Слова з назви:
Прізвище:
Посада:
Дата від:
до: (дд.мм.рррр)
В запиті можна використовувати спеціальні символи:
* - довільна послідовність літер
? - довільна літера