УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 3922


від 09/09/2010
Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок
Зміни
у додаток 1 згідно з ухвалою 3988-2010
до п.23 додатка згідно з ухвалою 4004-2010
до п.п.1, 2 додатка згідно з ухвалою 4005-2010
до п.п.16, 25 додатка 1 згідно з ухвалою 182-2011
до п.3 додатка 2 згідно з ухвалою 427-2011
до п. 3 додатка згідно з ухвалою 657-2011

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 09.09.2010 № 3922' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документа■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■
Втратив чинність
п. 4.2 ухвали згідно з ухвалою 1315-2012
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■

  Розглянувши заяви громадян, беручи до уваги листа-згоду відкритого акціонерного товариства фірми “Галбуд“ від 29.06.2010 № 273/4 на вилучення земельної ділянки, керуючись ст.144 Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п.5 ст.15 Закону України “Про оренду землі“, ст.ст.12, 40, 93, 120, 121, 124 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передати громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування індивідуальних житлових будинків згідно з додатком 1, встановивши обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок.
  2. Передати громадянам у власність земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування гаражів згідно з додатком 2, встановивши обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок.
  3. Землевласникам та орендарям:
  3.1. Через спеціалізовану землевпорядну організацію забезпечити виготовлення Державних актів на право власності на земельні ділянки, договорів оренди землі.
  3.2. Укласти з Львівською міською радою договори оренди землі.
  3.3. Зареєструвати у встановленому порядку Державні акти на право власності на земельні ділянки та провести державну реєстрацію договорів оренди землі.
  3.4. Забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території ділянок інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових.
  4. Внести зміни:
  4.1. У додаток до ухвали міської ради від 25.10.2001 № 1268 “Про передачу у приватну власність членам садово-городнього кооперативу “Лотос-сад“ та користування садово-городнім кооперативом “Лотос-сад“ земельними ділянками в урочищі “Клепарів“ м.Львова“: у пункті 25 у графі 7 слова “вул.К.Левицького, 33/10“ замінити словами “вул.Олександра Олеся, 25-в/20“.
  4.2. У додаток до ухвали міської ради від 26.05.2005 № 2479 “Про передачу громадянам у приватну власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові“: у пункті 76 у графі 2 слова “Ривюк Людмила Леонідівна“ замінити словами “Проців Мирослава Романівна“.
  4.3. До ухвали міської ради від 21.05.2009 № 2669 “Про затвердження гр.Кушнерик Н.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул.М.Лемика, 30-в“: у пункті 1 слова “площею 0,0195 га“ замінити словами “ площею 0,0166 га“.
  4.4. У додаток до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2761 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові“: у пункті 39 у графі 8 число “13“ замінити числом “130“.
  4.5. У додаток до ухвали міської ради від 21.10.2009 № 3020 Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові“: у пункті 51 у графі 5 число “1000“ замінити числами “458“ та “542“.
  4.6. У додаток до ухвали міської ради від 12.11.2009 № 3080 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові“: у пункті 66 у графі 3 словавул.С.Воробкевича, 27/2“ замінити словами “вул.С.Воробкевича, 27-а/2“.
  4.7. У додаток до ухвали міської ради від 28.01.2010 № 3258 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові“: у пункті 42* у графі 4 слова “вул.І.Карпинця (біля будинку № 4)“ замінити словами “вул.І.Карпинця, 4-а“.
  4.8. До ухвали міської ради від 11.03.2010 № 3410 “Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки“: у пункті 11 у графі 4 слова “вул.Кознярівка, 23“ замінити словами “вул.Кузнярівка, 23“.
  4.9. До ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3623 “Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки“: у пункті 31 у графі 2 слова “Мозала Анатолій Михайлович“ замінити словами “Мозола Анатолій Михайлович“.
  4.10. До ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3792 “Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки“:
  4.10.1. Викласти підпункт 3.6.1 у новій редакції:
  “3.6.1. У пункті 31 у графі 2 слова “Матвійчик Олександра-Романа Олексіївна“ замінити словами “Матвійчук Олександра-Романа Олексіївна“.
  4.10.2. У пункті 24 у графі 2 додатка слова “Гранін Геннадій Михайлович“ замінити словами “Гаранін Геннадій Михайлович“.
  4.10.3. У пункті 41 у графі 2 додатка слова “Чорномаз Марія Петрівна“ замінити словами “Черномаз Марія Петрівна“.
  4.10.4. У пункті 46 у графі 2 додатка слова “Радіонова Галина Михайлівна“ замінити словами “Родіонова Галина Михайлівна“.
  4.11. До ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3793 Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“:
  4.11.1. Вилучити підпункт 4.6.4.
  4.11.2. Доповнити пунктом 5 у такій редакції:
  “5. Вилучити за згодою з користування відкритого акціонерного товариства фірми “Галбуд“ земельну ділянку площею 0,0650 га на вул.Тракт Глинянський, 55 та зарахувати до земель міста“.
  4.11.3. Вважати пункти 5, 6 відповідно пунктами 6, 7.
  4.11.4. У пункті 10 у графі 3 додатка 2 слова вул.Стрийська, 249-бзамінити словами вул.Стрийська, 294-б“.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
  Міський голова А.Садовий
  Додаток 1
  до ухвали міської ради
  від __________№_____

