Львівська міська рада

//
[№ 15 від 09/30/2016] засідання архітектрно-містобудівної ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова архітектурно-містобудівної ради управління архітектури,

Начальник управління архітектури
Ю.Чаплінський
Протокол
Засідання № 15 архітектурно-містобудівної ради
управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради
30 вересня 2016 року м. Львів

На обговорення поставлені наступні питання:

1. Розгляд плану зонування Личаківського району м. Львові.

Замовник розроблення містобудівної документації – управління архітектури Львівської міської ради
Розробник – ДП ДІПМ «Містопроект»
Доповідач – Крупа Петро Іванович - ГАП ДП ДІПМ «Містопроект»

Доповідач П.Крупа – представив рішення, наведені у плані зонування Личаківського району м. Львова.
Личаківський район охоплює територію 3,757 га, населення 85 тис. мешканців. Даний район характерний тим, що чітко розділяється на дві частини. Північна частина - це заплава річки Полтви, низинна територія, яка переважно зайнята об’єктами промисловості, а Південна велика територія горбиста з порізаним складним рельєфом, яка переважно зайнята житловою, громадською забудовою, парками.
Основою розроблення зонінгу Личаківського району є затверджений генеральний план м. Львова 2010р. В складі зонінгу розроблені додаткові схеми, що регламентують забудову за санітарно-гігієнічним регламентом, за планувальним регламентом, за історико-архітектурним регламентом, за природоохоронним регламентом, за інженерно-геологічним регламентом. Це креслення, які доповнюють основне креслення – схему зонування території.
У пояснювальній записці розписано детально використання зон, переважних, супутніх та допустимих видів забудови, обмеження забудови за різними факторами, а також обґрунтування параметрів забудови з врахуванням всіх сукупних факторів, які накладаються в тій чи іншій зоні.
У лютому 2016 р. було проведено громадські слухання по даному Плану зонування Личаківського району. Отримано більше 50 зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та основні зауваження від управління архітектури. На всі ці зауваження та пропозиції надано аргументовані відповіді щодо того, чи їх враховано чи не враховано. Багато звернень з побажаннями враховано, а на ті, що не враховано надано аргументовані відповіді з посиланням на нормативні документи та законодавчі акти.
Деталізовано планування за режимом використання об’єктів природоохоронного призначення, бо значна частина території Личаківського району має унікальний ландшафт і унікальні ландшафтні утворення. Значні території займають території природоохоронного значення, зокрема об’єкти природо-заповідного фонду, які враховані та відзначені за різними функціональними ознаками згідно закону України «Про природо-заповідний фонд» у Плані зонування.
Всі парки, які знаходяться на території Личаківського району відносяться до природно-заповідного фонду і мають певну градацію за функціональним призначенням.
Зона регіонального ландшафтного парку - це парк Знесення, якому виділено окрему зону Р-1-1. Зона Р-1-2 - це зона ботанічних садів (ботанічний сад університету). Зона Р-1-3 - зона парків пам’яток садово-паркового мистецтва (парк Погулянка, парк Личаківський).
Доповнено розділ «Режим використання зон історико-культурного призначення». Більш чітко регламентовано режим використання території обмеження по висотності забудов в зоні історичного ареалу, в зоні регулювання забудови і зоні ЕКО-2 (зона зеленого каркасу міста). Значна частина району знаходиться в районі історичного ареалу, а ѕ району знаходиться в зоні регулювання забудови.
Згідно історико-архітектурного опорного плану в зоні історичного ареалу максимальна поверховість забудови не повинна перевищувати 15 м, в зоні регулювання забудови максимальна поверховість забудови не повинна перевищувати 18 м.
В зоні історичного ареалу та в зоні регулювання забудови обов’язково питанням забудови повинно передувати розроблення історико-архітектурного обґрунтування на основі глибокого містобудівного аналізу з подальшим погодженням управлінням охорони історичного середовища м.Львова.
Графічні матеріали доповнені іншими схемами – схемою розміщення шкіл та дошкільних навчальних закладів.
В складі зонінгу після його затвердження як окремий розділ розробляється План червоних ліній вуличної мережі.
У 2016 р. ДП ДІПМ «Містопроект» розроблена перша редакція завдання на внесення змін до Генерального плану міста Львова. Враховуючи те, що зонінг є невід’ємною частиною
Генерального плану відповідно і будуть вноситися зміни і в раніше розроблену містобудівну документацію.
У ДП ДІПМ «Містопроект» звертаються окремі замовники, які мають ніби то підстави для того, щоб змінити функціональне призначення земельної ділянки.
Земельна ділянка на вул. Медової Печери. Частина пн.-зх. території 2,7 га була виділена міською радою для громадської та житлової забудови (релігійного та житлового призначення). В деяких випадках необхідно вносити зміни але вони потребують більш детального опрацювання на стадії розроблення детального плану певної території (оскільки необхідно передбачити організацію під’їздів, вилучити частину території із землекористувача і т.д.). Тому ця територія позначена зоною Г-2 (зона центру ділової та громадської діяльності районного значення (підцентри)).
По вул. Пекарській є гаражний кооператив, позначений зоною Ж-2 (малоповерхова забудова до 4-ох поверхів). Цю територію можна використати під житлову забудову за вище наведених умов.
На вул. Рудакі теж було звернення стосовно земельної ділянки площею 0,3 га. Люди користуються нею і ми не маємо законних підстав міняти цільове призначення, якщо не розроблена відповідна містобудівна документація.


