УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2139


від 06/29/2017
Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2011 № 664 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“Керуючись Податковим кодексом України, Законом України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акту міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2011 № 664 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ (зі змінами), виклавши його у новій редакції (додається).
2. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з 01.01.2018.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту“ Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (надалі – Положення) розроблене на основі Податкового кодексу України та відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Це Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Львова.
1.3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є місцевим податком, який сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і який зараховується до міського бюджету м. Львова відповідно до Бюджетного кодексу України.
1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.5. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
2. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку у разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
2.2.1. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2.2.2. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.
2.2.3. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
3.2.1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності).
3.2.2. Будівлі дитячих будинків сімейного типу, а також закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування.
3.2.3. Гуртожитки.
3.2.4. Житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням уповноваженого органу міської ради.
3.2.5. Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.
3.2.6. Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах проведення антитерористичної операції, а також дружинам (чоловікам) цих осіб.
3.2.7. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у малих архітектурних формах та на ринках.
3.2.8. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств. Також до будівель промисловості відносяться будівлі або їх частини, які перебувають у власності непромислових підприємств, однак передані такими підприємствами у найм чи інше користування промисловим підприємствам для здійснення останніми своєї виробничої діяльності.
3.2.9. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.
3.2.10. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств, а також благодійних організацій, що надають навчально-реабілітаційні послуги інвалідам.
3.2.11. Господарські (присадибні) будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.
3.2.12. Гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.
3.2.13. Об’єкти нерухомості, які є власністю наукових та науково-виробничих підприємств.
3.2.14. Об’єкти нерухомості, які перебувають у стані реконструкції, модернізації та капітального ремонту, що підтверджується відповідною дозвільною документацією.
3.2.15. Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, у яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, дитячі будинки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, у яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
3.2.16. Об’єкти нежитлової нерухомості закладів фізичної культури та спорту незалежно від форми власності.
3.2.17. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються з освітньо-навчальною метою незалежно від форми власності.
3.2.18. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності закладів культури комунальної та державної форм власності.
3.2.19. Об’єкти нежитлової нерухомості державних фондів соціального страхування.
3.2.20. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності неприбуткових музейних закладів незалежно від форми власності.
3.2.21. Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
5.1.1. Для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. м.
5.1.2. Для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості на 120 кв. м.

