УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5458


від 09/19/2019
Про затвердження Програми “Здорова постава“ у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2019-2022 рокиЗ метою профілактики захворювань опорно-рухового апарату, створення сприятливих умов для розвитку та популяризації спорту, необхідності у вдосконаленні здоров’я збережувальної компетентності, керуючись ст. ст. 11, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту“, ст. 3 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, ст. 1 Закону України “Про фізичну культуру і спорт“, на виконання Програми розвитку освіти м. Львова на 2017-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 29.06.2017 № 2155, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Здорова постава“ у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2019-2022 роки (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми “Здорова постава“ у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2019-2022 роки.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
Здорова постава у закладах загальної середньої освіти
м. Львова на 2019-2022 роки
1. Загальні положення

1.1. Програма Здорова постава у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2019-2022 роки (надалі – Програма) охоплює дітей 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти м. Львова для проведення третього уроку з фізичної культури з використанням методики вправ для профілактики захворювання опорно-рухового апарату.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є розвиток та популяризація фізичної культури у м. Львові, залучення дітей шкільного віку до занять з фізичної культури для формування правильної постави.
2.2. Завданням Програми є профілактика захворювання опорно-рухового апарату, запобігання захворювань хребта, сколіозу, остеохондрозу та інших, популяризація здорового способу життя.
2.3. Розвиток людського потенціалу і суспільного благополуччя м. Львова через збільшення капіталу здоров’я дітей та зменшення ризиків для їх життя, що забезпечується інноваційним і цільовим здоров’яорієнтованим підходом, який спрямований на вдосконалення фаховості вчителів та їх спеціальним навчанням.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Порядок реалізації Програми включає такі етапи:
3.1.1. Навчання педагогів.
3.1.2. Напрацювання методичних рекомендацій з метою проведення уроку фізичної культури з елементами методики профілактики захворювань опорно-рухового апарату.
3.1.3. Проведення одного уроку з фізичної культури на тиждень з елементами методики профілактики захворювань опорно-рухового апарату для учнів 1-4-х класів у не менше як п’яти закладах загальної середньої освіти кожного району м. Львова.
3.1.4. Придбання обладнання для закладу освіти з метою реалізації навчальної програми.

4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Підвищення фахового рівня вчителів.
4.2. Покращення шкільної адаптації та стресостійкості у дітей.
4.3. Проведення занять для дітей у межах уроку фізичної культури з метою профілактики захворювань опорно-рухового апарату.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова на 2019-2022 роки та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 09/27/2019