УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА14-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2880


від 09/30/2009
Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2009-2014 рокиЗ метою поліпшення санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації у місті, керуючись Законами України Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про ветеринарну медицину, ухвалою міської ради від 15.11.2007 № 1260 Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м.Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2009-2014 роки (додається).
2. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики забезпечити фінансування Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2009-2014 роки.
Відповідальний: начальник управління
фінансів департаменту фінансової
політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію природокористування, охорони довкілля та благоустрою.
Міський голова А.Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____
ПРОГРАМА
регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові
на 2009-2014 роки
1. Загальні положення

1.1. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові на 2009-2014 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові гуманними методами шляхом біостерилізації.
1.2. Програма розроблена відповідно до Законів України Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про ветеринарну медицину, ухвали міської ради від 15.11.2007 № 1260 Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м.Львові“.
1.3. Програма поширює свою дію лише на безпритульних тварин, тобто тварин, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем, у тому числі на тварин, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях.
1.4. Реалізація Програми повинна здійснюватися виключно гуманними методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.
1.5. Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у двох випадках:
1) за наявності письмового висновку ветеринарного лікаря у разі невиліковної хвороби тварини;
2) за наявності порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.
1.6. Дія Програми передбачається протягом 2009–2014 років на території м.Львова.
2. Опис проблеми і обгрунтування необхідності прийняття Програми

На цей час у нашому місті налічується близько 15000 безпритульних тварин. Безпритульна тварина є носієм великої кількості (понад 100) захворювань, спільних для тварин і людей (сказ, лептоспіроз, паразитарні захворювання). Велика кількість безпритульних тварин призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.
Щороку від мешканців міста та представників різних організацій поступає від 600 до 1300 звернень з проханням провести відлов безпритульних тварин. На всі звернення влада міста змушена відреагувати.
Аналіз ситуації у сфері поводження з безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що система регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово витратна і неефективна.
У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн і інших міст України цій сфері слід зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод біостерилізації.
За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до притулку, де тварини стерилізуються, отримують щеплення від сказу, обробляються від паразитів та відпускаються на колишнє місце мешкання.
Окрім цього, стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього місця перебування, мають бути візуально ідентифіковані.
Масова стерилізація безпритульних тварин протягом першого року вже забезпечить стійку динаміку зниження їхньої чисельності на території міста. Продовження цієї роботи протягом наступних 4-5 років у тих же обсягах дозволить довести чисельність цих тварин до мінімального рівня, необхідного для міського середовища.
Серед інших важливих аргументів на користь прийняття цієї Програми потрібно виділити такі:
1) організаційно-економічні: відсутні притулки, відсутнє фінансове забезпечення питань відлову та утримання безпритульних тварин у притулку за рахунок міського бюджету м.Львова, не передбачені видатки на проведення обліку, ідентифікації і супроводу безпритульних тварин, на проведення тематичних інформаційно-просвітницьких заходів тощо;
2) виробничо-технічні: відсутня комунальна виробничо-технічна база ветеринарного обслуговування і післяопераційного утримання безпритульних тварин, транспортування, введення сучасних гуманних методів їх знерухомлення та відлову.
Таким чином, з врахуванням ситуації, що склалась у м.Львові у сфері поводження з безпритульними тваринами, виникла нагальна необхідність принципово вирішувати проблему шляхом прийняття цієї Програми.
3. Мета і завдання Програми

3.1. Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин у м.Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, вживання заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей.
3.2. Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань:
3.2.1. Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин.
3.2.2. Збільшення кількості притулків та міні-притулків для безпритульних тварин, підтримання функціонування існуючих притулків.
3.2.3. Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин.
3.2.4. Розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.
4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

