УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 261


від 03/17/2016
Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1807-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 261 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні“, з метою впровадження інструментів електронного урядування, електронної демократії та модернізації всіх сфер діяльності міста міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від____________№_____
ПРОГРАМА
цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки

1. Опис існуючого стану наявності елементів електронного урядування та розвитку ІТ-індустрії у м. Львові

Одним з основних пріоритетів у стратегії розвитку міста відповідно до ухвали міської ради від 07.05.2014 № 3460 “Про стратегію підвищення конкурентоспроможності міста до 2015 року“ є ІТ-індустрія. Розвиток електронного урядування у м. Львові, впровадження різних інструментів електронної демократії є важливою складовою у розвитку сучасного європейського міста.
З кожним роком мешканці все більше віддають перевагу використанню інформаційних комп’ютерних технологій для направлення звернень до муніципалітету, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про виявлення аварійних ситуацій та інших проблемних питань.
За останні роки впроваджено ряд елементів електронного урядування, спрямованих на спрощення доступу мешканців до різного роду інформації, встановлення прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування, а також можливість контактувати з посадовцями через мережу Інтернет.
Електронне урядування забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації сприяє участі громадян у процесах управління містом, покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог мешканців.
З кожним роком формується та, постійно оновлюючись і розширюючись, розвивається інформаційне середовище муніципалітету, яке на сьогодні включає:
- офіційний сайт Львівської міської ради (http://city-adm.lviv.ua/) та інші веб-ресурси, впроваджені для інформування громадян про роботу виконавчих органів влади, доступу до адміністративних послуг та інших важливих муніципальних функцій, взаємодії мешканців міста з владою;
- систему електронного документообігу;
- електронні сервіси, які спрощують та пришвидшують систему комунікації між органами місцевої влади та мешканцями міста, роблять процеси відкритими та прозорими. Серед них, портал “Особистий кабінет мешканця“, “Відкритий бюджет“, “Ідентифікаційна картка львів’янина – учасника антитерористичної операції“, “Ідентифікаційна картка львів’янина“ (для всіх мешканців міста), оплата комунальних послуг онлайн на порталі “Інфольвів“, Портал відкритих даних, Панель міста тощо.
Відтак, проаналізувавши елементи електронного урядування, які впровадженні та функціонують у м. Львові, було створено та оновлено Програму цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки (надалі – Програма).
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою впровадження Програми є досягнення світових стандартів надання адміністративних та комунальних послуг, відкритості та доступності влади міста, ефективності управління господарством міста, з використанням інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності міста.
2.2. Основними завданнями розвитку Програми є:
2.2.1. Оновлення, консолідація та уніфікація програмних та технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та оргтехніки) для забезпечення гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури.
2.2.2. Створення системи інформаційної безпеки.
2.2.3. Автоматизація діяльності Львівської міської ради та комунальних підприємств.
2.2.4. Впровадження електронних сервісів для оптимізації спілкування між мешканцями та виконавчою владою.
2.2.5. Впровадження проектів інформатизації для модернізації всіх сфер діяльності міста.
2.2.6. Розвиток співпраці з ІТ-компаніями та асоціаціями ІТ- компаній.
2.2.7. Реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності мешканців.
3. Заходи реалізації Програми

3. Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань планується провести такі заходи:
3.1. Визначення потреб в оновленні, консолідації та уніфікації програмних та технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури; забезпечення безпеки передачі даних.
3.1.1. Провести детальний аналіз та визначити технічні та програмні ресурси, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру.
3.1.2. Здійснювати придбання, модернізацію технічних пристроїв, обладнання та ліцензій.
3.1.3. Забезпечити розгортання і взаємодію нових технологій в інформаційній інфраструктурі.
3.1.4. Побудова надійної системи безпеки інформаційних систем.
3.2. Автоматизація діяльності роботи Львівської міської ради та комунальних підприємств:
3.2.1. Впровадження та розвиток нової, зручної в користуванні системи електронного документообігу.
3.2.2. Розвиток проекту “Відкритий бюджет“.
3.2.3. Візуальне нанесення витрат з міського бюджету на карту міста.
3.2.4. Здійснення закупівель, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету через електронну платформу.
3.2.5. Доопрацювання сервісу “Електронних петицій“ до Львівської міської ради.
3.2.6. Оновлення та технічна підтримка Порталу відкритих даних як ресурсу доступу мешканців міста до публічної інформації (відповідно до Закону України Про доступ до публічної інформації“).
3.2.7. Створення повної електронної публічної бази договорів, угод та меморандумів, що були укладені виконавчими органами Львівської міської ради та комунальних підприємств.
3.2.8. Автоматизація господарської діяльності Львівської міської ради та комунальних підприємств способом впровадження сучасної системи управління містом.
3.2.9. Запровадження систем відео-конференцій для проведення нарад та робочих зустрічей.
3.2.10. Запровадження внутрішнього порталу для діяльності Львівської міської ради.
3.3. Впровадження сервісів якості та спрощення спілкування між мешканцями та виконавчою владою:
3.3.1. Розвиток проекту Особистий кабінет мешканця з розширенням переліку послуг та сервісів, що надаються онлайн.
3.3.2. Запровадження у виконавчих органах Львівської міської ради та комунальних підприємствах електронно-цифрового підпису (надалі - ЕЦП).
3.3.3. Впровадження Картки львів’янина для мешканців міста, з розширенням спектру послуг, доступних з використанням картки.
3.3.4. Розвиток сервісу електронного звернення до виконавчих органів Львівської міської ради та комунальних підприємств.
3.3.5. Створення електронного архіву та оцифрування існуючих справ.
3.3.6. Візуальне відображення поточного стану виконання ключових показників всіх сфер міста (“Панель міста: портал відкритих даних“).
3.3.7. Забезпечення високого рівня захисту персональних даних.
3.3.8. Створення контактно-інформаційного порталу Гарячої лінії міста.
3.3.9. Постійне оновлення офіційного сайту Львівської міської ради і сайтів виконавчих органів.
3.3.10. Забезпечення функціонування та розвитку комп’ютерних інформаційних систем Львівської міської ради (у тому числі Львівської Інтегрованої Системи Обробки Інформації виконавчого комітету Львівської міської ради“).
3.4. Впровадження проектів модернізації сфер діяльності міста:
3.4.1. Інформатизація навчальних закладів міста.
3.4.2. Впровадження електронного документообігу в навчальних закладах міста.
3.4.3. Впровадження відкритого бюджету на заклади охорони здоров’я та навчальні заклади.
3.4.4. Впровадження системи моніторингу ефективності теплопостачання та водопостачання.
3.4.5. Впровадження “розумної“ системи для оптимізації вуличного освітлення.
3.4.6. Впровадження системи моніторингу показників оточуючого середовища та санітарних норм у навчальних закладах.
3.4.7. Розробка ІТ-рішень для ситуаційного центру міста.
3.4.8. Створення та забезпечення функціонування геоінформаційної системи м. Львова.
3.4.9. Впровадження системи єдиного електронного квитка для проїзду у громадському транспорті міста.
3.4.10. Облаштування на зупинках громадського транспорту електронних інформаційних табло.
3.4.11. Впровадження електронно-медичної картки у міських лікарнях та поліклінічних відділеннях.
3.4.12. Впровадження електронного рецепту, електронного запису на прийом та електронної черги до лікарів.
3.4.13. Запровадження новітніх технологій у системи паркування.
3.4.14. Використання аналітики “великих“ даних для оптимізації маршрутів громадського транспорту.
3.4.15. Модернізація електронної черги запису в дитячі навчальні заклади міста.
3.4.16. Впровадження електронного щоденника та освітньої інформаційної системи в загальноосвітніх навчальних закладах міста.
3.5. Залучення ІТ-компаній до соціальних проектів.
3.6. Реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності населення.
3.6.1. Розвиток безкоштовної програми навчання комп’ютерної грамотності “Вікно можливостей“.
3.6.2. Комп’ютеризація навчальних закладів та бібліотек із забезпеченням доступу до мережі Інтернет.
3.6.3. Систематичне проведення соціологічних досліджень визначення рівня інформатизації населення.
3.7. Промоція електронного урядування та інновацій:
3.7.1. Проведення Форуму електронного урядування.
3.7.2. Проведення заходів популяризації електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
3.7.3. Створення центру розвитку інновацій.
4. Розробник та цільові групи

4.1. Розробник Програми – департамент розвитку Львівської міської ради.
4.2. Цільові групи Програми:
4.2.1. Мешканці м. Львова.
4.2.2. Виконавчі органи Львівської міської ради.
4.2.3. Комунальні підприємства, заклади та установи м. Львова, підпорядковані виконавчим органам міської ради.
4.2.4. Інші підприємства, організації, заклади та установи міста.

