Редакція № 0

УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2452


від 03/05/2009
Про затвердження Порядку отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1266-2012
у додаток 1 згідно з ухвалою 496-2016
згідно з ухвалою 1024-2016

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452'
Зміни та доповнення
згідно з ухвалою 2660-2009
згідно з ухвалою 3157-2010
згідно з ухвалою 3559-2010

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452 ' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2452'
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“ та з метою оперативного вирішення питань надання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності (додаток 1).
1.2. Склад комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності (додаток 2).
1.3. Порядок надання в оренду конструктивних елементів благоустрою та визначення плати за право їх тимчасового використання для розміщення відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності (додаток 3).
2. Управлінню архітектури департаменту містобудування за рішенням комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності продовжити на термін до 5 років дію паспортів відкритих літніх майданчиків, виданих до набрання чинності цієї ухвали, відповідно до пакетів документів, поданих в управління Дозвільний офіс“.
Відповідальний: начальник
управління архітектури
департаменту містобудування.
3. Управлінню “Дозвільний офіс“ для продовження дії дозволів на розміщення відкритих літніх майданчиків на термін до 5 років, виданих до набрання чинності цієї ухвали, керуватися переліком документів згідно з додатком 4.
Відповідальний: начальник
управління “Дозвільний офіс“.
4. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:
4.1. Від 08.06.2007 № 367 “Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові“.
4.2. Від 17.08.2007 № 631 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.06.2007р. № 367 “Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові“.
4.3. Від 14.09.2007 № 743 “Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 08.06.2007р. № 367 “Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові“.
4.4. Від 28.03.2008234 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.06.2007 № 367 “Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові“.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова А.Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____
ПОРЯДОК
отримання паспортів відкритих літніх майданчиків
у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності
1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує набуття дозволів на розміщення літніх майданчиків лише біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
1.2. Відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу (ресторану, кафе, бару, їдальні) у теплий період року з 1 квітня по 1 листопада і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.
Літній майданчик не повинен містити мангалів, а також торговельного обладнання, встановленого поза межами закладу ресторанного господарства.
Самовільно встановлений літній майданчик – відкритий літній майданчик, встановлений без відповідних дозвільних документів.
1.3. Паспорти відкритих літніх майданчиків видає управління архітектури департаменту містобудування на підставі позитивних висновків комісії з видачі паспортів відкритих літніх майданчиків (надалі – комісія), склад якої затверджується ухвалою міської ради.
Окрім того, на підставі нормативно-розпорядчих документів міської ради департамент економічної політики видає одноразові дозволи на розміщення тимчасових відкритих літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних закладів ресторанного господарства у разі проведення свят, фестивалів, фестин.
2. Порядок проходження пакетів документів та видачі
паспортів літніх майданчиків

