УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 349


від 03/17/2016
Про затвердження партнерського проекту “Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвал міської ради від 21.05.2009 № 2648 “Про затвердження статуту комунальної установи Інституту міста“ та від 19.01.2015 № 4261 “Про міський бюджет м. Львова на 2015 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити партнерський проект Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові (додається).
2. Надати згоду комунальній установі Інституту міста на укладання договору про реалізацію партнерського проекту “Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові“ між Львівською міською радою, містом Лейпцигом та комунальною установою Інституту міста.
3. Комунальній установі Інституту міста у 30-денний термін після підписання договору про реалізацію партнерського проекту “Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові“ подати його міській раді на затвердження.
Відповідальний: директор
комунальної установи Інституту
міста.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ
Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові“
1. Опис проекту

1.1. Контекстні умови проекту та орієнтація на потреби.

Львівська міська рада та міська адміністрація Лейпцига (Федеративна Республіка Німеччина) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці від 27.07.2015. В обох містах відбувається поступова зміна у спілкуванні між різними суб’єктами (міською радою, громадянським суспільством та підприємцями). Це супроводжується більш збалансованим врахуванням інтересів різних груп та виражається на прикладі облаштування вуличних просторів: якщо раніше у процесах планування бралась до уваги в основному думка фахівців-інженерів і реалізовані рішення частково були спрямовані односторонньо на задоволення інтересів автомобільного транспорту, то за останні роки у м. Лейпцигу дедалі більшого поширення набув досвід партисипативних процесів планування, до яких залучаються всі зацікавлені сторони (приклад: проект “Карлі – розбудова вулиці Карла Лібкнехта“). У результаті було знайдено виважені, соціально й екологічно прийнятні рішення.
У Львові представники громадянського суспільства теж виявляють чітке бажання бути сильніше залученими у процеси планування. Міська влада великою мірою відкрита до таких змін. Бракує лише практичного досвіду і знання методів застосування партисипативних процесів.
1.2. Цільові групи проекту.
Міська влада Львова та виконавці-планувальники завдяки проекту отримають можливість переосмислити свої методи, покращити механізми узгодження, набратися досвіду щодо використання методів залучення громадян і зацікавлених суб’єктів.
Представники громадянського суспільства (мешканці, представники інтересів пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту, водіїв тощо) і суб’єкти економіки (власники довколишніх магазинів і ресторанів та представники їх інтересів, а також інтересів, пов’язаних з підприємницькою діяльністю транспорту) збирають практичний досвід з представлення своїх інтересів, збалансованості інтересів та випрацювання прийнятних компромісів.
Комунальна політика (представлені в міській раді партії) завдяки проекту довідаються, яким чином рішення, прийняті партисипативним способом, впливають на їхнє позитивне сприйняття у суспільстві.
1.3. Залучення інших учасників.
Проект тісно пов'язаний з діяльністю проекту “Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“ (тривалість: 2009 – 2017 роки), у рамках якого, у межах визначеної для проекту зони історичного середмістя, здійснювалася підтримка залучення громадян і зверталася увага населення та представників влади на значення громадських просторів (наприклад, розробка інтегрованої концепції розвитку для історичного центру за участі населення, проведення конкурсів з облаштування історичних місць, оформлення внутрішніх дворів із залученням громадян). Здобутий при цьому досвід може бути розширений і перенесений на інші мікрорайони міста. В рамках зазначеного проекту проводилося навчання “громадських модераторів, до яких можна буде звертатися для проведення заходів у рамках проекту Вулиця для всіх – партисипативне планування вулиці у Львові“ (надалі – Партнерський проект).
Європейський банк реконструкції та розвитку (надалі - ЄБРР) у зв’язку з оновленням трамвайної мережі надав фінансування для реконструкції кількох міських вулиць у Львові. Ці проекти ЄБРР супроводжує фінансово та технічно, але не з точки зору партисипативного планування. Цей аспект не враховувався, що чітко відображається на якості втіленого результату. ЄБРР має бути залучений до реалізації Партнерського проекту та мати переваги від спільного процесу навчання, що передбачається Партнерським проектом.
1.4. Підготовка проекту.
Ідея Партнерського проекту виникла у діалозі між львівськими представниками громадянського суспільства і працівниками міської ради, а також інтегрованим спеціалістом з Лейпцига, який працює у Львові. Ідея була поглиблена у рамках навчально-ознайомчого візиту львівських учасників до Лейпцига у вересні 2014 року. З цього часу ідея була конкретизована у межах спілкування електронною поштою та під час наступної поїздки інтегрованого спеціаліста до Лейпцига.
1.5. Мета проекту.
Метою Партнерського проекту є підсилення процесу впровадження належного урядування“ (практик партисипативного планування) у Львівській міській раді. На прикладі однієї з вулиць Львова здійснюватиметься спільне планування, зокрема, завдяки залученню на ранніх етапах та активній участі зацікавлених сторін. Напрацьовані конструктивні рішення будуть впроваджені. Досвід, здобутий у ході реалізації проекту, буде узагальнений з метою його подальшого використання під час майбутніх планувань.
1.6. Цілі проекту.
1.6.1. Партисипативно розроблена концепція облаштування для відповідної вулиці Львова.
1.6.2. Реалізовано мінімум три символічні невідкладні заходи у громадському просторі (наприклад, насадження дерев, полегшення в облаштуванні переходів, дашки над зупинками).
1.6.3. Здобутий у процесі планування досвід буде описаний у пам'ятці, його можна буде використовувати для наступних проектів.
2. Тривалість Партнерського проекту