5. Заходи з реалізації Програми

5.1. Заходи з реалізації Програми наведено у додатку до цієї Програми.
6. Фінансове забезпечення

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті м. Львова, а також за рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних, не заборонених законодавством України.
6.2. Головним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку.
7. Очікувані результати

7.1. Виконання заходів реалізації програми сприятиме:
7.1.1. Зростанню прозорості та ефективності влади.
7.1.2. Зростанню ефективності роботи муніципальних інформаційних систем.
7.1.3. Зростанню швидкості і якості прийняття управлінських рішень.
7.1.4. Оперативному та якісному наданню адміністративних і соціальних послуг населенню, наближенню їх до вимог мешканців та європейських стандартів.
7.1.5. Оптимізації дорожнього руху та роботи громадського транспорту.
7.1.6. Оптимізації енергоспоживання.
7.1.7. Зменшенню бюджетних витрат.
7.1.8. Виконанню законодавства України у сфері інформаційних технологій і публічної інформації.

Додаток
до Програми цифрового
перетворення м. Львова
на 2016 – 2020 роки
ЗАХОДИ
з реалізації Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки

№ з/п
Заходи
Термін виконання
Виконавці
1. Потреба оновлення, консолідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури
1.1.
Провести детальний аналіз та визначити технічні та програмні ресурси, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну інфраструктуру
ІV квартал 2017 року
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
1.2.
Здійснювати придбання, заміну технічних пристроїв, обладнання та ліцензій
Постійно
Департамент розвитку, департамент економічного розвитку, департамент фінансової політики, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
1.3.
Забезпечити розгортання нових технологій в інформаційній інфраструктурі
Постійно
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
1.4.
Побудова надійної системи безпеки інформаційних систем, бази даних проекту “Особистий кабінет мешканця“ та реєстру мешканців
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2. Віртуалізація роботи Львівської міської ради
2.1.
Масштабування нової, зручної в користуванні системи електронного документообігу на усі структурні підрозділи міської ради, а також підпорядковані органи
2017-2018 роки
Департамент “Адміністрація міського голови“
департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2.2.
Розвиток проекту “Відкритий бюджет“
2017 рік
Департамент розвитку, департамент економічного розвитку, департамент фінансової політики
2.3.
Візуальне нанесення витрат з міського бюджету на карту міста
Постійно
Департамент розвитку, департамент економічного розвитку, департамент фінансової політики
2.4.
Здійснення всіх закупівель, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету, через електронні платформи
Постійно
Виконавчі органи Львівської міської ради, комунальні підприємства
2.5.
Доопрацювання сервісу електронних петицій до Львівської міської ради
2017-2018 роки
Департамент розвитку, управління “Секретаріат ради“
2.6.
Оновлення та технічна підтримка Порталу відкритих даних як ресурсу доступу мешканців міста до публічної інформації (відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації“)
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2.7.
Створення повної публічної бази договорів, угод та меморандумів, що були укладені виконавчими органами Львівської міської ради та комунальними підприємствами
Постійно
Департамент розвитку, юридичний департамент, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2.8.
Автоматизація господарської діяльності Львівської міської ради та комунальних підприємств способом впровадження сучасних систем управління містом.
Постійно
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2.9.
Запровадження систем відео-конференцій для проведення нарад та робочих зустрічей.
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
2.10.
Запровадження внутрішнього порталу для діяльності Львівської міської ради.
2018 рік
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3. Впровадження сервісів якості та спрощення спілкування між мешканцями та виконавчою владою
3.1.
Масштабування проекту “Особистий кабінет мешканця“ з розширенням переліку послуг, що надаються онлайн
2017-2020 роки
Департамент розвитку, департамент адміністративних послуг, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.2.
Запровадження ЕЦП у виконавчих органах Львівської міської ради та комунальних підприємствах
2017-2018 роки
Виконавчі органи Львівської міської ради, комунальні підприємства, департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.3.
Широкомасштабне впровадження Картки львів’янина
2017-2020 роки
Департамент розвитку, департамент гуманітарної політики, департамент адміністративних послуг,
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.4.
Розвиток сервісу електронного звернення до виконавчих органів Львівської міської ради та комунальних підприємств
Постійно
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.5.
Оцифрування деяких архівів та створення реєстрів виконавчих органів державної влади
2017 - 2018 роки
Виконавчий комітет Львівської міської ради,
архівний відділ
3.6.
Здійснення збору та аналізу інформації та статистики діяльності всіх сфер міста та зберігання у консолідованому вигляді на сайті “Панель міста: портал відкритих даних“
Постійно
Виконавчі органи Львівської міської ради,
комунальні підприємства, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.7.
Забезпечення високого рівня захисту персональних даних