2.1. Для отримання паспорта відкритого літнього майданчика суб’єкт господарювання (надалі – заявник) подає до управління “Дозвільний офіс“ письмову заяву встановленої форми (додаток 1 до цього Порядку), у якій зазначає бажане місце та термін розміщення, функціональне призначення і характеристику об’єкта.
До заяви додаються:
2.1.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні.
2.1.2. Копія дозволу департаменту економічної політики на відкриття об’єкта ресторанного господарства.
2.1.3. Документ, що посвідчує право власності або оренди приміщення стаціонарного закладу ресторанного господарства, біля якого буде влаштований літній майданчик.
2.1.4. Світлина пропонованого місця влаштування відкритого літнього майданчика розмірами не менше 10,0 см х 15,0 см.
2.1.5. Декларація з зобов’язаннями про сплату необхідних платежів (додаток 2 до цього Порядку).
2.1.6. Копія договору оренди земельної ділянки, на якій планується розмістити літній майданчик (за наявності).
2.1.7. Топографо-геодезична основа (М 1:500) з нанесенням пропонованих контурів та площі літнього майданчика.
2.2. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання вхідного пакета документів передає його в управління архітектури департаменту містобудування.
2.3. За наявності документів, передбачених у пункті 2.1 цього Порядку, управління архітектури департаменту містобудування виносить питання на розгляд комісії, за результатами розгляду якої протягом 7 робочих днів:
2.3.1. У разі позитивного вирішення питання управління архітектури департаменту містобудування передає весь пакет документів у Львівське комунальне підприємствоВідділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі“.
Львівське комунальне підприємство “Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі“ впродовж 5 робочих днів виконує фактичні обміри місця розташування літнього майданчика (з обовязковим інформуванням заявника про час проведення обмірів та взяттям його візи за результатами обмірів), виготовляє план прив’язки (без території шириною 1 м за периметром для його обслуговування, при цьому згадана територія закріпляється за власником для її прибирання та утримання у належному санітарному стані) та готує архітектурно-художні вимоги щодо естетичного оформлення майданчика для виготовлення проекту літнього майданчика ліцензованою проектною організацією.
У разі пропонованого розміщення літнього майданчика біля вікон, вітрин, приміщень, що не належать заявнику (не є у його оренді), ставиться вимога щодо необхідності отримання згоди мешканців або інших суб’єктів господарської діяльності на таке розміщення, а термін виготовлення архітектурно-художніх вимог та схеми прив’язки продовжується до 14 робочих днів.
У разі непредставлення заявником необхідних документів, питання надання паспорта літнього майданчика повторно подається на розгляд комісії для остаточного вирішення по суті.
У разі розміщення літнього майданчика у межах історичного ареалу міста, архітектурно-художніми вимогами ставиться умова про необхідність погодження проекту з управлінням охорони історичного середовища.
Львівське комунальне підприємство “Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі“ передає погоджені схему прив’язки та архітектурно-художні вимоги адміністратору управління Дозвільний офіс, який наступного робочого дня після їх отримання повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
2.3.2. У разі негативного вирішення питання надає заявникові аргументовану відмову у дозволі на розміщення літнього майданчика та повертає всі подані заявником документи до управління “Дозвільний офіс“. Після усунення підстав, які стали причиною для відмови у дозволі на розміщення літнього майданчика, заявник має право повторно звернутися за отриманням дозволу.
2.4. Виключними підставами для відмови у наданні дозволу на влаштування літнього майданчика є:
2.4.1. Розміщення літнього майданчика на:
1) пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів (при влаштуванні літнього майданчика на тротуарі його прохідна ширина повинна залишатися не меншою ніж 1,5 м);
2) проїжджій частині вулиць і доріг;
3) зелених насадженнях;
4) пішохідній зоні центральної частини міста без збереження проїзду автотранспорту спеціальних служб.
2.4.2. Загроза безпеці людей у разі влаштування літнього майданчика.
2.4.3. Відсутність або невідповідність законодавству одного з документів для отримання дозволу на розміщення літнього майданчика, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку.
2.4.4. Не усунені порушення цього Порядку (самовільно встановлені відкриті літні майданчики; діяльність без відповідних дозволів інших обєктів суб’єкта підприємницької діяльності, який звернувся для отримання дозволу на встановлення відкритого літнього майданчика; не своєчасний демонтаж відкритого літнього майданчика чи його елементів).
2.5. Після розгляду комісією та отримання архітектурно-художніх вимог управління архітектури департаменту містобудування заявник через ліцензовану проектну організацію розробляє проект літнього майданчика, який містить:
2.5.1. Погоджену з управлінням архітектури департаменту містобудування схему прив’язки об’єкта на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500.
2.5.2. План благоустрою майданчика у масштабі 1:100.
2.5.3. Креслення фасадів об’єкта з паспортом кольорового опорядження у масштабі 1:50.
2.5.4. План у масштабі 1:50.