Виступили: І.Кузьмак, М.Рибенчук, В.Дубина, В.Лаврін, В.Хижняк, М.Ягольник, Ю.Столяров, М.Обідняк, О.Горохівський

Запитання присутніх стосувалися:
- території району Майорівки, де існує організація інвалідів, які мають державний акт постійного користування на землю; про додаткові регламенти, які будуть давати певні роз’яснення; закладення принципових позицій під час розроблення плану зонування;
- зони Р-1 Шевченківського гаю та потреби виділити її як зону Р-1-3 чи Р-1-4;
- введення в регламент обмеження, що в межах історичного ареалу будівництво повинно здійснюватись по індивідуальних проектах у формах традиційних для даного ареалу;
- врахування наявності об’єктів підвищеної небезпеки, хімічних об’єктів на території даного району, зокрема на вул.Б.Хмельницького заправка «ОККО» - в зоні розміщення об’єктів торгівлі, за нею забудований квартал в зоні озеленених територій, нижче – підприємство «Галич-Фарм» - в зоні КС-6; вул.Тракт-Глинянський заправка «Укрнафта» - зона історичної забудови;
- врахування вимог законодавства, що стосуються інженерно-технічних заходів цивільного захисту до генплану міста у Зонінгу;
- проведення геологічних досліджень, щодо зсувних процесів;
- визначення статусу річки Полтви;
- вивчення ситуації щодо забудови навколо Личаківського цвинтаря та врахування у Зонінгу;
- щодо вирішення питання території садівничих кооперативів, розробки на ці території детальних планів території;
- стосовно врахування детального плану території фабрики повидла по вул.Б.Хмельницького в плані зонування Личаківського району;
- щодо можливості відображення епізодичного використання промислових зон з дотриманням певних умов, як допустимих функцій для творчих чи мистецьких заходів;
- стосовно транспортної схеми, передбачення зонінгом як ідеї;
- чіткішого виділення Шевченківського гаю в плані зонування як окремої заповідної зони, до якої би приїжджали туристи та про виділення природно-паркових об’єктів, водних об’єктів;
- врахування забудови на вул.Б.Хмельницького, щодо будівництва якої управлінням архітектури були видані містобудівні умови та обмеження на житлову малоповерхову забудову, а у зонінгу зазначена громадська забудова; територія сховища Національного банку – зона В-4;