  ПЕРЕЛІК
  громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
  право на земельні ділянки, і яким передаються у власність, спільну сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, зі встановленням обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок


  №№ з/п
  Прізвище, імя, по батькові
  Адреса земельної
  ділянки
  Форма власності, користування, площа
  Власність
  Спільна сумісна
  власність
  Оренда
  для обслу-
  говуван-ня житло-
  вого
  будинку
  (кв.м)
  у тому числі у
  межах червоних ліній
  (кв.м)
  для
  обслугову-вання
  житлового будинку
  (кв.м)
  у тому числі у межах
  червоних
  ліній
  (кв.м)
  для
  обслу-
  говування
  житлового будинку
  (кв.м)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  Кутас
  Ірина
  Володимирівна
  вул.Ланова, 15
  891
  2
  -
  -
  -
  2
  Колодій
  Марія
  Михайлівна
  вул.Абхазька, 9
  1000
  -
  -
  -
  -
  3
  Николів
  Юлія
  Ярославівна
  Широкова
  Галина
  Михайлівна
  Набугорнов
  Микола
  Федорович
  вул.Насінна, 11
  -
  -
  647
  14
  -
  4
  Цісінська
  Оксана
  Богданівна
  Цалик
  Наталія
  Олексіївна
  вул.Дубова, 34
  -
  -
  320
  -
  -
  5
  Годун
  Ольга
  Семенівна
  Годун
  Сергій
  Володимирович
  вул.А.Навої, 36
  -
  -
  261
  -
  -
  6
  Черкун
  Павло
  Володимирович
  вул.Циганівка, 22
  274
  -
  -
  -
  -
  7
  Гиряк
  Романа
  Володимирівна
  Гиряк
  Мирослава
  Володимирівна
  Гиряк
  Оксана
  Володимирівна
  Окпиш
  Володимир
  Олександрович
  вул.Замарстинівська, 117
  -
  -
  428
  109
  -
  8
  Гаврилів
  Катерина
  Іванівна
  вул.Балтійська, 11
  424
  -
  -
  -
  -
  9
  Яріш
  Ганна
  Петрівна
  вул.А.Лотоцького, 2
  1000
  -
  -
  -
  -
  10
  Павлюк
  Марія
  Володимирівна
  вул.Поперечна, 5
  272
  -
  -
  -
  -
  11
  Кравець
  Юрій
  Орестович
  Савка
  Дарія
  Орестівна
  вул.Кошова, 12
  -
  -
  517
  -
  -
  12
  Мазур
  Ірина
  Остапівна
  Леськів
  Тетяна
  Михайлівна
  Ярема
  Світлана
  Михайлівна
  просп.Червоної Калини, 29
  -
  -
  455
  5
  -
  13
  Стоколос
  Василь
  Теодорович
  вул.П.Чубинського, 17
  797
  -
  -
  -
  -
  14
  Колодій
  Михайло
  Володимирович
  вул.І.Лукасевича, 104
  643
  -
  -
  -
  -
  15
  Дідух
  Орися
  Володимирівна
  вул.Варшавська, 151
  526
  -
  -
  -
  -
  16
  Пігель
  Марян
  Михайлович
  вул.Керамічна, 13
  794
  -
  -
  -
  -
  17
  Паньків
  Любомира
  Євгенівна
  вул.Ярослава Мудрого, 18-а
  166
  -
  -
  -
  -
  18
  Герич
  Христина
  Володимирівна
  вул.М.Каганця, 14
  238
  8
  -
  -
  -
  19
  Кулик
  Марта
  Василівна
  Карпов
  Юрій
  Володимирович
  Карпова
  Ганна
  Василівна
  вул.Туркменська, 27
  -
  -
  203
  -
  156/5р. у межах червоних ліній
  20
  Зубик
  Андрій
  Романович
  Мазур
  Микола
  Васильович
  Мазур
  Софія
  Андріївна
  Гливка
  Любов
  Миколаївна
  Гливка
  Софія
  Юріївна
  вул.Кондукторська, 20
  -
  -
  841
  -
  -
  21
  Мадалинська
  Галина
  Володимирівна
  вул.Трускавецька, 3
  750
  -
  -
  -
  -
  22
  Сцібівовк
  Стефанія
  Павлівна
  вул.Варшавська, 143
  359
  -
  -
  -
  219/5р. у межах червоних ліній
  23
  Галамушка
  Петро
  Михайлович
  Галамушка
  Юрій
  Петрович
  Михайленко
  Юляна
  Петрівна
  вул.Брюховицька, 133
  -
  -
  860
  -
  -
  24
  Клапатюк
  Наталія
  Петрівна
  Клапатюк
  Алла
  Олександрівна
  Клапатюк
  Олександр
  Петрович
  Клапатюк
  Антон
  Петрович
  вул.Молодіжна, 3-а
  -
  -
  240
  -
  -
  25
  Козінський
  Зіновій
  Стефанович
  вул.В.Липинського, 25
  351
  207
  -
  -
  258/5р. у межах червоних ліній
  26
  Деркач
  Едвард
  Богданович
  Деркач
  Ірена
  Іванівна
  вул.Л.Боровиковського, 9
  -
  -
  588
  -
  -
  27
  Крюков
  Юрій
  Борисович
  Крюкова
  Людмила
  Олегівна
  Крюкова
  Валентина
  Григорівна
  Сулим
  Ірина
  Юріївна
  вул.Озерна, 37-а
  -
  -
  -
  -
  358/10р.,
  54/5р. у межах червоних ліній
  28
  Говдак
  Зоряна
  Миколаївна
  вул.Личаківська, 261
  1000
  15
  -
  -
  -  Секретар ради В.Квурт

