УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2139


від 10/23/2008
Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м.Львові
Зміни
Нова редакція додатка згідно з ухвалою 870-2011
згідно з ухвалою 3321-2014

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2139' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 4414-2015
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про втрату чинності ухвал міської ради від 23.10.2008 № 2139 та від 03.11.2011 № 87'

  Відповідно до п.22 ч.1 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ч.3 ст.8, ст.ст.29, 30, 32, 37 Закону України Про туризм“, Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“, наказу Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 83 “Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Львова на 2008 рік, затвердженої ухвалою міської ради від 27.12.2007 № 1420, з метою впорядкування екскурсійної діяльності міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м.Львові (додається).
  2. Виконавчим органам міської ради здійснити організаційно-правові заходи для забезпечення виконання пункту 1 цієї ухвали.
  Відповідальні: керівники
  виконавчих органів міської ради.
  3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
  Міський голова А.Садовий


  Додаток

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____


  ПОЛОЖЕННЯ
  про порядок проведення екскурсійної діяльності у м.Львові

  1. Загальні положення

  1.1. Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м.Львові (надалі – Положення) розроблене з метою забезпечення надання якісного туристичного супроводу груп туристів і туристів, що здійснюють подорож індивідуально з гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу на території м.Львова. Положення скероване на захист інтересів держави, прав споживачів при наданні послуг з екскурсійної діяльності, надання якісного та безпечного обслуговування туристів у місті.
  1.2. Положення визначає організаційні, кваліфікаційні, технологічні вимоги та контролюючі функції щодо організації екскурсійного обслуговування на території м.Львова.
  1.3. Дія Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України — фахівців туристичного супроводу, крім працівників об’єктів відвідування, діяльність яких пов’язана з наданням екскурсійних послуг, та громадянспоживачів цих послуг.
  1.4. Терміни, що вживаються у Положенні на території м.Львова:
  Екскурсійна діяльність – діяльність, яка здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами — фахівцями туристичного супроводу, які отримали на це дозвіл Львівської обласної державної адміністрації.
  Екскурсія – пішохідна (автомобільна) прогулянка у супроводі екскурсовода/гіда-перекладача за заздалегідь запланованим маршрутом з метою ознайомлення з важливими об’єктами на території міста.
  Екскурсовод – фахівець, який володіє інформацією про місцевість перебування, визначні місця, їхню історію та визначних людей, під керівництвом якого здійснюється екскурсія.
  Гід-перекладач – фахівець, який володіє інформацією про місцевість перебування, визначні місця, їхню історію та визначних людей і розмовляє мовою іноземних туристів (або загальнозрозумілою для екскурсантів мовою), під керівництвом якого здійснюється екскурсія.
  Екскурсант – учасник екскурсії, що перебуває у супроводі екскурсовода на пішохідній або автомобільній екскурсії.
  Маршрут екскурсії – заздалегідь розроблений маршрут проходження екскурсійної групи визначними місцями, що супроводжується розповіддю екскурсовода.
  Портфель екскурсовода – умовна назва для означення збірки наочних матеріалів (фотографій, репродукцій картин, копій документів, карт тощо), які використовуються екскурсоводом під час екскурсії.
  Бейдж – нагрудний знак (посвідчення особи) екскурсовода (гіда-перекладача) з фотографією, що діє на території м.Львова
  2. Вимоги до проведення екскурсійної діяльності

  2.1. Екскурсійні послуги на території м.Львова можуть надаватись особами, які отримали на це дозвіл акредитаційної комісії з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу Львівської обласної державної адміністрації (надалі – акредитаційна комісія) та отриманого свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктами підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами, фахівцями туристичного супроводу (або фізичними особами, які уклали договір з туристичною фірмою).
  2.2. Екскурсійні послуги у музеях, установах чи організаціях можуть надаватися особами, які обслуговують об’єкти відвідування і які обіймають відповідні посади. Останні надають екскурсійне обслуговування лише на цих об’єктах відвідування.
  2.3. Навчальні екскурсії з історії, літератури, львовознавства та інших предметів для учнів шкіл, технікумів, студентів вищих навчальних закладів можуть проводити викладачі відповідного навчального предмету, а також працівники науково-дослідних установ, які здійснюють вузькопрофільні, науково-пізнавальні екскурсійні програми у межах наукової співпраці. Офіційним документом, який дає право керівникові групи проводити навчальну та науково-пізнавальну екскурсію на території м.Львова, є наказ установи, що організовує екскурсію.
  2.4. Гіди-перекладачі, екскурсоводи та інші фахівці туристичного супроводу після отримання дозволу акредитаційної комісії і свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (або підписаного договору з туристичною фірмою) подають заяву-анкету (додаток 1 до Положення) на отримання безкоштовного бейджа (додаток 2 до Положення) у відділ туризму і рекреації управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  Львівська міська рада видає бейдж з метою впровадження єдиного зразка ідентифікатора екскурсовода (гіда-перекладача та інших фахівців туристичного супроводу), складання реєстру реально працюючих екскурсоводів (гідів-перекладачів) та контролю за їх діяльністю на території м.Львова.
  Екскурсовод (гід-перекладач) після отримання дозволу акредитаційної комісії та свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності юридичної та фізичної особи, фахівця туристичного супроводу (або фізичної особи, яка уклала договір з туристичною фірмою) впродовж трьох днів з часу подачі заяви-анкети отримує бейдж (з терміном дії відповідно до отриманого дозволу) у відділі туризму і рекреації управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  2.5. Екскурсоводи, гіди-перекладачі та інші фахівці туристичного супроводу при здійсненні туристичного супроводу повинні мати при собі:
  2.5.1. Дозвіл акредитаційної комісії на право здійснення туристичного супроводу.
  2.5.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, завірену у встановленому порядку, або завірену копію договору з туристичною фірмою про послуги туристичного супроводу.
  2.5.3. Бейдж.
  2.6. Автобусні та автомобільні екскурсійні маршрути повинні розроблятися відповідно до Правил дорожнього руху. Екскурсійні автобуси та автомобілі зобов'язані зупинятися на стоянках, що передбачені схемою паркування туристичного транспорту.
  3. Контроль за проведенням екскурсійної діяльності

