УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5427


від 09/19/2019
Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб“Втратив чинність
згідно з ухвалою 348-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 '

  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей – мешканців м. Львова міська рада ухвалила:
  внести зміни до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб“:
  1. Доповнити назву та пункт 1 ухвали після слів “антитерористичній операції словами операції об’єднаних сил“.
  2. Викласти додаток у новій редакції (додається).
  Міський голова А. Садовий


  Додаток
  до ухвали міської ради
  від ___________№____


  “Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від 23.04.2015 № 4520

  ПРОГРАМА
  про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб
  1. Загальні положення

  1.1. Програма про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб (надалі – Програма) розроблена для вирішення матеріально-побутових питань учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей, з урахуванням законодавчо закріплених прав громадян України. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету м. Львова, а також кошти Державного бюджету України, які можуть бути залучені у встановленому законодавством України порядку.
  1.2. Для цілей, визначених цією Програмою:
  1.2.1. Учасниками антитерористичної операції/операції об’єднаних сил вважаються:
  1.2.1.1. Учасники бойових дій, яким надано такий статус відповідно до пунктів 19 і 20 частини 1 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, а саме:
  1.2.1.1.1. Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
  1.2.1.1.2. Військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.
  1.2.1.1.3. Поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України (Державної кримінально-виконавчої служби), інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів.
  1.2.1.1.4. Особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у період її проведення, за умови, що у подальшому такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
  1.2.1.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни, яким надано такий статус відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, а саме:
  1.2.1.2.1. Військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
  1.2.1.2.2. Військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.
  1.2.1.2.3. Поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України (Державної кримінально-виконавчої служби), інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів.
  1.2.1.2.4. Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил безпосередньо у районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів.
  1.2.1.2.5. Особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що у подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
  1.2.1.2.6. Особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але у подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.
  1.2.1.2.7. Особи, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, перебуваючи безпосередньо у районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів.
  1.2.1.3. Особи, визнані бійцями-добровольцями АТО відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13.09.2016 № 203 “Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України“.
  1.2.1.4. Особи, зазначені у пункті 1.2.1.1, яким не надано статус учасника бойових дій у зв'язку з тим, що їх подальша участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях стала неможливою у зв'язку з тим, що вони загинули (пропали безвісти) чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи здійсненні відповідних заходів (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби).
  1.3. Програма регулює питання забезпечення житлом громадян, зазначених у розділі 2 цієї Програми, надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань громадянам, зазначеним у розділі 3 цієї Програми.
  1.4. Дія цієї Програми поширюється (у частинах, визначених розділом 2 та розділом 3 Програми) на осіб, які сукупно відповідають таким вимогам:
  1.4.1. Місце проживання/перебування таких осіб зареєстровано у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та/або смт. Брюховичі станом на такі календарні дати:
  1.4.1.1. День прийняття ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“.
  1.4.1.2. День подання звернення (заяви) відповідно до цієї Програми про забезпечення житлом, надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  1.4.1.3. День розгляду заяви Комісією із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій (надалі – Комісія та Центр відповідно) та надання Комісією рекомендацій щодо осіб, які претендують на отримання житла, чи формування Комісією рекомендаційних списків щодо надання (відмови у наданні) одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  1.4.2. Сумарний строк перебування учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил безпосередньо у районах та у період проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та/або безпосередньо у районах та у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях становить не менше 45 днів.
  Зазначений 45-денний строк не береться до уваги у випадках, коли участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні відповідних заходів неможливо було продовжувати через захворювання, поранення, контузію, каліцтво або смерть, що підтверджено відповідними документами (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби).
  1.4.3. Приналежність до однієї із категорій осіб, визначених Програмою:
  1.4.3.1. Учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.
  1.4.3.2. Члени сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, яким надано відповідний статус згідно з абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.
  1.4.3.3. Члени сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил з числа членів сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) чи померлих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у яких відсутні правові підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) чи померлого відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.
  1.4.3.4. Як виняток за окремим рішенням Комісії мають право на отримання матеріальної допомоги особи з числа членів сімей померлих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у яких відсутні правові підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) чи померлого відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ незалежно від терміну перебування померлого учасника бойових дій у районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.
  1.5. Дія Програми не поширюється:
  1.5.1. На осіб, які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 1.4 Програми.
  1.5.1.1. Як виняток, за рішенням Комісії, мають право на отримання матеріальної допомоги особи, які хоч і не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 1.4.1 Програми, але проживають на території міста не пізніше, ніж з дня прийняття ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції“ – на підставі акта про фактичне проживання у м. Львові не пізніше 23.04.2015, довідки (-ок) з місця роботи та /або довідки (-ок) з місця навчання дітей, будь-яких інших документів, які підтверджують фактичність такого проживання у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно та/або смт. Брюховичі, та акта обстеження матеріально-побутових умов проживання, складеного двома працівниками Центру за участю представників відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (за територіальністю), відділу соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за територіальністю), ЛКП, ЖБК, ОСББ тощо.
  1.5.2. Які хоч і відповідають вимогам, зазначеним у пункті 1.4 цієї Програми, проте щодо яких прийнято рішення про надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у порядку передбаченому чинним законодавством, або які вже були забезпечені житлом або отримали грошову компенсацію/адресну допомогу на придбання житла як учасники антитерористичної операції та/або члени їх сімей за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
  2. Порядок забезпечення житлом

