УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2693


від 06/18/2009
Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2025 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2878-2009
згідно з ухвалою 1054-2011
згідно з ухвалою 2219-2013
згідно з ухвалою 514-2016
згідно з ухвалою 6558-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2009 рік та до ухвали ' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2693' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2013-2015 роки дії Програми сприяння створенню та заб■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та заб■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження дії Програм, затверджених ухвалами міської ради від '
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, заслухавши інформацію директора департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо функціонування діючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, з метою сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників у м.Львові міська рада ухвалила:
1. Інформацію директора департаменту житлового господарства та інфраструктури взяти до уваги.
2. Затвердити Програму сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2025 роки (додається).
3. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики забезпечити фінансування Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2025 роки з міського бюджету м.Львова на відповідний рік у рамках асигнувань, виділених департаменту житлового господарства та інфраструктури на підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Відповідальний: начальник
управління фінансів департаменту
фінансової політики.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 11.07.2000 № 328 “Про затвердження Програми створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові“.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А.Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПРОГРАМА
сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2025 роки


1. Вступ

Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2025 роки (надалі – Програма) розроблена на виконання Законів України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“.
2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

2.1. Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, його матеріально-технічна база вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається низька якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.
У свою чергу приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла (частка приватизованого житлового фонду у м.Львові складає 86 відсотків). Реформа, яка була проведена у житловій сфері, виявила ряд проблем, одною з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок власниками житла здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.
2.2. Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобовязані брати участь у загальних витратах, повязаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок як цілісний комплекс разом з земельною ділянкою знаходиться у комунальній власності.
2.3. Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через житлові комунальні підприємства (ЛКП). Проте задоволених кількістю і якістю комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, небагато. Тим часом квартирна плата і управлінські витрати ростуть з року в рік, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків з тією ж послідовністю погіршується, тому що реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевих бюджетах.
2.4. Через обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців.
Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі ОСББ, обєднання). Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.
2.5. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.
2.6. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.
2.7. Члени об'єднання зобов'язані:
1) виконувати вимоги статуту ОСББ (Типова форма статуту затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 № 141);
2) використовувати приміщення будинку за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
3) забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
4) дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
5) дотримуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
6) своєчасно і у повному обсязі сплачувати належні платежі;
7) попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи правління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання тощо.
2.8. Обєднання зобовязане:
1) забезпечувати належне утримання будинку та прибудинкової території відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 та Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.200576;
2) дотримуватись вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників.
2.9. Об'єднання має право відповідно до законодавства та свого статуту шляхом скликання загальних зборів:
1) створювати органи управління та визначати умови їх діяльності і оплати;
2) приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;
3) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і загального майна відповідно до свого статуту;
4) встановлювати розміри платежів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
5) виключати зі свого складу членів об'єднання, які не виконують своїх обов'язків;
6) брати на баланс майно об'єднання;
7) здійснювати необхідну господарську діяльність для виконання статутних завдань.
2.10. Об’єднання самостійно визначає всі види робіт і послуг, які необхідні для якісного управління та утримання будинку і прибудинкової території, може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними та юридичними особами. При визначенні видів послуг з утримання будинку та їх вартості об’єднання керується Законом України Про житлово-комунальні послуги“, примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 150 та постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій“.
2.11. Відповідно до ст.18 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, у тому числі ОСББ, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування.
З питань віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу, ОСББ надають відповідну інформацію.
Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок ОСББ з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
2.12. У разі фізичного знищення або руйнування житлового будинку, яке унеможливлює його відновлення або ремонт, об'єднання ліквідується (ст.28 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“). Причиною ліквідації може бути також рішення суду, або факт придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.
2.13. Основними перевагами такої форми управління житловими будинками як ОСББ є:
1) поява власника, який має право вибору форми управління будинком;
2) можливість для власників квартир самостійно формувати і встановлювати кошторис на експлуатацію і утримання, визначати терміни, черговість і обсяги робіт з ремонту свого будинку;
3) отримання права власності або права на користування прибудинковою територією;
4) підвищення відповідальності мешканців за технічний стан будинку;
5) поліпшення якості отриманих комунальних послуг;
6) реальний контроль за використанням експлуатаційних внесків та інших платежів;
7) те, що члени ОСББ самостійно визначають терміни, черговість робіт і обсяги ремонту свого будинку;
8) звільнення місцевої влади надалі від функцій управління житлом та фінансування заходів щодо його ремонту і експлуатації;
9) підвищення дисципліни платежів за отримані комунальні послуги; 10) можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість квартирної плати або збору додаткових внесків.
2.14. Створення ОСББ – найбільш пріоритетний напрямок розвитку житлової галузі міста на цей час.
2.15. Станом на 01.01.2009 у м.Львові налічувалось 8695 будинків комунальної власності загальною площею 9504,3 тис.кв.м, з яких у 279-и будинках створено ОСББ загальною площею 672 919,9 кв.м, що складає понад 7 відсотків від площі будинків комунальної власності (трохи меншу площу займають будинки житлово-будівельних кооперативів).
2.16. У 2007-2008 роках значно активізувався процес створення ОСББ, протягом двох останніх років у місті зареєстровано 103 ОСББ, що свідчить про позитивну динаміку цього процесу. Динаміку створення ОСББ відображено на діаграмі:


