Львівська міська рада

//
Громадські слухання проекту рішення виконавчого комітету "Про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"


21 січня 2009 року о 16.00 у сесійній залі Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, каб.202 відбудуться громадські слухання проекту виконавчого комітету "Про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:
Час проведення слухань рішення - до 40 хв.
Запитання учасників слухань по суті проблеми – до 30 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)
Обговорення та внесення пропозицій до 40 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)
Голосування внесених пропозицій до 10 хв.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління “Секретаріат ради” за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: [email protected]

Запрошуємо усіх охочих.


  ПРОЕКТ


  РІШЕННЯ


  Про відшкодування суб’єктами
  підприємницької діяльності витрат,
  пов’язаних з утриманням будинків і
  прибудинкових територій


  Керуючись Законами України “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, “Про житлово-комунальні послуги”, з метою удосконалення договірних відносин між уповноваженими власниками житлового фонду і суб’єктами підприємницької діяльності та залучення останніх до витрат, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, в якому знаходиться нежитлове приміщення, виконавчий комітет вирішив:
  1. Встановити:
  1.1 плату за відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій в розмірі тарифу по будинку, встановлених рішенням виконавчого комітету.
  1.2. плату за відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності в окремо стоячих нежитлових приміщеннях, у розмірі усередненого тарифу по львівському комунальному підприємству, затвердженого рішенням виконавчого комітету.
  1.3. плату з технічного обслуговування ліфтів (при наявності), вивезення твердих побутових відходів, освітлення місць загального користування для суб’єктів підприємницької діяльності, нежитлові приміщення яких знаходиться у будинку та окремо стоячих приміщеннях проводити згідно з фактичними витратами.
  2. Затвердити Типовий договір на відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій.
  3. Управлінню комунальної власності:
  3.1. При укладанні (переукладанні) договору оренди, а також приватизації нежитлового приміщення у житловому будинку передбачити механізм контролю за наявністю договору про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій.
  3.2. При укладанні договору оренди на нежитлові приміщення встановити, що істотною умовою зобов’язання орендарів нежитлових приміщень у місячний термін з моменту укладання договору оренди заключити договір про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій.

  Відповідальний: начальник
  управління комунальної власності

  4. Районним адміністраціям:
  4.1. Організувати роботу щодо:
  4.1.1. укладання комунальними підприємствами, які є БАЛАНСОУТРИМУВАЧАМИ, договорів з управлінням комунальної власності на утримання на балансі відповідного майна.
  4.1.2. укладання (переукладання) з власниками (чи орендарями) нежитлових приміщень договорів згідно із Типовим договором та конкретним переліком послуг,що надаються.
  4.1.2. проведення інвентаризації всіх нежитлових приміщень у житлових будинках та наявність договорів з надання житлово-комунальних послуг у власників (чи орендарів) нежитлових приміщень, а саме:
  а) з утримання будинку та прибудинкової території (витрати, пов’язані з утриманням будинків і прибудинкових територій );
  б) послуги з теплопостачання на опалення та гарячу воду;
  в) водопостачання і водовідведення;
  г) електропостачання.
  5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 05.12.2003р. № 1073 “Про залучення суб’єктів підприємницької діяльності до відшкодування експлуатаційних витрат на утримання будинків і прибудинкових територій, де знаходяться нежитлові приміщення”.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.


  Міський голова А.Садовий
  5

  Додаток до рішення
  виконавчого комітету
  від _________ № ______
                    Проект
  ТИПОВИЙ ДОГОВІР

  про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території

  м.Львів “____” ________ 200 р.