  2.1. Програма регулює питання забезпечення житлом таких категорій осіб:
  2.1.1. Учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
  2.1.2. Члени сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил безпосередньо у районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів, і які мають посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого“, видане відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.
  2.1.3. Учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 або 2 групи, які зазначені у пункті 1.2.1.2 розділу 1 Програми.
  2.1.4. Учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які є особами з інвалідністю з дитинства.
  2.2. Особи, визначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, забезпечуються житлом у порядку, передбаченому підпунктами 2.5.1-2.5.4 розділу 2 цієї Програми у разі, якщо житлова площа, яка перебуває у власності/співвласності таких осіб і знаходиться на території м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), менша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. м на одну особу).
  При цьому, не враховується житлова площа, яка набута у власність/співвласність особами, зазначеними у пункті 2.1.2 розділу 2 цієї Програми, шляхом спадкування у разі, якщо спадкодавцем є особа, яка загинула (пропала безвісти)або померла внаслідок поранення, контузії чи каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил безпосередньо у районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах та у період здійснення зазначених заходів.
  Особи, зазначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну або руйнування, відчуження, дарування придатного і достатнього за розміром для проживання житла (частини житла), не можуть бути забезпечені житлом у порядку, передбаченому цією Програмою.
  2.2.1. Пункт 2.2 розділу 2 цієї Програми у частині перебування у власності/співвласності житлової площі не застосовується до учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи.
  2.2.2. Як виняток, за окремим рішенням Комісії, мають право на отримання житла особи, визначені у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, якщо житлова площа, яка перебуває у власності/співвласності таких осіб і знаходиться на території м. Львова (м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі), більша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. метра на одну особу) з незначним перевищенням (до 1,0 кв. м на одну особу).
  2.3. Особи, визначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.4 розділу 2 цієї Програми, мають право відмовитися від забезпечення житлом на користь отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми.
  2.4. У разі забезпечення осіб, визначених у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, житлом, такі особи не включаються до списку на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  2.5. Житло у житлових будинках, що споруджені для учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, надається особам, визначеним у пункті 2.1 розділу 2 цієї Програми, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді, у такій черговості:
  2.5.1. У першу чергу – учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які до досягнення ними повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
  2.5.2. У другу чергу – членам сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, яким надано відповідний статус згідно з абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“:
  2.5.2.1. Друга черга поділяється на такі категорії:
  Категорія 1. Дружина (чоловік), неповнолітні діти (у тому числі усиновлені учасником антитерористичної операції/операції об’єднаних сил до дня його загибелі, смерті внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або спливу одного року від початку його безвісної відсутності), які проживали разом з ним (нею); дружина (чоловік), якщо у загиблого, померлого внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, безвісно відсутнього немає дітей (у тому числі усиновлених).
  Категорія 2. Неповнолітні діти (у тому числі усиновлені загиблим, померлим внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, безвісно відсутнім учасником антитерористичної операції/операції об’єднаних сил) у разі, якщо на день загибелі, смерті внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, спливу одного року від початку безвісної відсутності учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, він був розлучений, або він не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загиблий, померлий внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, безвісно відсутній не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка).
  Категорія 3. Батьки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  Категорія 4. Повнолітні діти учасників антитерористичної операції, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які не мають (і не мали) своїх сімей.
  Категорія 5. Повнолітні діти учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які мають свої сім’ї та визнані особами з інвалідністю з дитинства.