2.17. Показники кількості ОСББ відносно кількості багатоквартирних будинків (комунальної власності м.Львова) у розрізі районів у відсотковому відношенні наведені у таблиці:

Таблиця

Район
Галиць-кий
Заліз-ничний
Лича-ківський
Сихів-ський
Франків-ський
Шевчен-ківський
Кількість багатоквартирних будинків (від 10-ти квартир)
1216
581
592
378
658
632
Кількість ОСББ
29
36
52
57
67
39
Відсоток створення ОСББ
2,4
6,2
8,8
15
10
6,1

2.18. Таким чином, громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вони вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. З боку міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.
2.19. Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:
1) надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з першого капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів;
2) надання ОСББ повного комплекту технічної документації на їх будинок і прибудинкову територію;
3) проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;
4) організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності обєднань;
5) сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.
2.20. Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує об’єднання зусиль виконавчих органів влади з громадськістю та громадськими організаціями міста. Взаємодія об'єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розвязання міських проблем, зокрема найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства.
Необхідно налагодити співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на:
1) поліпшення соціально-економічного становища; сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм шляхом сприяння розвитку громадянського суспільства через просвітницьку діяльність;
2) проведення соціологічних досліджень та моніторингу, розповсюдження наукової, соціологічної, політичної та іншої інформації про соціально-економічний розвиток суспільних відносин;
3) організацію та проведення тренінгів, консультацій, зустрічей, круглих столів“, “фокус-груп, конференцій, що стосуються діяльності ОСББ.
2.21. З огляду на достатньо позитивну динаміку процесу створення ОСББ міська рада повинна оперативно реагувати на тенденції збільшення кількості новоутворених об’єднань у місті, створювати сприятливі умови для реалізації намагань мешканців утримувати і покращувати стан належного їм житлового фонду.
2.22. У листопаді 2008 року працівники департаменту житлового господарства та інфраструктури зініціювали та провели ряд зустрічей з керівниками обєднань співвласників міста, під час яких здійснено письмове опитування (анкетування) щодо основних проблем та перешкод у їхній діяльності.
2.23. Основні проблеми, що стримують розвиток та ефективну діяльність об’єднань співвласників:
1) боязнь взяття будинків на власне обслуговування через зношеність та застарілість житлового фонду. Очікування проведення хоча б часткового капітального ремонту міською владою відповідно до ст.24 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“;
2) ускладнена та фінансово-затратна процедура передачі у спільну сумісну власність обєднання прибудинкової земельної ділянки;
3) відсутність (або наявність неповного комплекту) технічної документації на будинок;
4) відсутність центрів професійної підготовки для керівників існуючих ОСББ та ініціативних груп.
5) труднощі в організації роботи об’єднання після взяття на свій баланс будинку, при переукладанні угод на комунальні послуги з виробниками комунальних послуг – ВАТ “Львівобленерго“ (видаються технічні умови на заміну лічильників електроенергії, ремонт щитових тощо), міськими водо-, теплопостачальними підприємствами (виготовлення опитувальних листів, встановлення загальнобудинкових лічильників на гарячу і холодну воду);
6) брак інформаційно-роз’яснювальної реклами для мешканців міста.
3. Мета та завдання Програми

