УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3604


від 06/21/2018
Про затвердження Програми проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. ЛьвовіКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про молодіжні та дитячі громадські організації“, відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи концепцію Державної цільової соціальної програми “Молодь України“ на 2016-2020 роки, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1018-р, з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості та з метою промоції м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові
1. Загальні положення

1.1. Програма проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові (надалі – Програма) – це комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні з метою проведення Всеукраїнської зустрічі молоді, обміну досвідом та обговорення актуальних проблем та перспектив, підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні сталого розвитку муніципалітетів та держави загалом.
1.2. Програма передбачає забезпечення цілеспрямованої діяльності молодіжних громадських організацій, профільних закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молоді відповідних знань, вмінь та навичок, які забезпечать їх власний особистісний розвиток та розвиток України загалом.
1.3. У сучасних суспільно-політичних умовах, які склалися в Україні, задля консолідації молодіжної спільноти необхідне розуміння сутності молодіжної політики як на локальному, так і на національному рівнях, проблем та болючих питань цього напряму, сприяння інтелектуальному та культурному зростанню української молоді, захист і відстоювання на основі обміну досвідом прав молоді.
1.4. Програма визначає головну мету, завдання, напрями та основну концепцію проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації Програми, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення, виконання.
1.5. Відповідальними виконавцями Програми є комунальна установа Інститут міста, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, Студентська рада Львова, Львівська міська молодіжна громадська організація “Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України“, громадська організація “AIESEC у Львові“, Львівська молодіжна рада відокремлений підрозділ ГС “Національна Молодіжна Рада України“, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, КП “Адміністративно-технічне управління“, управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
1.6. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради та Статуту комунальної установи Інституту міста.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є:
2.1.1. Проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові у рамках Національного конкурсу “Молодіжна столиця України 2018 року“, ініційованого Міністерством молоді та спорту України, Національною молодіжною радою України та громадською організацією “Інститут міжнародної політики“, переможцем якого є м. Львів, для загального розвитку знань, вмінь та навичок серед української молоді та молоді м. Львова.
2.1.2. Виховання молоді у дусі поваги до матеріальних та духовних потреб представників різних муніципалітетів України, формування у молодого покоління моральних національних цінностей та гідності.
2.1.3. Узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики.
2.1.4. Зміцнення дружніх взаємин між представниками українських молодіжних інституцій на основі поваги, патріотизму та довіри.
2.1.5. Створення системи взаємодії молоді з органами місцевого самоврядування, державної влади та бізнесу.
3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:
3.1.1. Формування в української молоді знань, вмінь та навичок, необхідних для особистісного та професійного розвитку.
3.1.2. Забезпечення культурної єдності молодого покоління, виховання поваги до культурних цінностей і світоглядних позицій представників молоді різних муніципалітетів, створення умов для формування її світоглядної позиції.
3.1.3. Формування та розвиток мотивації, спрямованої на співпрацю між молоддю Європи, соціальної активності молоді.
3.1.4. Широке залучення української молоді до поширення освітніх та культурних традицій.
3.1.5. Поширення кращих практик м. Львова у сфері молодіжної політики представникам активного молодіжного середовища України.
3.2. Завдання Програми реалізуються через проведення таких заходів:
3.2.1. Напрацювання робочими групами пропозицій до Міністерства молоді та спорту України у сфері працевлаштування та підприємництва, неформальної та формальної освіти, мобільності та міграційних процесів, з подальшим їх обговоренням на панельних дискусіях.
3.2.2. Обговорення стану участі молоді у місцевому самоврядуванні у форматі панельної дискусії.
3.2.3. Презентація кращих практик міста у сферах роботи органів місцевого самоврядування, працевлаштування та підприємництва, неформальної та формальної освіти, мобільності та міграційних процесів.
3.2.4. Тренінги та лекції, присвячені роботі органів місцевого самоврядування, працевлаштуванню та підприємництву, неформальній та формальній освіті, мобільності та міграційним процесам.
3.2.5. Мотивуючі та просвітницькі лекції від лідерів думок молоді місцевого та національного рівнів.
3.2.6. Проведення генеральної асамблеї Національної молодіжної ради України.
3.2.7. Зустрічі, ігри, конкурси та тематичні неформальні обговорення на локації проведення форуму.
3.2.8. Поширення інформаційних матеріалів, сприяння у медіа-висвітленні під час підготовки та проведення події, розміщення інформаційного банеру на фасаді Львівської міської ради.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Реалізацію завдань Програми здійснює комунальна установа Інститут міста, а контроль покладається на виконавчий комітет, який виступає головним розпорядником коштів.
4.2. Порядок реалізації Програми:
4.2.1. Розробити інформаційні матеріали (карти міста з ознакуванням основної локацій проведення форуму) для розповсюдження серед учасників Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові.
Відповідальний: директор комунальної установи Інституту міста.
4.2.2. Провести загальноміську інформаційну кампанію (у тому числі із розміщенням зовнішньої соціальної реклами та із розміщенням банеру на фасаді Львівської міської ради) щодо проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові.
Відповідальні: директор комунальної установи Інституту міста, директор КП “Адміністративно-технічне управління“, начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
4.2.3. Розробити план освітньо-культурних, урочистих та офіційних заходів для учасників форуму.
Відповідальний: директор комунальної установи Інституту міста, начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, студентський мер Львова, станичний Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України“, президент громадської організації “AIESEC у Львові“, голова Львівської молодіжної ради відокремленого підрозділу ГС “Національна Молодіжна Рада України“.
4.2.4. Забезпечити оплату послуг, зазначених у Додатку до цієї Програми.
Відповідальний: директор комунальної установи Інституту міста.
4.2.5. Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію із залученням представників комунальної установи Інституту міста серед лікарів та персоналу комунальних закладів охорони здоров’я про проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року та алгоритм дій у разі звернення за медичною допомогою учасників цієї зустрічі.
Відповідальні: начальник управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова згідно з кошторисними призначеннями на відповідний бюджетний рік.
6. Очікувані результати

6.1. Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських освітніх та культурних цінностей і традицій, сприятиме консолідації молодіжного середовища, підтримці та успішній співпраці між активним молодіжним середовищем, органами місцевого самоврядування, державної влади та бізнесом у майбутньому.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Заступник міського голови
з питань розвитку А. Москаленко

Директор комунальної
установи Інституту міста О. Кобзарев

Додаток до Програми

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
на реалізацію Програми проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові
№ з/п
Назва видатків
1. Проживання учасників заходу з інших міст (2 доби)
2. Трансфер учасників заходу
3. Харчування учасників заходу (2 доби)
4. Дизайн роздаткових матеріалів
5. Оренда технічного обладнання
6. Послуги у сфері фотографії
7. Послуги у сфері відео
8. Послуги з організації заходів
9. Послуги зв’язків з громадськістю
Директор комунальної установи
Інституту міста О. Кобзарев
Дата оприлюднення: 07/05/2018