  Категорія 6. Повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  Категорія 7. Дружина (чоловік), які на момент смерті були позбавлені батьківських прав відносно неповнолітніх дітей загиблого (загиблої), безвісно відсутнього (відсутньої), померлого (померлої) внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у тому числі усиновлених загиблим (загиблою), безвісно відсутнім (відсутньою), померлим (померлою) внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблим (загиблою), безвісно відсутнім (відсутньою), померлим (померлою) внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проживають окремо від дружини (чоловіка).
  2.5.2.2. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку у Львівській міській раді та перебування у власності/співвласності житлової площі згідно з пунктом 2.2 розділу 2 цієї Програми, не поширюється на неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого (померлого), безвісно відсутнього учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  2.5.2.3. У разі звернення за отриманням житла відповідно до цієї Програми дружини (чоловіка) разом з неповнолітніми дітьми, які належать до категорії 1 другої черги згідно з підпунктом 2.5.2.1 розділу 2 цієї Програми, та перебування у власності/співвласності дружини (чоловіка) житлової площі, яка більша норми житлової площі, встановленої ст. 47 Житлового кодексу УРСР (13,65 кв. м на одну особу) житло надається неповнолітнім дітям.
  2.5.3. У разі звернення (у тому числі одночасного) за отриманням житла членів сім’ї загиблого (того, що прав безвісти) або померлого внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які належать до різних категорій, визначених у підпункті 2.5.2.1 розділу 2 цієї Програми, житло надається особам, що належать до вищої категорії члена сім’ї загиблого (того, що прав безвісти) або померлого внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях(за винятком неповнолітніх дітей (у тому числі усиновлених).
  2.5.4. У третю чергу – учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які мають захворювання, поранення, контузії, каліцтва, одержані під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та є особами з інвалідністю внаслідок війни 1 або 2 групи внаслідок такого захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, а також особам, які є особами з інвалідністю з дитинства.
  2.5.5. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.4 розділу 2 Програми та бажають отримати житло відповідно до цієї Програми, подають до відділу зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури такі документи:
  2.5.5.1. Заяву встановленої форми за підписом заявника на ім’я Львівського міського голови.
  2.5.5.1.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.
  2.5.5.2. Копії паспортів заявника, всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у житловому приміщенні.
  2.5.5.3. Копії довідок про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – відмітка у паспорті) учасника антитерористичної операції, всіх членів сім’ї учасника антитерористичної операції, які бажають отримати квартиру.
  2.5.5.4. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, у якому зареєстрований заявник та члени його сім’ї.
  2.5.5.5. Копію посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни або бійця-добровольця АТО) виданого у встановленому законодавством України порядку.
  2.5.5.6. Копію (копії) посвідчення (посвідчень), довідки (довідок) члена сім’ї загиблого (померлого), видані у встановленому законодавством України порядку.
  2.5.5.7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо заявника та членів його сім’ї.
  2.5.6. Учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил з числа бійців- добровольців АТО (особи, зазначені у пункті 1.2.1.3 цієї Програми з числа осіб, зазначених у пунктах 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.4), крім документів, зазначених у пункті 2.5.5 цієї Програми, додатково подають копії таких документів:
  2.5.6.1. Посвідчення бійця-добровольця АТО, виданого Львівською обласною радою.
  2.5.6.2. Довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у тому числі, при наявності довідки про поранення, контузії чи каліцтва, отримані під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил.
  2.5.6.3. Письмових свідчень не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил та яким надано статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника.
  2.5.7. При поданні копій відповідних документів уповноважений працівник відділу зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури під час прийому звіряє копії цих документів з оригіналами та засвідчує відповідність цих копій.
  2.5.8. Відділ зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури централізовано передає сформовані пакети документів осіб, які претендують на отримання житла до Центру на розгляд Комісії.
  2.5.9. За результатом розгляду документів, зазначених у пункті 2.5.5 розділу 2 цієї Програми, Комісія при Центрі надає рекомендації щодо осіб, які претендують на отримання житла та передає документи на розгляд громадській комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Львівської міської ради.
  2.5.10. Рішення про надання житла приймає виконавчий комітет Львівської міської ради на підставі рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Львівської міської ради.
  3. Порядок надання матеріальної допомогина вирішення соціально-побутових питань

