УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА19-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5301


від 07/11/2019
Про затвердження Програми “Домедична допомога: компетентності для життя“Відповідно до ст. ст. 11, 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 22 Закону України Про повну загальну середню освіту, ст. 1 Закону України Про екстрену медичну допомогу, ст. 3 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2017 № 346 Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти“, з метою розвитку практичних вмінь і навичок у широкого кола педагогів та учнів з надання першої домедичної допомоги, необхідністю у вдосконаленні здоров’язбережувальної компетентності на основі медико-гігієнічних, психологічних, культурологічних цінностей, Львівська міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму Домедична допомога: компетентності для життя (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____


ПРОГРАМА
Домедична допомога: компетентності для життя

1. Загальні положення

Управління освіти департаменту гуманітарної політики та Навчально-методичний центр освіти м. Львова втілюють у життя засади побудови Нової української школи. Ключовим питанням у цьому напрямку є формування 10 основних компетентностей, серед яких здоров’язбережувальна.
З метою розвитку практичних навичок і необхідних знань з першої домедичної допомоги у педагогів, а через них в учнів 5-8 класів на уроках предмету Основи здоров’я і у 10 класах на уроках предметуЗахист вітчизни впровадити Програму Домедична допомога: компетентності для життя (надалі – Програма).
Домедична допомога невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи.
Здоров’язбережувальні тенденції розвитку освіти сприяють активній розробці методик та практик і відповідних методологічних основ збереження життя і здоров’я.
Особливого значення набуває питання збереження життя і здоров’я учнів у професійній діяльності вчителів, які безпосередньо мають можливість системно впливати на здоров’я дітей і збереження їхнього життя. Саме це визначає актуальність впровадження цього курсу.
Необхідність вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності на основі медико-гігієнічних, психологічних, культурологічних знань обумовлена також новими викликами та ризиками, які з’явилися в освітній сфері та у житті нашої нації загалом. До таких небезпечних тенденцій належать високий рівень захворюваності дітей, випадки загибелі дітей, що є індикатором недооцінки значення ідей збереження здоров’я і життя та відсутність оптимально сформованої здоров’язбережувальної компетентності вчителя.
Станом на січень 2019 року у м. Львові функціонувало 117 навчальних закладів, у яких у 5-8 класах навчається 30847 учнів і 4591 десятикласників, цих школярів навчало 218 вчителів предметівОснови здоров’я та Захист вітчизни“.
Аудиторія: педагоги навчальних закладів, школярі 5-8 та 10 класів.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є удосконалення освітніх передумов, скерованих на збереження життя і здоров’я дітей та мінімізацію ризиків, через розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів на основі впровадження навчальних тренінгів та практичних занять.
2.2. Розвиток людського потенціалу і суспільного благополуччя м. Львова через збільшення капіталу здоров’я дітей та зменшення ризиків для їх життя, що забезпечується інноваційним і цільовим здоров’яорієнтованим підходом, який спрямований на вдосконалення фаховості вчителів та їх спеціальним навчанням.
2.3. Програма відповідає світовим тенденціям розвитку вмінь з першої домедичної допомоги.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Порядок реалізації Програми включає такі етапи:
3.1.1. Документальне узгодження співпраці, підписання договорів, розробка покрокової діяльності.
3.1.2. Навчання педагогів.
3.1.3. Запровадження уроків у закладах освіти на постійній основі.
3.1.4. Придбання обладнання для кожного закладу освіти з метою реалізації навчальної програми.
3.1.5. Проведення щорічних змагань з метою вдосконалення навиків з надання домедичної допомоги.
3.2. Програма реалізується через проведення навчання вчителів на основі впровадження практичних тренінгів і занять із залученням тренерів з благодійної організаціїМальтійська служба допомоги: інноваційне навчання і професійна комунікація вчителів.
3.3. Заняття проводяться в інтерактивному режимі з групою до 12 осіб 2 дні з інтервалом 2-4 місяці. Крім занять, передбачена позааудиторна робота з використанням розроблених методичних матеріалів та консультацій у реальному, телефонному і он-лайн режимах.
4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Підвищення фахового рівня вчителів.
4.2. Покращення шкільної адаптації та стресостійкості у дітей.
4.3. Проведення занять для дітей у межах курсівОснови здоров’я та Захист вітчизни з метою зменшення ризиків небезпечних для життя.


5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова на 2019-2023 роки та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 07/18/2019