  Ми, що нижчепідписані, уповноважений орган власника багатоквартирного будинку львівське комунальне підприємство ___________,
  надалі “БАЛАНСОУТРИМУВАЧ”, в особі _________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони ___________________ та надалі “СПОЖИВАЧ” в особі ____________________ з другої сторони, який використовує нежитлові приміщення, на підставі _________________________
  для провадження своєї діяльності, уклали цей Договір про наступне:
  1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  СПОЖИВАЧ, який згідно з _______________________ займає нежитлові приміщення для _______________ за адресою: ___________________________
  загальною площею __________ м2 сплачує витрати, пов’язані з утриманням будинків та прибудинкових територій, за фактично надані СПОЖИВАЧУ послуги згідно тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету по будинку пропорційно займаній площі, а БАЛАНСОУТРИМУВАЧ забезпечує утримання будинку та прибудинкової території, де знаходяться нежитлові приміщення.
  2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  2.1. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ будинку має право:
  2.1.1. При несплаті СПОЖИВАЧЕМ частини витрат за надані СПОЖИВАЧУ послуги з утримання будинків і прибудинкової території більше одного місяця з моменту закінчення строку платежу припиняти надання послуг до подальшого рішення щодо надання послуг та стягнення боргу.
  2.1.2. Стягнути у встановленому порядку всі збитки від пошкодження елементів будинку, які сталися з вини СПОЖИВАЧА.
  2.1.3. Вільного доступу у займані СПОЖИВАЧЕМ приміщення своїм представником у присутності представника СПОЖИВАЧА для цілей, пов’язаних з експлуатацією будинку.
  2.1.4. Вимагати від СПОЖИВАЧА своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини СПОЖИВАЧА, або відшкодування вартості цих робіт.
  2.2. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ будинку зобов’язаний:
  2.2.1. Забезпечити СПОЖИВАЧА послугами з утримання будинку та прибудинкової території, де знаходяться нежитлові приміщення відповідно до додатку, який є невід’ємною частиною договору.
  2.2.2. Своєчасно проводити нарахування плати за експлуатаційні витрати та надавати СПОЖИВАЧУ відповідні рахунки.
  2.2.3. Доводити до відома СПОЖИВАЧА про зміну рівня вартості витрат на утримання будинку та прибудинкової території з врахуванням індексу споживчих цін, а також введенням нових тарифів.
  2.2.4. Не пізніше, як у дводенний термін надіслати свого представника на виклик СПОЖИВАЧА для складання і підписання акта-претензії.
  2.3. СПОЖИВАЧ має право:
  2.3.1. Знайомитися з розрахунками експлуатаційних витрат на утримання будинку і прибудинкової території.
  2.3.2. На зменшення плати за послуги у випадку надання окремих з них (вивезення та утилізація твердих побутових відходів та інше) іншою підрядною організацією на основі договірних відносин, а також у випадку ненадання БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ окремих послуг, які передбачені у додатку до договору відповідно до акта-претензії.
  2.3.3. Вимагати при необхідності від БАЛАНСОУТРИМУЧА будинку позапланового огляду з метою визначення стану конструкцій і технічного огляду нежитлових приміщень та житлового будинку.
  2.3.4. Проводити ремонтні роботи у будинку, якщо вони викликані аварією або несправністю елементів будинку, що виникли з вини СПОЖИВАЧА. Ремонтні роботи проводяться на підставі укладеного з БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ будинку окремого договору, невід’ємною частиною якого є всі необхідні належно оформлені документи (дефектні акти, кошторис виконання робіт, відомість ресурсів, розрахунок договірної ціни та ін.) за попереднім погодженням з управлінням контролю та аудиту Львівської міської ради.
  2.4. СПОЖИВАЧ зобов’язується:
  2.4.1. Дотримуватися “Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями” .
  2.4.2. Сплачувати БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ будинку витрати за фактично надані СПОЖИВАЧУ послуги з утримання будинку та прибудинкових територій у вигляді відповідної частини витрат у терміни, встановлені договором.
  2.4.3. У разі зміни банківських реквізитів СПОЖИВАЧ у п’ятиденний термін письмово повідомляє про це БАЛАНСОУТРИМУВАЧА будинку.
  2.4.4. Своєчасно інформувати БАЛАНСОУТРИМУВАЧА будинку про виявлення несправності конструктивних елементів приміщення будинку.
  2.4.5. Дозволяти у денний час, а при аваріях і в нічний час вхід у приміщення представників БАЛАНСОУТРИМУВАЧА будинку для проведення ремонтних робіт по усуненню несправностей.
  3.ОПЛАТА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УТРИМАННЯМ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
   3.1. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ житлового будинку до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає СПОЖИВАЧУ, відповідний рахунок до оплати витрат, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території.
   3.2. СПОЖИВАЧ до 20 числа місяця, наступного за звітним, вносить плату за надані послуги з утримання будинку і прибудинкових територій пропорційно займаній площі і наданим послугам на рахунок БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ будинку.
   3.3. За несвоєчасну оплату експлуатаційних витрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧ виставляє СПОЖИВАЧУ письмову претензію після чого, у разі невиконання СПОЖИВАЧЕМ своїх зобов’язань, СПОЖИВАЧ несе відповідальність відповідно до ст.625 ЦК України, ч.2 ст.231 ГК України та ст.343 ГК України.
   3.4. Розрахунок розміру плати витрат проводиться БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ самостійно згідно встановленими тарифами на утримання будинків та прибудинкових територій, затверджених рішенням виконавчого комітету.
   3.5. При закінченні терміну дії договору та його достроковому припиненні, плата за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій сплачується СПОЖИВАЧЕМ на день фактичної здачі приміщення за актом прийому-передачі.
   4. ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ

   4.1. Умови цього договору підлягають виконанню протягом всього терміну його дії, зміна договору на вимогу однієї зі сторін здійснюється лише у разі зміни тарифів або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та рішенням місцевого органу самоврядування.
   Зміни та доповнення до договору, що вносяться, розглядаються сторонами протягом 20 днів та підписуються сторонами у вигляді додатку.
   5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   5.1. За порушення умов договору або неналежне його виконання сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
   5.2. У разі звільнення СПОЖИВАЧЕМ приміщення без попередження, а також без складання акта про здачу приміщення, він достроково не звільняється від оплати витрат до передачі приміщення за актом.
   5.3. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ будинку не несе зобов’язань за майнові збитки СПОЖИВАЧА, які настали внаслідок аварій, які виникли не з вини балансоутримувача.
   6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
    6.1. Цей договір набирає чинності з дня його укладання та діє строком на один рік.
    6.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії про його припинення не було письмово заявлено однією зі Сторін.
     6.3. Договір може бути розірваний достроково у разі:
     - переходу права власності (користування) на приміщення до іншої особи;
    - невиконання умов договору Сторонами договору;
    - припинення дії договору оренди приміщення;
    - дострокового розірвання договору оренди на нежитлове приміщення;
    - неналежного виконання умов договору з утримання будинків та прибудинкових територій;
    6.4. У разі зміни вартості послуг, затверджених у встановленому законодавством порядку, БАЛАНСОУТРИМУВАЧ та СПОЖИВАЧ підписують новий додаток до договору з визначенням нової вартості послуг.
    Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку лише у разі зміни вартості послуг, затверджених у встановленому законодавством порядку.
    7.ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

    7.1. Усі суперечки, що виникають з приводу цього договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди у встановленому законом порядку – у судових органах.
    7.2. Взаємовідносини сторін, непередбачені цим договором, регулюються чинним законодавством України та відповідними нормативними актами.
    7.3. Даний договір укладено у двох примірниках, з яких один зберігається у БАЛАНСОУТРИМУВАЧА будинку, а другий – у СПОЖИВАЧА.

