УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1805


від 04/06/2017

Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей – мешканців м. Львова міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“, виклавши додаток у новій редакції (додається).
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
про захист інтересів учасників антитерористичної операції


1. Загальні положення

1.1. Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції (надалі – Програма) розроблена для вирішення матеріально-побутових питань учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, з урахуванням законодавчо закріплених прав громадян України на безоплатне отримання земельних ділянок. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету м. Львова, а також кошти Державного бюджету України, які можуть бути залучені у встановленому законодавством України порядку.
1.2. Для цілей, визначених цією Програмою, учасниками антитерористичної операції вважаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, учасники інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції у районах її проведення у порядку, встановленому законодавством України і яким надано статус учасника бойових дій, інваліда війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення та визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою, а також члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України.
1.3. Програма регулює питання забезпечення житлом, земельними ділянками та надання матеріальної допомоги особам, зазначеним у пункті 1.2 цієї Програми.
1.4. Дія цієї Програми поширюється на осіб, які зареєстровані у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі.
1.5. Як виняток, за окремим рішенням громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, утвореної рішенням виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1049, за участю п’яти представників громадських організацій, що представляють інтереси учасників антитерористичної операції - мешканців м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), двох представників добровольчих військових формувань, чотирьох працівників Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (надалі – Центр), одного представника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики та одного представника управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики (надалі - Комісія) мають право на отримання житла, матеріальної допомоги та сприяння у виділенні земельних ділянок у межах заходів, передбачених цією Програмою, бійці-добровольці, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою за умови подання ними:
1.5.1. Копії посвідчення учасника бойових дій, виданого Львівською обласною радою.
1.5.2. Довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції, у тому числі, при наявності довідки про поранення, контузії чи каліцтва, отримані під час участі в антитерористичній операції.
1.5.3. Письмових свідчень не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та яким надано статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника.
1.6. Розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань складає 100 тис. грн. на одну особу, що має право на її отримання відповідно до цієї Програми:
1.6.1. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань виплачується одноразово у повному обсязі.
1.6.2. У разі значного зростання рівня інфляції міська рада здійснює відповідне коригування розміру матеріальної допомоги.
1.7. Дія Програми не поширюється:
1.7.1. На осіб, які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте на момент набрання чинності ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ та на момент подання заяви не були зареєстровані на території м. Львова, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі.
1.7.1.1. Як виняток, за окремим рішенням громадської комісії з житлових питань при виконкомі мають право на отримання матеріальної допомоги та сприяння у виділенні земельних ділянок особи, які хоч і не зареєстровані у м. Львові, але проживають на території міста.
1.7.2. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинку“ на території України.
1.7.2.1. Як виняток, за окремим рішенням Комісії мають право на отримання матеріальної допомоги, земельних ділянок під дачне будівництво особи, які вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинку“, але за межами м. Львова і такі особи потрапили у складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті, що підтверджується витягом з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого із зазначеним об’ємом рекомендованого лікування та актом матеріально-побутових умов проживання, складеним двома працівниками Центру за участю представника відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю), відділу соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за територіальністю), представника ЛКП, ЖБК, ОСББ тощо (за територіальністю).
1.7.3. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинку“ на території м. Львова та Львівської області, окрім тих земельних ділянок, які були набуті у власність шляхом спадкування, дарування, купівлі-продажу, що підтверджується відповідними документами.
1.7.4. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте вже були забезпечені житлом або отримали грошову компенсацію на придбання житла як учасники антитерористичної операції або члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
1.7.5. Які хоч і належать до категорії осіб, зазначених у пунктах 1.2 та 1.4 цієї Програми, проте згідно з довідками про безпосередню участь в антитерористичній операції, сумарний термін їх перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції менше 45 днів (крім випадків, коли участь в антитерористичній операції неможливо було продовжувати через поранення, контузію, каліцтво, смерть, що підтверджено відповідними документами).
2. Порядок забезпечення житлом