  3.1. Контроль за проведенням екскурсійної діяльності покладається на управління муніципальної дружини Львівської міської ради.
  3.2. Працівники управління муніципальної дружини Львівської міської ради перевіряють правомірність проведення екскурсійної діяльності на території м.Львова відповідно до цього Положення.
  3.3. Повноваження працівників управління муніципальної дружини Львівської міської ради при проведенні перевірки правомірності проведення екскурсійної діяльності на території м.Львова гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу:
  3.3.1. Перевіряти наявність бейжда у осіб, які надають послуги екскурсійного супроводу на території м.Львова, відповідно до цього Положення.
  3.3.2. У разі відсутності бейджа на право проведення екскурсійного супроводу на території м.Львова роз’яснювати особі, що надає послуги з проведення екскурсійної діяльності, про дію цього Положення.
  3.3.3. Встановлювати особу, що надає послуги з проведення екскурсійної діяльності у м.Львові з порушенням цього Положення, надавати усне попередження та складати акт про порушення і подавати його у відділ туризму і рекреації управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  3.4. Відділ туризму і рекреації управління культури і туризму департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради готує подання відповідно до виявлених порушень в органи внутрішніх справ, органи державної податкової служби України, органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів тощо.


  Секретар ради В.Квурт

  Віза:
  Начальник управління
  культури і туризму А.Сидор


  Додаток 1
  до Положення про порядок
  проведення екскурсійної
  діяльності у м.Львові

  Начальнику управління
  культури і туризму
  Львівської міської ради
  п. ………………………………..
  _________ р. № _______

  ЗАЯВА-АНКЕТА
  про отримання ідентифікаційної картки екскурсовода
  Кольорова
  фотографія

  Я,______________________________________________________________,
  (прізвище, ім’я, по-батькові)
  прошу надати мені ідентифікаційну картку екскурсовода для засвідчення права проводити екскурсійну діяльність на території м.Львова.
  Інформація про заявника

  П.І.П.(українською мовою):_________________________________________
  П.І.П.(латинськими літерами):______________________________________
  Назва закінчених курсів екскурсоводів:_______________________________
  Рік закінчення курсів екскурсоводів: _________________________________
  Теперішня форма працевлаштування:
  Суб’єкт підприємницької діяльності Постійне працевлаштування у
  туристичній фірмі
  Договір з туристичною фірмою Інше________________________

  Теми екскурсій по м.Львову:
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________

  Якими іноземними мовами проводите екскурсії? _____________________
  ________________________________________________________________
  Відколи займаєтесь екскурсійною діяльністю? _______________________
  Контактна адреса, телефон, тел./факс: ______________________________
  ________________________________________________________________
  Перелік документів, що додаються:
  2 фото;
  копія внутрішнього паспорта;
  копія дозволу акредитаційної комісії з питань видачі дозволів на право
  здійснення туристичного супроводу Львівської обласної державної адміністрації;
  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
  АБО
  копія документа про підтвердження працевлаштування: ______________
  ________________________________________________________________

  Дата ___________________ Підпис________________________

  Документи прийняті ______________________________________________
  (дата, прізвище, підпис працівника, що прийняв документи)


  Додаток 2
  до Положення про порядок
  проведення екскурсійної
  діяльності у м.Львові

  Бейдж

  лицева сторона

  ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  Кольорова фотографія
  ЕКСКУРСОВОД

  Ім’я _____________
  Name ____________
  Прізвище ________
  Last name ________

  М.П.
  зворотня сторона
  ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
  Посвідчення № ________

  Видане «___ » _________ ______ р.

  Дійсне до «___ » ________ _____ р.

  Начальник управління
  культури і туризму _____________
  /підпис/