УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 3861


від 08/12/2010
Про здійснення запозичення до міського бюджету з метою закупівлі автобусів та тролейбусів для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 562-2011
згідно з ухвалою 1585-2012

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 12.08.2010 № 3861' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 12.08.2010 № 3861'
Остаточна редакція:
На виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу“, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 “Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів“, керуючись ч.1 ст.70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та беручи до уваги Протокол наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Колеснікова Б.В. щодо оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 04.08.2010, міська рада ухвалила:
1. Здійснити у 2010 році запозичення до міського бюджету у формі відкриття кредитної лінії та укладення кредитного договору у фінансовій установі.
2. Затвердити істотні умови запозичення:
2.1. Розмір (основна сума) та валюта максимального ліміту кредитування – 11 706 539 (одинадцять мільйонів сімсот шість тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) грн. 00 коп.
2.2. Дата погашення кредиту – не пізніше 30.09.2014.
2.3. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами: 14,8%.
2.4. Погашення основної суми кредиту, комісій та інших платежів за кредитним договором здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Львова.
2.5. Сплата відсотків здійснюється у терміни, встановлені кредитним договором:
- 7,4 % - за рахунок коштів міського бюджету м. Львова;
- 7,4 % - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.
3. Мета запозичення: придбання автобусів у кількості 92 шт. та тролейбусів у кількості 60 шт. для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (шляхом поповнення статутного фонду Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1 для придбання автобусів та тролейбусів).
4. Визначити:
4.1. Львівську міську раду Позичальником за кредитним договором.
4.2. Департамент фінансової політики Львівської міської ради є стороною з правом здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням запозичень до міського бюджету м.Львова, погашенням основної суми боргу, виплатою відсотків (з урахуванням у міському бюджеті видатків на обслуговування та погашення боргу), комісій та інших платежів за кредитним договором.
5. Виконавчому комітету Львівської міської ради забезпечити:
5.1. Від імені Львівської міської ради придбання послуг, зазначених у п.1 ухвали в порядку, встановленому законодавством України у сфері державних закупівель.
5.2. Внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 14.05.2010 № 3543 “Про міський бюджет міста Львова на 2010рік (зі змінами), передбачивши кошти на погашення основної суми кредиту, комісій, інших платежів за кредитним договором та для сплати відсотків у розмірі, передбаченому п.2.5. даної ухвали.
5.3. При розгляді проектів міського бюджету на 2011-2014рр. передбачення коштів на погашення основної суми кредиту, комісій, інших платежів за кредитним договором та для сплати відсотків у розмірі, передбаченому п.2.5. даної ухвали.
Відповідальні: керуючий
справами виконавчого комітету,
директор департаменту фінансової політики.
6. Уповноважити за результатами проведених процедур державних закупівель підписати кредитний договір з фінансовою установою з правом визначати інші умови кредитного договору за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету:
6.1. Першого заступника міського голови від імені Львівської міської ради.
6.2. Директора департаменту фінансової політики від імені департаменту фінансової політики.
7. Надати директору департаменту фінансової політики право подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи; розписуватися на всіх необхідних документах, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з виконанням кредитного договору.
8. Доручити директору Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1:
8.1. Здійснити придбання автобусів та тролейбусів в порядку, встановленому законодавством України у сфері державних закупівель.
8.2. За результатами проведених процедур державних закупівель укласти відповідний цивільно-правовий договір.
9. З метою забезпечення виконання зобов’язань Львівської міської ради за кредитним договором:
9.1. Підготувати перелік рухомого та/або нерухомого майна територіальної громади м.Львова яке може бути передано в заставу та/або іпотеку.
9.2. Забезпечити підготовку документів, передбачених чинним законодавством України, необхідних для передачі вищезазначеного майна в заставу та/або іпотеку.
Відповідальні: Департамент економічної політики, Департамент житлового господарства та інфраструктури, Департамент містобудування.
Термін: до 01.09.2010.
10. Передача майна в заставу та/або іпотеку здійснюється за окремим рішенням Львівської міської ради.
11. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісією фінансів та планування бюджету.
Міський голова А.Садовий