2.5.5. Розгортку літнього майданчика з прив’язкою до фасаду у масштабі 1:100.
2.5.6. Обладнання майданчика і пропозиції з його озеленення та освітлення.
2.5.7. Текстові матеріали з обгрунтуванням естетичного вигляду об’єкта.
2.6. Виконаний та попередньо узгоджений відповідно до архітектурно-художніх вимог проект заявник подає до управління “Дозвільний офіс“. У разі встановлення літнього майданчика у межах історичного ареалу до проекту додається погодження управління охорони історичного середовища.
2.7. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ не пізніше наступного робочого дня після отримання проекту літнього майданчика передає його для розгляду в управління архітектури департаменту містобудування.
До проекту літнього майданчика адміністратор управління “Дозвільний офіс“ додає погоджувальний лист проходження заяви про надання дозволу на розміщення відкритого літнього майданчика (додаток 4 до цього Порядку).
2.8. Управління архітектури департаменту містобудування протягом 5-ти робочих днів забезпечує:
2.8.1. Перевірку проекту літнього майданчика на відповідність архітектурно-художнім вимогам та підготовку висновку про погодження проекту.
2.8.2. Підготовку 2-х примірників паспорта відкритого літнього майданчика відповідно до рішення комісії (додаток 3 до цього Порядку).
2.8.3. Передачу одного примірника паспорта літнього майданчика до управління комунальної власності департаменту економічної політики для оформлення договору на користування конструктивним елементом благоустрою, що перебуває у міській комунальній власності.
2.8.4. Передачу через управління “Дозвільний офіс“:
1) проекту літнього майданчика, висновку про його погодження управлінням архітектури департаменту містобудування заявнику;
2) копії погодженого проекту районній адміністрації за місцем знаходження майданчика для контролю.
2.9. Управління комунальної власності департаменту економічної політики впродовж 3-х робочих днів готує проект договору на користування конструктивним елементом благоустрою та передає весь пакет документів до управління “Дозвільний офіс“.
Договір оренди конструктивних елементів благоустрою укладається на термін, зазначений у паспорті відкритого літнього майданчика, підготовленому управлінням архітектури департаменту містобудування. При цьому орендна плата за оренду конструктивних елементів благоустрою нараховується виключно у межах сезонного періоду з 1 квітня до 1 листопада поточного року.
2.10. При наявності у заявника договору оренди земельної ділянки договір на користування конструктивним елементом благоустрою не укладається, а паспорт літнього майданчика видається на термін дії договору оренди земельної ділянки та передається разом з проектом літнього майданчика і висновком про його погодження з управлінням архітектури департаменту містобудування в управління “Дозвільний офіс“.
2.11. В управлінні “Дозвільний офіс“ заявник підписує договір на користування конструктивним елементом благоустрою та отримує один примірник договору на користування конструктивним елементом благоустрою і один примірник дозволу на встановлення літнього майданчика.
2.12. Один примірник договору на користування конструктивним елементом благоустрою передається в управління комунальної власності департаменту економічної політики, один примірник паспорта відкритого літнього майданчика зберігається в управлінні архітектури департаменту містобудування.
2.13. Плата за користування конструктивними елементами благоустрою, що перебувають у міській комунальній власності, здійснюється відповідно до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.04.2003 № 237 (зі змінами).
При цьому не справляється плата за ділянку шириною 1 м за периметром літнього майданчика, яка закріплюється за власником майданчика для обов’язкового прибирання.
2.14. Оплата за користування конструктивним елементом благоустрою проводиться щомісячно відповідно до договору оренди.
2.15. Загальний термін підготовки паспорта літнього майданчика не повинен перевищувати одного місяця з дня подання заяви суб’єктом підприємницької діяльності (за винятком терміну, необхідного для виготовлення проекту, який визначається у договорі між суб’єктом підприємницької діяльності та виконавцем).
2.16. Паспорт відкритого літнього майданчика не підлягає переоформленню на іншого суб’єкта господарської діяльності за винятком зміни власника об’єкта ресторанного господарства, біля якого розміщено літній майданчик.
2.17. При намірах суб’єкта підприємницької діяльності змінити естетичний вигляд майданчика він звертається до управління архітектури департаменту містобудування з письмовою заявою та новим проектом.
Управління архітектури департаменту містобудування розглядає проект і, за відсутності аргументованих заперечень, погоджує його.
2.18. Видача паспортів відкритих літніх майданчиків здійснюється безоплатно.
2.19. При підготовці матеріалів, необхідних для отримання дозволу, за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів зйомки місця розміщення, ксерокопій топографо-геодезичних матеріалів, розроблення плану прив’язки об’єкта та благоустрою майданчика, проекту майданчика, надання архітектурно-художніх вимог на проектування та розроблення проектної документації плата справляється на підставі договору з виконавцем таких робіт або виставлених виконавцями рахунків.
3. Термін дії паспорта відкритого літнього майданчика

