УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5459


від 09/19/2019
Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2020 рікКеруючись Законами України “Про освіту“, “Про туризм“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги ухвали міської ради від 10.03.2011 № 243 “Про Програму розвитку туристичної галузі міста“ та від 25.01.2018 № 2893 “Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки“, з метою забезпечення розвитку та промоції наукового потенціалу Львова як в Україні, так і за кордоном міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Львів науковий“ на 2020 рік (додається).
2. Львівському комунальному підприємству “Львівське конференц-бюро“ забезпечити реалізацію Програми “Львів науковий“ на 2020 рік.
Відповідальний: директор
ЛКП “Львівське конференц-бюро“.
3. Управлінню туризму департаменту розвитку забезпечити підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2020 рік, відповідно до своїх повноважень.
Відповідальний: начальник управління
туризму департаменту розвитку.
4. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ забезпечити інформаційну підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2020 рік, відповідно до своїх повноважень.
Відповідальний: начальник управління
інформаційної політики та зовнішніх
відносин департаменту “Адміністрація
міського голови“.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
“Львів науковий“ на 2020 рік


Програма “Львів науковий“ на 2020 рік (надалі – Програма) передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток та промоцію м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій.
1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми є популяризація наукової діяльності м. Львова, його видатних науковців та винаходів, досліджень, розвиток наукового потенціалу міста, сприяння обміну досвідом з провідними національними та закордонними науковцями, розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.
1.2. Основні завдання Програми:
1.2.1. Активне позиціонування м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій.
1.2.2. Сприяння науковому, економічному та соціальному розвитку м. Львова.
1.2.3. Створення позитивного іміджу вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та вчених, збільшення зацікавлених осіб у творенні наукової кар’єри у м. Львові.
1.2.4. Розвиток сфери ділової гостинності м. Львова.
2. Заходи реалізації Програми

2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
2.1.1. Конкурс соціально-наукових проектів – співфінансування та допомога в організації у м. Львові лекцій видатних вчених, експертів міжнародного класу з різних сфер науки, в тому числі економічної, політики і мистецтва, а також проведення вагомих наукових та ділових заходів (положення про конкурс соціально-наукових проектів – додаток 1 до цієї Програми).
2.1.2. Львівська система дослідників – організована за відповідними принципами та згідно з певними критеріями програма фінансової підтримки громадою міста Львова дослідників м. Львова у вигляді виплати стипендій з метою, визначеною у Положенні “Львівські дослідники“ (положення “Львівські дослідники“ затверджується виконавчим комітетом).
2.1.3. Створення нового туристичного продукту “Львів науковий“.
2.1.4. Організаційна допомога при проведенні масових заходів, скерованих на популяризацію та висвітлення наукового потенціалу Львова: “Міський фестиваль науки“, “Дні науки“, “Наукова Ніч у Львові“ (висвітлення теми наукового Львова).
2.1.5. Встановлення меморіальних таблиць видатним науковцям м. Львова.
2.1.6. Присвоєння новим вулицям міста імен видатних львівських вчених.
2.1.7. Відкриття наукового лекторію.
2.1.8. Забезпечення промоційної та медіа-підтримки Програми:
2.1.8.1. Візуальна соціальна реклама у м. Львові та інших містах України.
2.1.8.2. Висвітлення діяльності львівських вчених у засобах масової інформації.
2.1.8.3. Видання спеціалізованих промоційних матеріалів.
2.1.8.4. Внесення наукових маршрутів у каталог туристичних продуктів міста.
2.1.8.5. Включення наукових фестивалів до міського календаря подій.
2.1.9. Підтримка у проведенні національних та міжнародних наукових конференцій у м. Львові.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
3.2. Головним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцями – Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“, управління туризму департаменту розвитку, управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
3.3. Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми у частині Положення “Львівські дослідники є управління освіти департаменту гуманітарної політики.
4. Керування Програмою

