями міста пленарних засідань міської ради покладається на секретаріат ради. Порядок відвідування пленарних засідань міської ради визначається Регламентом Львівської міської ради.
  Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради під час розгляду питань, пов'язаних з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до. відання органів міського самоврядування.

  Стаття 32. Участь жителів у роботі міського самоврядування через діяльність міських осередків політичних партій та громадських організацій
  Жителі міста можуть брати участь у здійсненні міського самоврядування через діяльність міських осередків і територіальних організацій політичних партій та громадських організацій, зареєстрованих у встановленому законом порядку.

  Стаття 33. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування
  Жителі міста можуть також використовувати:
  - громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування, зокрема заздалегідь оприлюднених планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
  - членство в комісіях, утворених на громадських засадах при органах та посадових особах міського самоврядування;
  - участь у роботі фахових організацій, створених при виконавчих органах міського самоврядування;
  - участь у роботі громадських рад, утворених при міській раді для вивчення потреб окремих категорій жителів міста, практики надання їм послуг у системі міського самоврядування, залучення до здійснення міського самоврядування. Положення про такі ради розробляється виконавчим комітетом міської ради і затверджується Львівською міською радою;
  - робота в органах самоорганізації населення;
  - виконання громадських робіт з благоустрою території міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста.

  Стаття 34. Система органів самоорганізації населення
  Систему органів самоорганізації населення в місті становлять:
  - домові, вуличні, квартальні комітети;
  - ради (комітети) самоорганізації в житлових масивах міста.
  Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається законом.

  РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Стаття 35. Львівська міська рада
  Львівська міська рада - представницький орган територіальної громади, здійснює від імені громади функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
  Загальний склад Львівської міської ради визначається відповідно до закону.

  Стаття 36. Порядок формування Львівської міської ради
  Львівська міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації та проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією та законами України.

  Стаття 37. Депутат Львівської міської ради
  Депутат міської ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців і здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законом і цим Статутом до відання міської ради.
  Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.
  Перед вступом на посаду депутати складають урочисту присягу такого змісту:
  ПРИСЯГАЮ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ.
  ПРИСЯГАЮ ДОТРИМУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ.
  ПРИСЯГАЮ ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПУТАТА ВИКОНУВАТИ ЧЕСНО ТА СУМЛІННО В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДИ МІСТА ЛЬВОВА.
  Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією та законами України.

  Стаття 38. Сесія Львівської міської ради
  Львівська міська рада проводить свою роботу сесійно.
  Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради. Порядок проведення сесій визначається Регламентом ради, який вноситься ініціативною групою депутатів на перше пленарне засідання ради. Регламент приймається якнайдалі на другій сесії ради та діє впродовж всього терміну, на який обрана Львівська міська рада.
  асідання ради проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від присутніх депутатів на засіданні міської ради.
  Рішення ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
  На сесіях міської ради можуть розглядатися всі питання місцевого значення, віднесені до відання міського самоврядування.
  Рішення ради підписує головуючий на засіданні ради.
  Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Львівської міської ради.

  Стаття 39. Постійні комісії ради
  Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
  Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій та обрання їх голів визначаються Регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

  Стаття 40. Тимчасові контрольні комісії Львівської міської ради
  Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міського самоврядування.

  Стаття 41. Львівський міський голова
  Львівський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Львова.
  Львівський міський голова обирається жителями міста в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
  Повноваження Львівського міського голови починаються з моменту скаладення присяги такого змісту:
  ПРИСЯГАЮ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ.
  ПРИСЯГАЮ ДОТРИМУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ.
  ПРИСЯГАЮ ОБОВ'ЯЗКИ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВИКОНУВАТИ ЧЕСНО ТА СУМЛІННО В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДИ МІСТА ЛЬВОВА.
  Львівський міський голова здійснює повноваження, віднесені законом до його відання.

  Стаття 42. Секретар Львівської міської ради
  Секретар Львівської міської ради обирається за пропозицією Львівського міського голови радою з числа її депутатів на строк її повноважень та працює на постійній основі.
  Секретар Львівської міської ради здійснює повноваження, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом Львівської міської ради до його відання.

  Стаття 43. Виконавчий комітет міської ради
  Виконавчий комітет є виконавчим органом Львівської міської ради, який утворюється Львівською міською радою на строк її повноважень.
  Порядок утворення, його формування, затвердження персонального складу визначається Регламентом ради.

  Стаття 44. Повноваження виконавчого комітету Львівської міської ради
  Повноваження виконавчого комітету ради визначаються законом та міською радою.

  Стаття 45. Виконавчі органи Львівської міської ради
  Виконавчими органами ради є департаменти, районні адміністрації, відділи, управління, та, за потребою, інші органи.
  Департаменти - утворюються міською радою з метою комплексного управління окремими або однорідними галузями міського господарства.
  Районні адміністрації - утворюються міською радою з метою комплексного управління адміністративними районами міста Львова.