3.1. Паспорт відкритого літнього майданчика надається терміном до 5 років з правом розміщення літніх майданчиків виключно у межах сезонного періоду, з 1 квітня до 1 листопада поточного року.
3.2. Дія паспорта відкритого літнього майданчика починається з 1 квітня поточного року (або з дати, вказаної у заяві) і закінчується 1 листопада.
3.3. За умови наявності у заявника договору оренди земельної ділянки право на розміщення літнього майданчика сезонним періодом не обмежується, термін дії паспорта відкритого літнього майданчика встановлюється на період дії договору оренди земельної ділянки.
3.4. Після закінчення сезонного періоду суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний демонтувати відкритий літній майданчик.
4. Контроль за дотриманням цього Порядку

4.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють районні адміністрації за місцем знаходження літнього майданчика.
4.2. Районні адміністрації:
4.2.1. Здійснюють контроль відповідності фактично встановлених літніх майданчиків погодженим проектам.
4.2.2. Звертаються до суб’єктів підприємницької діяльності з вимогою щодо усунення порушень у визначений термін, а у разі невиконання цієї вимоги – вносять подання управлінню архітектури департаменту містобудування про скасування дозволу.
Підпункт 4.2.3 вилучено згідно з ухвалою міської ради від 21.04.2016 № 496

4.2.4. Всі приписи і повідомлення про усунення порушень цього Порядку направляються суб’єктам підприємницької діяльності у письмовій формі поштою або подаються уповноваженим представником особисто і реєструються у відповідному журналі.
4.2.5. Моніторинг виконання приписів здійснюють районні адміністрації.
Згідно з ухвалою міської ради від 21.04.2016 № 496 вважати пункт 4.2.6 пунктом 4.3

4.2.7. У разі наявності заборгованості за договором оренди на користування конструктивними елементами благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків більше ніж за шість місяців районні адміністрації забезпечують невідкладне подання відповідної інформації в управління архітектури департаменту містобудування, що є підставою для анулювання останнім паспорта відкритого літнього майданчика.
4.2.8. Щороку після встановлення відкритого літнього майданчика представник управління архітектури департаменту містобудування та відповідної районної адміністрації (член комісії) здійснюють його перевірку за місцем встановлення літнього майданчика на відповідність об’єкта погодженому проекту, про що складається відповідний акт.
4.2.9. У разі встановлення невідповідності об’єкта погодженому проекту (про що складається відповідний акт з переліком всіх відхилень) дія дозволу на встановлення відкритого літнього майданчика призупиняється на термін до 1 місяця.
Протягом цього терміну суб’єкт господарювання зобов’язаний усунути всі відхилення від погодженого проекту. У разі не приведення об’єкта у відповідність до погодженого проекту впродовж терміну призупинення паспорта відкритого літнього майданчика він скасовується.
4.2.10. Про призупинення або анулювання паспорта відкритого літнього майданчика орган, що його видає, повідомляє заявника, управління комунальної власності департаменту економічної політики та районну адміністрацію.
4.3. Контроль за своєчасним надходженням коштів за користування конструктивним елементом благоустрою здійснює управління комунальної власності департаменту економічної політики, яке кожного місяця подає районним адміністраціям інформацію про несплату за користування конструктивним елементом благоустрою.
5. Скасування паспорта відкритого літнього майданчика