4.1. Керування Програмою та заходами реалізації Програми (розділ 2 цієї Програми) здійснює Керівна Рада Програми “Львів науковий“, до складу якої входять:
4.1.1. Заступник міського голови з питань розвитку.
4.1.2. Директор департаменту розвитку.
4.1.3. Директор Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“.
4.1.4. Представники трьох інших структурних підрозділів Львівської міської ради, діяльність яких пов’язана з метою та завданнями Програми.
4.1.5. Два чинних Почесних Амбасадори м. Львова.
4.1.6. Представники чотирьох вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ м. Львова.
4.1.7. Голова або заступник голови постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
4.1.8. Голова або заступник голови постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
5. Очікуваний результат

5.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців м. Львова, гостей міста та міжнародної спільноти про наукові здобутки вчених м. Львова.
5.2. Збільшення кількості абітурієнтів та охочих здобувати вищу освіту у м. Львові.
5.3. Збільшення кількості науковців, у тому числі молодих, які провадитимуть наукову діяльність у м. Львові.
5.4. Збільшення кількості наукових ділових заходів у місті (форуми, конференції, виставки).
5.5. Збільшення кількості відпочинкових та ділових туристів.
5.6. Підвищення загального рівня добробуту мешканців м. Львова завдяки розвитку та впровадженню передових технологій та інновацій у різних сферах життя.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор ЛКП
“Львівське конференц-бюро“ А. ПавлівДодаток 1
до Програми “Львів науковий“
на 2020 рік


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс соціально-наукових проектів
у рамках Програми “Львів науковий“ на 2020 рік
1. Загальні положення

1.1. Соціально-наукові проекти – заходи (конференції, конгреси, форуми, симпозіуми, лекції видатних вчених), які сприяють популяризації науки та розвитку іміджу м. Львова як осередка науки та наукових досліджень.
1.2. Участь у конкурсі соціально-наукових проектів (надалі – конкурс) можуть брати лише ті проекти, які реалізовуватимуться у м. Львові у 2020 році та які не мають комерційної мети.
1.3. Заявки на фінансування соціально-наукових проектів у рамках конкурсу можуть подавати вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи та безпосередньо вчені (надалі - заявник), які планують проводити свій захід у м. Львові у 2020 році.
1.4. Організатором конкурсу є Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ (надалі – організатор).
2. Порядок участі

2.1. Кількість переможців конкурсу визначає Керівна Рада Програми Львів Науковий (надалі – Керівна Рада).
2.2. Для участі у конкурсі заявники мають подати такі документи:
2.2.1. Заявку на участь у конкурсі (наведено у додатку 1.1 до цього Положення) за обов’язковим погодженням з ректором чи проректором вищого навчального закладу або директором науково-дослідної установи.
2.2.2. Склад організаційного комітету заходу, який подається на конкурс.
2.2.3. Програму заходу, затверджену організаційним комітетом, вищим навчальним закладом або науково-дослідною установою.
2.2.4. Підтвердження участі у заході доповідачів (місцевих, національних та міжнародних), виступ яких планується під час проведення заходу (наприклад, роздруківка електронного листа з підтвердженням спікера про участь у заході).
3. Винагорода

3.1. Кожен проект, який стає переможцем цього конкурсу, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі не більше ніж 25 000,00 грн., що не повинно перевищувати 75 відсотків загального бюджету проекту.
4. Порядок відбору переможців

4.1. Список номінованих проектів формує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ за підсумками отриманих заявок кандидатів.
4.2. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює Керівна Рада, склад якої визначений у пункті 4.1 Програми “Львів науковий“ на 2020 рік.
4.3. Кількість переможців та суми фінансування визначаються Керівною Радою у межах виділених коштів.
5. Порядок реалізації конкурсу