3.1. Метою Програми є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.
За період реалізації Програми та її виконання у повному обємі планується створити ще 400 ОСББ у місті.
3.2. Реалізація Програми передбачає виконання таких завдань:
3.2.1. Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка ОСББ.
З мешканцями міста необхідно працювати, поглиблювати їхню обізнаність щодо ролі ОСББ у реформуванні відносин у житловій сфері, надавати необхідний набір установчих документів для реєстрації, приймати участь у зборах мешканців, формувати виважену громадянську позицію щодо потреби колективного управління житлом.
3.2.2. Допомога ОСББ при їх створенні.
Важливим стимулом до створення та повноцінного функціонування ОСББ має стати виготовлення та оформлення за кошти міського бюджету технічних паспортів будинку, планів інженерних мереж, розмежування меж прибудинкових територій, тобто надання всієї необхідної інформації про будинок.
3.2.3. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг.
За існуючої системи управління житловим фондом переважна більшість послуг з експлуатації і утримання житла надається комунальними підприємствами, робота яких не відповідає сучасним вимогам. За умови створення певної кількості ОСББ, зокрема в одному мікрорайоні, та лібералізації тарифів на комунальні послуги виникають передумови появи нового більш ефективного надавача послуг з експлуатації і утримання житлових будинків у формі приватних управляючих компаній та окремих управителів.
3.2.4. Забезпечення вдосконалення ситеми управління житловим фондом ОСББ.
Співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом. Отже, керівник обєднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком. Проте значна кількість мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ.
3.2.5. Допомога обєднанням у визначенні технічного стану будинків.
Для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлутаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ провести перший кваліфікований технічний огляд будинку.
3.2.6. Фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ.
Найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ через фінансування з міського бюджету робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку.
3.2.7. Забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.
Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ міста щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, але за обов'язкової фінансової участі мешканців будинку.
3.2.8. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом.
Зважаючи на важливу роль та участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів виконавчих органів міської ради у процесі створення та діяльності ОСББ, необхідно підвищувати рівень їхньої кваліфікації у цій відносно новій та дуже важливій сфері впровадження новітніх форм управління житловим господарством.
3.2.9. Сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів.
Для бажаючих створити ОСББ, навести лад у будинку існує чимало просвітницьких програм, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись міська влада. Необхідно допомогти обєднанням в їх намаганнях залучати кредитні кошти міжнародних фінансових установ (якщо такі працюватимуть у місті) на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету.
4. Шляхи реалізації Програми

