УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1177


від 10/20/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції“З метою створення належних життєвих умов для Захисників Вітчизни, вирішення питань щодо матеріального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні та з врахуванням ухвали міської ради від 04.10.20161025 “Про захист інтересів учасників АТО - мешканців м. Львова міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції
1. У назві та у пункті 1 слова Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції“ замінити словами “Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ у відповідних відмінках.
2. Викласти додаток у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.
3. Встановити, що додаток до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ підлягає обов’язковому перегляду міською радою до 31.05.2017 з врахуванням уточнених списків осіб, які претендують на отримання житла, матеріальної допомоги та сприяння у виділенні земельних ділянок у рамках цієї Програми.

Міський голова А. СадовийДодаток
до ухвали міської ради
від ___________ № ______

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 23.04.2015 4520
ПРОГРАМА
про захист інтересів учасників
антитерористичної операції

Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції (надалі – Програма) розроблена для вирішення матеріально-побутових проблем учасників АТО та членів їх сімей, з врахуванням законодавчо закріплених прав громадян України на безоплатне отримання земельних ділянок. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету м. Львова, а також кошти Державного бюджету України, що можуть бути залучені у встановленому законодавством України порядку.
1. Для цілей, визначених цією Програмою, учасниками АТО вважаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, учасники інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО у районах її проведення у порядку, встановленому законодавством України.
2. Програма регулює питання забезпечення житлом, земельними ділянками та матеріальною допомогою військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовців Державної прикордонної служби України, учасників добровольчих військових формувань, що визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в АТО, учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій, та/або право на встановлення статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також на членів сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, і які мають статус члена сім’ї загиблого, а також члени сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання учасників АТО, зазначених у п. 1 цієї Програми.
Як виняток, дія цієї Програми поширюється також на осіб, які зареєстровані у місті Винники, селищах Рудне та Брюховичі.
Як виняток, за окремим рішенням комісії Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, за участю п’яти представників громадських організацій, що представлять інтереси учасників АТО - мешканців міста Львова, двох представників добровольчих військових формувань мають право на отримання житла, матеріальної допомоги та сприянні у виділенні земельних ділянок у межах заходів, передбачених цією Програмою, особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО як бійці-добровольці, але які не належать до категорії осіб, визначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, за умови подання ними:
- довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування у зоні проведення антитерористичної операції;
- письмових свідчень не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни, відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника.
2.1. Першочергове право на отримання земельної ділянки або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань мають категорії осіб, що визначені у пунктах 1 та 2 та яким ще не надавалися житло, земельні ділянки на території м. Львова або у межах населених пунктів України або матеріальна допомога (окрім земельних ділянок для будівництва та/чи обслуговування гаража).
2.2. Розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань складає 100 тис. грн. на одну особу, що має право на її отримання відповідно до цієї Програми та підлягає коригуванню з врахуванням рівня інфляції на момент виплати. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується одноразово у повному обсязі.
3. Дія Програми не поширюється на громадян:
3.1. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, проте на момент набрання чинності ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 не були зареєстровані на території м. Львова.
Як виняток, за окремим рішенням громадської комісії з житлових питань при виконкомі мають право на отримання житла, матеріальної допомоги та сприяння у виділенні земельних ділянок особи, які хоч і не зареєстровані у м. Львові, але проживають на території міста.
3.2. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, проте вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку на території України.
Як виняток за окремим рішенням комісії Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, за участю п’яти представників громадських організацій, що представлять інтереси учасників АТО - мешканців міста Львова, двох представників добровольчих військових формувань мають право на включення у списки для отримання матеріальної допомоги та земельних ділянок для дачного будівництва за межами міста особи, які вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, але за межами м. Львова і такі особи потрапили у складні життєві умови.
3.3. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, проте вже були забезпечені житлом або грошовою компенсацію на придбання житла як учасник АТО або член сім’ї учасника АТО за кошти Державного бюджету України або місцевого бюджету, волонтерські чи інші залучені кошти, про що було повідомлено меценатом уповноважений орган місцевого самоврядування, який здійснює зарахування на квартирний облік.
