УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1264


від 12/01/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 348 “Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок загального фонду міського бюджету у 2016 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів“, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток 2 до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 348 “Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок загального фонду міського бюджету у 2016 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році“, доповнивши пунктом 20 у такій редакції:


з/п
Назва заходу
Виконавець
Головний розпоряд-ник коштів
План фінан-сування
(тис. грн.)
Місце реалізації заходу
Підста-ва
20.
Покращення благоустрою та технічного стану водойми на території парку “Піскові озера“ (поточний ремонт доріжки та сходів навколо водойми)
Перемо-жець конкурсних торгів
Департа-мент містобуду-вання
150,0
Територія парку “Піско-ві озера“
Пункт 9
перелі
-ку


2. Затвердити зміни до:
2.1. Розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
2.2. Джерел фінансування міського бюджету м. Львова на 2016 рік згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова
А. Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (заступник начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)

Додатки.xlsx
Дата оприлюднення: 12/14/2016