2.1. Програма регулює питання забезпечення житлом наступні категорії осіб:
2.1.1. Особи, які брали участь в антитерористичній операції, та які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти.
2.1.2. Члени сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, і які мають статус члена сім’ї загиблого, а також члени сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання учасників антитерористичної операції, зазначених у пункті 1.2 розділу 1 Програми.
2.1.3. Особи, вказані у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в антитерористичній операції та є інвалідами 1 і 2 групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва.
2.2. Особи, визначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, забезпечуються житлом у порядку, передбаченому підпунктами 2.5.1-2.5.4 розділу 2 цієї Програми у разі, якщо житлова площа, яка перебуває у власності/співвласності таких осіб і знаходиться на території м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), менша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. метра на одну особу).
2.3. Особи, визначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.3 розділу 2 цієї Програми, мають право відмовитися від забезпечення житлом на користь отримання земельної ділянки або матеріальної допомоги відповідно до цієї Програми.
2.4. У разі забезпечення осіб, визначених у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми житлом, такі особи не включаються до списку для отримання земельної ділянки під дачне будівництво за межами м. Львова.
2.5. Житло у житлових будинках, що споруджені для учасників антитерористичної операції, надається особам, визначеним у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді, у такій черговості:
2.5.1. У першу чергу - особам, які брали участь в антитерористичній операції та які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти.
2.5.2. У другу чергу – членам сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції і яким надано статус члена сім’ї загиблого, а також членам сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання учасників антитерористичної операції.
2.5.2.1. Друга черга поділяється на такі категорії:
Категорія 1. Дружина (чоловік), неповнолітні діти (у тому числі усиновлені учасником антитерористичної операції до дня його загибелі, смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, або спливу одного року від початку його безвісної відсутності), які проживали разом з ним (нею); дружина (чоловік), якщо у загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнього немає дітей (у тому числі усиновлених).
Категорія 2. Неповнолітні діти (у тому числі усиновлені загиблим, померлим внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнім учасником антитерористичної операції) у разі, якщо на день загибелі, смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, спливу одного року від початку безвісної відсутності учасника антитерористичної операції, він був розлучений, або він не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загиблий, померлий внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутній не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка).
Категорія 3. Батьки осіб, які загинули (безвісти відсутні) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.
Категорія 4. Повнолітні діти осіб, які загинули (безвісти відсутні) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, які не мають (і не мали) своїх сімей.
Категорія 5 Повнолітні діти осіб, які загинули (безвісти відсутні) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, які мають свої сім’ї та визнані особами з інвалідністю з дитинства.
Категорія 6. Повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (безвісти відсутні) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.
Категорія 7. Дружина (чоловік), які на момент смерті були позбавлені батьківських прав відносно неповнолітніх дітей загиблого (загиблої), безвісно відсутнього (відсутньої), померлого (померлої) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, у тому числі усиновлених загиблим (загиблою), безвісно відсутнім (відсутньою), померлим (померлою) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблим (загиблою), безвісно відсутнім (відсутньою), померлим (померлою) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, проживають окремо від дружини (чоловіка).
2.5.3. У разі одночасного звернення за отриманням житла членів сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісті відсутнього перевага надається особам, що належать до вищої категорії члена сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнього.
2.5.3.1. Інші члени сім’ї загиблого, померлого внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, безвісно відсутнього мають право на позачергове отримання за цією Програмою земельної ділянки або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
2.5.4. У третю чергу - особам, які брали участь в антитерористичній операції та мають поранення, контузії, каліцтва, одержані під час участі в антитерористичній операції, та є інвалідами 1 або 2 групи внаслідок такого поранення, контузії чи каліцтва.
2.5.5. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.3 розділу 2 Програми та бажають отримати житло відповідно до цієї Програми, подають до відділу зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури такі документи:
2.5.5.1. Заяву встановленої форми за підписом заявника на ім’я Львівського міського голови.
2.5.5.1.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.
2.5.5.2. Копії паспортів (1, 2, 10, 11 сторінки) заявника, всіх дорослих членів його сім’ї.
2.5.5.3. Копії довідок про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - відмітка у паспорті) учасника антитерористичної операції, всіх дорослих членів сім’ї учасника антитерористичної операції, які бажають отримати квартиру.
2.5.5.4. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану підприємством - балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстрований заявник та члени його сім’ї.
2.5.5.5. Копію посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.
2.5.5.6. Копію (копії) посвідчення (посвідчень), довідки (довідок) члена сім’ї загиблого, видані у встановленому законодавством України порядку.
2.5.5.7. Довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинку", видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
2.5.5.8. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо заявника та членів його сім’ї.
2.5.6. При поданні копій відповідних документів уповноважений працівник відділу зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури під час прийому звіряє копії цих документів з оригіналами та засвідчує відповідність цих копій.
2.5.7. Відділ зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури централізовано передає сформовані пакети документів осіб, які претендують на отримання житла, до Центру на розгляд Комісії.
2.5.7.1. Після надходження документів, Центр скеровує запит Головному Управлінню Держгеокадастру у Львівській області щодо надання таким особам у власність земельної ділянки з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинку“.
2.5.8. Після отримання Центром з Головного управління Держгеокадастру у Львівській області інформації, за результатом розгляду документів, зазначених у пункті 2.5.7 та підпункті 2.5.7.1 розділу 2 цієї Програми, Комісія при Центрі надає рекомендації щодо осіб, які претендують на отримання житла та передає документи на розгляд громадській комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Львівської міської ради.
2.5.9. Рішення про надання житла приймає виконавчий комітет Львівської міської ради на підставі рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Львівської міської ради.
3. Порядок формування списків для отримання земельної ділянки
під дачне будівництво за межами м. Львова

