УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5456


від 09/19/2019
Про затвердження Міської цільової програми співфінансування урядової програми “Доступні ліки“ для відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених суб’єктами господарювання до 31.03.2019На виконання основ законодавства України про охорону здоров'я, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 135 “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів“, заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську цільову програму співфінансування урядової програми Доступні ліки для відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених суб’єктами господарювання до 31.03.2019 (додається).
2. Департаменту фінансової політики Львівської міської ради передбачати фінансування Міської цільової програми співфінансування урядової програми Доступні ліки для відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених суб’єктами господарювання до 31.03.2019.
Відповідальні: директор департаменту
фінансової політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
співфінансування урядової програми Доступні ліки для відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених суб’єктами господарювання до 31.03.2019
1. Загальна частина

Урядова програма Доступні ліки (надалі – Програма), впроваджена в Україні у квітні 2017 року для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу. Ці захворювання найбільше впливають на смертність українців або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні За даними Міністерства охорони здоров’я України, смертність від серцево-судинних захворювань складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Така ж тенденція зберігається і у м. Львові.
У закладах охорони здоров'я м. Львова станом на 01.01.2019 на диспансерному обліку перебувало 106 632 особи з серцево-судинними захворюваннями, 4 066 осіб з бронхіальною астмою та 17 669 осіб з цукровим діабетом ІІ типу.
Впровадження програми Доступні ліки сприяло значному збільшенню доступу до лікарських засобів, таким чином покращуючи здоров'я людей. До реалізації Програми не існувало жодної системи для відшкодування ліків, що відпускаються за рецептом у амбулаторному сегменті, а витрати на лікарські засоби були одними з основних причин фінансових труднощів для українців.
Джерелом фінансування Програми є кошти Державного бюджету України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 Про забезпечення доступності лікарських засобів відшкодування вартості лікарських засобів, суб'єктові господарювання, що здійснив їх відпуск до квітня 2019 року здійснювалась розпорядниками бюджетних коштів за рахунок відповідної цільової субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам. З квітня 2019 року функції розпорядника коштів по цій Програмі на всій території України передані Національній службі здоров’я України.
Станом на 31.03.2019 видатки з реалізації урядової програми Доступні ліки по м. Львову склали 6 045 785,68 грн. при затверджених видатках на січень-березень 2019 року - 4 907 800,0 грн., що призвело до утворення кредиторської заборгованості перед суб’єктами господарювання, що здійснили відпуск лікарських засобів у сумі 1 138 034,50 грн. Часткове погашення зазначеної заборгованості у сумі 593 540,0 грн. буде здійснене за рахунок залишків субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, передбачених Законом УкраїниПро Державний бюджет України на 2019 рік. Відтак, сума кредиторської заборгованості станом на 31.03.2019 зменшиться та становитиме 544 494,50 грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 577 Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135місцеві ради у разі потреби мають право додатково понад обсяги субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань приймати рішення щодо здійснення відшкодування з місцевих бюджетів вартості лікарських засобів, відпущених суб’єктами господарювання до 31.03.2019 (включно).
2. Мета Програми

2.1. Співфінансування урядової програми Доступні ліки з метою погашення заборгованості за відпущені лікарські засоби пацієнтам - мешканцям м. Львова з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу у період до 31.03.2019.
3. Завдання Програми

3.1. Погашення заборгованості за відпущені лікарські засоби пацієнтам - мешканцям м. Львова з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу, яка виникла станом на 31.03.2019.
3.2. Відповідальним виконавцем Програми є управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання урядової програми Доступні ліки відповідно до наданих повноважень.

5. Джерела фінансування

5.1. Фінансування Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний рік.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
oхорони здоровя В. Зуб
Дата оприлюднення: 09/27/2019