    8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ СПОЖИВАЧ
    _____________________ _____________________
    (прізвище,ім’я по-батькові) прізвище, ім’я, по-батькові)
    _____________________ _____________________
    адреса _______________ адреса _______________
    _____________________ _____________________
    телефон ______________ телефон ______________
    _____________________ _____________________
    (підпис) (підпис)

    Додаток до договору
    затверджено
    рішенням виконкому
    від ________ 2008р. № _______

    1. Найменування орендаря (власника) нежитлового приміщення _________________________________________________________________
    2. Вид діяльності ________________________________________________
    3. Адреса приміщення (будинку) ___________________________________
    4. Характеристика приміщення ____________________________________
    площа ______________________ поверх _______________________________
    категорія приміщення __________________________________________
    (підвал, цоколь, мансарда, мезонін)
    вхід _____________________________________________________________
    Наявність комунальних зручностей, у т.ч.:
    а) холодна вода ____________________ б) гаряча вода __________________
    в) централізоване опалення _________________________________________
    г) газопостачання __________________________________________________
    д) електропостачання ______________________________________________
    5. Наявність договорів на комунальні послуги, з них на:
    а) холодна вода ____________________ б) гаряча вода __________________
    в) централізоване опалення _________________________________________
    г) газопостачання __________________________________________________
    д) електропостачання ______________________________________________
    е) вивезення та захоронення твердих побутових відходів ________________ 6. Ставка експлуатаційних витрат в місяць по ЛКП _______________________
    Станом на _________________________ (без врахування індексу інфляції)
    Становить __________ грн./ м2
    7. Статті експлуатаційних витрат:
    7.1. вивезення та захоронення твердих побутових відходів згідно фактичних витрат _____________ грн./м2
    7.2. прибирання сходових кліток (при наявності) _____________ грн./м2
    7.3 прибирання прибудинкової території __________________ грн./м2
    7.4.обслуговування внутрішньо будинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення _____________________________ грн./м2
    7.5. утримання аварійних служб _______________________ грн./м2
    7.6. дератизація ___________________________ грн./м2 7.7. обслуговування димовентиляційних каналів _______________ грн./м2
    7.8. поточний ремонт елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території _________________ грн./м2
    7.9. підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період ___________________ грн./м2

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ СПОЖИВАЧ
    _____________________ _____________________

    М.П. М.П.

   АНАЛІЗ
   регуляторного впливу відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій
     І. Визначення проблеми
   Фінансово-господарська діяльність львівських комунальних підприємств, які надають мешканцям та суб’єктам підприємницької діяльності послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, є збитковою, що зумовлює погіршення технічного стану житлового фонду, призводить до його старіння й подальшої руйнації, умов їхнього господарювання та зростання величини кредиторської заборгованості.
   Вагомими причинами збиткової діяльності львівських комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду у 2008 році є:
   - зростання собівартості послуг за рахунок збільшення вартості матеріальних витрат (будівельних, паливно-мастильних, інших матеріалів);
   - збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та відповідних обов’язкових нарахувань на заробітну плату;
   - збільшення вартості послуг підрядних організацій (технічне обслуговування ліфтів, дератизація, послуги аварійних служб і т.п.);
   - відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності (експлуатаційні внески) здійснюються на підставі методики, затвердженої ухвалою міської ради від 28.11.1996р. № 554.

   Основні фінансово-економічні показники ЛКП за 2006-2007р.р.
   Таблиця №1
   Джерела покриття витрат
   2006рік
   2007 рік
   9-ть місяців 2008р.
   планфакт
   планфактпланфакт
   Витрати на 1 кв.м загальної площі, коп.
   100,4
   98,2
   87,277,1108,299,2
   Доходи підприємств (без ПДВ), тис.грн.
   80830,0
   80845,7
   81753,681516,380834,580373,4
   Витрати підприємств (без ПДВ), тис.грн.
   82718,1
   80193,3
   97185,384958,188663,482829,8
   Прибуток, тис.грн.
   - 1888,1
   652,4
   - 15431,7- 3441,8 - 7828,9 - 2456,4
   Квартирна плата на 1 кв.м загальної площі, коп.
   68,41
   68,64
   70,069,7100,199,9

