УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 4-го скликання

УХВАЛА № 2405


від 05/19/2005
Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.12.2004р. № 1999Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства “Зівеко“ від 25.02.2005р. № 2-1935, договір оренди земельної ділянки, зареєстрований у книзі записів 2-3 за № 04:04:438:00067 від 09.02.2004р., висновок постійної комісії землекористування, будівництва та архітектури, з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, виконання бюджету розвитку міста, керуючись ст.144 Конституції України, ст.ст.127, 128 Земельного кодексу України, пп.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 10.04.2003р. № 355 “Про регулювання цін викупу земельних ділянок у м.Львові“ і від 10.04.2003р. № 363 “Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок у м.Львові у власність“, міська рада ухвалила: внести зміни до ухвали міської ради від 16.12.2004 р. № 1999 “Про продаж ТзОВ ВКП “Зівеко“ земельної ділянки на вул.Городоцькій, 172/2 у м.Львові“:
- у пункті 1 слова “загальною площею 0,1029 га“ замінити словами “загальною площею 0,1010 га“;
- у пункті 2 слова “що становить 74767,14 грн. (сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят сім грн. 14 коп.)“ замінити словами “що становить 75108,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч сто вісім грн. 00 коп.)“.
Міський голова Л.Буняк