УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 1436


від 01/23/2002
Про міський та районні бюджети м. Львова на 2002 рік
Зміни та доповнення
до п.8 згідно з ухвалою 21-2002
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Всі\ За номерами', Document 'Про заходи щодо реалізації  вимог '
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", керуючись п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська міська рада ухвалила:
1. Установити загальний обсяг міського та районних бюджетів м.Львова на 2002 рік у сумі 233822,9 тис.грн., у тому числі відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України субвенція з інших бюджетів на охорону здоров'я - 1281,4 тис.грн. та вилучення з бюджету м. Винники 87,0 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 191382,3 тис.грн., спеціального - 42440,6 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку - 25362,0 тис.грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського та районних бюджетів в сумі 233822,9 тис.грн, з урахуванням дотації бюджету Сихівського району у складі видатків міського бюджету в сумі 2092,2 тис.грн. на фінансування видатків, що не покриваються доходами.
Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 191382,3 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 42440,6 тис.грн. за - функціональною (додаток № 2-9) та відомчою (додаток № 10-16) структурою бюджету.
З. Затвердити нормативи відрахувань, від загальнодержавних податків і зборів до районних бюджетів та бюджетів селищ Рудно, Брюховичі та м. Винники з 01.01.2001 р. у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

Бюджети Прибутковий податок з громадян

Залізничний 12
селище Рудно 25
Галицький -
Франківський 24
Личаківський 25
м.Винники 25
Шевченківський 24
селище Брюховичі 25
Сихівський 75