5.1. Паспорт відкритого літнього майданчика скасовує управління архітектури департаменту містобудування до закінчення терміну дії:
5.1.1. За письмовою заявою суб’єкта підприємницької діяльності.
5.1.2. За поданням відповідних служб про виявлення грубих порушень під час експлуатації літнього майданчика (такими службами є: районні санітарно-епідеміологічні станції, що виявляють порушення санітарних вимог тощо).
5.1.3. За поданням відповідних районних адміністрацій:
1) інформації про не приведення фактично встановлених літніх майданчиків до погоджених проектів впродовж термінів, встановлених для усунення виявлених відхилень;
2) інформації про несплату оренди протягом трьох місяців з дня закінчення терміну платежу.
5.2. Управління архітектури департаменту містобудування надсилає суб’єкту підприємницької діяльності та районній адміністрації повідомлення про скасування паспорта відкритого літнього майданчика для вирішення питання про демонтаж літнього майданчика.
6. Підстави та порядок здійснення демонтажу літніх майданчиків

6.1. Демонтажу підлягають:
6.1.1. Самовільно встановлені відкриті літні майданчики.
6.1.2. Відкриті літні майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився.
6.1.3. Відкриті літні майданчики, паспорт на встановлення яких скасовано.
6.2. При виявленні відкритих літніх майданчиків, зазначених у пункті 6.1, посадові особи, уповноважені головою відповідної районної адміністрації, на території якої розташований літній майданчик, складають акт про його демонтаж у 7-денний термін у добровільному порядку, про що повідомляють комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“, постійну комісію архітектури, містобудування та охорони історичного середовища та суб’єкта підприємницької діяльності, який встановив відкритий літній майданчик.
6.3. У разі невиконання суб’єктом підприємницької діяльності вимоги щодо демонтажу літнього майданчика у добровільному порядку рішення про його примусовий демонтаж приймає комунальне підприємство Адміністративно-технічне управління за попереднім погодженням з постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища відповідно до Правил благоустрою м. Львова, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376, у такому порядку:
6.3.1. Комісія у складі представників комунального підприємства Адміністративно-технічне управління“, районної адміністрації, представника правоохоронних органів та суб’єкта підприємницької діяльності, який встановив літній майданчик, що підлягає демонтажу, складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу літнього майданчика у трьох примірниках, який містить:
6.3.1.1. Дату, час, адресу розташування відкритого літнього майданчика.
6.3.1.2. Підстави для демонтажу відкритого літнього майданчика.
6.3.1.3. Опис відкритого літнього майданчика (геометричні параметри, матеріали) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень).
6.3.1.4. Прізвище, ім’я, по батькові та посади членів комісії.
6.3.1.5. Посаду, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні відкритого літнього майданчика.
6.3.2. Після складання акта та демонтажу відкритого літнього майданчика його опечатують та перевозять на майданчик тимчасового зберігання, де його передають відповідальній особі під розпис.
6.3.3. Після закінчення тримісячного терміну зберігання примусово демонтованого відкритого літнього майданчика, власники яких не зголосилися щодо їх повернення або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, рішення щодо їх подальшого використання приймає комунальне підприємство Адміністративно-технічне управління“.
6.4. Видатки на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків відшкодовують їх власники.Секретар ради В.Квурт

Візи:

Начальник управління
економіки М.Балаш
Додаток 1
до Порядку отримання паспортів
відкритих літніх майданчиків у м. Львові
біля об’єктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької
діяльностіНачальнику управління архітектури департаменту містобудування
п.Ю.Криворучку

