УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 932


від 01/25/2001
Про затвердження “Положення про Акустичний режим у м. Львові”На виконання ухвали міської ради від 29.06.2000 р. № 699 “Про захист звукового середовища в м. Львові” міська рада ухвалила:

1. Затвердити “Положення про акустичний режим у м. Львові”.

2. Опублікувати “Положення про акустичний режим у м. Львові” в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконання даної ухвали покласти на голів районних адміністрацій.

Міський голова В. Куйбіда

Додаток до ухвали

Львівської міської ради

№ 932 від 25.01.2001

Положення про акустичний режим у м. Львові

Положення розроблено відповідно до конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” рішення Львівської обласної ради народних депутатів від 08.05.90 р. № 45 “Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях”, рішення Львівської обласної ради від 20.06.2000 р. № 311 “Про стан функціонування української мови як державної на території львівської області ”, ухвали Львівської міської ради від 29.06.2000 р. № 699 “Про захист звукового середовища в м. Львові”, діючих санітарних норм допустимого шуму та гучності звучання і визначає правові та організаційні засади для забезпечення сприятливих в культурному та гігієнічному відношенні умов життєдіяльності населення міста Львова.

Метою цього положення є унормування в культурному та гігієнічному відношенні звукового та (акустичного) середовища на основі дотримання вимог Конституції України та інших законодавчих актів усіма суб’єктами підприємницької діяльності, підприємствами, установами, організаціями, жителями міста, а також збереження історико-культурного середовища м. Львова, недопущення ескалації міжнаціональної напруги.

Запровадження положення має завдання забезпечити права жителів та гостей м. Львова на спокійний відпочинок і тишу в місцях їх проживання чи перебування; упорядкувати внутрішнє (у приміщеннях) і зовнішнє озвучення так, аби не порушувалися гранично допустимі рівні акустичного виливу на здоров’я людей.

1. Загальні вимоги.

1.1. Для об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (крім транспортних) озвучення допускається тільки при наявності відповідного паспорту (додаток 1) з необхідними даними про об’єкт, зазначенням способів, часу озвучення та максимально допустимих рівнів звуку. Паспорт видається відділом торгівлі та побуту департаменту економічної політики та ресурсів у п’ятиденний термін з часу звернення.

1.2. У салонах громадського транспорту використання звуковідтворюючих і звукопідсилюючих засобів дозволяється тільки для оголошень, що стосуються роботи транспорту.

1.3. Одноразові відхилення від відзначених у розділах 2 і 3 вимог при озвученні масових заходів допускається зі згоди міського голови і визначаються його розпорядженням.

2. Репертуар музичного та іншого озвучення.

2.1. Репертуари музичного та іншого зовнішнього озвучення та озвучення в громадських приміщеннях розробляється керівництвом розташованих нам закладів самостійно і повинен відповідати нормам статей 10, 11, 17, 23, 24 Конституції України, забезпечувати статус української мови як державної, статус Львова як європейського культурного центру, включеного до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

2.2. В окремих випадках, з метою сприяння розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності інших народів, рішенням виконавчого комітету на визначених ним умовах може бути дозволено формування репертуару виключно з іншомовних пісень.

2.3. Твори, включені в репертуар зовнішнього озвученим та озвучення в громадських, приміщеннях, не повинні суперечити загальноприйнятим нормам моралі.

3. Допустимі рівні звуку.

3.1. Допустимі рівні звуку на території житлової забудови та зон відпочинку визначаються пп. 8-12 табл. 1 "Санітарних норм допустимого шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель та на території житлової забудови" від 03.08.1984 р. 3077-84 (додаток №2)

3.2. Допустимі рівні звуку, що проникають у приміщення житлових та громадських будівель від зовнішніх і внутрішніх джерел, визначаються:

- щодо приміщень спеціального призначення (концертні та інші зали під час естрадних концертів і дискотек, танцювальні зали, зали кавярень, кафе, барів, ресторанів та інших складів громадського харчування) - п. 2.2 “Санітарних норм допустимої гучності звучання звуковідтворюючих і звукопідсилюючих засобів у закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках” від 07.07.1987 р/№ 42-128-4396-87 (додаток №3);

- щодо інших приміщень - пп. 1-7 табл. 1 "Санітарних норм допустимого шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель та на території житлової забудови" від 03.08.1984 р. №3077-84 (додаток № 2).

