УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 854


від 09/29/2011
Про затвердження Положення про участь у програмі “Доступне житло“З метою підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом, забезпечення підтримки будівництва (придбання) доступного житла на місцевому рівні, керуючись ст. 47 Конституції України, ст. ст. 26, 27, 30, 31, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва“, постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249 “Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки, постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 140 “Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом“, рішенням Львівської обласної ради від 22.09.2010 1305 “Про затвердження Регіональної програми будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про участь у програмі Доступне житло“ (додається).
2. Юридичному управлінню спільно з постійною комісією депутатської діяльності та законності, постійною комісією житлової політики розробити та подати міській раді на затвердження Типовий договір про спільну діяльність для участі у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки, Типовий договір про спільну діяльність для участі у місцевій програмі будівництва “Доступне житло для львів’ян“ та Типовий статут кооперативу.
Термін: до 10.11.2011.
Відповідальний: начальник
юридичного управління.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію житлової політики.
Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про участь у програмі Доступне житло
1. Загальні положення

1.1. Положення про участь у програмі Доступне житло (надалі – Положення) регулює порядок здійснення відбору громадян, які потребують поліпшення житлових умов та мають право на надання державної та місцевої підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, формування Реєстрів громадян для участі у програмі Доступне житло, надання земельних ділянок для будівництва житла у рамках програми та вибору забудовника (замовника) доступного житла.
1.2. Підтримка будівництва доступного житла Львівською міською радою полягає у цільовому безоплатному виділенні земельних ділянок для будівництва доступного житла, а також у виділенні коштів із міського бюджету у межах наявного ресурсу.
1.3. Доступне житло – це житлові будинки (комплекси, квартири), які можуть бути побудовані (придбані) у рамках програми Доступне житло за рахунок державної та місцевої підтримки, а також за рахунок власних коштів громадян, які відповідно до чинного законодавства України мають право на поліпшення житлових умов.
1.4. Державна підтримка будівництва житла надається у розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України. Державна підтримка здійснюється через надання пільгового кредиту або сплати 30 відсотків вартості житла. При державній підтримці вартість 1 кв. м загальної площі не повинна перевищувати граничної вартості 1 кв. м житла, що визначається згідно з порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим відповідно до чинного законодавства України.
1.5. Кандидат на участь у програмі Доступне житло“ – це громадянин України, який перебуває на обліку у м. Львові як такий, що потребує поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід якого разом із членами сімї з розрахунку на одну особу не перевищує за даними Держкомстату п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні. Участь у програмі Доступне житло громадянин може взяти лише один раз зі зняттям з квартирного обліку.
1.6. Забудовник – це особа, яка отримала право на забудову земельної ділянки, виділеної міською радою для будівництва доступного житла, будівництво об’єкта та виконує функції замовника. Визначення забудовника (замовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.
1.7. Для забудовників (замовників) доступного житла встановлено такі пільги:
1.7.1. Відведення земельних ділянок для будівництва доступного житла безоплатно та без проведення аукціонів.
1.7.2. Звільнення суб’єктів господарювання, що здійснюють будівництво доступного житла, від сплати відрахувань (внесків) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
1.7.3. Забезпечення будівництва інженерних мереж і підведення їх коштом власників до земельної ділянки, на якій споруджується таке житло.
2. Порядок здійснення відбору громадян та формування Реєстрів громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Програма Доступне житло передбачає два шляхи реалізації:
2.1. Участь у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки, що затверджена рішенням Львівської обласної ради від 22.09.2010 № 1305Про затвердження Регіональної програми будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки“:
2.1.1. Участь у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки надає громадянам, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у м. Львові, які мають право на отримання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та які виявили бажання взяти участь у цій Програмі, можливість придбати житло у новозбудованому будинку через отримання державної підтримки у розмірі 30 відсотків вартості житла або надання пільгового кредиту для придбання житла.
2.1.2. Для участі у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки, громадяни, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у м. Львові та які виявили бажання взяти участь у цій Програмі, звертаються до управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу для включення їх до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, виявили бажання та мають право на отримання доступного житла.
2.1.3. У разі внесення змін до Реєстрів управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради або інший уповноважений орган інформує про це Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та надає необхідну інформацію.
2.1.4. Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву може сформувати з визначених Реєстрів учасників програми пооб’єктний список громадян, укласти з кожним з них договір про спільну діяльність для участі у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки з чітким визначенням прав та обов’язків сторін (учасників) цього договору.
2.1.5. Державна підтримка здійснюється через надання пільгового кредиту або сплати 30 відсотків вартості житла.
2.1.6. Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву відповідно до отриманих Реєстрів надає громадянам консультації, приймає документи та оформляє їх для участі у Регіональній програмі будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки.
2.2. Участь у місцевій програмі будівництва Доступне житло для львів’ян“:
2.2.1. Участь у місцевій програмі Доступне житло для львів’ян надає можливість громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на житловому обліку у м. Львові та виявили бажання прийняти участь у програмі Доступне житло для львівян“, отримати квартири у новозбудованих будинках за доступною ціною та поступовою оплатою з обов’язковим першим внеском, що становить 30 відсотків вартості квартири.
2.2.2. Управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради або інший уповноважений орган:
2.2.2.1. Здійснює відбір громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на житловому обліку у м. Львові та виявили бажання прийняти участь у програмі Доступне житло для львів’ян, у відповідності до дати подання заяви про включення до Реєстрів (для пільгових категорій – з врахуванням дати внесення до пільгових списків).
2.2.2.2. Формує та веде Реєстри громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла;
2.2.2.3. Надає громадянам консультації, приймає документи та оформлює їх для участі у програмі Доступне житло для львівян“.
2.2.3. Для включення у кооператив громадянам, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку у м. Львові, необхідно сплатити 30 відсотків вартості житла. Після сплати 30 відсотків вартості житла громадянин гарантовано стає членом кооперативу та відповідно учасником програми Доступне житло для львівян“.
2.2.4. Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку у м. Львові, за наказом директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу включаються у кооператив, склад якого погоджує постійна комісія житлової політики та затверджує Львівська міська рада. Діяльність кооперативу здійснюється відповідно до Типового статуту кооперативу, затвердженого Львівською міською радою. Між Львівською міською радою та кооперативом укладається Типовий договір про спільну діяльність для участі у місцевій програмі будівництва “Доступне житло для львів’ян“.
3. Порядок надання земельної ділянки та вибору забудовника для будівництва доступного житла

