УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА9-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 699


від 06/29/2000
Про захист звукового середовища в м. Львові
Зміни
згідно з ухвалою 787-2000
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про розгляд протесту прокуратури м. Львова'
На виконання статей 10, 11, 23, 24, 34 Конституції України, ст. 23 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи роз’яснення Конституційного Суду від 14.12.99 р. № 1-6/99, численні звернення громадських організацій, політичних партій та мешканців Львова та з метою збереження історико-культурного образу Львова, недопущення ескалації міжнаціональної напруга, Львівська міська рада ухвалила:

1. Виконавчому комітету міської рада розробити і винести на затвердження міської ради Положення про захист звукового середовища міста Львова.

В Положенні передбачити реалізацію положень ст. 11 Конституції України "Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культура, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх коріннях народів і національних меншин України" та частини 2 ст. 24 "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Термін: до 01.08.2000 р.

2. Тимчасово, до прийняття Положення, оголосити мораторій на трансляцію і виконання пісень аморального змісту та низького естетичного рівня на вулицях, площах і в громадському транспорті міста Львова.

3. При видачі дозволів на здійснення торгівлі та громадського харчування відділу торгівлі та побуту департаменту економічної політики та районним адміністраціям Львівської міської ради обов’язковою умовою передбачити на час дії мораторій виконання його положень у приміщеннях здійснення цієї діяльності.

4. У приміщеннях громадського харчування та торгівлі, з громадському транспорті, на вулицях та площах міста максимальний рівень відтворення звуку не повинен перевищувати санітарних норм /70 дБ/. Не допускається використання засобів підсилення звуку на літніх майданчиках, що межують з житловою забудовою.

5. В окремих випадках при організації масових заходів допускається одноразове призупинення дії ухвали зі згоди і умовах, окреслених міським головою.

6. Відповідальність за порушення пунктів 2 і 4 цієї ухвали прирівняти до порушень ст. 182 Кодексу про адміністративні порушення; передбачені адміністративні штрафи за ці порушення скеровувати на покращення матеріально-технічної бази:

- Львівського міського управління УМВС України у Львівській області (50 %);

- житлово-експлуатаційних управлінь за місцем розташування порушників (20%);

- управління муніципальної дружини м. Львова (30 %).

7. Дану ухвалу опублікувати у засобах масової інформації.

8. Львівському міському управління УМВСУ у Львівській області, управлінню муніципальної дружини м. Львова прозвітувати про виконання ухвали на пленарному засіданні у вересні 2000 року.

9. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого заступника міського голови з питань роботи виконавчих органів ради О.Сендегу та члена виконкому, начальника ЛМУ УМВСУ у Львівській області Б.Шкараду.


Секретар ради В.Білоус