4.1. Програма виконується шляхом організації відлову безпритульних тварин із застосуванням нової методики біостерилізації та сучасної технічної бази.
4.2. Відлов, стерилізацію з післяопераційною перетримкою, щеплення, профілактичні обробки та повернення безпритульних тварин на місце мешкання здійснює Львівське комунальне підприємство Лев“ (надалі – ЛКП Лев“).
4.3. Відлову підлягають всі без винятку безпритульні тварини.
Не підлягають відлову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця мешкання і візуально ідентифіковані.
4.4. Відлов безпритульних тварин проводиться працівниками ЛКП Лев за відсутності сторонніх осіб з 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку — після 22-ї години) самостійно або за заявкою фізичних осіб, які проживають на відповідній території.
4.5. Відлов тварин може здійснюватись тільки працівниками, які мають відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і методами з дотриманням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами. У разі потреби ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.
Цуценята повинні відловлюватися і доставлятися разом із сучкою.
4.6. До засобів відлову належать:
1) механічний – відлов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);
2) медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійних, міорелаксантів, транквілізаторів), що забезпечують знерухомлення тварини (проводиться лише з дозволу відповідального за відлов ветеринарного лікаря);
3) комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного способів відлову (проводиться лише з дозволу відповідального за відлов ветеринарного лікаря).
4.7. Час між відловом і транспортуванням тварин до притулку не повинен перевищувати 3-х годин.
4.8. Працівникам служби відлову забороняється:
4.8.1. Привласнювати собі відловлених тварин.
4.8.2. Продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям.
4.8.3. Забирати тварин з квартир і з територій приватної власності без відповідної постанови суду.
4.8.4. Знімати домашніх тварин з прив’язі.
4.8.5. Використовувати приманки та інші засоби відлову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним тваринам.
4.9. Одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення до тварин є підставою усунення від роботи працівника з відлову.
4.10. Транспортування тварин, яких відловили, повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях. При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин.
4.11. Спеціальний автомобіль для транспортування тварин повинен бути технічно справний, укомплектований набором індивідуальних переносних кліток для тварин, підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Вони мають бути добре закріплені, аби уникнути хитання під час їзди.
4.12. Автомобіль має забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією, мати набір ветеринарних засобів для надання екстренної ветеринарної допомоги тваринам (для цього у складі бригади має бути ветлікар). При необхідності тварини забезпечуються питною водою.
4.13. Щодня після кожного відлову і транспортування тварин кузов спеціального автомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються і дезинфікуються.
4.14. Стерилізація з післяопераційною перетримкою, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних тварин проводиться на базі ЛКП Лев, а також в інших установах ветеринарної медицини (за згодою).
Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.
4.15. Після стерилізації тварини підлягають ідентифікації (чіпуванню), занесенню інформації про них у електронну базу даних безпритульних тварин та післяопераційній перетримці протягом 5-ти днів.
4.16. Після перетримки тварини можуть бути:
1) передані фізичним особам, які про них повідомили - за умови оплати на рахунок ЛКП “ЛЕВ“ витрат на відлов і утримання тварин;
2) передані фізичним особам, які бажають отримати тварину - за умови оплати на рахунок ЛКП “ЛЕВ“ витрат на відлов і утримання тварин;
3) передані віднайденим власникам - за письмовим погодженням з ветеринарним відділом управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури після пред'явлення ветеринарного паспорта та при умові оплати на рахунок ЛКП “ЛЕВ“ вартості витрат за відлов і утримання тварин;
4) передані у притулки для тварин (за письмовим погодженням з ветеринарним відділом управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури);
5) повернуті до місця відлову.
4.17. Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також з іншою метою, створюється база даних з ідентифікаційними номерами, які присвоюються стерилізованим тваринам.

5. Заходи з реалізації Програми
Завдання та найменування заходу
Відповідаль-ний викона-вець
Термін виконання
Обсяг фінансування, тис.грн., джерело фінансування
Джерело фінансу-вання
Всього
У тому числі по роках
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1. Збільшення кількості притулків та міні притулків для безпритульних тварин, підтримання функціонування існуючих
Придбання корму для тварин притулку Милосердя, спецодягу
Притулок Милосердя
постійно
Міський бюджет м.Львова
480
80
80
80
80
80
80
2. Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин
Придбання транквілізаторів, дезинфікуючих та інших лікарських препаратів (у тому числі вакцини проти сказу), проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин, стерилізація
ЛКП Лев
з 2010 року
Міський бюджет м.Львова
520
-
104
104
104
104
104
Закупівля обладнання (крематора) для утилізації загиблих тварин
ЛКП Лев
2010 рік
Міський бюджет м.Львова
100
-
100
-
-
-
-
3. Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин
Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
30
-
10
5
5
5
5
Проведення заходів з ідентифікації тварин (чіпування)
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
30
-
10
5
5
5
5
4. Розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо
Проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів та конференцій
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
25
-
5
5
5
5
5
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи серед мешканців міста
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
50
-
10
10
10
10
10
Виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів)
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
100
-
20
20
20
20
20
Створення та підтримка тематичної web- сторінки у мережі Internet
ЛКП Лев
постійно
власні кошти
або кошти донорів
15
-
3
3
3
3
3
Всього:
1350
80
342
232
232
232
232

6. Організація контролю за ходом виконання Програми

6.1. Контроль за виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури.
6.2. ЛКП Лев у своїй діяльності активно співпрацює із засобами масової інформації та може створювати на своїй сторінці у мережі Інтернет фотобазу тварин з метою подальшого знаходження їм господаря.
6.3. Забороняється вилов безпритульних тварин окремими громадянами.
7. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
7.1. Зменшення чисельності безпритульних тварин.
7.2. Підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та тварин.
7.3. Забезпечення суспільного спокою і підвищення моральності.
7.4. Поліпшення естетичного вигляду м.Львова.
7.5. Зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення.
7.6. Зменшення засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниження витрат відповідних комунальних служб.
7.7. Зниження аварійності на дорогах.
7.8. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин.
7.9. Формування гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною.
7.10. Створення бази даних безпритульних тварин.
Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління
Секретаріат ради Л.Зубач