3.3.1. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пункті 1.2 розділу 1 цієї Програми і бажають отримати земельну ділянку під дачне будівництво за межами м. Львова відповідно до цієї Програми, подають у Центр такі документи:
3.3.1.1. Заяву встановленої форми за підписом учасника антитерористичної операції.
3.3.1.1.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.
3.3.1.2. Копію паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки) заявника.
3.3.1.3. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - відмітка у паспорті).
3.3.1.4. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану підприємством - балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
3.3.1.5. Копію посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни, члена сім'ї загиблого або бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.
3.3.1.6. Копію довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенняпро безпосередню участь в антитерористичній операції.
3.3.1.7. Довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, земельна ділянка під дачне будівництво, видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
3.3.2. При поданні копій відповідних документів уповноважений працівник Центру під час прийому звіряє копії цих документів з оригіналами та засвідчує відповідність цих копій.
3.3.3. Комісія за участю двох представників управління земельних ресурсів департаменту містобудування формує рекомендаційні списки осіб, які претендують на отримання земельної ділянки під дачне будівництво за межами м. Львова (надалі – Списки) та які мають першочергове право на отримання земельної ділянки з врахуванням часу безпосередньої участі учасника бойових дій в антитерористичній операції (дата заїзду), та передає їх на розгляд і затвердження виконавчому комітету Львівської міської ради.
3.3.4. Особи, щодо яких виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення про надання їм земельних ділянок під дачне будівництво за межами м. Львова, втрачають право на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
4. Порядок надання матеріальної допомоги

