УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 626


від 06/30/2016
Про надання дозволу ЛМКП “Львівводоканал“ на отримання кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) та надання муніципальної гарантії Північній Екологічній Фінансовій корпорації (НЕФКО) з метою гарантування виконання зобов’язань ЛМКП “Львівводоканал“
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 919-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 30.12.2015 № 57 та від 30.06.2016 № 626'
Остаточна редакція:
Керуючись ст. ст. 60, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 17, 18 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій“ (зі змінами), угодою про наміри щодо підготовки кредитного фінансування від 22.09.2014, укладеною між Львівською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку і ЛМКП “Львівводоканал“, затвердженою ухвалою міської ради від 23.10.2014 № 3909, міська рада ухвалила:
1. Надати дозвіл Львівському міському комунальному підприємству “Львівводоканал“ на отримання кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) як частини співфінансування проекту “Реконструкція очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації у м. Львові“, передбаченої угодою про наміри щодо підготовки кредитного фінансування від 22.09.2014, укладеною між Львівською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку і ЛМКП “Львівводоканал“, затвердженою ухвалою міської ради від 23.10.2014 № 3909, відповідно до таких істотних умов:
1.1. Назва інвестиційного проекту, для якого залучається кредит під муніципальну гарантію (мета кредиту) – залучення коштів для фінансування проекту “Реконструкція очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації у м. Львові“.
1.2. Повне найменування суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов`язань якого надається гарантія: Львівське міське комунальне підприємство “Львівводоканал“.
1.3. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається гарантія: Україна, 79017, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 64
1.4. Обсяг та валюта кредиту – до 5 000 000 (п’ять мільйонів) євро.
1.5. Строк кредиту: до 10 років з пільговим періодом 3 роки. Схема погашення кредиту – рівними (або максимально рівними) піврічними платежами.
1.6. Відсоткова ставка за користування залученими коштами складається з двох частин:
1.6.1. Базис відсоткової ставки, що розраховується на основі шестимісячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor).
1.6.2. Маржа - 6 відсотків річних (з можливим покроковим зниженням до 3,75 відсотка річних відповідно до умов, встановлених кредитним договором).
1.7. Сплата відсотків здійснюється у терміни та згідно з умовами, встановленими кредитним договором між Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал“ і Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
1.8. Погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“.
2. Встановити, що відсутня необхідність надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов`язань Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал“ за договором про погашення заборгованості Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ перед Львівською міською радою за виконання гарантійних зобов’язань
3. Доручити директору Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ укласти кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
4. Надати муніципальну гарантію Північній Екологічній Фінансовій корпорації (НЕФКО) з метою гарантування виконання зобов’язань Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ відповідно до кредитного договору між Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал“ та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), укладеного на умовах, визначених у пункті 1 цієї ухвали.
5. Строк надання муніципальної гарантії – 10 років, але у будь-якому разі до повного виконання всіх зобов’язань за кредитним договором, істотні умови якого зазначені у пункті 1 цієї ухвали.
6. Встановити, що гарантія надається у розмірі всіх зобов’язань Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ відповідно до кредитного договору, укладеного на умовах, визначених у пункті 1 цієї ухвали.
7. Встановити, що формою надання гарантії є укладення договору про надання муніципальної гарантії між Львівською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
8. Доручити Львівському міському голові укласти договір про надання муніципальної гарантії з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
9. Встановити, що кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та договір про надання муніципальної гарантії Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) набирають чинності з часу затвердження їх міською радою та отримання погодження на надання місцевої гарантії від Міністерства фінансів України.
10. Встановити для Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ плату за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 грн. у місяць на строк надання кредиту.
11. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 07/04/2016