УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 112


від 12/30/2010
Про користування НВП “КАРАТ“ м.Львів (дочірнім підприємством ВАТ “Концерн-Електрон“) земельною ділянкою на вул.Фр.Скорини, 44Розглянувши звернення науково-виробничого підприємства “Карат“ м.Львів (дочірнього підприємства відкритого акціонерного товариства “Концерн-Електрон“) від 21.10.2010 № 5-10779, технічну документацію на землекористування, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.5 Закону України “Про оренду землі“, ст.ст.12, 93, 124 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Передати науково-виробничому підприємству “Карат“ м.Львів (дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства “Концерн-Електрон“) земельну ділянку площею 0,7032 га на вул.Фр.Скорини, 44 в оренду терміном на 10 років за рахунок земель житлової та громадської забудови за функцією використання – землі житлової забудови для:
1.1. Завершення будівництва дитячого дошкільного закладу та його обслуговування – перша черга будівництва.
1.2. Будівництва та обслуговування об’єктів громадсько-житлового призначення – друга черга будівництва.
2. Науково-виробничому підприємству “Карат“ м.Львів (дочірньому підприємству відкритого акціонерного товариства “Концерн-Електрон“) у місячний термін укласти з Львівською міською радою:
2.1. Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію.
2.2. Договір про відшкодування недоотриманих коштів за користування земельною ділянкою.
3. Землекористувачеві забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових.
4. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та землеустрою.


Міський голова А.Садовий