  Стаття 46. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування
  Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
  Підстави, види та порядок відповідальності органів і посадових осіб визначаються Конституцією та законами України.

  Стаття 47. Відносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями
  Відносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території міста, визначаються формою їх власності, джерелами фінансування та характером діяльності.
  Відносини ради і виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах підпорядкованності, підзвітності та підконтрольності.
  Відносини ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами й організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній та податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

  Стаття 48. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування
  Акти міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними особами на території міста Львова.
  Акти міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів.

  РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Стаття 49. Комунальна власність міста Львова
  Матеріальною та фінансовою основою міського самоврядування, згідно з Конституцією України, є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні обласної ради.
  Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законом порядку як власність міста.

  Стаття 50. Виключна власність міста Львова
  Виключно у комунальній власності міста перебувають об'єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об'єктів міста (міські системи водо- та енергопостачання, інженерні комунікації, пам'ятки культури та архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
  Перелік об'єктів виключно комунальної власності визначається рішенням міської ради.
  Визначені рішенням міської ради об'єкти виключно комунальної власності міста не можуть бути відчужені в будь-якій формі.

  Стаття 51. Суб'єкт права комунальної власності міста
  Суб'єктом права комунальної власності міста є міська громада, яка здійснює це право безпосередньо, шляхом міського референдуму та через органи і посадових осіб міського самоврядування.
  Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону та ухвал ради здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі за дозволу ради виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або в тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизовуються та передаються у користування й оренду.
  Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються міською радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

  Стаття 52. Правомочності міської ради щодо комунальної власності
  Міська рада має право:
  1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
  2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
  3) мати об'єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці.

  Стаття 53. Фінанси міста
  Фінанси міста складаються з:
  - коштів міського бюджету;
  - коштів позабюджетних і цільових фондів;
  - фінансово-кредитних ресурсів;
  - страхових ресурсів;
  - коштів підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
  - відповідної частки коштів підприємств, установ та організацій, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;
  - коштів, отриманих від розміщення міських позик та коштів валютних фондів;
  - коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
  - коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;
  - кошти органів самоорганізації населення;
  - інших фінансових ресурсів, переданих місту.

  Стаття 54. Міський бюджет
  Львівська міська рада самостійно розробляє та затверджує, а виконавчі органи виконують міський бюджет у межах бюджетного законодавства.
  Будь-яке втручання органів державної влади в процес складання, затвердження та виконання міського бюджету не допускається.

  Стаття 55. Доходи міського бюджету
  Доходи міського та районних бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел і закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

  Стаття 56. Видатки міського бюджету
  Розмір і цільове спрямування видатків, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, визначаються міським бюджетом.
  Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
  Видатки міського бюджету поділяються на ті, що пов'язані з виконанням власних повноважень міського самоврядування, а також пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

  РОЗДІЛ 5. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Стаття 57. Гарантії міського самоврядування, його органів та посадових осіб
  Міська громада, органи та посадові особи міського самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

  Стаття 58. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування
  Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають мешканцям міста необхідну інформацію.
  Мешканці міста мають право на одержання інформації щодо:
  - структури і чисельного складу органів міського самоврядування;
  - компетенції органів і посадових осіб міського самоврядування;
  - призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування;
  - змісту всіх актів та документів, що приймаються в системі міського самоврядування;
  - поточної діяльності та планів роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
  - ходу виконання планів і програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, стану збереження довкілля та охорони пам'яток культури і природи;
  - формування та виконання поточного бюджету та бюджету розвитку.
  Порядок і періодичність надання такої інформації, способи оприлюднення визначаються міською радою.

  РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 59. Порядок прийняття Статуту
  Статут територіальної громади міста приймається міською радою відповідно до чинного законодавства.

  Стаття 60. Чинність Статуту
  Статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Статут територіальної громади є постійно діючим актом і перезатвердженню новообраним складом ради не підлягає.
  Статут має вищу юридичну силу щодо інших актів, що видаються в системі міського самоврядування.
  Правові акти органів міського самоврядування та його посадових осіб, які суперечать даному Статуту, застосуванню і виконанню не підлягають.

  Стаття 61. Тлумачення Статуту
  Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада.

  Стаття 62. Порядок внесення змін і доповнень
  Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням міської ради, якщо за прийняття такого рішення проголосувало не менше 2/3 загального складу депутатів міської ради.
  Пропозиції про внесення змін і доповнень до Статуту подаються в порядку місцевої ініціативи; групою депутатів міської ради (не менше 30), міським головою.
  Внесення змін та доповнень, якими Статут приводиться у відповідність до Конституції та законів України, відбувається за ініціативою міського голови в двомісячний термін після набрання чинності даними актами.
  Рішення міської ради, в яких даються зміни та доповнення до Статуту, є невід'ємною частиною Статуту, якщо вони прийняті у встановленому законом порядку. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.  Секретар ради В.Білоус