5.1. Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ визначає дату оголошення початку конкурсу та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі, який становить не менше 2-ох місяців від початку прийому заявок, та публікує на веб-сайті lvivconvention.com.ua та офіційному веб-сайті Львівської міської ради city-adm.lviv.ua.
5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення Керівна Рада керується критеріями, визначеними у додатку 1.2 до цього Положення.
5.3. За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ інформує заявників про прийняті рішення.
5.4. Підставою для здійснення фінансування проектів є розпорядження Львівського міського голови про надання фінансової та організаційної підтримки заявникам згідно з цим Положенням.
5.5. Виплату фінансової підтримки здійснює Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
5.6. Переможці конкурсу зобов’язуються використовувати логотип Програми Львів науковий, Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро та офіційні логотипи м. Львова у друкованих та електронних матеріалах на веб-сторінках та сторінках в соціальних мережах проекту, який отримує дофінансування.
5.7. Керівна Рада залишає за собою право відмовити переможцю конкурсу у фінансуванні (цілком або частково) на будь-якому з етапів реалізації проекту у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.
5.8. Переможець конкурсу після проведення фінансування заходу надає організатору фінансовий та творчий звіти (додатки 1.3 і 1.4 до цього Положення).
6. Фінансування

6.1. Фінансування проектів, які перемогли у конкурсі, здійснюється через пряму оплату на рахунки контрагентів відповідно до кошторису, вказаного у заявці (додаток 1.1 до цього Положення) і лише після отримання організатором відповідного пакету документів, які підтверджують право здійснення контрагентами відповідної господарської діяльності.
6.2. Організатор залишає за собою право відмовити у фінансуванні (цілком або частково) у разі невідповідності документів контрагента вимогам законодавства України.
6.3. До фінансування приймаються такі статті витрат у кошторисі:
6.3.1. Транспортні витрати (проїзд спікерів, пасажирські перевезення у рамках проведення заходу).
6.3.2. Поселення учасників/делегатів, але не більше ніж 1300,00 грн. за особу (доба).
6.3.3. Харчування учасників/делегатів, але не більше ніж 150,00 грн. з особи (обід/вечеря/кавоперерва).
6.3.4. Технічне забезпечення під час заходу.
6.3.5. Оренда конференц-залу та інших приміщень для реалізації заходу.
6.3.6. Послуги перекладачів.
6.3.7. Промоційна діяльність (друк поліграфічної продукції, купівля презентаційно-промоційної продукції).
6.3.8. Послуги туристичних агентств (ознайомчі екскурсії містом).Директор ЛКП
“Львівське конференц-бюро“ А. ПавлівДодаток 1.1
до Положення про конкурс
соціально-наукових проектів


м. Львів _________________
(дата)

Керівній Раді Програми “Львів науковий“

ЗАЯВКА
про участь у конкурсі соціально-наукових проектів
у рамках Програми “Львів науковий“

1. ПІБ заявника / Назва вищого навчального закладу/науково-дослідної установи ________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сфера діяльності заявника _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Назва заходу, який подається на конкурс ______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Детальний опис заходу:
- статус (місцевий/національний/міжнародний)________________________
- кількість учасників_______________________________________________
- кількість учасників з-закордону____________________________________
- дата проведення_________________________________________________
- місто та місце проведення________________________________________
- сайт___________________________________________________________
- запрошені доповідачі_____________________________________________
- інше___________________________________________________________
5. Інформації про попередні заходи (якщо захід відбувається регулярно)
№ з/п
Дата проведення
Місце проведення
Кількість учасників
Кількість учасників
з-за кордону
Сайт
6. Партнери та співорганізатори заходу _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Програма заходу (надати у вигляді додатка)*
8. Кошторис заходу з поділом на категорії витрат з визначенням витрат, які фінансує організатор заходу**
9. Очікуваний обсяг дофінансування з міського бюджету м. Львова у гривнях (максимально 75 відсотків вартості проекту, але не більше ніж 25 000,00 грн.) ___________________________________________________
10. Контактна особа __________________________________________
_____________________________________________________________
(ім’я, прізвище, телефон, факультет, посада, телефон, e-mail)