  3.1. Розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань складає 100 тис. грн. на одну особу, що має право на її отримання відповідно до цієї Програми:
  3.1.1. Матеріальна допомога виплачується одноразово у повному обсязі.
  3.1.2. У разі значного зростання рівня інфляції міська рада здійснює відповідне коригування розміру матеріальної допомоги шляхом внесення змін до цієї Програми.
  3.2. Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань здійснюється з врахуванням розділу 1 цієї Програми та у такій черговості:
  3.2.1. У першу чергу – члени сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, і яким надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“; члени сімей учасників антитерористичної операції, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у яких відсутні правові підстави на надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ (особи, зазначені у пункті 3.4 Програми); особи з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 групи, – на яких не поширюється дія розділу 2 цієї Програми; особи, зазначені у пунктах 2.1.1 – 2.1.4 розділу 2, цієї Програми, які відмовилися від отримання житла, передбаченого цією Програмою.
  3.2.1.1. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань може бути виплачена одному із членів сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, яким надано статус члена сім’ї загиблого та які мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  У разі подання заяви кількома членами сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, які мають право на таку матеріальну допомогу відповідно до цієї Програми та відсутності письмової згоди таких членів сім’ї, одноразова матеріальна допомога надається рівними частинами усім членам сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, які подали заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  У разі, коли після виплати матеріальної допомоги за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, питання розподілу розміру допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.
  3.2.2. У другу чергу – особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи; учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях без встановлення групи інвалідності; учасники антитерористичної операції, які мають на вихованні неповнолітніх дітей без матері (батька).
  3.2.3. У третю чергу – учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у яких на вихованні є дитина з інвалідністю та/або троє і більше неповнолітніх дітей (рідних, усиновлених).
  3.2.4.У четверту чергу – інші категорії учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  3.2.5. У пяту чергу – учасники антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил:
  3.2.5.1. Щодо яких відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування житлового будинкута надання її у власність.
  3.2.5.2. Які вже отримали у власність та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку“.
  3.2.5.3. Щодо яких відповідним органом прийнято рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням “для індивідуального дачного будівництва на території Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району (у межах кварталу з кадастровим номером 4623681600:06:000:0408), розташованої між промисловою зоною Рясне та житловим районом Білогорща м. Львова, з подальшим набуттям у власність.
  3.3. Кількість отримувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, які належать до пільгових категорій, зазначених у пунктах 3.2.1 - 3.2.3 розділу 3 цієї Програми, не може перевищувати 10 відсотків від загальної кількості отримувачів допомоги, які включені до рекомендаційних списків Комісії.
  3.3.1. Кількість отримувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, які належать до категорії осіб, зазначених у
  пункті 1.5.1.1 розділу 1 цієї Програми, не може перевищувати 10 відсотків від загальної кількості отримувачів допомоги, які включені до рекомендаційних списків Комісії.
  3.3.2. Кількість отримувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, які належать до категорій осіб, зазначених у пунктах 3.2.5.1 - 3.2.5.3 розділу 3 цієї Програми, не може перевищувати 10 відсотків від загальної кількості отримувачів допомоги, які включені до рекомендаційних списків Комісії.
  3.3.2.1. Розгляд заяв осіб, зазначених у пунктах 3.2.5.1 - 3.2.5.3 розділу 3 цієї Програми здійснюється по першій даті заїзду в райони проведення антитерористичної операції/операції обєднаних сил без урахування умов, зазначених у пунктах 3.2.1 - 3.2.3 розділу 3 цієї Програми.
  3.4. Право на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань мають особи з числа членів сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) або померлих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у яких відсутні правові підстави на надання статусу члена сім’ї загиблого відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), за умови дотримання наступних вимог:
  3.4.1. Матеріальна допомога таким особам надається за умови відсутності звернень членів сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) або померлих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, яким надано відповідний статус згідно з абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.
  3.4.2. До членів сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил належать батьки, дружина (чоловік), діти незалежно від віку.
  3.4.3. Дотримання вимог пункту 3.2.1 цієї Програми.
  3.5. Особи, які належать до категорії осіб, що визначені у пункті 3.2 цієї Програми і бажають отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань відповідно до цієї Програми, подають у Центр заяву встановленої форми за підписом заявника, до якої додаються такі документи:
  3.5.1. Копія паспорта заявника (учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил або члена його сім'ї).
  3.5.2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків – відмітка у паспорті).