4. Установити, що до доходів загального фонду міського та районних бюджетів зараховуються:
- податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є міська рада;
- 75 відсотків прибуткового податку з громадян та плати за землю, що справляється на території міста;
- державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами;
- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами;
- надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами або адміністративними комісіями;
- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам;
- місцеві податки і збори;
- надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
- податок на промисел;
- фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
- плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;
- інші надходження, передбачені чинним законодавством.
5. Установити, що до доходів спеціального фонду міського та районних бюджетів у 2002 році зараховуються:
- кошти, від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, повернення позик, які надавались з міського бюджету, відсотки, сплачені за користування ними, та інші надходження до бюджету розвитку, передбачені статтею 71 Бюджетного кодексу;
- 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського та районних бюджетів;
- 20 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- надходження до цільових фондів, утворених міською радою;
- відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів.
6. Затвердити перелік об'єктів, фінансування капіталовкладень яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 17.
7. Затвердити у міському бюджеті розмір резервного фонду міського та районних бюджетів на 2002 рік у сумі 1000,0 тис.грн.
8. Установити, що у 2002 році:
8.1. Плата за землю зараховується в розмірі 75 відсотків до міського бюджету та 60 відсотків до бюджетів м. Винники, селищ Рудно та Брюховичі.
8.2. Місцеві податки і збори справляються відповідно до ухвали міської ради від 12.07.2001 р. № 1156 "Про внесення змін та доповнень до ухвали Львівської міської ради від 25.05.2000 р. № 647 "Про місцеві податки і збори"
8.3. Орендна плата за нежитлові приміщення у 2002 році відповідно до рішень виконавчого комітету зараховується на рахунки житлово-експлуатаційних організацій і використовується на утримання і відновлення житлового фонду та згідно з ухвалами ради - на ремонтно-реставраційні роботи у центральній частині м. Львова.
8.4. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності), зараховуються до міського бюджету, бюджетів м. Винники та селищ Рудно і Брюховичі.
8.5. На виконання спільних програм будівництва об'єктів соціально-культурного призначення з Львівською облдержадміністрацією передбачені видатки в сумі 1450 тис.грн., в тому числі:
- школа в селищі Брюховичі - 250 тис.грн.;
- реконструкція та розширення Львівського онкологічного диспансеру на вул. Я.Гашека - 200 тис.грн.;
- придбання комп'ютерного томографа - 1000 тис.грн.
9. Керуючись статтями 89 та 90 Бюджетного кодексу України в частині розмежування видатків між видами бюджетів, передати з 1 січня 2002 року на фінансування з обласного бюджету: ЛММО "Фтизіопульмонологія", шкірно-венерологічний та психоневрологічний диспансери. Вказане питання врегулювати до 29 січня 2002 року.
10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського та районних бюджетів на 2002 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
-забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата за спожиті енергоносії (код 1160);
- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
11. Виконавчим органам ради:
- встановити ліміти споживання енергоносіїв для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених в кошторисах доходів і видатків на 2002 рік.
- привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність з розмірами коштів, передбаченими на їх утримання в 2002 році. Встановити контроль за використанням бюджетних коштів у підвідомчих установах та організаціях, звільняти з посад тих керівників, які допускають порушення фінансової дисципліни і марнотратство.
- забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України в частині розмежування видатків між відповідними бюджетами. Прийняти до уваги, що проведення з місцевого бюджету видатків, які мають здійснюватися за Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів і обсяги цих видатків безспірно вилучатимуться з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету органами Державного казначейства України відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".
12. Установити, що в міському та районних бюджетах м. Львова на 2002 рік враховано кошти на:
- погашення заборгованості з компенсаційних виплат реабілітованим громадянам і їх спадкоємцям, які не виплачені до 31 грудня 2000 року;
- придбання проїзних документів у громадському транспорті для проїзду репресованих і реабілітованих громадян, які не користуються пільгами згідно прийнятих Законів України, та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення відповідно до Положення, затвердженого рішенням виконкому Львівської міської ради від 19.02.2001 р. № 89;
- щомісячні доплати до пенсій учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА у розмірі та за списком згідно з розпорядженням міського голови;
- виплату адресних допомог у вигляді щомісячної доплати до пенсії громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, доплат на догляд інвалідів 1-ї групи і грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи в розмірах і порядку, що діяв у 2001 році;
- часткове надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг категоріям громадян, визначених рішенням обласної ради від 14.03.2000 р. № 274 "Про обласний бюджет Львівської області на 2000 рік" на особу, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх виплати (без врахування додаткових 10,5 кв.метрів на сім'ю).
- утримання фінансових органів міста з чисельністю 97 одиниць.
- утримання підрозділу дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду.
- щомісячну муніципальну доплату до пенсій політв'язням 1930-1980 років, згідно з Положенням;
- придбання комп'ютерного томографа для Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги в сумі 1,0 млн.грн.;
- видатки пов'язані з діяльністю ради проводиться відповідно до Положення, затвердженого радою.
13. Звернутись до голови Львівської обласної ради, голови Львівської державної адміністрації про виділення коштів з обласного бюджету на придбання комп'ютерного томографа для Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
14. Взяти до відома, що:
14.1. В обласному бюджеті передбачені обсяги міжбюджетних трансфертів на 2002 рік для бюджету м. Львова в сумі 81441,4 тис.грн., в тому числі:
субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми у сумі 6365,2 тис.грн.;
субвенція для надання пільг ветеранам війни і праці у сумі 470,4 тис.грн.;
субвенція на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян у сумі 9067,6 тис.грн.;
субвенція для надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів у сумі 11592,4 тис.грн.;
субвенція для надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку, які надаються Укртелекомом, у сумі 9435,5 тис.грн.;
субвенція для надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення у сумі 44510,3 тис.грн.
14.2. В розрахунках дохідної частини міського та районних бюджетів враховані прогнозні втрати доходів від наданих пільг в сумі 1153,6 тис. грн.
15. Дозволити управлінню фінансів міської ради та районним фінансовим відділам в процесі виконання міського та районних бюджетів в окремих випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського та районних бюджетів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах обсягу його бюджетних призначень загального та спеціального фондів.
При цьому, перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського та районних бюджетів в межах загального обсягу видатків за загальним та спеціальним фондами, в тому числі на заробітну плату, енергоносії, капітальні видатки, здійснюється виконавчим комітетом з щоквартальним затвердженням внесених змін на сесії міської ради та поданням інформації про виконання міського та районних бюджетів м. Львова за відповідний період.
16. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету:
- у разі зміни Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України розміру міжбюджетних трансфертів для бюджету м. Львова на 2002 рік, вносити зміни до міського та районних бюджетів з подальшим затвердженням змін на сесії міської ради.
- за результатами виконання міського та районних бюджетів за січень-вересень.2002 року відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу подавати на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо уточнення міського та районних бюджетів на 2002 рік.
17. Призупинити у 2002 році дію попередніх ухвал міської Ради, кошти на реалізацію яких не передбачені у міському та районних бюджетах м. Львова на 2002 рік.
18. Видатки міського та районних бюджетів за головними розпорядниками коштів на 2002 р. розмістити на сторінці Львівської міської ради у міжнародній мережі електронного зв’язку.
19. Управлінню фінансів Львівської міської ради фінансовим відділам здійснювати фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів.
20. Додатки № 1-17 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова В.Куйбіда
1436_дод_1.docx

1436_дод_2.docx

1436_дод_3.docx

1436_дод_4.docx

1436_дод_5.docx

1436_дод_6.docx

1436_дод_7.docx

1436_дод_8.docx

1436_дод_9.docx

1436_дод_10.docx

1436_дод_11.docx

1436_дод_12.docx

1436_дод_13.docx

1436_дод_14.docx

1436_дод_15.docx

1436_дод_16.docx

1436_дод_17.docx