     ІІ. Мета державного регулювання тарифів на послуги.
   Відповідно до Законів України “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, “Про житлово-комунальні послуги”, з метою удосконалення договірних відносин між уповноваженими власниками житлового фонду і суб’єктами підприємницької діяльності та залучення останніх до витрат, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, підготовлений новий проект Типового договору про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинку та прибудинкової території.
   Оплата суб’єктами підприємницької діяльності буде здійснюватися за тарифами на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, затверджених рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, які сформовані відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005р. № 560 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.
   Відповідно до вимог вищевказаної постанови визначено механізм формування тарифів, з врахуванням нормативних витрат, пов”язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, визначався по кожному будинку індивідуально в залежності від кількісних показників фактичного надання послуг для забезпечення належного санітарно-технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, згідно з типовим переліком послуг.
   Для розрахунку тарифів враховано мінімальний перелік послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, передбачений вказаною постановою, які будуть надаватися львівськими комунальними підприємствами з обслуговування житлового фонду.
   Величина тарифу на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій розрахована відповідно до витрат, закладених по кожному переліку послуг з визначенням її вартості з розрахунку на 1 кв.м загальної площі квартир по кожному будинку, зокрема.
   Розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій подані без врахування витрат на послуги з технічного обслуговування ліфтів (при наявності), вивезення твердих побутових відходів та фактичного споживання електричної енергії на сходових клітках.