  Віза:

  Начальник управління природних ресурсів та
  регулювання земельних відносин М.Бокало


  Додаток 2
  до ухвали міської ради
  від __________№_____


  ПЕРЕЛІК
  громадян, яким передаються у власність земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування гаражів зі встановленням обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок


  №№ з/п
  Прізвище, імя, по батькові
  Адреса земельної
  ділянки
  Форма власності, користування, площа
  Власність
  Спільна сумісна
  власність
  Оренда
  для обслу-
  говування житло-
  вого
  будинку
  (кв.м)
  у тому числі у
  межах червоних ліній
  (кв.м)
  для
  обслугову-вання
  житлового будинку
  (кв.м)
  у тому числі у межах
  червоних
  ліній
  (кв.м)
  для
  обслу-
  говування
  житлового будинку
  (кв.м)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  Кузик
  Галина
  Володимирівна
  вул.М.Лисенка, 14
  39
  -
  -
  -
  -
  2
  Малигіна
  Наталія
  Яківна
  вул.О.Ольжича, 11
  28
  -
  -
  -
  -
  3
  Каверіна
  Тетяна
  Богданівна
  вул.Є.Коновальця (біля будинку № 4)
  33
  -
  -
  -
  -
  4
  Сиротюк
  Олександр
  Іванович
  вул.Стрийська, 28
  31
  -
  -
  -
  -
  5
  Дяків
  Олег
  Михайлович
  вул.Генерала Т.Чупринки, 33
  100
  -
  -
  -
  -
  Секретар ради В.Квурт


  Віза:


  Начальник управління природних ресурсів та
  регулювання земельних відносин М.Бокало