Обмеження не розповсюджуються на концерт філармонійної музики, вистави в театрах, кіносеанси в кінотеатрах, радіо-, теле-, кіностудії.

Звукоізоляція приміщень, у яких використовую звуковідтворюючі і звукопідсилюючі засоби повинна забезпечувати виконавиця норм, передбачених у п.3.1, назовні цих приміщень.

4. Контроль за дотриманням Положення та відповідальність за його порушення.

4.1. Контроль за дотриманням Положення покладається на управління муніципальної дружини, окремий підрозділ дільничних інспекторів міліції з контролю за станом вуличної торгівлі, органи санітарно - епідемілогічного нагляду, а також па органи у справах захисту прав споживачів у Львівській області. Контроль за гранично допустимими рівнями акустичного впливу у м. Львові також ведеться іншими спеціалізованими службами згідно чинного законодавства.

4.2. Скарги громадян з питань озвучення приймають цілодобово: центральна міська диспечерська служба (тел. 080, 72-15-33). управління муніципальної дружини (т. 72-38-61 ). міська управління міліції (т. 02, 74-22-47, 782-357), міська санітарно – епідеміологічна служба (т. 75-60-61).

4.3. Центральна міська диспетчерська служба негайно передає: зміст кожної записаної скарги:

- одержаної від скаржника вперше - управлінню муніципальної дружини;

- повторної з того ж питання - окремому підрозділу дільничних інспекторів міліції з .контролю за станом вуличної торгівлі.

4.4. Органи передбачені у п. 4.1. даного положення:

4.4.1. На кожен місяць складають графіки перевірок і виконують їх;

4.4.2. Ведуть реєстр усіх скарг громадин з питань озвучення, результатів проведених перевірок і вжитих заходів у спеціальному журналі; на вимогу керівників міської ради та членів виконкому, подають необхідну інформацію щодо нього;

4.4.3. Тісно співпрацюють з районними адміністраціями, департаментом гуманітарної та соціальної політики та департаментом економічної політики та ресурсів, відділом торгівлі та побуту, іншими виконавчими органами міської ради.

4.5. Факти порушень вимог цього Положення невідкладно перевіряються і оформляються контролюючими органами у вигляді:

- актів про порушення з видачею припису про негайне усунення порушення;

- протоколів про адміністративні правопорушення :за статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.6. При виявленні порушень на. 2.1 та 2.3 Положення для життя, заходів контролюючі служби повідомляють департамент гуманітарної та соціальної політики та департамент економічної політики та ресурсів міської ради.

4.7. Акти з видачею припису про припису складають уповноважені особи:

- управління в справах захисту прав споживачів у Львівській області

- управління муніципальної дружини;

- окремого підрозділу дільничних інспекторів міліції з контролю за станом вуличної торгівлі;

- органи санітарно - епідемілогічного нагляду.

4.8. Протоколи про порушення складають уповноважені особи:

4.8.1. Окремого підрозділу дільничних інспекторів міліції з контролю за станом вуличної торгівлі - при наявності складу правопорушення, визначеного статтею 182 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення";

4.8.2. Міської санітарно-епідеміологічної служби - відповідно до ст. 46 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

4.9. При виявленні чергового порушення після двох приписів про усунення порушень уповноважені особи, вказані в п.4.7, передають відповідний рапорт директорові департаменту економічної політики та ресурсів.

4.10. Департаменту економічної політики та ресурсів у взаємодії з відділом мистецтв та організації дозвілля департаменту гуманітарної та соціальної політики та комісією з дотриманням законодавства про мови аналізує і систематизує одержані акти контролюючих служб про виявленні порушення пп. 2.1 та 2.3 і готує подання в правоохоронні органи, виносить питання на розгляд виконавчого комітету міської ради.

5. Відповідальність за порушення.

5.1. За невиконання приписів про усунення порушень після складання протоколів про адміністративні правопорушення особи, відповідальні за озвучення об’єктів, а також окремі громадяни, що допустили порушення підлягають адміністративному покаранню при наявності складу правопорушення, визначеного статтею 182 кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.2. На підставі рапорту і письмової вказівки директора департаменту економічної політики та ресурсів відділ торгівлі та побуту, чи інший відділ скасовує виданий ним паспорт чи дозвіл на розміщення об’єкта.

