УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 657


від 06/30/2011
Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок
Зміни
до п.39, 72 додатка згідно з ухвалою 719-2011
до п.п. 19, 33 додатка згідно з ухвалою 952-2011
до п.п. 22, 26, 78 додатка згідно з ухвалою 1049-2011
до п. 62 додатка згідно з ухвалою 1124-2011
до ухвали та до п. 9 додатка згідно з ухвалою 1315-2012
до п.35 додатка згідно з ухвалою 1565-2012

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою ■
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п. 5 ст. 15 Закону України “Про оренду землі“, ст. ст. 12, 40, 93, 120, 121, 124 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передати громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування гаражів та індивідуальних житлових будинків згідно з додатком, встановивши обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок.
2. Землевласникам та орендарям:
2.1. Через спеціалізовану землевпорядну організацію забезпечити виготовлення Державних актів на право власності на земельні ділянки, договорів оренди землі.
2.2. Укласти з Львівською міською радою договори оренди землі.
2.3. Зареєструвати у встановленому порядку Державні акти на право власності на земельні ділянки та провести державну реєстрацію договорів оренди землі.
2.4. Забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території ділянок інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових.
3. Внести зміни:
3.1. У додаток до ухвали міської ради від 15.05.2008 № 1815 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м. Львові“: у пункті 52 у графі 2 слова “Підзирайло Микола Степанович“ замінити словами “Підзирайло Надія Василівна“.
3.2. У додаток до ухвали міської ради від 09.07.2009 № 2865 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м. Львові“:
3.2.1. У пункті 10 у графі 7 цифри “485“ замінити цифрами “520“.
3.2.2. У пункті 46 у графі 5 цифри “986“ замінити словами “ділянка № 1 - 886, ділянка № 2 - 100“.
3.2.3. У пункті 46 графу 6 цифри “100“ замінити словами “ділянка 2 - 100“.
3.3. У додаток до ухвали міської ради від 21.10.2009 № 3020 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м. Львові“: у пункті 27 графі 2 слова “Мачульський Ренольд Едуардович“ замінити словами “Мачульський Геннадій Ренольдович“.
3.4. У додаток до ухвали міської ради від 12.11.2009 № 3080 “Про передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м. Львові“: у пункті 67 графі 2 слова “Малашняк Стефан Стефанович“ замінити словами “Малашняк Дарія Михайлівна“.
3.5. У додаток до ухвали міської ради від 28.01.2010 № 3259 “Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки: у пункті 10 у графі 2 слова Вербицька Віра Сергіївна замінити словами Томкевич Наталія Степанівна“.
3.6. У додаток 2 до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3793 “Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“: у пункті 3* у графі 8 слова “(у тому числі площею 53 у межах червоних ліній з обмеженнями)“ замінити словами “(у тому числі площею 68 у межах червоних ліній з обмеженнями)“.
3.7. У додаток 1 до ухвали міської ради від 09.09.2010 № 3922 “Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“: у пункті 3 у графі 7 “14“ замінити на “ - “.
3.8. До ухвали міської ради від 30.09.2010 № 4005 “Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“:
3.8.1. У пункті 33 у графі 4 додатка 1 цифри “599“ замінити цифрами “576“.
3.8.2. У пункті 3** графі 1 додатка 2 цифру “3**“ замінити цифрою “3“.
3.9. До ухвали міської ради від 27.01.2011 № 182 “Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“:
3.9.1. Викласти підпункт 3.4 у новій редакції:
“3.4. У додаток до ухвали міської ради від 09.09.2010 № 3921 Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки: у пункті 11 у графі 2 слова Гаркушина Ірина Миколаївна, Гаркушин Микола Миколайович, Гаркушина Світлана Іванівназамінити словами Мартинюк Ірина Миколаївна, Горкушин Микола Миколайович, Горкушина Світлана Іванівна“.
3.9.2. У пункті 8 графі 6 додатка “ 1000 “ замінити на ділянка № 1 – 1000, ділянка № 2 - 515 у власність для ведення садівництва“.
3.10. У додаток до ухвали міської ради від 31.03.2011 № 361 “Про надання громадянам дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки“: у пункті 28 у графі 2 після слів Біганський Богдан Йосиповичдоповнити словами “Біганська Любомира Ізидорівна“.
3.11. У додаток до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 427 “Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, і передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок“:
3.11.1. У пункті 2 у графі 2 слова “Чериба Ліля Михайлівна“ замінити словами “Чериба Лідія Михайлівна“.
3.11.2. Викласти пункт 32** у новій редакції:

1
2
3
4
5
6
7
8
32**
Милославська
Олена
Юріївна
вул. І. Франка, 117
-
-
-
-
Ділянка
№ 1 – 141/5р. (у межах червоних ліній)
Ділянка
№ 2 – 984/5р.

