УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 33


від 12/24/2015
Про міський бюджет м. Львова
на 2016 рікВідповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету м. Львова у сумі 3593955,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м. Львова 3405701,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 188253,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 104000,0 тис. грн. згідно з додатком 1;
- видатки міського бюджету м. Львова за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у сумі 3738755,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м. Львова 2605461,6 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 1133293,4 тис. грн. згідно з додатком 2;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 50439,9 тис. грн. згідно з додатком 4;
- надання кредитів з міського бюджету м. Львова у сумі 55939,9 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету 5500,0 тис. грн. згідно з додатком 4;
- профіцит загального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 794739,8 тис. грн. згідно з додатком 5;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 945039,8 тис. грн. згідно з додатком 5.
2. Затвердити розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету м. Львова у сумі 10000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету м. Львова у сумі 22500,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету м. Львова у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Львова кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 8.
9. Затвердити на 2016 рік перелік закладів, установ та організацій, які передаються на фінансування з міського бюджету м. Львова згідно з додатком 9.
10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету м. Львова станом на 31.12.2016 у сумі 158100,0 тис. грн.
11. Установити на 2016 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 1043982,5 тис. грн.
Уповноважити директора департаменту фінансової політики (його заступника) надавати гарантії суб’єктам господарювання щодо виконання ними боргових зобов’язань.
12. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України - у межах поточного бюджетного періоду.
13. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення у 2016 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до законодавства України.
14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова забезпечити в першочерговому порядку потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи.
15. Установити, що джерелами формування власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, у тому числі виконавчих органів міської ради, є надходження, визначені відповідно до Бюджетного кодексу України, і надходження за надання послуг із забезпечення громадського порядку.
Одержані кошти спрямувати на видатки споживання, у тому числі на утримання персоналу, та видатки розвитку.

16. Виконавчому комітету подати до 01.03.2016 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
16.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 01.01.2016.
16.2. Проекти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
17. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму до 500,0 тис. грн. за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
18. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова на 2016 рік погоджувати титульні списки на виконання робіт та зміни до них з постійною комісією фінансів та планування бюджету і відповідною профільною постійною комісією
19. Департаменту фінансової політики врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації під час складання і виконання розпису міського бюджету м. Львова на 2016 рік.
20. Додатки 1-9 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (заступник начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)

Додатки.xls