5.1.3. Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. м.
5.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
5.3. Львівська міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, який сплачується на території м. Львова, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
5.4. Додаткові пільги з податку, який сплачується на території м. Львова, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
5.5. Пільги з податку, який сплачується на території м. Львова з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
5.5.1. Об’єкт/об’єкти оподаткування, площа якого/яких перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим Положенням.
5.5.2. Об’єкти оподаткування, які використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності тощо).
5.6. Додаткові пільги з податку, який сплачується на території м. Львова з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
5.7. Виконавчі органи Львівської міської ради до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих міською радою.
6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
6.2. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі:
6.2.1. Для квартири/квартир – 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати.
6.2.2. Для житлового будинку/будинків – 1 відсоток мінімальної заробітної плати.
6.3. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати.
6.4. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються в залежності від зони розташування цих об’єктів нерухомості.
6.5. Зони розташування об’єктів нежитлової нерухомості визначаються у таких межах:
6.5.1. Перша зона – центральна: територія історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які обмежена вул. Торговою, просп. Свободи, пл. А. Міцкевича, пл. Галицькою, пл. Соборною, пл. Митною, вул. Личаківською, вул. В. Короленка, вул. М. Лисенка, вул. Гуцульською, вул. М. Кривоноса, вул. О. Довбуша, вул. Опришківською, вул. Замковою, вул. Я. Остряниці, вул. Жовківською, вул. Заводською, вул. Замарстинівською, вул. Гайдамацькою, вул. Б. Хмельницького, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Торговою, та територія у межах комплексу Святоюрської гори.
6.5.2. Друга зона – середня: територія історичного ареалу (за винятком першої зони). У зону входить територія забудови ХІІ – початку ХХ століть у межах вул. Промислової, вул. В. Бобинського, вул. Смілої, вул. Нафтової, вул. Дублянської, вул. Б. Хмельницького з прилеглою забудовою (будинки №№ 146, 144, 142, 140, 138, 136, 134, 132, 130, 128, 126, 124 у межах ділянок); вул. О. Ратича з прилеглою забудовою (будинки №№ 1, 3, 5, 7 у межах ділянок); цим же напрямком до залізничної колії, вздовж залізничної колії на схід, вул. Богданівської, залізничної колії на північний захід, вул. Березової з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 53 у межах ділянок, вул. Дороги Кривчицької з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 19 до будинку № 33 у межах ділянок, залізничної колії на південь до вул. Грушевої, вул. Грушевої з прилеглою забудовою (будинки №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12); вул. П. Ніщинського, вул. М. Козика, вул. Личаківської з прилеглою забудовою (будинки № 148, № 179) у межах ділянок, вул. Пасічної з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 37 включно у межах ділянок, на південь включно з будинком № 36, північно-західної та південної межі лісопарку “Погулянка“, вул. Пасіки Галицькі, південна межа лісопарку “Погулянка“, вул. Жасминової, вул. Липової Алеї, парку Снопківського, перетинає вул. В. Стуса по № 57 включно, південною межею парку “Залізна Вода“, яка фіксується вул. Тернопільською на захід, вул. Тернопільською на південь з прилеглою зі сходу забудовою (будинки №№ 15, 17, 19 у межах ділянок); вул. Панаса Мирного, вул. Енергетичної з прилеглою забудовою (будинки №№ 12, 10, 8, 6, 4, 2 у межах ділянок); вул. Козельницької, вул. І. Франка, південної межі Стрийського парку, вул. Стрийської, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Княгині Ольги, вздовж залізничної колії на захід, вул. Кульпарківської, вул. В. Антоновича, вул. М. Залізняка, вул. І. Боберського, вул. Кульпарківської, вул. Городоцької до приміського вокзалу, території приміського та головного вокзалів, включаючи вокзальні споруди з тильної межі дебаркадера, вул. Чернівецької, включно з будинками з №№ 2, 4 та їхніми ділянками, вул. Залізничної, вул. О. Луцького, вул. Т. Шевченка, західної межі Янівського цвинтаря та її продовження до вул. Татарбунарської, південна межа парку “Кортумова гора“, залізничної колії на північний схід та на південний схід до вул. Хімічної, вул. Хімічної до просп. В. Чорновола, вул. Хімічної з прилеглою забудовою парної сторони (будинки №№ 2-20 у межах ділянок), вул. Замарстинівської з прилеглою забудовою до будинків №№ 53 і 72 включно у межах ділянок, вул. Узбецької, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-13), вул. Янки Купали, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 39, 41, 43 у межах ділянок), вул. Жовківської з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 43-59) і з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 18 до будинку № 30 у межах ділянок, вул. Донецької з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-21 у межах ділянок) до вул. Промислової.
6.5.3. Третя зона – периферійна: обмежена з внутрішньої сторони територією історичного ареалу (друга зона), з зовнішньої сторони – межами м. Львова.
6.6. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у таких розмірах:
6.6.1. Для об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані у межах першої зони – 1,25 відсотка мінімальної заробітної плати.
6.6.2. Для об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані у межах другої зони – 1,0 відсоток мінімальної заробітної плати.
6.6.3. Для об’єктів нежитлової нерухомості, розташованих у межах третьої зони – 0,75 відсотка мінімальної заробітної плати.
7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснює контролюючий орган за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
7.1.1. За наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 5.1.1 або 5.1.2 пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку.
7.1.2. За наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів 5.1.1 або 5.1.2 пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку.
7.1.3. За наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 5.1.3 пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку.
7.1.4. Суму податку, обчислену з врахуванням підпунктів 7.1.2 та 7.1.3 цього Положення, розподіляє контролюючий орган пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
7.1.5. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, який перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів 7.1.1-7.1.4 цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснює контролюючий орган за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.3. Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктами 7.1 та 7.2 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, який настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
7.4. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачує фізична особа – платник, починаючи з місяця, у якому виникло право власності на такий об’єкт.
7.5. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку у десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і фінансову політику.
7.6. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності таких нерезидентів.
7.7. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
7.7.1. Об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності платника податку.
7.7.2. Розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності платника податку.
7.7.3. Права на користування пільгою із сплати податку.
7.7.4. Розміру ставки податку.
7.7.5. Нарахованої суми податку.
7.8. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.9. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, які здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у п’ятнадцятиденний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.10. Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
7.11. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларацію юридична особа – платник подає протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, у якому виникло право власності на такий об’єкт.
7.12. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, у якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника починаючи з місяця, у якому він набув право власності.
7.13. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8. Терміни сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачують:
8.1.1. Фізичні особи протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
8.1.2. Юридичні особи авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.


9. Відповідальність за порушення податкового законодавства
та контроль відповідними органами

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Львова здійснюють відповідні контролюючі органи.
9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України, за неподання, порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України“.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
економіки О. Забарило

Дата оприлюднення: 07/11/2017