  3.5.3. Копія довідки встановленого зразка згідно з додатком 1/додатком 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.
  3.5.4. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі), видану підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, у якому зареєстровані заявники.
  3.5.5. Довідку про наявність/відсутність у власності земельної ділянки, видану Головним Управлінням Держгеокадастру у Львівській області (може надаватися Центром самостійно).
  3.6. Учасники антитерористичної операції з числа бійців-добровольців АТО (особи, зазначені у пункті 1.2.1.3 цієї Програми, з числа осіб, зазначених у пункті 3.2), крім документів, зазначених у пункті 3.5 цієї Програми, додатково додають до заяви копії таких документів:
  3.6.1. Посвідчення бійця-добровольця АТО, виданого Львівською обласною радою.
  3.6.2. Довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, у тому числі, при наявності довідки про поранення, контузії чи каліцтва, отримані під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил.
  3.6.3. Письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил та яким надано статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника.
  3.7. Залежно від обставин справи особи, зазначені у пункті 3.5 цієї Програми, додатково додають до заяви такі документи:
  3.7.1. У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.
  3.7.2. Копію посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи бійця-добровольця АТО, виданого у встановленому законодавством України порядку.
  3.7.3. Копію посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) чи померлого учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, виданого у встановленому законодавством України порядку.
  3.7.4. Копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інвалідності.
  3.7.5. Копії свідоцтв про народження дітей.
  3.7.6. Копію документу, що підтверджує факт самостійного виховання учасником бойових дій неповнолітніх дітей без матері (батька) (рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть тощо).
  3.7.7. Копію медичного висновку про дитину з інвалідністю.
  3.7.8. Копію (копії) виписного (виписних) епікризу (епікризів).
  3.7.9. Копію свідоцтва про смерть.
  3.7.10. Інші документи, необхідні для повного та об'єктивного розгляду порушеного заявником питання – за бажанням заявника або обгрунтованою вимогою Центру (зокрема, копії документів: про зміну прізвища, свідоцтва про шлюб, судових рішень, тощо).
  3.8. У разі необхідності, за письмовою згодою заявника, Центр надає йому допомогу в отриманні документів, зазначених у пунктах 3.5 та/або 3.6 цієї Програми (у тому числі шляхом скерування письмових звернень до органів соціального захисту населення, які приймали рішення про надання заявнику відповідного статусу).
  3.9. При поданні копій відповідних документів уповноважений працівник Центру під час прийому звіряє копії цих документів з оригіналами та засвідчує відповідність цих копій.
  3.10. За результатами розгляду документів заявників Комісія формує рекомендаційні списки щодо надання (відмови у наданні) одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань з врахуванням часу безпосередньої участі (дати заїзду) учасника антитерористичної операції в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (надалі – рекомендаційні списки Комісії).
  3.11. Після отримання рекомендаційних списків Комісії та підпису протоколу членами Комісії Центр:
  3.11.1. Протягом 10 робочих днів письмово повідомляє заявника про результати розгляду Комісією його заяви.
  3.11.2. Вживає заходи (спільно з управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики) для підготовки рішення виконавчого комітету про надання (відмову у наданні) одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
  3.12. Рішення про надання (відмову у наданні) одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань приймається виконавчим комітетом на основі поданих Центром рекомендаційних списків Комісії, які сформовані станом на день засідання Комісії.
  3.13. Виплату одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики на підставі рішення виконавчого комітету про надання такої матеріальної допомоги.
  3.14. У разі смерті особи, яка включена Комісією до списку та не отримала одноразової матеріальної допомоги, незалежно від дати прийнятого виконавчим комітетом рішення про виплату, допомога може бути виплачена одному із членів сім’ї такої особи на підставі заяви, свідоцтва про смерть такої особи за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї.
  До членів сім’ї особи належать батьки, дружина (чоловік), діти, незалежно від віку.
  3.15. Особи, щодо яких виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, втрачають право бути включеними до списку на отримання житла у порядку, передбаченому цією Програмою.
  4. Заключні положення

  4.1. Дія Програми розрахована до 2022 року.
  4.2. Для фінансування Програми передбачається всього 610 млн. грн. з них:
  4.2.1. У міському бюджеті м. Львова на 2016 рік - 10 млн. грн.
  4.2.2. У міському бюджеті м. Львова на 2017 рік – 100 млн. грн.
  4.2.3. У міському бюджеті м. Львова на 2018 рік – 100 млн. грн.
  4.2.4. Щорічно у міському бюджеті м. Львова – по 100 млн. грн. протягом 2019-2022 років.
  4.3. Головним розпорядником коштів Програми та її відповідальним виконавцем:
  4.3.1. У частині забезпечення житлом є управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури.
  4.3.2. У частині надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики та Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
  4.4. Міська рада та її виконавчі органи у межах повноважень надають учасникам бойових дій та членам їх сімей організаційно-правову допомогу відповідно до законодавства України.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  Начальник управління
  соціального захисту І. Кобрин
  Дата оприлюднення: 10/02/2019