3.4. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, проте згідно з довідками про безпосередню участь в антитерористичній операції, сумарний термін перебування в зоні бойових дій учасника менше 45 днів (крім випадків, коли участь в АТО неможливо було продовжувати через поранення, контузію, каліцтво, смерть, що підтверджено відповідними документами)
4. Забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей здійснюється відповідно до цієї Програми.
5. Надання житла у житлових будинках, що споруджені для учасників АТО здійснюється для визначених категорій осіб та у такій черговості:
5.1. У першу чергу сиротам, що брали участь в АТО.
5.2. У другу чергу членам сім'ї військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовців Державної прикордонної служби України, учасників добровольчих військових формувань, які загинули або померли від поранення, контузії чи каліцтва під час участі в АТО та мають посвідчення члена сім'ї загиблого, а також членам сім’ї безвісно відсутніх протягом одного року в місці постійного проживання учасників АТО, зазначених у п. 1 цієї Програми, за умови подання документів (довідки компетентних органів), які підтверджують ці обставини.
Дана черга поділяється на такі категорії:
Категорія 1. Дружина (чоловік), неповнолітні діти (у тому числі усиновлені до дня загибелі військовослужбовця або спливу одного року він початку його безвісної відсутності), які проживають разом з нею (ним); дружина (чоловік), якщо у загиблого/безвісно відсутнього немає дітей (у тому числі усиновлених).
Категорія 2. Неповнолітні діти (у тому числі усиновлені ним) у разі, якщо на день загибелі/спливу одного року він початку безвісної відсутності військовослужбовця, він був розлучений, або він не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загиблий/безвісно відсутній не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка), неповнолітні діти – сироти загиблого/безвісно відсутнього.
Категорія 3. Батьки загиблого (померлого)/безвісно відсутнього військовослужбовця.
Категорія 4. Повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей.
Категорія 5 Повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття.
Категорія 6. Повнолітні діти, обоє батьків яких загинули/є безвісно відсутніми.
Категорія 7. Дружина (чоловік), які на момент смерті були позбавлені батьківських прав відносно неповнолітніх дітей загиблого (загиблої)/безвісно відсутнього, у тому числі усиновлених загиблим (загиблою)/безвісно відсутнього, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблим (загиблою) /безвісно відсутнім проживають окремо від дружини (чоловіка).
5.3. У разі одночасного звернення за отриманням житла членів сім’ї загиблого перевага надається особам, що належать до вищої категорії члена сім’ї загиблого/безвісно відсутнього. Інші члени сім’ї загиблого/безвісно відсутнього мають право на позачергове отримання за цією Програмою земельної ділянки або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
5.4. У третю чергу особам, вказаним у пункті 1 цієї Програми, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в АТО та є інвалідами першої і другої групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва.
6. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у підпунктах 5.1, 5.2, 5.4 цієї Програми, та бажають отримати житло відповідно до цієї Програми подають до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій такі документи:
6.1. Заяву за підписом учасника АТО /членів сім’ї учасника АТО на ім’я Львівського міського голови.
6.2. Копії паспортів учасника АТО/всіх дорослих членів сім’ї учасника АТО (1, 2, 10, 11 сторінки), які бажають отримати квартиру, засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, у якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.3. Довідку (форма № 2) про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна протягом 1 місяця з моменту видачі), видана підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
6.4. Копія посвідчення учасника бойових дій для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в АТО, або копія іншого документа, який посвідчує участь в АТО, засвідчені або нотаріально, або підприємством балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.5. Копія посвідчення члена сім’ї загиблого (для членів сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули чи померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО), засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.6. Копії документів, що підтверджують групу та причину інвалідності, а саме рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, посвідчення інваліда тощо (для категорії осіб, яким житло надається у другу чергу), засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.7. Копії документів, які встановлюють причинний зв'язок між загибеллю, каліцтвом, важкими життєвими умовами тощо з участю в АТО, засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.8. Копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості з загиблим: свідоцтво про шлюб - для чоловіка/дружини, свідоцтво про народження - для батьків/дітей, документи опікуна/піклувальника, документи про усиновлення (для категорії осіб, яким житло надається у першу чергу), засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
6.9. Довідка про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, видана відділом Держгеокадастру у м. Львові чи Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
6.10. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій централізовано передає сформований пакет документів до відділу зарахування на облік, обліку і закріплення житла та відселення Львівської міської ради для його розгляду у встановленому законодавством порядку. Якщо особа вже перебуває на квартирному обліку у Львівській міській раді, то вона повинна представити у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій лише довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку.
7. Рішення про надання житла або виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань або включення до списків на отримання земельної ділянки приймає виконавчий комітет на підставі спільної рекомендації комісії Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, за участю п’яти представників громадських організацій, що представлять інтереси учасників АТО - мешканців міста Львова (Центр АТО), двох представників добровольчих військових формувань та громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.
