УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 623


від 06/30/2016
Про затвердження Програми соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі ГрибовичіКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі.
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики, департаменту фінансової політики передбачати у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період кошти, необхідні на виконання цієї ухвали.
Відповідальні: начальник управління
соціального захисту департаменту
гуманітарної політики, директор
департаменту фінансової політики.
3. Проводити видатки щодо реалізації Програми соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі
1. Вступ

На сміттєзвалищі біля м. Львова, поблизу с. Великі Грибовичі, виникла пожежа. Під час гасіння цієї пожежі 30.05.2016 стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого загинуло троє рятувальників – працівників пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області: Рудий Ю. М., Вненкевич А. М., Юнко Б. Ю. Без батьків залишилося п’ятеро малолітніх дітей.
Програма соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі (надалі - Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки дітей, які проживають за межами м. Львова (зокрема, м. Жовква, м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області, смт. Немирів Яворівського району Львівської області), батьки яких приймали участь у гасінні пожежі на сміттєзвалищі поблизу с. Великі Грибовичі та загинули.
З метою належної поваги до пам’яті загиблих, враховуючи складну економічну ситуацію у державі, а також з метою надання фінансової допомоги матерям дітей загиблих рятувальників у створенні умов, необхідних для всебічного розвитку дітей, у рамках Програми передбачається надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям загиблих рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, у розмірі 4 000 грн.
Приймаючи до уваги вік дітей загиблих рятувальників (від трьох місяців до 8 років), з метою забезпечення їх соціального захисту, доцільно встановити та виплачувати соціальну виплату з місяця смерті рятувальників по місяць досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, а у разі, якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, до закінчення такими дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, а також при умові, що вони (діти) не мають власних сімей, незалежно від їхнього місця проживання або реєстрації, та не перебувають на повному державному чи недержавному утриманні.
2. Сфера дії Програми

2.1. Дія Програми соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, поширюється на дітей, батьки яких загинули та які проживають за межами м. Львова (зокрема, м. Жовква, м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області, смт. Немирів Яворівського району Львівської області).
3. Мета Програми

3.1. Метою цієї Програми є забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки сім’ям, зокрема дітям, батьки яких загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі.

3.2. Для досягнення мети Програми передбачається призначення і виплата щомісячної адресної соціальної виплати у розмірі 4 000 грн. на кожну дитину загиблого рятувальника.
4. Завдання Програми
4.1. Створення належної поваги до пам’яті рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі.
4.2. Надання фінансової підтримки сім’ям загиблих рятувальників у створенні умов, необхідних для всебічного розвитку їхніх дітей.
4.3. Забезпечення соціальних гарантій дітей загиблих рятувальників.
5. Порядок надання щомісячної адресної соціальної виплати

5.1. Щомісячна адресна соціальна виплата (надалі – соціальна виплата) призначається і виплачується дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу
с. Великі Грибовичі, згідно зі списком, наведеним у додатку до цієї Програми.
5.2. Розмір соціальної виплати на одну дитину становить 4 000 грн.
5.3. Соціальна виплата призначається з місяця смерті рятувальника по місяць досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, крім випадків, якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, у такому разі – до закінчення цими дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, не мають власних сімей, незалежно від їхнього місця проживання або реєстрації, та не перебувають на повному державному чи недержавному утриманні.
5.4. Для отримання соціальної виплати законний представник дітей подає до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради такі документи:
5.4.1. Заяву на отримання соціальної виплати.
5.4.2. Копію паспорта (1, 2, 10, 11, 12 сторінки).
5.4.3. Копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
5.4.4. Номер рахунку у банківській установі, на який будуть здійснюватися соціальні виплати.
5.4.5. Копію свідоцтва (свідоцтв) про народження дитини (дітей).
5.4.6. Копію свідоцтва про смерть загиблого.
5.4.7. Довідки про навчання дитини (дітей) після виповнення дитині (дітям) вісімнадцятирічного віку.
5.5. Копії документів завіряє спеціаліст управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, який здійснює прийом документів, у встановленому законодавством України порядку.
5.6. У разі зміни обставин, що можуть вплинути на виплату соціальної виплати, законний представник дитини (дітей) або дитина (після досягнення вісімнадцятирічного віку) письмово повідомляє про такі зміни управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради впродовж 3 днів з дня виникнення обставин.
5.7. Суми соціальних виплат, виплачені надміру внаслідок неподання (несвоєчасного подання) інформації про обставини, що вплинули на виплату соціальної виплати, повертаються отримувачем на вимогу управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5.8. У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум соціальної виплати такі суми стягуються у судовому порядку.
5.9. Виплата соціальної виплати здійснюється у безготівковій формі щомісяця через перерахування коштів на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
5.10. Виплата соціальної виплати здійснюється планово-фінансовим відділом управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
6. Джерела фінансування

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний період за КТКВК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
Секретар ради А.
Забарило


Віза:

Начальник управління

соціального захисту Н. Демкович


Додаток
до Програми соціального захисту
дітей рятувальників, які загинули
під час ліквідації пожежі на
сміттєзвалищі, що розташоване
поблизу с. Великі Грибовичі

СПИСОК
дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі,
котрим призначається щомісячна адресна соціальна виплата


з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
дитини
Прізвище, ім’я, по батькові
загиблого
1.
Вненкевич Денис АндрійовичВненкевич Андрій Миколайович
2.
Вненкевич Дмитро Андрійович
3.
Руда Світлана-Дарія ЮріївнаРудий Юрій Миколайович
4.
Руда Магдалина Юріївна
5.
Юнко Анастасія БогданівнаЮнко Богдан Юрійович

Начальник управління

соціального захисту Н. Демкович
Дата оприлюднення: 07/04/2016