УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4064


від 10/11/2018
Про внесення змін до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 260 “Про Регламент Львівської міської ради 7-го скликання“Відповідно до ст. 140 Конституції України, ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ст. ст. 4, 11, 26, 42, 75 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Львові та налагодження ефективного діалогу між Львівською міською радою і Львівським міським головою в інтересах територіальної громади м. Львова, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 260 “Про Регламент Львівської міської ради 7-го скликання“:
1. Доповнити статтею 10-1 у такій редакції:
Стаття 10-1. Година запитань до Львівського міського голови
1. На першому пленарному засіданні міської ради кожного кварталу протягом календарного року відводиться час для запитань до Львівського міського голови (надалі — година запитань).
2. Під час проведення години запитань Львівський міський голова особисто відповідає на питання депутатів міської ради щодо своєї роботи та роботи виконавчих органів міської ради.
Депутати міської ради можуть заздалегідь письмово скеровувати Львівському міському голові свої запитання не пізніше ніж за тиждень до дня проведення відповідної години запитань.
3. На годину запитань до Львівського міського голови відводиться одна година відповідного пленарного засідання міської ради. Година запитань проводиться перед затвердженням порядку денного пленарного засідання міської ради.
На початку години запитань Львівський міський голова виділяє не більше 20 хвилин для відповіді на всі отримані письмові запитання депутатів міської ради.
4. Незалежно від встановлених часових обмежень кожна депутатська фракція у Львівській міській раді має гарантоване право на два усних запитання до Львівського міського голови.
Після завершення запитань від депутатських фракцій Львівський міський голова у межах залишку часу, відведеного на годину запитань, відповідає на питання депутатів міської ради у порядку черговості їх запису.
5. Запитання формулюються коротко і чітко. Для озвучення усних запитань депутатських фракцій та депутатів міської ради надається час тривалістю 2 хвилини.
Запис для запитань проводиться за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування Віче“.
Львівський міський голова у межах відведеного часу відповідає на поставлені запитання із дотриманням їх черговості запису. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.
6. У разі неможливості бути присутнім на годині запитань Львівський міський голова письмово повідомляє про це міську раду. В такому разі відповідна година запитань переноситься на наступне найближче пленарне засідання міської ради“.
2. Доповнити пункт 4 статті 7 підпунктом 4.18 у такій редакції:
4.18. Поставити запитання Львівському міському голові у порядку, визначеному статтею 10-1 цього Регламенту“.
3. Доповнити пункт 1 статті 13 підпунктом 1.4-1 у такій редакції:
“1.4-1. На два усних запитання до Львівського міського голови у порядку, визначеному статтею 10-1 цього Регламенту“.
4. Доповнити пункт 2 статті 60 абзацом у такій редакції:
Процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день або про продовження роботи до визначеної години приймається більшістю голосів від загального складу Ради“.

Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 10/25/2018