УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1882


від 04/27/2017
Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 5905-2019
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.04.2017 № 1882 “Про затвердж'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 6375-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради та'

  Остаточна редакція:
  З метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту у м. Львові, а також підтримки талановитих та перспективних спортсменів і тренерів, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки (додається).
  2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки.
  Відповідальні: начальник управління
  молоді та спорту департаменту
  гуманітарної політики, голова постійної
  комісії культури, молодіжної політики та
  спорту.
  3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий


  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ПРОГРАМА
  надання премій Львівської міської
  ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки

  1. Мета та завдання Програми

  1.1. Метою Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки (надалі – Програма) є розвиток та популяризація фізичної культури і спорту у м. Львові, а також залучення дітей до здорового способу життя.
  1.2. Завданням Програми є підтримка талановитих та перспективних спортсменів і тренерів через надання їм одноразових грошових винагород за результатами попереднього спортивного року.
  2. Загальні положення

  2.1. На здобуття одноразових грошових винагород можуть бути висунуті кандидатури спортсменів та тренерів зі спортивних федерацій, спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова з усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні.
  2.2. Кандидатуру претендентів на участь у Програмі можуть подавати керівники спортивних федерацій, керівники спортивних клубів, керівники спортивних організацій та керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова (надалі – Заявник).
  2.3. Заявник має право подати лише одне звернення на участь у конкурсі.
  2.4. Учасниками Програми можуть бути:
  2.4.1. Спортсмени спортивних клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули 1, 2 або 3 місце на Олімпійських іграх, Європейських іграх, Чемпіонатах світу, Чемпіонатах Європи та Чемпіонатах України з усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні, у попередньому спортивному році, а також їхні тренери.
  2.4.2. Спортсмени та тренери спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які проводять свої заняття на території м. Львова.
  2.5. Кожен спортсмен та тренер, який стає переможцем цієї Програми, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі, який визначається конкурсною комісією за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту залежно від змагань, у яких спортсмен виборов перемогу чи здобув призове місце.
  2.6. Для участі у Програмі Заявники мають подати такі документи:
  2.6.1. Аплікаційну форму для участі у конкурсі встановленого взірця (додаток 1 до цієї Програми).
  2.6.2. Копію усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.
  2.6.3. Копію ідентифікаційного коду.
  2.6.4. Завірені копії протоколів змагань, у яких спортсмен брав участь у попередньому році, або завірену копію грамоти чи диплома (для спортсменів).
  2.6.5. Інформаційну довідку про тренера із зазначенням переліку його вихованців та місць, які вони вибороли на змаганнях у попередньому році.
  2.7. До розгляду приймаються протоколи змагань за останній календарний рік, які були включені в календарні плани Міністерства молоді та спорту України, Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, офіційних календарних планів федерацій за видами спорту, офіційних календарних планів міжнародних федерацій, офіційного календарного плану Олімпійського комітету.
  2.8. У протоколах мають бути позначені прізвища спортсменів, які вибороли 1, 2 або 3 місце на відповідних змаганнях. Спортсмени, чиї прізвища непозначені, при визначенні переможців Програми враховуватися не будуть.
  2.9. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Заявника.
  2.10. Невідповідність Заявника чи учасників кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
  2.11. Переможцями Програми не можуть бути тренери, які у поточному бюджетному році були визначені переможцями Програми Дитячий тренер на 2017-2020 роки.
  3. Терміни проведення конкурсу

  3.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  3.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
  3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення на офіційній сторінці Львівської міської ради.
  3.4. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
  3.5. У разі здобуття спортсменами призових місць у поточному році на міжнародних змаганнях, зазначених у підпункті 2.4.1 цієї Програми, може здійснюватися виплата премій цим спортсменам поза конкурсом у поточному році відповідно до окремого розпорядження Львівського міського голови та за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту.
  3.6. Спортсмени, які отримали премію поза конкурсом у поточному році, не можуть отримувати премію за ці ж здобутки у наступному році відповідно до цієї Програми.
  4. Конкурсна комісія

  4.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання грошових винагород здійснює комісія, яку утворює начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  4.2. До складу комісії входить начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, провідний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, двоє представників постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту та двоє представників спортивного середовища м. Львова (за згодою).
  4.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  4.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
  4.5. До повноважень комісії належить:
  4.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих Заявниками для участі у конкурсі.
  4.5.2. Формування переліку кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
  5. Порядок визначення переможців конкурсу

  5.1. Визначення кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється у два етапи:
  5.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
  5.1.2. 2-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам.
  5.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам, проводить конкурсна комісія.
  5.3. При визначенні переможців конкурсна комісія керується принципом, за яким не менше 80 відсотків переможців Програми мають становити спортсмени і не більше 20 відсотків переможців Програми мають становити спортивні тренери.
  5.4. Бюджетні кошти, які передбачені у міському бюджеті м. Львова на надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам, розподіляються між Заявниками у розмірі, який визначається конкурсною комісією за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту, залежно від змагань, у яких спортсмен виборов перемогу чи здобув призове місце.
  5.5. Підставою для здійснення виплат одноразових грошових винагород є розпорядження Львівського міського голови про надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам згідно з цією Програмою.
  5.6. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою спортсменам і тренерам та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
  5.7. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний рік.
  5.8. За результатами конкурсу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики інформує заявників про прийняті рішення за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
  5.9. Кошти відповідно до цієї Програми повинні бути виплачені до кінця бюджетного періоду.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  В. о. начальника управління
  молоді та спорту Л. Полихата
  Додаток 1
  до Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки

  Начальнику управління молоді
  та спорту департаменту
  гуманітарної політики
  ____________________________

  АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
  для участі у конкурсі надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 20____ рік

  Інформація про спортсменів, яких _______________________________
  (назва громадської організації чи ДЮСШ)

  рекомендує до участі у конкурсі

  з/п
  Прізвище, імя, по батькові спортсмена
  Зайняті місця на змаганнях у попередньому спортивному році
  Контактний номер телефону
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  Інформація про тренерів, яких ___________________________________
  (назва громадської організації чи ДЮСШ)
  рекомендує до участі у конкурсі

  з/п
  Прізвище, імя, по батькові тренера
  Прізвище, імя, по батькові спортсмена, якого підготував тренер, та зайняті місця за попередній спортивний рік
  Контактний номер телефону
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  * Керівник громадської організації чи директор ДЮСШ своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами конкурсу, які визначені у Програмі надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам на 2017-2020 роки.
  ** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.
  *** Не заповнення однієї з граф аплікаційної анкети є підставою для недопуску громадської організації чи ДЮСШ до участі у конкурсі.
  Дата ____________________ Підпис ______________
  В. о. начальника управління
  молоді та спорту Л. Полихата
  Дата оприлюднення: 05/11/2017