3.1. Департамент містобудування або інший уповноважений виконавчий орган міської ради щоквартально зобов’язаний подавати на розгляд міської ради перелік та розміри земельних ділянок комунальної власності, які можуть бути виділені для будівництва доступного житла.
3.2. За погодженням із комісією житлової політики Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або кооператив звертається у Львівську міську раду з відповідним пакетом документів для безоплатного виділення земельної ділянки для будівництва доступного житла.
3.3. Львівська міська рада приймає рішення про безоплатне виділення Львівському регіональному відділенню управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або кооперативу земельної ділянки для будівництва доступного житла.
3.4. Після погодження з постійною комісією житлової політики та постійною комісією землекористування Львівська міська рада приймає рішення про відведення земельної ділянки для будівництва доступного житла.
3.5. Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або кооператив проводить конкурс серед забудовників на найбільш ефективне використання земельної ділянки.
3.6. Переможець конкурсу забудовників власним коштом розробляє план фінансування об’єкта будівництва (кошторис), надає розрахунок необхідних відшкодувань за здійснення робіт для підготовки інженерних мереж для будівництва.
3.7. Забудовник (замовник), який буде здійснювати будівництво у рамках програми Доступне житло, звільняється від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
3.8. Львівське регіональне відділення управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або кооператив подають відповідні документи для затвердження Львівською міською радою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва доступного житла.
3.9. В ухвалі обовязково зазначається назва забудовника, що буде здійснювати будівництво доступного житла у рамках програми, склад кооперативу (програма Доступне житло для львівян) або пооб’єктний список громадян (Регіональна програма будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки).
3.10. Зміна забудовника, складу кооперативу у рамках програми, відбувається виключно через внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва доступного житла.
4. Порядок здійснення будівництва об’єкта

4.1. Забудовник (замовник) зобов’язується власними силами і засобами в обумовлений строк у відповідності до вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил здійснити будівництво житлового будинку у рамках Регіональної програми будівництва (придбання) житла у Львівській області на 2010-2017 роки або програми Доступне житло для львівян“.
4.2. Забудовник (замовник) зобов’язаний до моменту підписання акта приймання-передачі обєкта будівництва отримати висновок управління архітектури департаменту містобудування про містобудівні умови та обмеження земельної ділянки, рішення Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області про реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації, а також відповідний сертифікат про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.
4.3. Забудовник (замовник) є власником об’єкта будівництва до моменту підписання акта приймання-передачі цього обєкта з Львівським регіональним відділенням управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або відповідним кооперативом.
Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич