УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 260


від 06/10/99
Про питання комунальної власності м ЛьвоваКеруючись ст. 142 Конституції України, якою передбачено створення комунальної власності тільки на рівні територіальних громад населених пунктів (міст, селищ, сіл), а також Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно ст.60 якого право комунальної власності на рухоме та нерухоме майно належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, а відповідно до п.10 розділу 5 майно, яке до прийняття Конституції України було передано державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів), є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст, Львівська міська рада ухвалила.
1. Майно на території м Львова, яке раніше належало до обласної комунальної власності, вважати власністю територіальної громади м. Львова (міською комунальною власністю)
2. Львівському обласному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки провести перереєстрацію об'єктів колишньої обласної комунальної власності на праві власності територіальної громади м. Львова.
З. Виконавчому комітету:
3.1. забезпечити прийняття об'єктів в міську комунальну власність від відповідних органів, уповноважених обласною радою управляти цими об'єктами, а також переукладення договорів оренди з орендарями та надходження орендної плати до міського бюджету.
3.2. подати на розгляд ради перелік об'єктів міської комунальної власності, що підлягають передачі у спільну власність територіальних громад області, а також межі повноважень обласної ради чи уповноважених нею органів щодо продажу, передачі в заставу та інших питань управління об'єктами комунальної власності, за умови наявності відповідних рішень чи доручень міської ради
4. Встановити, що приватизація всіх об'єктів комунальної власності на території м. Львова здійснюється органом приватизації міської ради, а кошти від продажу надходять до міського бюджету.
5. Звернутись до обласної ради з пропозицією зупинити приватизацію об'єктів згідно з раніше прийнятими рішеннями, оскільки вони суперечать вимогам чинного законодавства та прийняті з перевищенням повноважень.
6. Утворити міський орган з питань технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомого майна.
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію муніципального майна.Міський голова В.Куйбіда