Тривалість Партнерського проекту: 01.10.2015 – 30.09.2018
3. План видатків та фінансування

В основу розрахунків покладено обмінний курс гривні до євро:
1 євро : 23 гривні
№ з/п
План витрат проекту
Кошти (євро)
1.
Інвестиції:
41 100,0
1.1.Проектне і детальне планування (детальне технічне планування як основа для реалізації будівельних заходів)
8 100,0
1.2.Реалізація численних негайних заходів
32 000,0
1.3.Флаєри
1 000,0
2.Виробничі видатки:
12 300,0
2.1.Система підсилення звуку для вступної екскурсії з зацікавленими особами
200,0
2.2.Проведення воркшопу (приміщення, технічне обладнання, модератор тощо)
500,0
2.3.Проведення трьох воркшопів (приміщення, технічне обладнання, модератор тощо)
1 500,0
2.4.Проведення двох воркшопів (приміщення, технічне обладнання, модератор тощо)
1 000,0
2.5.Проведення одного воркшопу (приміщення, технічне обладнання, модератор тощо)
1 000,0
2.6.Веб-сайт, підготовка повідомлень для преси
3 600,0
2.7.Переклад
4 500,0
3.Персонал і гонорари:
10 000,0
3.1.Розробка плакатів для потенційно відповідних вулиць та карти суб’єктів
1 000,0
3.2.Розробка планувань (попередніх) у варіантах
5 000,0
3.3.Аналіз технічних рамкових умов на вулиці
1 000,0
3.4.Документація результатів дискусії
1 000,0
3.5.Розробка пам’ятки із планування
2 000,0
4.Обмін комунальними експертизами:
7 500,0
4.1.Кошти на відрядження двох представників/експертів з Лейпцига
2 000,0
4.2.Кошти приблизно на три відрядження експерта з Лейпцига
3 500,0
4.3.Кошти приблизно на два експерта з Лейпцига
2 000,0
5.Оцінювання або дослідження:
3 500,0
5.1.Опитування
1 000,0
5.2.Дослідження щодо українських та іноземних прикладів та юридичних рамкових умов
1 000,0
5.3.Опитування
1 500,0
Проектні видатки. Разом
74 400,0
6.Резервні засоби для незапланованих додаткових витрат
(до 3,5 % проектних видатків)
2 524,0
Проміжна сума
76 924,0
7.Адміністративні витрати (до 4 % проміжної суми)
3 076,0
Загальні видатки проекту
80 000,0
4. Джерела фінансування Партнерського проекту

Заплановане фінансування проекту (у євро)
Джерело
2015
2016
2017
2018
Сума
Місто Лейпциг1
00,0
27 180,0
29 970,0
14 850,0
72 000,0
Комунальна установа Інституту міста2
00,0
3 020,0
3 330,0
1 650,0
8 000,0
Разом
00,0
30 200,0
33 300,0
16 500,0
80 000,0

Примітки:
1. Фінансування проекту здійснює Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) через спільне ТзОВ “АНҐАЖМО ҐЛОБАЛЬ“ (ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH).
2. Комунальна установа Інституту міста здійснює сплату власного внеску (коштами, отриманими як внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал).
5. Сталість проекту

Проект заплановано як спільний навчальний процес. Здобутий під час цього проекту досвід перейде до наступних проектів, які будуть реалізуватися з міського бюджету м. Львова або інших джерел фінансування.
Підтримка заходів з реконструкції у громадському просторі, що будуть втілюватися у рамках Партнерського проекту, відбуватиметься у рамках поточної підтримки міської інфраструктури. Проект не спричинить жодних додаткових подальших витрат.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор комунальної
установи Інституту міста О. Кобзарев
Дата оприлюднення: 28.03.2016