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань здійснюється з врахуванням розділу 1 цієї Програми та у такій черговості:
4.1.1. У першу чергу – члени сімей учасників антитерористичної операції, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, і яким надано статус члена сім’ї загиблого, члени сімей безвісно відсутніх протягом одного року у місці постійного проживання учасників антитерористичної операції, особи, які є інвалідами війни 1 та 2 групи, – на яких не поширюється дія розділу 2 цієї Програми, а також особи, зазначені у пунктах 2.1.12.1.3 розділу 2 цієї Програми, які відмовилися від отримання житла, передбаченого цією Програмою.
4.1.2. У другу чергу - особи, які є інвалідами війни 3 групи; особи, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в антитерористичній операції без встановлення групи інвалідності; учасники антитерористичної операції, які мають на утриманні неповнолітніх дітей та виховують їх без матері (батька).
4.1.3. У третю чергу – учасники антитерористичної операції, які мають на утриманні дитину з інвалідністю та/або троє і більше неповнолітніх дітей.
4.1.4. У четверту чергу інші категорії осіб.
4.2. Право на отримання матеріальної допомоги мають особи, які зареєстровані у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі з числа членів сімей померлих учасників антитерористичної операції, у яких відсутні правові підстави на надання статусу члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України.
4.2.1. Матеріальна допомога особам, зазначеним у підпункті 4.2 розділу 4 Програми, може бути виплачена одному із членів сім’ї такої особи на підставі заяви, свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї.
До членів сім’ї особи належать батьки, дружина (чоловік), діти, незалежно від віку.
4.2.2. Надання матеріальної допомоги особам, зазначеним у підпункті 4.2 розділу 4 цієї Програми, здійснюється з врахуванням підпункту 4.1.1 розділу 4 цієї Програми.
4.3. Комісія формує рекомендаційні списки для виплати одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань з врахуванням часу безпосередньої участі учасника бойових дій в антитерористичній операції (дата заїзду).
4.4. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у розділі 1 цієї Програми і бажають отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми подають у Центр такі документи:
4.4.1. Заяву встановленої форми за підписом заявника.
4.4.1.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства.
4.4.2. Копію паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки) заявника.
4.4.3. Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - відмітка у паспорті).
4.4.4. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану підприємством – балансоутримувачем житлового будинку, в якому зареєстровані заявники.
4.4.5. Копію посвідчення учасника бойових дій (бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку.
4.4.6. Копію довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенняпро безпосередню участь в антитерористичній операції.
4.4.7. Копію посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого, виданого у встановленому законодавством порядку.
4.4.8. Довідку про те, що особі не надавалася у власність земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
4.4.9. Копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інвалідності та копію посвідчення інваліда війни.
4.4.10. Копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
4.4.11. Копії свідоцтв про народження дітей.
4.4.12. Копію документу, що підтверджує факт самостійного виховання учасником бойових дій неповнолітніх дітей без матері (батька) (свідоцтво про розлучення, свідоцтво про смерть тощо).
4.4.13. Копію медичного висновку про дитину з інвалідністю.
4.4.14. Копію (копії) виписного (виписних) епікризу (епікризів).
4.5. При поданні копій відповідних документів уповноважений працівник Центру під час прийому звіряє копії цих документів з оригіналами та засвідчує відповідність цих копій.
4.6. Рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Львівської міської ради на основі поданих Центром рекомендаційних списків, які сформовані станом на день засідання Комісії.
4.7. У разі смерті особи, яка включена Комісією до списку та не отримала одноразової матеріальної допомоги, незалежно від дати прийнятого виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про виплату, допомога може бути виплачена одному із членів сім’ї такої особи на підставі заяви, свідоцтва про смерть такої особи за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї.
До членів сім’ї особи належать батьки, дружина (чоловік), діти, незалежно від віку.

5. Заключні положення

5.1. Дія Програми розрахована на 2016 – 2020 роки.
5.2. Для фінансування Програми передбачається всього 410 млн. грн., з них:
5.2.1. У міському бюджеті м. Львова на 2016 рік - 10 млн. грн.
5.2.2. Щорічно у міському бюджеті м. Львовапо 100 млн. грн. протягом чотирьох років починаючи з 2017 року.
5.3. Головним розпорядником коштів Програми та її відповідальним виконавцем в частині надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відповідальним виконавцем в частині забезпечення житлом є управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, в частині отримання земельної ділянки під дачне будівництво за межами м. Львова управління земельних ресурсів департаменту містобудування.
5.4. Міська рада та її виконавчі органи у межах повноважень надають учасникам бойових дій та членам їх сімей організаційно-правову допомогу відповідно до законодавства.


Секретар ради А. Забарило

Віза:
Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович
Дата оприлюднення: 04/14/2017