* Обов’язкове погодження заявки ректором чи проректором вищого навчального закладу або директором науково-дослідної установи

** Приклади категорій витрат наведено у таблиці 1.


Таблиця 1
Приклади категорій витрат
Категорія витрат
Сума
Джерела фінансування
Організатор
заходу
Міський бюджет
м. Львова
1Транспортні витрати (проїзд спікерів, пасажирські перевезення у рамках проведення заходу)
2.Поселення учасників/делегатів
3.Харчування учасників/делегатів
4.Технічне забезпечення під час заходу
5.Оренда конференц-залу та інших приміщень для реалізації заходу
6.Послуги перекладача
7.Промоційна діяльність (друк поліграфічної продукції)
8.Промоційна діяльність (купівля презентаційно-промоційної продукції, вказати якої)
9.Послуги туристичних агентств (ознайомчі екскурсії містом)
_____________________________
підпис заявника
Додаток 1.2
до Положення про конкурс
соціально-наукових проектів
КРИТЕРІЇ
визначення переможців конкурсу соціально-наукових проектів


№ з/п
Найменування критерію
Пояснення
1Статус заходуМіжнародний, національний, місцевий
2Кількість учасниківКількість учасників заходу з України
та з-закордону
3Приналежність
до асоціації
Приналежність конференції до міжнародних професійних асоціацій/організацій
4Наявність конференції в міжнародній асоціації ICCAВідображення конференції в міжнародній асоціації конгресів та конференцій ICCA, що впливає на рейтинг м. Львова та України на міжнародній карті індустрії зустрічей. ЛКП Львівське конференц-бюро“ (Lviv Convention Bureau) є членом асоціації ICCA
5Ротація між країнами*Проведення попередніх заходів (якщо захід відбувається на регулярній основі) в інших країнах
6Фінансовий внесок заявникаВідсоток фінансування конференції з інших джерел

* Критерій № 5 застосовується лише за умови невідповідності заявки критерію № 4
Додаток 1.3
до Положення про конкурс
соціально-наукових проектів

Затверджую:
Від “____“ _________ 2020 р.
Директор ЛКП Львівське конференц-бюро
­­­_________________________


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
__________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва організації)

Про використання виділених у рамках програми “Львів науковий“ коштів у розмірі_____________ грн. на проведення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва заходу) (дата проведення)

№ з/п
Категорія витрат
Сума
Джерела фінансування
Заявник
Міський бюджет
м. Львова
Всього:

Керівник (ПІБ) ___________________________________
(підпис, посада, печатка)

Додаток 1.4
до Положення про конкурс
соціально-наукових проектів
Затверджую:
Від “____“ _________ 2020 р.
Директор ЛКП Львівське конференц-бюро
­­­_________________________


ТВОРЧИЙ ЗВІТ
________________________________________________________________________________________________________________________________ (повна назва організації/організатор)

про виконання проекту____________________________________________
________________________________________________________________
(назва проекту)
____________________________________
(дата проведення)
який результат реалізованого проекту________________________________
Розділ 1:
- як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі) з обов'язковим посиланням на Інтернет джерела (Інтернет сторінки, соціальні мережі).
Розділ 2:
- який результат реалізованого проекту (видання збірників, методичних розробок тощо)
Додатки до звіту:
- зразки поліграфічної продукції;
- фотоматеріали.
Для проектів, які передбачали здійснення наукових досліджень, додаються також копії наукових публікацій.
Для проектів, які передбачали здійснення індивідуальних витрат на учасників (поселення, харчування, проведення екскурсій та інше) додаються також списки учасників.
Чи плануєте проведення заходу наступного року.
Виконавець проекту ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник _______________________________________________________
(ПІБ, підпис, посада)
Дата оприлюднення: 09/27/2019