УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 116


від 01/06/2011
Про міський бюджет м.Львова на 2011 рік
Зміни
згідно з ухвалою 126-2011
згідно з ухвалою 435-2011

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про викуп цінних паперів (облігацій) серії С внутрішньої місцевої по■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 06.01.2011 № 116'
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік“, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету м.Львова на 2011 рік в сумі 2286257,4 тис.грн. згідно з додатком 1.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м.Львова визначити в сумі 1957527,9 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету м.Львова – 328729,5 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 256691,0 тис.грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м.Львова на 2011 рік в сумі 2555878,2 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1957027,9 тис.грн., та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 598850,3 тис.грн., з них бюджету розвитку – 526819,2 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та розподіл видатків міського бюджету м.Львова на 2011 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
3. Встановити обсяг повернення кредитів до міського бюджету м.Львова в сумі 326,0 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету м.Львова на 2011 рік в сумі 833,4 тис.грн. згідно з додатком 4.
4. Встановити профіцит спеціального фонду міського бюджету м.Львова в сумі 4 871,8 тис.грн., напрямком використання якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 5).
5. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету м.Львова в сумі 275000,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень (додаток 5).
6. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету м.Львова в сумі 10000,0 тис.грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Львова та іншими бюджетами на 2011 рік згідно з додатком 6.
8. Встановити, що суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету м.Львова через застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державного казначейства України на підставі платіжних доручень управління фінансів департаменту фінансової політики за рахунок доходів загального фонду міського бюджету м.Львова щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним.
9. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету м.Львова на 2011 рік в сумі 2200,0 тис.грн.
10. Джерелами формування власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету м.Львова, у тому числі виконавчих органів міської ради, є надходження, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання“, і надходження за надання послуг із забезпечення громадського порядку.
Одержані кошти спрямовуються на видатки споживання, у тому числі на утримання персоналу, та видатки розвитку.
11. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м.Львова на 2011 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету м.Львова у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам.
12. Затвердити у складі видатків міського бюджету м.Львова кошти на реалізацію державних та місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м.Львова у 2011 році, згідно з додатком 7.
13. Встановити граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2011 в сумі 1165079,2 тис.грн.
14. Встановити, що у міському бюджеті м.Львова на 2011 рік враховано кошти на:
14.1. Надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова, у тому числі за рахунок коштів, запланованих на виконання депутатських повноважень.
14.2. Щомісячні доплати до пенсій ветеранам УПА у розмірі 500 грн.
14.3. Виплату адресних допомог у вигляді щомісячної доплати до пенсії громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, доплат на догляд інвалідів 1-ї групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам 1-ї групи.
14.4. Виплату муніципальних субсидій та надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг.
14.5. Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
14.6. Виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
14.7. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів.
14.8. Видатки, спрямовані на поліпшення матеріального стану окремих верств населення:
14.8.1. Щомісячну виплату сім’ям, у яких народилися одночасно троє і більше дітей.
14.8.2. Надання одноразової допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення.
14.8.3. Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним, сімям, які мають на утриманні четверо і більше дітей.
14.8.4. Доплату інвалідам І групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду.
14.8.5. Надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
15. Виконавчому комітету подати до 01.02.2011 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
15.1. Переліки обєктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м.Львова.
15.2. Проекти місцевих програм відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України.
16. Встановити, що:
16.1. У 2011 році керівники бюджетних установ та організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах бюджетних установ та організацій.
16.2. Розпорядники коштів міського бюджету м.Львова мають право брати бюджетні зобов’язання у 2011 році у межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України.
16.3. Видатки на покриття заборгованості, яка утворилась у бюджеті розвитку міського бюджету м.Львова станом на 01.01.2011, проводяться за погодженням з комісією фінансів та планування бюджету.
17. Відповідно до ст.73 Бюджетного кодексу України у 2011 році управлінню фінансів департаменту фінансової політики виступати одержувачем:
- середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету м.Львова, визначених у Законі України Про Державний бюджет України на 2011 рік“;
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом міського бюджету м.Львова та бюджетом розвитку, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках міського бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.
18. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м.Львова надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення у 2011 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м.Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до чинного законодавства України.
19. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Львова:
19.1. Укладати договори підряду на виконання робіт у житлово-комунальному господарстві після узгодження титульних списків і обсягів робіт з профільними постійними комісіями.
19.2. Забезпечити у повному обсязі видатки на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживають бюджетні установи, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг.
Встановити ліміти споживання у 2011 році енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів.
Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод з кожного виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.
20. Встановити, що економія коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2011 рік, яка складеться станом на 01.12.2011, залишається у розпорядженні головних розпорядників коштів та спрямовується за поданням головних розпорядників коштів для потреб установи, у будівлі якої зменшено енерговитрати, в сумі, що дорівнює різниці між затвердженим лімітом та фактичним споживанням у грошовому еквіваленті.
21. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики здійснювати фінансування передбачених у міському бюджеті м.Львова видатків у межах фактичного надходження доходів.
22. Додатки 1-7 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А.Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (в.о. начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)


Додаток 1.xls Додаток 2.xls Додаток 3.xls Додаток 4.xls Додаток 5.xls Додаток 6.xls Додаток 7.xls