4. Вважати розірваним за згодою сторін договір оренди землі, укладений між Львівською міською радою та громадянином Березденем Вололодимиром Івановичем та зареєстрований у Львівській міській раді 07.12.2006 за № Л-409 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Л-1) і у Львівському міському відділі Львівської регіональної філії Центру ДЗК 15.12.2006 за № 04:06:438:02757 (запис у книзі 04-5).
5. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від __________№_____


ПЕРЕЛІК
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право на земельні ділянки та передаються у власність, спільну сумісну власність та оренду
земельні ділянки у м. Львові

№№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Адреса земельної
ділянки
Форма власності, користування, площа
Власність
Спільна сумісна
власність
Оренда
для обслу-
говування житло-
вого
будинку
(кв. м)
у тому числі у
межах червоних ліній
(кв. м)
для
обслугову-вання
житлового будинку
(кв. м)
у тому числі у межах
червоних
ліній
(кв. м)
для
обслу-
говування
житлового будинку
(кв. м)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Бобко
Леся
Василівна
вул. Загірна, 44-а
1000
-
-
-
-
2
Бобко
Уляна
Петрівна
вул. Загірна, 44
1000
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
3**
Сюта
Олег
Ярославович
вул. Замарстинівська, 118-в
-
-
-
-
73/5р.
4
Гінда
Іван
Йосифович
Хомиця
Марко
Бориславович
вул. Замарстинівська, 251
-
-
701
68
-
5
Демчишин
Леся
Михайлівна
Демчишин
Володимир
Андрійович
Демчишин
Марія
Володимирівна
вул. Покутська, 15
-
-
209
28
-
6
Качур
Ольга
Романівна
вул. Ю. Яновського, 35
683
-
-
-
-
7
Гуль
Станіслава
Іванівна
вул. Ю. Яновського, 22
1000
12
-
-
-
8
Щур Марія
Михайлівна
Щур Оксана
Романівна
вул. Довга, 35-б
-
-
1000
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Співак Мирослав
Степанович
Кабзінська Марія
Михайлівна
вул. О. Козловського, 9
-
-
401
-
-
10*
Васільєва Тетяна
Володимирівна
вул. Японська, 16
18
-
-
-
-
11
Гаранін
Геннадій
Михайлович
вул. Звязкова, 5-а
239
-
-
-
-
12
Ковалик
Ігор
Євгенович
вул. М. Бойчука, 24
413
-
-
-
-
13
Дубас
Ярослава
Григорівна
вул. Кавказька, 4
570
-
-
-
-
14
Романів
Наталія
Василівна
вул. Окружна, 11-а
261
-
-
-
-
15
Кріуліна Марія
Акимівна
Піддубний Едуард
Григорович
Піддубна Марія
Іванівна
Піддубний Олександр
Едуардович
Піддубна Світлана
Едуардівна
вул. С. Ковалева, 3-а
-
-
538
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
16
Пік Софія
Петрівна
Лопушанська Марія
Василівна
Пік Ярослав
Васильович
вул. Сокільницька, 62
-
-
1000
-
200/5р.
17
Кусик
Катерина
Миколаївна
вул. Підгаєцька, 13
493
-
-
-
-
18
Гурський Ігор
Дмитрович
Сенчук Юрій
Васильович
вул. Вигоди, 18
-
-
520
-
-
19
Лучечко
Ірина
Олегівна
Мороз
Вікторія
Олександрівна
Мороз
Богдан
Михайлович
Боровченко
Олександр
Захарович
Боровченко
Любомира
Михайлівна
вул. Кавказька, 21
-
-
395
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
20
Крупська
Марія
Михайлівна
вул. Дрогобицька, 2
659
-
-
-
79/5р.
21
Різник
Стефанія
Іванівна
вул. Медової Печери, 64
508
-
-
-
-
22*
Клиновський
Богдан
Михайлович
вул. Б. Хмельницького, 146
-
54
-
-
-
23**
Процак
Михайло
Степанович
Процак
Степан
Йосафатович
Процак
Катерина
Михайлівна
вул. Б. Хмельницького, 164-а
-
-
-
-
486/5р.
24
Гринів
Людмила
Володимирівна