Доповідач П.Крупа на поставлені питання поінформував, що:
 • зонінг - це деталізація генерального плану, ніяких принципових відходів від генерального плану бути не може, не повинно бути відхилень згідно законодавства; принципових змін до генерального плану даним зонінгом не передбачається. Наприклад 28-ий завод по вул. Личаківській – практично руїна, пропонували генеральним планом під об’єкти житлового і громадського призначення, на дану територію на даний час розробляється детальний план території, але відійти від генерального плану закон не дозволяє. ДПТ може деталізувати функціональне призначення генерального плану, планувальної структури, на відміну від зонінгу, який не має таких прав.
 • Зону, яку було виділено для релігійної громади визначили як зону Г-2, яка допускає розміщення об’єктів громадського призначення і об’єктів житлового призначення (для того, щоб створити організацію під’їзду, визначити систему забезпечення інженерними комунікаціями можна тільки на підставі детального плану території. Це також стосується території медичного інституту, територією якого користується гаражний кооператив, заїзд до якого здійснюється через територію інституту;
 • музей архітектури і побуту відноситься до зони ІК - зона історико-культурного призначення; він входить в межі регіонального ландшафтного парку;
 • на території парку «Знесіння» і на території парку «Погулянка» є індивідуальна житлова забудова – це вся вул.Старознесенська, але тут введено коефіцієнт Ж-1-Р (де виключно є переважні види забудови, переважних та супутніх видів забудови не існує). Такі дві ділянки є і у парку «Погулянка»;
 • крім основного креслення є додаткові схеми по природоохоронних, санітарно-гігієнічних обмеженнях, обмеження від об’єктів підвищеної небезпеки, від об’єктів які використовують в своєму складі хімічні речовини; всі ці обмеження накладаються на план зонування території і повинні обов’язково враховуватися;
 • розділ цивільної оборони пройшов експертизу і його необхідно було би затвердити в м. Києві; він є обов’язків при реалізації генерального плану, а також при забудові на всій території міста;
 • при розробленні завдання на проектування до внесення змін до генерального плану міста Львова – річка Полтва має брати початок від вул.Замарстинівської; вздовж вул. Липинського треба зберегти зелену зону; в завданні закладено відновлення і збереження водойм, що є вимогою цивільної оборони;
 • згідно ДСТУ зонінг розробляється в масштабі генерального плану 1:10000, а детальний план території розробляється в масштабі 1:2000, тому в зонінгу не можна деталізувати те, що можна деталізувати в детальному плані території;
 • окремі планувальні обмеження накладаються на зонінг; в межі зони від заправки ОККО не повинно потрапляти житло, дитячі майданчики, а проїзди і стоянки можуть попадати в дану зону;
 • є окрема схема інженерно-геологічних умов забудови території з даними інженерно-геологічних умов (зсувні території, закарстовані території);
 • що стосується садівничих кооперативів, - необхідне розроблення детального плану території;
 • в плані зонування Личаківського району враховано детальний план території олишньої «Фабрики повидла» по вул.Б.Хмельницького;
 • в промисловій зоні допустимі адміністративні споруди із актовими залами, будинки культури;
 • не може бути враховано транспортне питання, бо це питання виключно прерогатива генерального плану або транспортної схеми;
 • на території Шевченківського гаю треба намалювати зону ІК, що відповідає ДСТУ;
 • водні поверхні - це теж прерогатива генерального плану міста і зонами виділені рекреаційні території, а існуючі водні об’єкти виділено з них найбільші і визначено охоронні зони; щодо нових водних об’єктів – планується розробити окремим розділом;
 • стосовно вул. Б.Хмельницького, там є існуюча житлова забудова існуючий 5-ти поверховий будинок та інші житлові будинки, - враховуючи, що генеральним планом ці об’єкти виділені громадського призначення, зонінгом визначено тут зону Г-2, де допустимим видом забудови є житлова забудова;
В.Дубина, від ДІПМ «Містопроект» виступив з інформацією.
Природньо-заповідні об’єкти регламентуються законом про природно-заповідний фонд. В законі про природно-заповідний фонд визначена структура таких об’єктів, як регіональний ландшафтний парк і зонування і порядок встановлення цих зон. Має розроблятися окремий проект використання і організації території цього парку, який повинен затверджуватися не міською, а обласною радою На даний момент такий проект розроблений у 1984 р. СПКБ. Зараз спеціалістами Львівської політехніки розроблений новий проект зонування парку «Знесіння», але на даний момент він ще не затверджений. Шевченківський гай є частиною парку «Знесіння».
В.Хижняк доповнив, що розділ розроблений ДП ДІПМ «Містопроект» обумовлює певні не тільки санітарно-захисні зони, там є певні речі що стосуються будівництва в місті, тобто споруд подвійного призначення, можливість їх реконструкції. Чи не потрібно доповнити зонінг міста окремими вимогами котрі повинні прописуватися. Форма містобудівних умов і обмежень не передбачає таких речей. Необхідно ввести особливо-важливі моменти в зонінг для того щоб пізніше вони виражалися в містобудівних умовах і обмеженнях.
Висловив зауваження:
 • у парку «Знесіння» не відзначено можливість будівництва візщит центру дирекції парку;
 • по вул. Архипенка – територію адміністрації пенітенціарних установ відзначено як виробничу, де не було виробництва;
 • по вул. Зеленій поліграфічний комбінат «Атлас» відзначено зоною В-5, В-5-1, проте він припинив свою виробничу діяльність;
 • між вул. Левицького та вул. Зеленою до водоканалу в існуючій 5-ти поверховій забудові відзначено зону Ж-3 (багатоповерхове житло) – чи варто в історичній забудові провокувати масовану багатоповерхову забудову?;
 • по вул. Зеленій – гаражні кооперативи на межі відзначено рекреаційною зоною;
 • вул. Пасічна – Личаківська відзначено зону Г-6; в районі цвинтаря з протилежної сторони біля Інституту Фізичної Культури відзначено зону Ж-1 (садибна забудова), проте там видано містобудівні умови і обмеження на багатоквартирний житловий будинок;
 • забудова на вул. Китайській відзначено у зоні Ж-1, коли згідно детального плану території багатоквартирна житлова забудова 4 - 6 поверхів.


Вирішили:
1. Взяти до уваги поданий План зонування Личаківського району м.Львова для доопрацювання та подання на погодження та затвердження у встановленому законодавством порядку
Секретар архітектурно-містобудівної ради управління архітектуриВ.Хижняк


<< Попередня     Наступна >>
Назад