УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 1-го скликання

УХВАЛА № 115


від 01/30/91
Про зміни і доповнення до попередньо прийнятих ухвал обласною, міськими і районними РадамиВиходячи з реальної політичної ситуації, Львівська обласна Рада народних депутатів ухвалила:
1. Змінити редакцію нижче поданих ухвал Львівської обласної Ради:
- № 95 від 29.11.90 р.
“Надати голові Львівської обласної Ради народних депутатів право видавати розпорядження) від імені обласної Ради при виняткових обставинах, що можуть призвести до дестабілізації обстановки, в тому числі при насильницьких діях щодо органів влади, демократичних рухів і організацій, введенні військового стану чи підписанні проти волі народу імперського Союзного договору, і інформувати Раду про видані розпорядження на найближчій сесії”.
- № 99 від 20.12.90 р., п.4 аб.2
“У зв’язку з реальністю багатопартійности на Львівщині, а також через необхідність упорядкувати користування телефонним зв’язком громадсько-політичними організаціями та їхніми територіальними філіями, забезпечити їм однакові умови, комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку розробити відповідні рекомендації і подати на розгляд сесії.
На першому етапі залишити за обкомом КПУ і його філіями кількість телефонних номерів відповідно до списку, погодженого з Міністерством зв’язку УРСР”.
2. Рекомендувати всім міським і районним Радам на чергових сесіях переглянути прийняті ними ухвали про деполітизацію і департизацію підприємств, установ, навчальних закладів, а також ухвал, які стосуються незаконно набутого майна КПРС, з метою дотримання діючого на сьогодні законодавства, а також вироблення єдиного підходу до цих питань в області. Надалі керуватись ухвалами Львівської обласної Ради № 95 п.4 і 5 від 29 листопада 1990 р. і № 99 п.3 від 20 грудня 1990 року.
3. Звернути увагу голів районних і міських Рад на необхідність юридичного обгрунтування проектів ухвал з метою дотримання чинного законодавства, а також оперативного реагування на подання і інформації органів прокуратури.
4. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на організаційний відділ обласної Ради.
Голова обласної Ради В.М. Чорновіл