вул. Буська, 4-а
320
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
25
Шептицька
Марія
Теодорівна
Шептицький
Михайло
Васильович
Галевич
Євгеній
Васильович
Галевич
Ольга
Михайлівна
Галевич Ірина
Євгеніївна
Галевич
Оксана
Євгеніївна
Несторович
Богдан
Степанович
Цепка Любов
Петрівна
Цепка Ярослав
Павлович
Цепка Юрій
Ярославович
Цепка Марія
Ярославівна
вул. Підгаєцька, 11
-
-
715
20
-
1
2
3
4
5
6
7
8
26
Палажей
Леопольда-Люцина
Леопольдівна
пл. Різні, 6
-
-
-
-
36
(у тому числі 15 у межах червоних ліній)/5р.
27*
Трошков
Олександр
Олексійович
вул. Митрополита Андрея, 10
22
-
-
-
-
28*
Мартиняк
Володимир
Іванович
вул. Каліча Гора, 15
100
-
-
-
-
29
Волошин
Ольга
Дмитрівна
вул. Молдавська, 1
747
-
-
-
-
30
Мазур
Леоніда
Іванівна
вул. Миргородська, 38-а
449
-
-
-
-
31
Долгайчук
Валентина
Зіновіївна
вул. Мурована, 1
295
-
-
-
1426/5р.
32
Чуприк
Володимир
Васильович
Чуприк
Ростислав
Володимирович
вул. Т. Шевченка, 72-б
-
-
238
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
33*
Бабенко
Людмила
Мар'янівна
Бабенко
Андрій
Едуардови
вул. М. Рильського, 10-а
-
-
30
-
-
34
Блажко
Алла
Володимирівна
вул. Любінська, 181-а
758
-
-
-
-
35
Ханас
Богдан
Миронович
Пелех
Емілія
Ярославовна
вул. Вітряна, 18
-
-
350
9
-
36
Васюк
Ольга
Макарівна
вул. Дубнівська, 56
515
-
-
-
-
37
Вовк
Галина
Степанівна
вул. Л. Гайовської, 18
717
-
-
-
-
38
Булик
Катерина
Дмитрівна
вул. Вулецька, 8
1000
-
-
-
119/5р.
39
Хрущ
Галина
Володимирівна
вул. Демнянська, 20
1000
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
40
Юрчишин
Марія
Богданівна
Беновська
Євгенія
Григорівна
вул. Березова, 39
-
-
589
-
-
41
Гронь
Марія
Мар'янівна
вул. Старознесенська, 104
1000
-
-
-
747/5р.
42
Нефедова
Олександра
Мефодіївна
вул. М. Бенцаля, 5
591
-
-
-
-
43
Завійська
Надія
Євгеніївна
Буць
Назар
Русланович
вул. Самійла Величка, 33
-
-
538
-
-
44
Рожак
Богдан
Павлович
вул. Таращанська, 4
409
23
-
-
-
45**
Ліскевич
Павло
Петрович
вул. Під Голоском, 19-а
-
-
-
-
101/5р.
1
2
3
4
5
6
7
8
46
Гуменюк
Ганна
Миколаївна
Теслюк
Оксана
Миколаївна
Теслюк
Володимир
Тарасович
Теслюк
Тарас
Михайлович
Хребтань
Наталія
Володимирівна
Хребтань
Дмитро
Володимирович
Хребтань
Руслан
Володимирович
Чмихало
Ельфріда
Іванівна
вул. Луцька, 12
-
-
356
-
-
47
Куфльовська
Емілія
Миколаївна
2-й Заозерний провулок, 8
914
-
-
-
-
48**
Цимбаляк
Ришард
Іванович
вул. Річицька, 27
-
-
-
-
407/5р.
49
Куплевський
Юрій
Миколайович
Куплевська
Лідія
Антонівна
Куплевська
Ярослава
Миколаївна
вул. Сріблиста, 7
-
-
368
-
-
50**
Сердюк
Ірина
Олексіївна
вул. Бойківська, 56
-
-
-
-
800/5р.
51
Чос
Олеся
Дмитрівна
вул. Винниця, 43-б
1000
-
-
-
79/5р.
52
Швець
Стефан
Максимович
Швець
Віталій
Стефанович
Швець
Віра
Миколаївна
вул. І. Фещенка-Чопівського, 12-а
-
-
342
-
-
53***
Заліська
Оксана
Григорівна
вул. Дивізійна, 39
282
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
54
Качан
Тетяна
Юріївна
вул. В. Сосюри, 14-а
298
-
-
-
-
55
Братуш
Дарія
Михайлівна
Романець
Йосиф
Михайлович
вул. Стрийська, 330
-
-
1000