від ______________ № ____

ЗАЯВА
про надання паспорта відкритого
літнього майданчика


Суб’єкт підприємницької діяльності_____________________________
(повне найменування
________________________________________________________________
юридичної або фізичної особи)
Адреса суб’єкта підприємницької діяльності _____________________
(номер свідоцтва
________________________________________________________________
реєстрації, код ЄДРПОУ)
Телефон (телефакс) _________________________________________
Прошу надати паспорт відкритого літнього майданчика біля існуючого (ресторану, кафе, бару, їдальні) за адресою: ____________
________________________________________________________________
(адреса місця розташування відкритого літнього майданчика)
терміном на _____________________________________________________
Функціональне призначення відкритого літнього майданчика (торгівля, харчування) _____________________________________________
________________________________________________________________
Характеристика (відкритий літній майданчик, розміри, площа місця розташування)____________________________________________________
________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються:
1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Україні.
2. Копія дозволу департаменту економічної політики на відкриття об’єкта ресторанного господарства.
3. Документ, що посвідчує право власності або оренди приміщення стаціонарного закладу ресторанного господарства, біля якого буде влаштований літній майданчик.
4. Світлина пропонованого місця влаштування відкритого літнього майданчика розмірами не менше 10,0 см х 15,0 см.
5. Декларація з зобов’язаннями про сплату необхідних платежів (додаток 2 до цього Порядку).
6. Копія договору оренди земельної ділянки, на якій планується розмістити літній майданчик (за наявності).
7. Топографо-геодезична основа (М 1:500) з нанесенням пропонованих контурів на площі літнього майданчика.
8. Для окремо стоячих закладів ресторанного господарства подавати копію відповідного документа на право користування земельною ділянкою (договір оренди землі, Державний акт на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою).


М.П. _____________________________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові
заявника або уповноваженої особи)Додаток 2
до Порядку отримання паспортів
відкритих літніх майданчиків у м. Львові
біля об’єктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької
діяльності

ДЕКЛАРАЦІЯ №
на встановлення літнього майданчика
_______________________________________
(повне найменування об’єкта)

Місцезнаходження об’єкта ресторанного господарства (місце розташування літнього майданчика)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Юридична адреса суб’єкта господарської діяльності______________
________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку ___________________________________
Керівник (власник) суб’єкта господарської діяльності______________
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Телефон ____________ Телефакс ____________ E-mail________________
Характеристика об’єкта (відкритий літній майданчик, розміри, площа місця розташування, кількість посадочних місць)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Порядок та терміни розрахунків
Суб’єкт господарської діяльності декларує про намір встановлення відкритого літнього майданчика з ______ по_______ та зобов’язується з виконанням таких пунктів:
1. Власник об’єкта ресторанного господарства (літнього майданчика) зобов’язується провести оплату за користування об’єктом площею __________ відповідно до Договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (у разі відсутності оренди замлі).
2. Здійснити оплату за виготовлення схеми прив’язки (352,8 грн.).
3. Здійснити оплату за виконання архітектурно-художніх вимог (539,0 грн.).
Керівник (власник) суб’єкта господарської діяльності
_____________________________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


“____“ _____________ 20___ року
М.П.

Додаток 3
до Порядку отримання паспортів
відкритих літніх майданчиків у м. Львові
біля об’єктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької
діяльності


ПАСПОРТ № ______
відкритого літнього майданчика


Виданий “_____“____________ 20___ року управлінням архітектури департаменту містобудування на підставі рішення комісії з видачі паспортів відкритих літніх майданчиків
від “_____“______________20___ року №_______.

