УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1969


від 05/18/2017
Про затвердження Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. ЛьвовіЗ метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у місцевому самоврядуванні, керуючись ст. 9 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Тимчасове положення про місцеві ініціативи у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про місцеві ініціативи у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Тимчасове положення про місцеві ініціативи у м. Львові (надалі – Положення) відповідно до статті 9 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні визначає механізм внесення та розгляду Львівською міською радою місцевих ініціатив.
1.2. Місцева ініціатива – одна з форм участі членів територіальної громади м. Львова у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом ухвали з будь-яких питань, які належать до компетенції Львівської міської ради, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням та Регламентом Львівської міської ради, для розгляду на найближчому або наступному за ним пленарному засіданні ради.
1.3. Місцева ініціатива оформлюється у вигляді письмової пропозиції про розгляд міською радою будь-якого питання, яке належить до компетенції органів місцевого самоврядування.
1.4 Місцева ініціатива може супроводжуватись поданням проекту ухвали міської ради з цього питання.
1.5. Ініціатори можуть звертатись до виконавчих органів Львівської міської ради для підтвердження належності предмету місцевої ініціативи до компетенції міської ради.
1.6. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до компетенції міської ради та питання місцевого значення, які не належать до компетенції органів державної влади.
1.7. Місцева ініціатива не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборну агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. Місцева ініціатива не може містити назву юридичної чи фізичної особи без її на це згоди.
1.8. Наявність у тексті місцевої ініціативи відомостей зазначених у п. 1.7 цього Положення, а також неправдивих відомостей, лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб є підставою для відмови у розгляді.
1.9. Ініціювати внесення місцевої ініціативи та брати участь у підтримці місцевої ініціативи мають право члени територіальної громади м. Львова, що проживають та зареєстровані на території м. Львова, які є дієздатними та відповідно до статті 70 Конституції України мають право голосу на виборах і референдумах.
2. Внесення місцевої ініціативи

2.1. Ініціатором внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради є ініціативна група членів територіальної громади м. Львова в кількості не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території м. Львова не менш ніж один рік.
2.2. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради у формі, передбаченій у додатку 2 до цього Положення. Ініціативна група подає пакет документів, який має містити:
2.2.1. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи, підписане всіма членами ініціативної групи, у якому обов’язково зазначаються:
2.2.1.1. Опис проблеми (питання), вирішити яку покликана місцева ініціатива згідно з додатком 3 до цього Положення.
2.2.1.2. Прізвища, імена, по батькові, адреса проживання, серія та номери паспортів, контакти членів ініціативної групи із зазначенням координатора її роботи.
2.2.2. Згоду членів ініціативної групи на обробку персональних даних.
2.2.3. Підписні листи з підписами членів територіальної громади на підтримку місцевої ініціативи, оформлені згідно із додатком 1 до цього Положення.
2.2.4. За бажанням, автор місцевої ініціативи може подати проект ухвали, в якому міститься вирішення проблеми, котра описана у місцевій ініціативі. Проект ухвали повинен відповідати Регламенту Львівської міської ради та містити пояснювальну записку, підготовлену відповідно до зразка, наведеного у додатку 4 до цього Положення. У пояснювальній записці вказується:
2.2.4.1. Характеристика стану речей у ділянці, яку врегульовує ця ухвала (у тому числі для проектів ухвал з питань земельних відносин та тих, які стосуються розпорядження майном територіальної громади, додатково зазначається інформація щодо підстав набуття прав власності на майно заявником).
2.2.4.2. Потреба і мета прийняття ухвали.
2.2.4.3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття ухвали.
2.2.4.4. Порядок виконання ухвали.
2.2.4.5. Порівняльна таблиця (у разі внесення змін до уже прийнятої ухвали).
2.2.5. За наявності, інформаційно-аналітичні матеріали з питань, які порушує місцева ініціатива.
2.3. У разі, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані вимоги п. 2.2.1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення.


3. Збір підписів членів територіальної громади

3.1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 500 підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані у межах територіальної громади.
3.2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.
3.3. Підписні листи повинні містити такі дані:
3.3.1. Прізвище, ім’я та по батькові підписанта.
3.3.2. Число, місяць та рік народження підписанта.
3.3.3. Адреса реєстрації місця проживання підписанта.
3.3.4. Серія та номер документа, що посвідчує особу
3.3.5. Контактний номер телефону.
3.3.6. Особистий підпис підписанта.
3.3.7. Згоду на обробку персональних даних.
3.4. Підписні листи заповнюються згідно з додатком 1 до цього Положення.
4. Реєстрація та перевірка місцевої ініціативи

4.1. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи подається через Центри надання адміністративних послуг.
4.2. Управління Секретаріат ради організовує перевірку поданих документів на відповідність їх вимогам законодавства та цього Положення, яка проводиться протягом десяти робочих днів з дня реєстрації місцевої ініціативи.
4.3. При проведенні перевірки недійсними визнаються підписи (підписні листи):
4.3.1. Які містять неповну інформацію, передбачену у п. 3.3 цього Положення.
4.3.2. Проставлені однією особою два або більше разів.
4.4. За результатами перевірки, управління Секретаріат ради приймає рішення:
4.4.1. Передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчому пленарному засіданні міської ради.
4.4.2. Повідомити ініціаторів про кількість підписів, які визнано недійсними. Необхідні підписи ініціатори можуть додати впродовж 10 днів через Центри надання адміністративних послуг.
4.4.3. У разі невідповідності місцевої ініціативи вимогам п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7 цього Положення передати місцеву ініціативу для розгляду на найближчому засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
4.5. У разі негативного висновку, наданого постійною комісією законності, депутатської діяльності та свободи слова, місцева ініціатива не подається на розгляд ради, але оприлюднюється на веб-сайті Львівської міської ради в окремому розділіГромадська участь з відповідними висновками про те, що:
4.5.1. Предмет місцевої ініціативи не належить до компетенції міської ради або суперечить п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7 цього Положення.
4.5.2. Місцева ініціатива подана особами, які не мають права на її внесення.
4.5.3. Не надано повний пакет документів, передбачених п. 2.2 цього Положення.
4.5.4. Зібрана недостатня кількість підписів членів територіальної громади, передбачених п. 3.1 цього Положення.

5. Розгляд місцевої ініціативи

5.1. Місцева ініціатива виноситься на розгляд міської ради з можливістю виступу її автора на найближчому або наступному за ним пленарному засіданні міської ради.
5.2. Управління Секретаріат ради готує проект ухвали про розгляд місцевої ініціативи, скеровує його на розгляд профільної постійної комісії за участю виконавчих органів та ініціаторів і готує подання на включення проекту ухвали до порядку денного пленарного засідання міської ради.
5.3. За результатами розгляду проекту ухвали щодо місцевої ініціативи міська рада може прийняти рішення про його підтримку або відхилити.
5.4. У разі підтримки проекту ухвали стосовно місцевої ініціативи Львівський міський голова визначає виконавчі органи або їх посадових осіб, які зобов’язані підготувати дорожню карту вирішення порушених місцевою ініціативою питань, за необхідності підготувати проект ухвали міської ради та представити їх на наступному пленарному засіданні міської ради.
5.5. Управління Секретаріат ради оприлюднює результати розгляду місцевої ініціативи на веб-сайті www.lvivrada.gov.ua в розділі Громадська участь протягом трьох робочих днів після розгляду її на пленарному засіданні міської ради.
6. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради

6.1. Члену ініціативної групи, відповідальному за організацію роботи ініціативної групи з питань місцевої ініціативи, завчасно, але не пізніше ніж за один день до засідання профільної постійної комісії або пленарного засідання міської ради, на якому розглядатиметься місцева ініціатива, за допомогою електронної пошти та сервісу коротких повідомлень (SMS) повідомляється про час та місце проведення відповідного засідання.
6.2. Члени ініціативної групи беруть участь у пленарному засіданні міської ради під час розгляду проекту ухвали, поданого у порядку місцевої ініціативи.
6.3. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні ради як доповідач або співдоповідач.
6.4. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи у порядку, встановленому Регламентом Львівської міської ради.

