УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2690


від 12/07/2017
Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли в наслідок поранення контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей – мешканців м. Львова, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“:
1. Викласти підпункт 1.7.1 у новій редакції:
1.7.1. На осіб, які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте на момент набрання чинності ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ та на момент подання заяви не були зареєстровані на території м. Львова, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі (окрім осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування).
2. Викласти підпункт 1.7.2.1 у новій редакції:
“1.7.2.1. Як виняток, за окремим рішенням Комісії мають право на отримання матеріальної допомоги, земельних ділянок під дачне будівництво або садівництво особи, які вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначеннямдля будівництва та обслуговування житлового будинку“, але за межами м. Львова і такі особи потрапили у складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті, що підтверджується витягом з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого із зазначеним об’ємом рекомендованого лікування та актом матеріально-побутових умов проживання, складеним двома працівниками Центру за участю представника відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю), відділу соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за територіальністю), представника ЛКП, ЖБК, ОСББ тощо (за територіальністю)“.
3. Доповнити підпунктом 1.7.2.2 у такій редакції:
“1.7.2.2. Пункт 1.7.2 не поширюється на розділ 2 цієї Програми“.
4. Доповнити підпункт 1.7.5 реченням у такій редакції:
Як виняток за окремим рішенням Комісії мають право на отримання матеріальної допомоги особи, зазначені у пункті 4.2 цієї Програми, незалежно від терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції“.
5. Викласти підпункт 2.1.1 у новій редакції:
“2.1.1. Особи, які брали участь в антитерористичній операції, та які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування“.
6. Доповнити розділ 2 пунктом 2.1.4 у такій редакції:
“2.1.4. Особи, вказані у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми, які є інвалідами з дитинства.“.
7. Викласти пункт 2.2 у новій редакції:
“2.2. Особи, визначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, забезпечуються житлом у порядку, передбаченому підпунктами 2.5.1-2.5.4 розділу 2 цієї Програми у разі, якщо житлова площа, яка перебуває у власності/співвласності таких осіб і знаходиться на території м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), менша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. м на одну особу).
При цьому, не враховується житлова площа, яка набута у власність/співвласність особами, вказаними у пункті 2.1.2 розділу 2 цієї Програми, шляхом спадкування у випадку, якщо спадкодавцем є особа, яка загинула або померла внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.“.
8. Доповнити пунктом 2.2.1 у такій редакції:
“2.2.1. Пункт 2.2 розділу 2 цієї Програми у частині перебування у власності/співвласності житлової площі не застосовується для осіб, вказаних у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в антитерористичній операції та є інвалідами 1 групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва“.
9. Доповнити розділ 2 пунктом 2.2.2 у такій редакції:
“2.2.2. Як виняток, за окремим рішенням Комісії, мають право на отримання житла особи, визначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, якщо житлова площа, яка перебуває у власності/співвласності таких осіб і знаходиться на території м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), більша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. метра на одну особу) з незначним перевищенням (до 1,0 кв. м на одну особу)“.
10. Викласти пункт 2.3 у новій редакції:
“2.3. Особи, визначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.4 розділу 2 цієї Програми, мають право відмовитися від забезпечення житлом на користь отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м.Львова, або матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми.“.
11. Викласти пункт 2.4 у новій редакції:
“2.4. У разі забезпечення осіб, визначених у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми, житлом, такі особи не включаються до списку для отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова.“.
12. Викласти пункт 2.5.1 у новій редакції:
“2.5.1. У першу чергу - особам, які брали участь в антитерористичній операції та які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.“.
13. Доповнити підпунктом 2.5.2.2 у такій редакції:
2.5.2.2. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку у Львівській міській раді та перебування у власності/співвласності житлової площі згідно з пунктом 2.2 розділу 2 цієї Програми, не поширюється на неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого, безвісно відсутнього“.