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, юридичний департамент
3.8.
Створення порталу Гарячої лінії “Контактний центр м. Львова 1580“
2017 – 2018 роки
Департамент розвитку, департамент адміністративних послуг, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.9.
Модернізація офіційного сайту Львівської міської ради - http://city-adm.lviv.ua
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
3.10.
Забезпечення функціонування та розвитку комп’ютерних інформаційних систем Львівської міської раді (у тому числі Львівської Інтегрованої Системи Обробки Інформації виконавчого комітету Львівської міської ради“)
Постійно
ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4. Впровадження проектів модернізації сфер діяльності міста
4.1.
Створення інтерактивних класів у навчальних закладах
2017 – 2020 роки
Департамент розвитку, департамент гуманітарної політики, управління освіти, комунальна установа Інституту міста
4.2.
Впровадження електронного документообігу в навчальних закладах міста
2017 – 2020 роки
Департамент гуманітарної політики, департамент розвитку, управління освіти, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.3.
Масштабування відкритого бюджету на заклади охорони здоров’я та навчальні заклади
2017 – 2020 роки
Департамент гуманітарної політики, управління охорони здоров’я, управління освіти, департамент економічного розвитку, департамент фінансової політики, департамент розвитку
4.4.
Впровадження системи моніторингу ефективності теплопостачання та водопостачання
2017 – 2020 роки
Департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент економічного розвитку, департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.5.
Використання ІТ систем для оптимізації вуличного освітлення
2017 – 2020 роки
Департамент розвитку, департамент житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівсвітло“
4.6.
Впровадження системи моніторингу показників у навчальних закладах
2017 – 2020 роки
Департамент гуманітарної політики, управління освіти, департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент економічного розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, департамент розвитку
4.7.
Застосування ІТ технологій для забезпечення діяльності Центру безпеки міста
2017 – 2020 роки
ЛКП “Муніципальна дружина“, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.8.
Створення та забезпечення функціонування геоінформаційної системи м. Львова
2017 - 2018 роки
Департамент містобудування, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.9.
Впровадження системи єдиного електронного квитка для проїзду в громадському транспорті міста
2017 – 2020 роки
Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.10.
Облаштування на зупинках громадського транспорту електронних інформаційних табло
2017 – 2020 роки
Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.11.
Впровадження електронно-медичної картки у міських лікарнях та поліклініках з оцифруванням вже існуючих карток та створення єдиної бази пацієнтів
2017 – 2020 роки
Департамент гуманітарної політики, управління охорони здоров’я, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.12.
Впровадження електронного рецепту, електронного запису на прийом та електронної черги до лікарів
2017 – 2020 роки
Департамент гуманітарної політики, управління охорони здоров’я, департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.13.
Застосування ІТ технологій у системи паркування
2017 – 2020 роки
ЛКП “Львівавтодор“, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, департамент розвитку
4.14.
Оптимізація маршрутів громадського транспорту із застосуванням моніторингу руху за допомогою використання даних, отриманих з GPS навігації
2017 - 2020 роки
Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівавтодор“, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
4.15.Модернізація електронної черги запису в дитячі навчальні заклади міста
2017 – 2018 роки
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, департамент гуманітарної політики, управління освіти
4.16.Впровадження електронного щоденника та освітньої інформаційної системи в загальноосвітніх навчальних закладах міста
2017 – 2020 роки
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, департамент гуманітарної політики, управління освіти
5. Залучення ІТ-компаній до соціальних проектів
5.1.
Залучення ІТ-компаній до соціальних проектівПостійноДепартамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
6. Реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності населення та освітніх програм навчання дітей
6.1.
Масштабування програми навчання мешканців м. Львова комп'ютерній грамоті “Вікно можливостей“ПостійноДепартамент розвитку, департамент гуманітарної політики
6.2.
Комп’ютеризація навчальних закладів та бібліотек із забезпеченням доступу до мережі ІнтернетПостійноДепартамент гуманітарної політики, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“, департамент розвитку
6.3.
Систематичне проведення соціологічних досліджень визначення рівня інформатизації населенняПостійноДепартамент розвитку
7. Промоція електронного урядування та інновацій
7.1.
Проведення Форуму електронного урядування
2017 – 2020 роки
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
7.2.
Проведення заходів популяризації електронного урядування, електронної демократії та інновацій
2017 – 2020 роки
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
7.3.
Створення центру розвитку інновацій
2017 - 2019 роки
Департамент розвитку, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“Начальник управління
міжвідомчої координації Т. Александронець

Дата оприлюднення: 22.03.2016