УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА14-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3044


від 02/06/2014
Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік
Зміни
згідно з ухвалою 3321-2014
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради'
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік“, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету м. Львова на 2014 рік в сумі 2911894,7 тис. грн. згідно з додатком 1.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова визначити в сумі 2528909,9 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету м. Львова – 382984,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 275245,0 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м. Львова на 2014 рік в сумі 3052330,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 2523931,2 тис. грн., та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 528399,3 тис. грн., з них бюджету розвитку – 420669,5 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2, розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2014 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3 та розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з додатком 3.1.
3. Встановити обсяг повернення кредитів до міського бюджету м. Львова в сумі 362,0 тис. грн. та надання кредитів з міського бюджету м. Львова на 2014 рік в сумі 3372,0 тис. грн. згідно з додатком 4.
4. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету м. Львова на 2014 рік у сумі 1978,7 тис. грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету України, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету м. Львова в сумі 145424,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1978,7 тис. грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету України;
- залучення до бюджету розвитку коштів від запозичень в сумі 143445,8 тис. грн. згідно з додатком 5.
6. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету м. Львова в сумі 3000,0 тис. грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Львова та іншими бюджетами на 2014 рік згідно з додатком 6.
8. Встановити, що суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету м. Львова через застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень управління фінансів департаменту фінансової політики за рахунок доходів загального фонду міського бюджету м. Львова щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним.
9. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, згідно з додатком 7.
10. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету м. Львова на 2014 рік в сумі 7500,0 тис. грн.
11. Джерелами формування власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, у тому числі виконавчих органів міської ради, є надходження, визначені відповідно до Бюджетного кодексу України, і надходження за надання послуг із забезпечення громадського порядку.
Одержані кошти спрямовуються на видатки споживання, у тому числі на утримання персоналу, та видатки розвитку.
12. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на 2014 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету м. Львова у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам.
13. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Львова кошти на реалізацію державних та місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у 2014 році, згідно з додатком 8.
14. Встановити граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2014 в сумі 358145,8 тис. грн.
15. Уповноважити директора департаменту фінансової політики надавати гарантії комунальним підприємствам щодо виконання ними боргових зобов’язань, визначених міською радою. Встановити граничний обсяг надання гарантій на 2014 рік у сумі 70700,0 тис. грн.
16. Виконавчому комітету подати до 01.03.2014 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
16.1. Переліки обєктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 01.01.2014.
16.2. Проекти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
17. Відповідно до ст. ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Львова за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду для забезпечення захищених видатків загального фонду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету м. Львова, визначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2014 рік“, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
18. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення у 2014 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до чинного законодавства України.
19. Розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова забезпечити в першочерговому порядку потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
20. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради:
20.1. Здійснювати перерозподіл видатків, що веде до зміни затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму до 300,0 тис. грн. за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
20.2. Вносити зміни до переліку об’єктів, які фінансуються з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, на суму, що не перевищує 300,0 тис. грн., за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
21. Встановити, що економія коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2014 рік, яка складеться станом на 01.12.2014, залишається у розпорядженні головних розпорядників коштів та спрямовується за поданням головних розпорядників коштів для потреб установи, у будівлі якої зменшено енерговитрати, в сумі, що дорівнює різниці між затвердженим лімітом та фактичним споживанням у грошовому еквіваленті.
22. Департаменту фінансової політики врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації під час складання і виконання розпису міського бюджету м. Львова на 2014 рік.
23. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова:
23.1. Договори підряду на виконання робіт укладати після узгодження з профільними постійними комісіями титульних списків і обсягів робіт.
23.2. Оплату виконаних робіт проводити лише після погодження з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
24. Помісячний розподіл асигнувань на благоустрій здійснити пропорційно до уточненого помісячного розподілу на 2013 рік.
25. Внесення змін до помісячного розпису видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на благоустрій у 2014 році здійснювати за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
26. Департаменту житлового господарства та інфраструктури проводити розподіл видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету України між автотранспортними підприємствами після погодження з постійною комісією фінансів та планування бюджету і постійною комісією інженерного господарства, транспорту і зв’язку.
27. Додатки 1-8 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
28. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (заступник начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)

Додатки.xls