14. Доповнити підпунктом 2.5.2.3 у такій редакції:
2.5.2.3. У разі звернення за отриманням житла відповідно до цієї Програми дружини (чоловіка) разом з неповнолітніми дітьми, які належать до категорії 1 другої черги згідно з підпунктом 2.5.2.1 розділу 2 цієї Програми, та перебування у власності/співвласності дружини (чоловіка) житлової площі, яка більша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. м на одну особу) житло надається неповнолітнім дітям.
15. Викласти підпункт 2.5.3 у новій редакції:
“2.5.3. У разі звернення (у тому числі одночасного) за отриманням житла членів сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнього, які належать до різних категорій, визначених у підпункті 2.5.2.1 розділу 2 цієї Програми, житло надається особам, що належать до вищої категорії члена сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнього (за винятком неповнолітніх дітей (у тому числі усиновлених)“.
16. Викласти підпункт 2.5.3.1 у новій редакції:
“2.5.3.1. Інші члени сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції безвісно відсутнього мають право на позачергове отримання за цією Програмою земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань“.
17. Викласти пункт 2.5.4 у новій редакції:
“2.5.4. У третю чергу - особам, які брали участь в антитерористичній операції та мають поранення, контузії, каліцтва, одержані під час участі в антитерористичній операції, та є інвалідами 1 або 2 групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва, а також особам, які є інвалідами з дитинства“.
18. Викласти назву розділу 3 у новій редакції:
“3. Порядок формування списків для отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова“.
19. У підпункт 3.3.1 слова Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми і бажають отримати земельну ділянку під дачне будівництво за межами м. Львова відповідно до цієї Програми, подають у Центр такі документи:замінити словами “Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми і бажають отримати земельну ділянку під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова, відповідно до цієї Програми, подають у Центр такі документи:“.
20. Викласти підпункт 3.3.1.7 у новій редакції:
“3.3.1.7. Довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, земельна ділянка під дачне будівництво, під ведення садівництва (у випадку бажання отримати земельну ділянку під садівництво), видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області“.
21. Викласти підпункт 3.3.3 у новій редакції:
“3.3.3. Комісія за участю двох представників управління земельних ресурсів департаменту містобудування формує рекомендаційні списки осіб, які претендують на отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м.Львова (надалі – Списки) та які мають першочергове право на отримання земельної ділянки з врахуванням часу безпосередньої участі учасника бойових дій в антитерористичній операції (дата заїзду), та передає їх на розгляд і затвердження виконавчому комітету Львівської міської ради“.
22. Викласти підпункт 3.3.4 у новій редакції:
“3.3.4. Особи, щодо яких виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення про надання їм земельних ділянок під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова, втрачають право на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань“.
23. Доповнити розділ 4 підпунктом 4.1.1.1 у такій редакції:
“4.1.1.1. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань може бути виплачена одному із членів сімей загиблих за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї загиблого, яким надано статус члена сім’ї загиблого.“.
24. Викласти підпункт 4.1.3 у новій редакції:
“4.1.3. У третю чергу – учасники антитерористичної операції, які мають на утриманні дитину з інвалідністю та/або троє і більше неповнолітніх дітей (рідних, усиновлених)“.
25. Доповнити розділ 4 пунктом 4.1.5 у такій редакції:
“4.1.5. Кількість отримувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, які належать до пільгових категорій, зазначених у пунктах 4.1.1 - 4.1.3 розділу 4 цієї Програми, не може перевищувати 20 відсотків від загальної кількості отримувачів допомоги, які включені до рекомендаційних списків для виплати допомоги“.
26. Викласти підпункт 4.4.6 у новій редакції:
“4.4.6. Довідка, що прописує безпосередню участь в антитерористичній операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення“.
27. Вилучити підпункт 4.4.10.
28. Викласти пункт 5.3 у новій редакції:
“5.3. Головним розпорядником коштів Програми та її відповідальним виконавцем у частині надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відповідальним виконавцем у частині забезпечення житлом є управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, у частині отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова - управління земельних ресурсів департаменту містобудування“.
Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 12/18/2017