8. Для всіх інших громадян, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Програми, крім тих, що належать до категорії осіб, визначних у пунктах 5.1, 5.2, 5.4 цієї Програми, міська рада та її виконавчі органи у межах законодавства надають організаційно-правову допомогу в отримані земельної ділянки за межами м. Львова для дачного будівництва площею не менше 0,06 га або одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових потреб у розмірі 100 тис. грн. з міського бюджету м. Львова.
9. Списки осіб, які претендують на отримання земельної ділянки за межами міста Львова, формує комісія Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій за участю п’яти представників громадських організацій, що представлять інтереси учасників АТО - мешканців міста Львова, двох представників добровольчих військових формувань (Центр АТО) спільно з громадською комісією з житлових питань при виконкомі.
9.1. Формування списків здійснюється з врахуванням підпункту 2.1 цієї Програми, давності перебування в АТО відповідної категорії осіб та черговості надходження заяви осіб, що мають право на отримання земельної ділянки.
10. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пунктах 1 та 2 цієї Програми, і бажають отримати земельну ділянку для дачного будівництва за межами м. Львова відповідно до цієї Програми подають у Центр надання послуг учасникам бойових дій такі документи:
10.1. Заяву до відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування за підписом учасника АТО.
10.2. Копії паспорта учасника АТО (1, 2, 10, 11 сторінки) та ідентифікаційного коду.
10.3. Довідку (форма № 2) про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна протягом 1 місяця з моменту видачі), видана підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
10.4. Копія посвідчення учасника бойових дій.
10.5. Копія довідки про безпосередню участь в АТО.
10.6. Копія довідки про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, видана відділом Держземагентства у м. Львові чи Головним Управлінням Держземагентства у Львівській області, засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
10.7. Довідка про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для дачного будівництва, видана Відділом Держземагентства у м. Львові чи Головним Управлінням Держземагентства у Львівській області.
10.8. Центр АТО централізовано передає сформований пакет документів до відповідного органу для його розгляду у встановленому законодавством порядку.
11. У разі включення особи до списків для отримання земельних ділянок для дачного будівництва за межами м. Львова, вона втрачає право бути включеною до списків осіб для отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
12. Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем здійснюється для визначених категорій осіб та у такій черговості:
12.1. У першу чергу особам, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в АТО, є інвалідами війни третьої групи, самотніх учасників АТО, що мають на утриманні неповнолітніх дітей.
У другу чергу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, учасникам добровольчих військових формувань, які мають статус учасника бойових дій та які виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей, виховують або мають на утриманні дитину-інваліда.
У третю чергу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, учасникам добровольчих військових формувань, які мають статус учасника бойових дій, які зараховані на квартирний облік у Львівську міську раду до 1 жовтня 2016 року.
У четверту чергу інші категорії осіб, що визначені у пунктах 1 та 2 цієї Програми.
13. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пунктах 1 та 2 цієї Програми, і бажають отримати одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми подають у Центр надання послуг учасникам бойових дій такі документи:
13.1. Заяву за підписом учасника АТО або члена сім’ї, що належать до категорії осіб, що визначені у пунктах 1 та 2 цієї Програми.
13.2. Копії паспорта учасника АТО (1, 2, 10, 11 сторінки) та ідентифікаційного коду.
13.3. Довідку (форма № 2) про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна протягом 1 місяця з моменту видачі), видана підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
13.4. Копія посвідчення учасника бойових дій.
13.5. Копія довідки про безпосередню участь в АТО.
13.6. Копія довідки про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, видана Відділом Держземагентства у м. Львові чи Головним Управлінням Держземагентства у Львівській області, засвідчені або нотаріально, або підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники, або на місці спеціалістом, який приймає документи.
13.7. Копія посвідчення інваліда війни (при наявності).
13.8. Копія свідоцтв про народження дітей (для підтвердження статусу багатодітного батька).
13.9. Довідку з міської ради про перебування на квартирному обліку для учасників АТО (при наявності).
14. Дія Програми розрахована на 2016 – 2020 роки.
15. Для фінансування Програми передбачається всього 410 млн. грн., з них:
15.1. У міському бюджеті м. Львова на 2016 рік - 10 млн. грн.
15.2. Щорічно у міському бюджеті м. Львова по 100 млн. грн. протягом чотирьох років починаючи з 2017 року.
16. Головним розпорядником коштів Програми та її відповідальним виконавцем є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
17. У разі значного зростання рівня інфляції міська рада зобов’язується здійснити відповідне коригування розміру матеріальної допомоги.
18. Списки осіб, які мають першочергове право на отримання земельної ділянки або матеріальної допомоги затверджує виконавчий комітет міської ради.
19. Перелік земельних ділянок, які підлягають розподілу згідно з цією Програмою, затверджує міська рада.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Начальник юридичного управління Г. Пайонкевич

Член редакційної комісії
Дата оприлюднення: 11/01/2016