     ІІІ. Роз’яснення проблеми
   Перегляд вартості відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій обумовлені ростом законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
   - збільшення додаткових витрат, пов"язаних зі зростанням вартості послуг з технічного обслуговування ліфтів та обладнання диспетчерських систем, вартості робіт з дератизації, послуг міської та районної аварійних служб.
   - зміною Типового договору, який приведений у відповідність згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;
   - зміною вартості вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
   Слід зауважити, що запровадження нової вартості відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, дасть можливість:
   - здійснювати контроль за якістю та повнотою надання послуг;
   - завершити запровадження договірних стосунків між надавачами послуг і їх споживачами;
   - дотримання львіськими житлово-комунальними підприємствами Правил надання населенню послуг;
   Впорядкування плати забезпечить:
   соціальну справедливість в питаннях оплати за житлові послуги, що їх надають мешканцям та суб’єктам підприємницької діяльності міста Львова, вироблення гнучкої й ефективної тарифної політики в житловій сфері, можливість подальшого розвитку галузі. За умов досягнення беззбиткової діяльності підприємствами буде забезпечено самостійно і своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за отримані товари, роботи, послуги стороннім організаціям, своєчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, підвищити якість надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій .
   З метою відстеження результативності рішення виконкому про впорядкування плати за послуги з утримання будинків і прибудинкових територій для населення у м.Львові пропонуються такі заходи:
   1. Аналіз контролюючими органами фінансової звітності підприємств.
   2. Обговорення результатів і наслідків прийнятого регуляторного акта.
   3. Вивчення думки громадськості щодо якості і вартості послуг з утримання будинків і прибудинкових територій.
   АНАЛІЗ
   проекту рішення виконкому "Про відшкодування суб’єктами підприємницької діяльності витрат, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"
   ОпублікованоВраховано пропозиції Львівського міського об’єднання громадських організацій "Львівська громада"
   п.4 Районним адміністраціям: організувати роботу щодо: 4.1.1 укладання (переукладання) з власниками (чи орендарями) нежитлових приміщень договорів згідно із затвердженою формою; 4.1.2 проведення інвентаризації всіх нежитлових приміщень у житлових будинках та наявності договорів з надання житлово-комунальних послуг у власників (чи орендарів) нежитлових приміщень, а саме: з утримання будинку та прибудинкової території (витрати, пов’язані з утриманням будинків та прибудинкових територій); - послуги з теплопостачання на опалення та гарячу воду; - водопостачання і водовідведення; - електропостачання.запропоновано доповнити пунктом такого змісту: 4.1.1 укладання комунальними підприємствами, які є Балансоутримувачами, договорів з управлінням комунальної власності на утримання на балансі відповідного майна. П.4.1.1 замінити на п.4.1.2, де замість із затвердженою формою читати: із Типовим договором та конкретним переліком послуг, що надаються. п. 4.1.2 замінити на п.4.1.3
   п.5 Вважати такими, що втратили чинність ухвала Львівської міської ради від 28.11.1996р. № 554 "Про затвердження Методики розрахунку ставки експлуатаційних витрат на утримання нежитлових приміщень у житловому фонді, що є комунальною власністю м. Львова" та рішення виконавчого комітету від 05.12.2003р. № 1073 "Про залучення суб’єктів підприємницької діяльності до відшкодування експлуатаційних витрат на утримання будинків і прибудинкових територій, де знаходяться нежитлові приміщення". у п.5 залишити "вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 05.12.2003р. № 1073 "Про залучення суб’єктів підприємницької діяльності до відшкодування експлуатаційних витрат на утримання будинків і прибудинкових територій, де знаходяться нежитлові приміщення".
   У Типовому договорі:
   Предмет договору: Споживач, який згідно з __________ займає нежитлові приміщення для _______ за адресою: ______загальною площею ______ кв.м сплачує витрати, пов’язані з утриманням будинків та прибудинкових територій, надані Споживачу послуги згідно з тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету по будинку пропорційно займаній площі, а Балансоутримувач забезпечує утримання будинку та прибудинкової території, де знаходяться нежитлові приміщення.Запропоновано: Споживач, який згідно з __________ займає нежитлові приміщення для _______ за адресою: ______загальною площею ______ кв.м сплачує витрати, пов’язані з утриманням будинків та прибудинкових територій за фактично надані Споживачу послуги згідно з тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету по будинку пропорційно займаній площі, а Балансоутримувач забезпечує утримання будинку та прибудинкової території, де знаходяться нежитлові приміщення.
   2. Права та обов’язки сторін: п.2.1.1 При несплаті Споживачем частини витрат за надані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій більше одного місяця з моменту закінчення строку платежу припиняти надання послуг до подальшого рішення щодо надання послуг та стягнення боргу.Запропоновано:п.2.1.1 При несплаті Споживачем частини витрат за надані Споживачу послуги з утримання будинків і прибудинкових територій більше одного місяця з моменту закінчення строку платежу припиняти надання послуг до подальшого рішення щодо надання послуг та стягнення боргу.
   2.2. Балансоутримувач будинку зобов’язаний:доповнити пунктом 2.2.4 такого змісту: не пізніше, як у дводенний термін надіслати свого представника на виклик Споживача для складання і підписання Акта-претензії.
   4. Виконання обов’язків. П.4.1. умови цього договору підлягають виконанню протягом всього терміну його дії, вимогу однієї зі сторін здійснюється лише у разі зміни тарифів або інших випадках, передбачених чинним законодавством України та рішенням місцевого органу самоврядування.Запропоновано: П.4.1. умови цього договору підлягають виконанню протягом всього терміну його дії, зміна договору на вимогу однієї зі сторін здійснюється лише у разі зміни тарифів або інших випадках, передбачених чинним законодавством України та рішенням місцевого органу самоврядування.
   5. Відповідальність сторін: 5.2. у разі звільнення Споживачем приміщення без попередження внаслідок банкрутства без припинення дії договору, він достроково не звільняється від оплати витрат до передачі приміщення за актом.Запропоновано: 5.2. у разі звільнення Споживачем приміщення без попередження, а також без складання акта про здачу приміщення, він достроково не звільняється від оплати витрат до передачі приміщення за актом.
   6.Термін дії договору: 6.4. Виконавець має право вносити зміни до цього договору в односторонньому порядку лише у разі зміни вартості послуг, затверджених у встановленому законодавством порядку. П.6.5 Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.Запропоновано: замінити п.6.4 У разі зміни вартості послуг, затверджених у встановленому законодавством порядку, Балансоутримувач та Споживач підписують новий додаток до Договору з визначенням нової вартості послуг. П.6.5 - вилучити.

   Зауваження та пропозиції щодо введення регуляторного акта у дію просимо подавати у письмовому вигляді у департамент житлового господарства та інфраструктури, за адресою - 79008, м.Львів, площа Ринок,1 кім. 338, 341