69
-
56
Мазай
Роман
Йосифович
Мазай
Дем'ян
Броніславович
Мазай
Валентина
Юліанівна
вул. Малоголосківська, 14
-
-
630
-
-
57***
Крутень
Роман
Юліянович
вул. Брюховицька, 79
215
-
-
-
-
58
Горашко
Олександр
Юрійович
вул. А. Вахнянина, 23
449
-
-
-
-
59
Бучак
Роман
Анатолійович
вул. П. Лодія, 16
1000
-
-
-
302/5р.
1
2
3
4
5
6
7
8
60
Бучак
Микола
Анатолійович
вул. П. Лодія, 16-а
1000
-
-
-
299/5р.
61
Рішняк
Ігор
Васильович
вул. Тракт Глинянський, 33
356
33
-
-
-
62
Шевчук
Роман
Григорович
вул. Є. Ярошинської, 16
799
-
-
-
-
63
Олексишин
Іван
Іванович
Олексишин
Богдан
Іванович
вул. Пташина, 7
-
-
768
-
-
64
Каламуняк
Ігор
Михайлович
вул. Шкрібляків, 6
691
-
-
-
-
65
Сподарик
Андрій
Юрійович
вул. Академіка С. Рудницького, 53
-
-
-
-
96/5р.
66
Недзельська
Тетяна
Сергіївна
вул. Академіка С. Рудницького, 53
-
-
-
-
100/5р.
67
Павлик
Юрій-Василь
Степанович
вул. Визвольна, 6
1000
6
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
68
Кудряєв
Анатолій
Костянтинович
вул. Дубова, 7
315
-
-
-
-
69
Нурко
Ярослава
Юріївна
Мазур
Ольга
Данилівна
вул. Озерна, 42
-
-
377
20
-
70
Сабова
Галина
Степанівна
Сабов
Олег
Борисович
вул. Самійла Величка, 29-в
-
-
493
-
-
71
Чайка
Зоряна
Михайлівна
вул. Митрополита
В. Липківського, 43-а
105,3
0,3
-
-
-
72
Дуляба
Надія
Парфенівна
вул. Старознесенська, 88-а
188
-
-
-
-
73
Войтович
Стефанія
Андріївна
Полісевич
Ольга
Іванівна
вул. Дубова, 1
-
-
316
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
74*
Скрипник
Анатолій
Антонович
вул. К. Студинського,
гараж № 13
35
-
-
-
-
75***
Вілюра
Лідія
Іванівна
вул. Замарстинівська, 133
1000
412
61
-
-
106/5р.
76
Саркісян
Христина
Володимирівна
Кузик
Ігор
Андрійович
вул. Молодіжна, 20
-
-
608
-
-
77
Миляник
Наталія
Степанівна
Концевич
Володимир
Степанович
вул. Т. Шевченка, 181-а
-
-
254
-
-
78
Золотухін
Віктор
Анатолійович
Чміль
Олександра
Владиславівна
вул. Планерна, 22
-
-
555
37
-
79
Горбаль
Михайло
Васильович
вул. Л. Мацієвича, 8-а
493
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
80
Тершаковець Анастасія
Григорівна
вул. Ліщинова, 5
665
-
-
-
-
81
Хамар Ігор
Степанович
Хамар Олег
Степанович
вул. Базальтова, 23
-
-
617
65
-
82
Левус Леся
Володимирівна
Стельмащук Ірина
Дмитрівна
вул. Л.Боровиковського, 12
-
-
880
-
-
83
Гупало Зоряна
Володимирівна
вул. Лісна, 7-б
990
-
-
-
-
84
Хомин Ольга
Миколаївна
вул. Мирна, 25
604
10
-
-
-
85
Шевчук Вікторія
Вікентіївна
Дмитрик Марія
Андріївна
Риндик Зіновія
Андріївна
Риндик Михайло
Вікентійович
Шпаля Марія
Василівна
Шпаля Каміла
Михайлівна
вул. Буковинська, 8
-
-
745
-
-
86
Петрук Тетяна
Миколаївна
вул. І. Труша, 23
1000
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
87
Петрук
Сергій
Іванович
вул. І. Труша, 23-а
500
-
-
-
-
88
Павич
Наталя
Ярославівна
вул. Сигнальна, 3-б
93
-
-
-
-
* - для обслуговування гаража
** - для продовження договору оренди землі
*** - для ведення садівництва
Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління природних ресурсів та
регулювання земельних відносин М. Бокало