7. Інформування про місцеві ініціативи

7.1. На веб-сайті Львівської міської ради www.lvivrada.gov.ua в окремому розділі Громадська участьу рубриціМісцеві ініціативи оприлюднюється вся інформація щодо внесення, реєстрації та розгляду місцевих ініціатив, зокрема:
7.1.1. Питання, які порушує місцева ініціатива.
7.1.2. Список членів ініціативної групи з даними, які містяться у повідомленні про внесення місцевої ініціативи.
7.1.3. Рішення, прийняте з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи.
7.1.4. Адресати (органи і посадові особи), яким скероване рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.
7.1.5. Копії підписних листів, за винятком персональних даних.
7.1.6. Інші дані.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський
Додаток 1 до Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. Львові
ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № ______
щодо ініціювання у порядку місцевої ініціативи
винесення на розгляд міської ради проекту ухвали міської ради _____________________________________________________________
(повна назва проекту ухвали, підготовленого в порядку місцевої ініціативи)
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Особистий підпис*
Дата підписання
Контактний номер телефону
Число, місяць, рік народження
Місце реєстрації
Серія та номер документа, що посвідчує особу
Загальна кількість підписів громадян:________________________________
(цифрами та прописом)

* Згода на обробку персональних даних згідно ЗУ “Про захист персональних даних


Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський Додаток 2 до Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. Львові


Секретарю Львівської міської ради
______________________________
від ініціативної групи:
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


ЗАЯВА

Відповідно до пункту 2.2 Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. Львові просимо Вас подати на розгляд міської ради місцеву ініціативу, викладену у письмовому вигляді у додатку до цієї заяви.
Додатки:
1. Письмово описана проблема (питання) про розгляд міською радою відповідної проблеми (питання) або проект ухвали міської ради та пояснювальна записка до нього.
2. Підписні листи, заповнені за формою, наведеною у додатку 1 до Положення про місцеві ініціативи у м. Львові, на ______ аркушах.
3. Згода членів ініціативної групи на обробку персональних даних.
4. Прізвища, імена, по батькові, адреса проживання, серія та номери паспортів, контакти членів ініціативної групи.
5. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, які порушує місцевою ініціативою (у разі необхідності), на _________ аркушах.
Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та контактні дані (телефон, електронна адреса) члена ініціативної групи – уповноваженого представника, відповідального за організацію роботи ініціативної групи:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
“____“_________________20____ р. м. Львів

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Додаток 3 до Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. Львові
ПИСЬМОВА ОПИСАНА ПРОБЛЕМА
(питання) до міської ради, подана у порядку місцевої ініціативи
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(суть пропозиції)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
“____“_________________20____ р. м. Львів

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. ЛукашевськийДодаток 4 до Тимчасового положення про місцеві ініціативи у м. Львові
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту ухвали міської ради “Про___________________________________________________________“

1. Обгрунтування необхідності прийняття ухвали
________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Мета і завдання прийняття ухвали
________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Загальна характеристика та основні положення проекту ухвали
________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання
________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Фінансово-економічне обгрунтування
________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити, чи реалізація зазначеного проекту ухвали потребує додаткових витрат з міського бюджету/чи не потребує витрат з міського бюджету м. Львова)
6. Громадське обговорення
________________________________________________________________________________________________________________________________
(проект ухвали не потребує громадського обговорення/потребує громадського обговорення (якщо пропонується регуляторний акт)
7. Суб’єкт подання проекту ухвали
Цей проект ухвали подається у порядку місцевої ініціативи.
Відповідальний член ініціативної групи ______________________________
Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський
Дата оприлюднення: 05/26/2017