УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 4-го скликання

УХВАЛА № 2411


від 05/19/2005
Про внесення змін до переліку об’єктів, передбачених додатком 19 до ухвали міської ради від 11.01.2005р. № 2026 “Про міський та районні бюджети м.Львова на 2005 рік“ і визначення пріоритетності фінансування капітальних вкладень з бюджету розвитку
Зміни
у додаток 2 згідно з ухвалою 2583-2005
документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '2. Готуються', Документ 'Про внесення змін до переліку об'єктів, передбачених додатком № 19 до ■
Втратив чинність
додаток 2 - ухвала 3025-2005
документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление 'Ухвали ЛМР', Документ 'Про внесення змін у показники міського та районних бюджетів м.Львова'

  Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів для забезпечення фінансування будівництва та реконструкції об’єктів міського господарства, за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету і з постійною комісією землекористування, будівництва та архітектури, міська рада ухвалила:
  1. Внести зміни до обсягів фінансування переліку об’єктів, передбачених додатком 19 до ухвали міської ради від 11.01.2005р. № 2026 “Про міський та районні бюджети м.Львова на 2005 рік“, згідно з додатком 1.
  2. Затвердити план фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Львова на 2005 рік за пріоритетами згідно з додатком 2.
  3. Установити, що:
  3.1 виконання робіт наступного етапу, передбачених у додатку 2 до ухвали, здійснювати після проведення фінансування об`єктів та виконання робіт попереднього етапу на 80 відсотків;
  3.2 фінансування видатків з міського бюджету розвитку на придбання рухомого складу, які заплановані на 2005 рік в сумі 18010,0 тис.грн., здійснюється після внесення змін до ухвали міської ради від 12.02.2004р. № 1057 “Про першочергові заходи Комплексної програми розвитку транспорту у м.Львові на 2004-2006 р.р.“
  4. Головним розпорядникам коштів бюджету розвитку здійснювати роботи, виходячи з потреби у забезпеченні виконання пріоритетних заходів в межах кошторисних призначень.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.


  Міський голова Л.Буняк

  Додаток 1
  до ухвали міської ради
  від _________ № ____
  ЗМІНИ
  до переліку об’єктів, видатки на які у 2005 році проводяться
  за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова
  тис.грн.
  №№
  з/п
  Назва об’єкта відповідно до
  проектно-кошторисної документації
  Загальний обсяг
  фінансування будівництва
  Видатки, що передбачені у 2005 році (ухвала від 11.01.2005р.
  № 2026)
  Пропозиції
  щодо
  збільшення (зменшення) видатків
  Уточнена
  сума
  видатків на
  2005 рік
  Розпо-рядник
  коштів
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Освіта
  1Школа в с.Грибовичі (продовження будівництва спортивного комплексу, комплектування кабінету інформатики)
  1069,8
  100
  250
  350
  УКБ
  2Реконструкція даху СШ №73 на вул.Дністерській
  565,6
  35,7
  400
  435,7
  УКБ
  Всього на освіту
  1635,4
  135,7
  650
  785,7
  Охорона здоров’я
  1Реконструкція операційного блоку МК ЛШД
  500
  500
  -500
  0
  УКБ
  2
  Реконструкція ліфтового господарства КМК ЛШМД
  1715
  0
  500
  500
  УКБ
  Всього на охорону здоров’я
  1715
  500
  0
  500
  Житлове будівництво
  1Будівництво житлового будинку на вул.П.Шафарика
  8100
  275
  -275
  0
  УКБ
  Будівництво житлового будинку на вул.Лисеницькій
  8100
  0
  275
  275
  УКБ
  Всього на житлове будівництво
  8100
  275
  0
  275
  Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури
  1Реконструкція ландшафтно-архітектурного комплексу “Високий Замок“
  10215
  1000
  -650
  350
  УКБ
  2Реконструкція пам’ятки архітектури ХІХ ст. – будинку Ратуші на пл.Ринок, 1 в м.Львові (в тому числі обладнання сесійного залу міської ради – 500 тис.грн.)
  14882,8
  2000
  0
  2000
  УКБ
  Всього на збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам’яток історії та культури
  25097,8
  3000
  -650
  2350
  Капітальні трансферти
  Заходи покращання водопостачання
  Приведення до належного стану водозаборів
  21458
  4800
  985
  5785
  УКБ
  Добудова та реконструкція насосних станцій
  29230
  470
  470
  УКБ
  Реконструкція аварійних водопроводів
  66783
  5540
  -5290
  250
  УКБ
  Будівництво водопроводу для вирішення соціальних потреб сіл, які входять в зону депресійних лійок водозаборів
  2600
  900
  -900
  0
  УКБ
  Встановлення загальнобудинкових лічильників холодної та гарячої води
  2846
  200
  -200
  0
  УІГ
  Введення в дію незавершених водопроводів і заміна аварійних міських водопроводів
  15941
  4000
  4000
  УКБ
  Реконструкція підкачуючих
  насосних станцій та ЦТП
  705
  295
  295
  УІГ
  Заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства
  9927
  400
  -400
  0
  УІГ
  Будівництво резервуару і станції знезалізнення на насосній станції Будзень-ІІ
  21644,2
  6395
  5805
  12200
  УКБ
  Всього на заходи покращання водопостачання
  171134,2
  23000
  0
  23000
  Заходи покращання енергозбереження
  1Будівництво котельні з влаштуванням когенераційних установок 1 МВт для теплозабезпечення ж/м Рясне-2
  12000
  1000
  -900
  100
  УКБ
  2Будівництво котельні та тепломереж для теплозабезпечення ж/м Лисиничі
  4100,9
  1400
  400
  1800
  УКБ
  3Реконструкція теплотраси до ЦТП-7, 8 в мікрорайоні Сихів-15
  573
  400
  -400
  0
  УКБ
  Реконструкція теплотраси мікрорайону Сихів-15 (в тому числі реконструкція теплотраси на вул.Луганській)
  3877,7
  0
  400
  400
  УКБ
  4Реконструкція котельні на вул.В.Караджича,11а
  13478,7
  3900
  500
  4400
  УКБ
  Всього на заходи покращання енергозбереження
  34030,3
  6700
  0
  6700
  Інші об’єкти та заходи
  1Будівництво будинку житлово-комунальних служб ж/м Рясне
  377,2
  312
  -312
  0
  УКБ
  Реконструкція будинку житлово-комунальних служб ж/м Рясне
  377,2
  0
  312
  312
  УКБ
  Всього на інші об’єкти та заходи
  377,2
  312
  0
  312
  Дослідження і розробки державних програм
  Забезпечення функціонування міської служби моніторингу
  60
  -60
  0
  УКБ
  Моніторинг компонентів природного середовища у центральній частині міста
  0
  60
  60
  УКБ
  Всього на дослідження і розробки державних програм
  60
  0
  60

  Секретар ради З.Сірик

  Візи:

  Начальник управління капітального
  будівництва В.Миськів

  Начальник управління інженерного
  господарства І.Онисковець

  Заступник міського голови з фінансових
  питань - начальник управління фінансів Л.Максимович  Додаток 2 не внесений з технічних причин