Кому ___________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності)
Місцезнаходження _______________________________________________
Телефон (телефакс) ______________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Адреса місця розташування літнього майданчика _____________________
Характеристика (відкритий літній майданчик, розміри, площа місця розташування)____________________________________________________
________________________________________________________________

Термін дії паспорта з ______________________ до ____________________

Затверджений проект літнього майданчика є невід’ємною частиною цього паспорта.
Начальник управління
архітектури ___________________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 4
до Порядку отримання паспортів
відкритих літніх майданчиків у м. Львові
біля об’єктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької
діяльності

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
проходження заяви про надання паспорта відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності *

№ з/п
Управління
Термін розгляду (робочі дні)
Дата отримання
Дата передачі
Підпис
1.
Управління “Дозвільний офіс“
1
2.
Управління архітектури департаменту містобудування
10
3.
Управління комунальної власності департаменту економічної політики
3
4.
Юридичне управління
3
5.
Управління комунальної власності департаменту економічної політики
1
6.
Управління “Дозвільний офіс“
1
* - надається лише субєктам підприємницької діяльності, які мають виготовлений та узгоджений відповідно до архітектурно-художніх вимог проект


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ____________ № ____

СКЛАД
комісії зі встановлення відкритих літніх
майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької діяльності


Голова комісії: - директор департаменту містобудування
Заступник голови
комісії: - начальник управління архітектури
департаменту містобудування
Секретар комісії: - начальник відділу художньо-архітектурного
оформлення міста управління архітектури
департаменту містобудування
Члени комісії: - представник департаменту економічної політики
- представник управління охорони історичного
середовища
- представник відповідної районної адміністрації, на
території якої планується встановлення відкритих
літніх майданчиків біля обєктів ресторанного
господарства
- представник постійної комісії
природокористування, охорони довкілля та
благоустрою (за згодою)
- представники постійної комісії архітектури,
містобудування та охорони історичного
середовища (за згодою)
- представник постійної комісії комунального майна
та власності (за згодою)
- представник постійної комісії землекористування
(за згодою)
- представник постійної комісії економічної
політики (за згодою)


Секретар ради В.Квурт

Візи:

Начальник управління економіки М.Балаш

Начальник управління архітектури Ю.Криворучко


Додаток 3
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________ № _____
ПОРЯДОК
надання в оренду конструктивних елементів благоустрою та
визначення плати за право їх тимчасового використання для
розміщення відкритих літніх майданчиків у м.Львові
біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення
підприємницької діяльності

1. Надання в оренду конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків у м.Львові здійснюється відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів“.
2. Управління комунальної власності департаменту економічної політики є уповноваженим органом, який надає в оренду конструктивні елементи благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Львова, для розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності.
3. Плата за право тимчасового використання конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до “Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності“, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.04.2003 № 237 (зі змінами).
4. Кошти від орендної плати за надання конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності перераховуються до міського бюджету м.Львова та до Державного бюджету України (податок на додану вартість).
5. Суб’єкти підприємницької діяльності не звільняються від плати за право тимчасового використання конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності, якщо майданчики не встановлені.
6. При підрахунку площі відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності плата за неповний квадратний метр береться як за повний.
7. Оплата за користування конструктивними елементами благоустрою, що перебувають у міській комунальній власності, здійснюється на підставі відповідних договорів.
Секретар ради В.Квурт


Візи:

Начальник управління
економіки М.Балаш

Начальник управління
комунальної власності Є.КлимковичДодаток 4
до ухвали міської ради
від __________ № _______
ПЕРЕЛІК
документів щодо продовження дії паспорта
відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності на термін до 5 років

1. Заява на продовження паспорта відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
3. Оригінал паспорта відкритого літнього майданчика, виданий у 2008 році, який слід продовжити.
4. Квитанції про сплату за користування конструктивним елементом благоустрою за попередній сезонний період.
5. Фотофіксацію літнього майданчика.
6. Погоджена проектна документація.
Секретар ради В.Квурт


Візи:

Начальник управління
економіки М.Балаш

Начальник управління
архітектури Ю.Криворучко