4.1. Створення та підтримка ОСББ сприяє поліпшенню вкрай складного становища житлово-комунальної галузі міста. У разі, якщо зусилля зацікавлених мешканців будуть спиратись на організаційну та фінансову допомогу міської влади, така співпраця дасть вагомі результати оскільки альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування ОСББ як найбільш прогресивної форми самоорганізації громадян.
4.2. Для активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих ОСББ з боку міської ради та виконавчого комітету необхідно:
4.2.1. Активно провадити інформаційно-розяснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ.
4.2.2. Надавати всебічну допомогу ініціативним мешканцям будинків на стадії створення ОСББ.
4.2.3. Забезпечити відшкодування пільг та субсидій для ОСББ.
4.2.4. Щорічно виділяти кошти на ремонт будинків ОСББ та забезпечити прозорий механізм їх використання.
4.2.5. Співпрацювати з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями з метою залучення коштів для розвитку ОСББ міста.
4.2.6. Організовувати та фінансувати (співфінансувати) питання надання безкоштовної методичної допомоги та навчання керівникам об'єднань.
4.2.7. Сприяти впровадженню розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, готувати професійні кадри інституту управителів будинків.
4.3. Перелік завдань та заходів на виконання Програми наведено у додатку до Програми.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Відповідно до ст.24 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“ колишній власник будинку (як правило - міська рада) зобов'язаний прийняти участь у першому після прийому будинку на баланс ОСББ капітальному ремонті.
5.2. Джерелами співфінансування заходів Програми є:
5.2.1. Кошти Державного бюджету України – 80 відсотків.
5.2.2. Кошти міського бюджету м. Львова та кошти мешканців ОСББ – 20 відсотків.
5.2.3. Гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески.
5.3. Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми наведено у додатку до Програми.
5.4. Обгрунтування необхідного обсягу асигнувань з Державного бюджету України подається щороку разом з проектами Державної Програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на відповідний рік у встановленому законодавством порядку.
5.5. Кошти з міського бюджету м.Львова та Державного бюджету України, призначені для активізації створення та функціонування ОСББ, використовуються на:
5.5.1. Інформаційне забезпечення населення міста: друк буклетів, інформаційних матеріалів, біг-бордів, створення відеофільмів.
5.5.2. Виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території будинку, у якому створено ОСББ, технічного паспорта будинку, у якому створено ОСББ, технічної документації: інвентарної справи, акта прийняття в експлуатацію, плану зовнішніх мереж (у разі неможливості відновлення її за рахунок попереднього балансоутримувача) тощо.
5.5.3. Організацію навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) для голів правління, бухгалтерів та інших членів ОСББ міста.
5.5.4. Розробка Положення про порядок надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію соціально-технічних проектів.
5.5.5. Співфінансування державних, всеукраїнських та міжнародних проектів і програм щодо сприяння розвитку ОСББ у місті.
5.5.6. Роботи з капітального ремонту: ремонту дахів, утеплення фасадів будинків, ремонту інженерних мереж, ремонту ліфтів, встановлення засобів обліку і регулювання подачі енергоносіїв, інші ремонтні роботи окремих конструктивних елементів будинків, у яких створено ОСББ, та облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків цих будинків.
5.5.7. Організацію та фінансування навчання працівників виконавчих органів міської ради, участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах з обміну досвідом.
5.6. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій за їх бажанням, у статутах яких передбачено діяльність у сфері житлового господарства.
5.7. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6. Очікувані результати від виконання Програми

Від виконання Програми очікуються такі результати:
6.1. Для громади міста:
6.1.1. Поліпшення якості житлово-комунального обслуговування.
6.1.2. Раціональне використання загальних площ користування, нежитлових приміщень будинку, залучення комерційних структур до фінансування загальних витрат з утримання.
6.1.3. Можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків.
6.1.4. Поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання у них.
6.1.5. Цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків.
6.1.6. Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках.
6.1.7. Можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку чи квартири.
6.1.8. Соціальна мобілізація мешканців.
6.2. Для міської ради:
6.2.1. Реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства.
6.2.2. Зменшення обсягу витрат з міського бюджету м.Львова на утримання будинків, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
6.2.3. Звільнення від проблем, пов’язаних зі збором комунальних платежів.
6.2.4. Поліпшений фізичний стан житлового фонду міста у цілому.
6.2.5. Впровадження заходів з енергозбереження у житлових будинках, економне використання теплової енергії в умовах подальшого підвищення вартості енергоносіїв.
6.2.6. Налагодження партнерських стосунків з міжнародними фондами допомоги.
6.2.7. Створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.
6.3. Фахове господарювання об‘єднань власників квартир призведе до економії енергоресурсів, своєчасного ремонту багатоповерхових будинків та утримання їх у належному стані, поліпшення благоустрою прилеглої території. У результаті збільшиться привабливість саме цієї форми господарювання у багатоповерхових будинках у м.Львові.
Секретар ради В.Квурт

Віза:

Директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури Ю.Голець
Додаток до Програми.docx