УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2886


від 01/25/2018
Про затвердження Програми забезпечення житлом посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організаційВідповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 47 Конституції України, Житлового кодексу України, з метою підвищення мотивації посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організацій та залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування, міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму забезпечення житлом посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організацій (надалі – Програма) згідно з додатком 1.
1.2. Положення про відомчий житловий фонд Львівської міської ради згідно з додатком 2.
2. Передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених на відповідний бюджетний період.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення житлом посадових осіб
виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організацій
1. Паспорт Програми
Ініціатор розроблення ПрограмиЮридичний департамент Львівської міської ради
Розробник ПрограмиЮридичний департамент Львівської міської ради
Головний виконавець ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
Учасники ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, юридичний департамент Львівської міської ради, департамент фінансової політики Львівської міської ради, департамент містобудування Львівської міської ради
Термін реалізації Програми2017-2027 роки
Джерела фінансування ПрограмиМіський бюджет м. Львова, кошти посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організацій
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (на початковий етап)
2. Опис та визначення проблем, на врегулювання яких скеровано Програму

Станом на сьогодні норми існуючого Житлового кодексу та інших підзаконних нормативних актів, зокрема щодо обов’язку органів місцевого самоврядування надавати безкоштовне житло працівникам виконавчих органів Львівської міської ради не відповідають сучасним реаліям. Проте на законодавчому рівні ця проблема не вирішується впродовж років.
3. Мета Програми

Основною метою реалізації цієї Програми є створення відомчого житлового фонду та надання інших можливостей посадовим особам виконавчих органів Львівської міської ради та працівникам комунальних підприємств, установ, організацій у вирішенні питання забезпечення житлом.
4. Термін виконання Програми

Враховуючи складність поставлених завдань, а також беззаперечний факт, що реалізація цієї проблеми потребує значної кількості коштів, встановити орієнтовний термін реалізації Програми 10 років та визначити первинну потребу у коштах для реалізації цієї Програми орієнтовно 10 млн. грн.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради, працівників комунальних підприємств, установ, організацій, інвестиційних коштів та інших джерел фінансування, які не суперечать законодавству України. Обсяг фінансування визначається на відповідний бюджетний рік.
6. Шляхи реалізації Програми

З врахуванням норм цивільного та житлового законодавства визначити такі шляхи реалізації Програми:
- придбання квартир від імені Львівської міської ради департаментом житлового господарства та інфраструктури, отримання квартир за результатами укладених інвестиційних угод та надання їх за посадовим особам виконавчих органів Львівської міської ради і працівникам комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, визначеному Положенням, затвердженим міською радою (відомчий житловий фонд);
- надання відомчого житла у порядку, встановленому чинним житловим законодавством;
- виділення земельних ділянок для створення житлово-будівельних кооперативів посадовим особам виконавчих органів Львівської міської ради та працівникам комунальних підприємств, установ, організацій.


Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного
департаменту Г. Пайонкевич


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПОЛОЖЕННЯ
про відомчий житловий фонд Львівської міської ради
1. Загальні положення

1.1. Це положення встановлює порядок надання квартир у відомчому житловому фонді Львівської міської ради (надалі – відомче житло), користування цим відомчим житлом та його утримання.
1.2. Відомчий житловий фонд призначений для задоволення потреб у житлі працівників органів місцевого самоврядування, які перебувають у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування, а також громадян, які залишили роботу у зв’язку із виходом на пенсію, родин померлих працівників, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді та включені у контрольний список працівників Львівської міської ради та районних адміністрацій.
1.3. Відомчим житлом Львівської міської ради є квартири, будинки та інші житлові приміщення, які призначені для проживання у них посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради.
1.4. Відомче жиле приміщення не надається у разі, якщо посадова особа або члени сімї мають у власності житло у м. Львові та забезпечені понад норму жилої площі, визначену житловим законодавством.
2. Порядок формування відомчого житлового фонду

2.1. Відомчий житловий фонд формується через ведення будівництва, пайової участі у такому будівництві та придбання житла.
2.2. У разі виникнення потреби у придбанні відомчого житла Львівська міська рада приймає рішення про придбання житла, у якому зазначається вид житла (квартира, будинок), сума коштів, яка виділяється для придбання житла, та визначається виконавчий орган ради, відповідальний за проведення такої закупівлі.
2.3. Після завершення процедури придбання житла, це житло зараховується на баланс департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
3. Надання відомчого житла

3.1. Відомче житло надається відповідно до ст. ст. 37, 43 Житлового кодексу Української РСР особам, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді та включені у контрольний список працівників виконавчих органів Львівської міської ради у порядку загальної черги, з врахуванням права на першочергове (позачергове) одержання жилих приміщень.
3.2. Дозволяється надання відомчого житла висококваліфікованим спеціалістам виконавчих органів Львівської міської ради, які не перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді та не включені у контрольний список працівників виконавчих органів Львівської міської ради, з врахуванням їх трудового внеску та досвіду роботи.
3.3. На підставі рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконкомі, наданої за зверненням управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, виконавчий комітет Львівської міської ради приймає рішення про надання відомчого житла.
3.4. За поданням управління персоналом Львівський міський голова може вносити пропозиції виконавчому комітету про надання відомчого житла для висококваліфікованих спеціалістів виконавчих органів Львівської міської ради.
3.5. На підставі рішення виконавчого комітету про надання жилої площі працівнику видається ордер (відомчий), який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу.
4. Користування відомчою жилою площею

4.1. Наймач відомчого жилого приміщення має право проживати у ньому разом з членами своєї сім’ї.
4.2. Наймач має право у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним відомче приміщення свою дружину (чоловіка), дітей, батьків. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
4.3. Наймач жилого приміщення і члени сім’ї зобов’язані дотримуватися умов договору найму відомчого жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого приміщення.
5. Плата за користування відомчою
жилою площею і за комунальні послуги

5.1. Плата за користування відомчою жилою площею і за комунальні послуги розраховується у порядку, визначеному законодавством України.
6. Приватизація відомчого житла

6.1. Питання надання дозволу на приватизацію відомчого житла виноситься на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі управлінням житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури.
6.2. Передача відомчого житла до загальноміського житлового фонду здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету.
6.3. Передача відомчих квартир у власність квартиронаймачам проводиться виключно ухвалою міської ради.
7. Виселення з відомчого житла

7.1. Працівники, які припинили трудові відносини з виконавчими органами Львівської міської ради, за поданнями яких вони були вселені до відомчого житлового приміщення, підлягають виселенню з нього без надання іншого жилого приміщення, якщо дане приміщення не було приватизоване у встановленому законом порядку.
7.2. Працівників, які поселилися у відомчому житлі, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення у разі звільнення за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину.
7.3. Не може бути виселено із службового житла осіб, які пропрацювали у виконавчих органах Львівської міської ради не менше як десять років.
7.4. Виселення із займаного жилого приміщення допускається лише з підстав, встановлених законом та цим положенням.
7.5. Громадян, які самовільно зайняли відомчу жилу площу, виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного
департаменту Г. Пайонкевич
Дата оприлюднення: 02/07/2018