6. Дії посадових осіб та рішення про покарання можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

Секретар ради В. Білоус

Директор департаменту економічної політики та ресурсів І. Федів

Додаток 1

ПАСПОРТ

на озвучення об’єкта у м. Львові

1. Дані про об’єкт, юридична адреса, телефон власника _______________________________

тип об’єкта _________________________

місце розташування ________________________

площа приміщення, яке озвучується, кв.м ________________________

площа літнього майданчика, що озвучуються, кв.м ________________________

2. Найменша віддаль від об’єкта до житлового будинку, готелю, лікувально – профілактичного закладу, будинку – інтернату, учбового закладу тощо, м ________________________

3. Спосіб озвучення (вказати що саме):

а) назва технічного засобу (магнітофон, програвач, комп’ютер, гучномовець, тюнер, тощо) ________________________

б) радіо – і телепрограми ________________________

в) виступи естрадних груп, ансамблів, окремих виконавців (підкреслити)

г) інше ________________________

4. Час озвучення: вдень від ____ год до ____ год;

увечері від ____ год до _____ год; уночі від ____ год до _____ год;

5. Відповідальні за озвучення (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, телефон) ___________________

6. Не допускати перевищення максимальних рівнів звуку відповідно до Санітарних норм 3077-84 та допустимих рівнів звуку відповідно до Сан Н і Н 42-128-4396-87 (див. додатки 2.3 “положення про акустичний режим у м. Львові”) __________________________________

7. Особливі умови.

8. Дотримання чинного законодавства щодо забезпечення функціонування державної мови України обов’язкове.

Примітки: 1) Пункт 1…5 паспорта заповнюються заявником;

2) Жодні зміни та виправлення у паспорті не допускаються.

Підпис відповідальної особи міської ради

Дата (кругла печатка)

З “Положення про акустичний режим у м. Львові” ознайомлений

Підпис керівника чи власника підприємства (об’єкта) ___________________________

Додаток № 2

Витяг із “Санітарних норм шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель та на території житлової забудови” № 3077-84

табл. 1

Призначення приміщень чи територіїЧас добиЕкв. рівні звукуМакс. рівні звуку
LAекв.

дБА

LAмакс.

дБА

1. Палати лікарень і санаторіїв, операційні лікареньз 7 до 23 год.

з 23 до 7 год.

35

25

50


40
2. Кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень, санаторіїв3550
3. Класні приміщення, навчальні кабінети, вчительські кімнати, аудиторії шкіл та інших навчальних закладів, конференцзали, читальні зали бібліотек4055
4. Житлові кімнати квартир, житлові приміщення будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, спальні приміщення у дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатахз 7 до 23 год.


з 7 до 23 год.
40

30

55


45
5. Номери готелів і житлові кімнати гуртожитківз 7 до 23 год.


з 7 до 23 год.
45

35

60


50
6. Зали кафе, ресторанів, їдалень5570
7. Торгові зали магазинів, пасажирські зали аеропортів та вокзалів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування6075
8. Території, безпосередньо прилеглі до будівель лікарень і санаторіївз 7 до 23 год.


з 7 до 23 год.
45

35

60


50
9. Території, безпосередньо прилеглі до житлових будівель, будівель поліклінік, амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих дошкільних закладах, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотекз 7 до 23 год.


з 7 до 23 год.
55

45

70


60
10. Території, безпосередньо прилеглі до будівель готелів та гуртожитківз 7 до 23 год.


з 7 до 23 год.
60

50

75


65
11. Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв3550
12. Майданчики відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, майданчики дитячих дошкільних закладів, шкіл та інш. навчальних закладів
Додаток №3

Витяг із “Санітарних норм допустимої гучності звучання звучання звуко-відтворюючих і звукопідсилюючих засобів у закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках” СанПІН 42-128-4396-87

Назва об’єктуМісце заміруДопустимий рівень звуку. дБА
LA екв.LA макс.
1. Концертні та інші зали під час естрадних концертівбіля крісел глядачів перших 5-ти рядів партеру8590
Зали дискотек:в танцювальних залах клубів, баз і будинків відпочинкуна віддалі 2-м від джерела звуку столиків8590
3. Зали ресторанів, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування

під час виступів музичних ансамблів

при відтворенні музики електроакустичними системами

біля найближчих до джерела звуку столиків80


65


85


70
4. Відкриті танцмайданчики у садах, парках, базах та будинках відпочинкуНа віддалі 2 м від джерела звуку8590

    Міський голова В. Куйбіда