УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА



15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3868


від 09/20/2018
Про затвердження проекту інвестиційного договору щодо інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“, проекту договору оренди та надання ТОВ “Лем Стейшн“ в оренду об’єкта інвестування, будівель, споруд та їх частин на вул. Д. Вітовського, 57 та вул. Братів Тимошенків, 4



Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про інвестиційну діяльність“, “Про оренду державного і комунального майна“, ухвалами міської ради від 18.07.2013 № 2547Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові“, від 14.07.2015 № 4956Про затвердження об’єкта інвестування – будівель та споруд на вул. Д. Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4“, від 07.06.2007 № 897Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова“, на виконання ухвал міської ради від 18.05.2017 № 1967Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4956 та затвердження інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“, Положення про умови проведення конкурсу з вибору інвестора для реалізації інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ та переліку істотних умов інвестиційного договору та інших зобов’язань, умов оренди об’єкта інвестування“ та від 09.02.2017 № 1466 “Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки, з метою реалізації інвестиційного проектуРеконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ та залучення інвестицій до м. Львова міська рада ухвалила:
1. Визначити Львівське комунальне підприємствоЛьвівелектротранс стороною інвестиційного договору з переможцем інвестиційного конкурсу з вибору інвестора для реалізації інвестиційного проекту Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“.
2. Затвердити:
2.1. Проект інвестиційного договору щодо інвестиційного проекту Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ (додаток 1).
2.2. Проект договору оренди (додаток 2).
3. Передати в оренду ТОВ Лем Стейшн“ (як переможцю інвестиційного конкурсу з вибору інвестора для реалізації інвестиційного проекту Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“) будівель, споруд та приміщень, визначених у пункті 1 ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4956 на умовах, визначених у додатку 3 до ухвали міської ради від 18.05.2017 № 1967.
4. Додатково звільнити ТОВ Лем Стейшнвід сплати орендної плати за користування об’єктом інвестування з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі об'єкта інвестування до моменту отримання всіх дозвільних документів (дозволу та/або декларації) для проведення робіт, визначених у додатках 1 та 3 до ухвали міської ради від 18.05.2017 № 1967 щодо частини об’єкта інвестування чи в цілому.
5. Частину об’єкта інвестування, а саме будівлю на вул. Братів Тимошенків, 4, передати в оренду ТОВ Лем Стейшн після вирішення судових спорів, пов’язаних із статусом будівлі на умовах, передбачених у пунктах 3 та 4 цієї ухвали.
6. Управлінню комунальної власності департаменту економічного розвитку укласти договір оренди з ТОВ Лем Стейшн згідно з проектом договору оренди, визначеним у додатку 2 до цієї ухвали.
Відповідальний: начальник управління
комунальної власності департаменту
економічного розвитку.
7. Внести зміни:
7.1. У додаток до ухвали міської ради від 18.07.2013 № 2547Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові, доповнивши його пунктом 10.8 у такій редакції:
“10.8. Інвестиційним договором може бути передбачено інший порядок його розірвання ніж той як це встановлено у пунктах 10.6 та 10.7 цього Положення“.
7.2. У додаток 2 до ухвали міської ради від 18.05.2017 1967 Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4956 та затвердження інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“, Положення про умови проведення конкурсу з вибору інвестора для реалізації інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ та переліку істотних умов інвестиційного договору та інших зобов’язань, умов оренди об’єкта інвестування, доповнивши його пунктом 5.6 у такій редакції:
“5.6. Інвестиційним договором може бути передбачено інший порядок розірвання, як це визначено у Положенні про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові, затвердженому ухвалою міської ради від 18.07.2013 № 2547“.
8. Встановити, що:
8.1. У разі введення в експлуатацію об’єкта інвестування, будівель, споруд або їх частин, сторони договорів оренди зобов’язуються внести зміни до договорів оренди, у тому числі у частині площ, у разі їх зміни. При цьому, оцінка об’єкта інвестування та перерахунок орендної плати не здійснюється при внесенні будь яких змін до договору оренди. Орендар набуває право користування на реконструйований об’єкт інвестування.
8.2. Власник об’єкта інвестування компенсує переможцю інвестиційного конкурсу ТОВ Лем Стейшн вартість невід’ємних поліпшень об’єкта інвестування, у разі настання обставин, які настали не з вини ТОВ Лем Стейшн та які унеможливлюють виконання інвестиційного договору ТОВ Лем Стейшн та/або призвели до його розірвання або визнання недійсним договору.
9. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.





Міський голова А. Садовий

Додаток.doc




Дата оприлюднення: 10/04/2018