УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА19-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5163


від 06/20/2019
Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 5292-2019
у додаток згідно з ухвалою 25-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 № 5163 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.06.2019 № 5163 "Про затвердж■
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про відходи“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“, з метою недопущення екологічної катастрофи та погіршення санітарно-екологічного стану у м. Львові міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань безпеки міста.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
відшкодування додаткових витрат на вивезеннятвердих побутових відходів

1. Загальні положення

Вже протягом трьох років гострою проблемою для м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади і окремих міст Львівської області залишається питання утилізації (захоронення) твердих побутових відходів, які утворюються в процесі життєдіяльності міста в чималому об’ємі (понад 250 тис. тонн на рік).
До травня 2016 року захоронення побутових відходів із м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади здійснювалось на полігоні ТПВ у с. Великі Грибовичі, який у свій час фактично виконував функцію регіонального полігону, оскільки приймав побутові відходи також із населених пунктів Жовківського, Пустомитівського, Городоцького, Яворівського та Кам’янко-Бузького районів Львівської області.

У зв’язку з припиненням захоронення побутових відходів на полігоні побутових відходів Львівського комунального підприємства “Збиранка“ і відсутності місця захоронення відходів на території м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади, виникла необхідність перевезення твердих побутових відходів з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади на полігони західної та центральної частини України, що призводить до значних витрат. Як наслідок, у виконавців послуг з вивезення побутових відходів виникли додаткові витрати на перевантаження та перевезення побутових відходів на відстань, що не врахована у діючих тарифах. Це в свою чергу призведе до збитковості підприємств, несвоєчасну сплату податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, несплату за енергоресурси, які використовуються для надання послуг та неспроможності підприємства якісно та своєчасно надавати послуги споживачам на території м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади. У зв’язку з цим, виникає гостра потреба у відшкодуванні виконавцям послуг з вивезення побутових відходів додаткових витрат на перевантаження та вивезення твердих побутових відходів.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (надалі – Програма) є забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з відходами.
2.2. Створення фінансових умов для подальшого якісного надання послуг поводження з відходами суб’єктами господарювання, які надають ці послуги на території м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
2.3. Запобігання перенакопиченню побутових відходів на території контейнерних майданчиків.
2.4. Недопущення екологічної катастрофи та погіршення санітарно-екологічного стану у м. Львові та населених пунктах, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
2.5. Відшкодування виконавцям послуг з вивезення побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження та перевезення з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади згідно з тарифами, затвердженими виконавчим комітетом.
3. Основні заходи з виконання Програми та етапи проведення

3.1. Відшкодування додаткових витрат виконавцям послуг з вивезення побутових відходів здійснюється у межах його фактичних витрат на вивезення твердих побутових відходів з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади, на полігони захоронення побутових відходів, сміттєспалювальні, переробні підприємства тощо, інші ніж Львівський міський полігон твердих побутових відходів, який обслуговує ЛКП “Збиранка“.
3.2. Розрахунки на відшкодування додаткових витрат проводяться щодекадно. Для відшкодування фактичних додаткових витрат перевізник у дводенний термін після закінчення декади подає департаменту з питань поводження з відходами:
3.2.1. Розрахунок відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів.
3.2.2. Реєстр товарно-транспортних накладних та їх належним чином завірені копії.
3.2.3. Рахунок на оплату.
3.2.4. Акт відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів.
3.3. Для підтвердження фактичних додаткових витрат перевізник подає до департаменту з питань поводження з відходами копії підтверджуючих документів, а саме:
3.3.1. Договори з третіми особами.
3.3.2. Акти виконаних робіт.
3.3.3. Дорожні листи.
3.3.4. Карти GPS-маршрутів.
3.4. Департамент з питань поводження з відходами протягом семи робочих днів після отримання необхідних документів здійснює їх опрацювання і, у разі відповідності до умов договору, здійснює перерахування коштів перевізнику.
3.5. Перевізник до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає до департаменту з питань поводження з відходами місячний розрахунок суми відшкодування фактичних додаткових витрат, який містить дані щодо витрат за відповідний місяць.
3.6. Перерахування субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій, які приймають тверді побутові відходи з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади, проводиться на підставі укладених відповідних договорів та листів про надання субвенції разом з документами, що підтверджують фактичну кількість прийнятих відходів з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади, у межах суми, передбаченої у видатках міського бюджету м. Львова.
3.7. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради за поданням департаменту з питань поводження з відходами визначати перелік населених пунктів, яким надається субвенція.
3.8. Департаменту з питань поводження з відходами щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, інформувати постійну комісію фінансів та планування бюджету та постійну комісію міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства про виплату субвенцій місцевим бюджетам, які приймають тверді побутові відходи з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
4. Відповідальні за виконання Програми

4.1. Реалізація завдань щодо здійснення обліку обсягів вивезення побутових відходів, додаткового пробігу транспортних засобів (власних або залучених на підставі договорів про перевезення), а також здійснення відшкодування перевізникам додаткових витрат на перевантаження та перевезення побутових відходів, покладається на департамент з питань поводження з відходами.
4.2. Відповідальними за виконання Програми у частині:
4.2.1. Надання послуг з поводження з побутовими відходами є керівники суб’єктів господарювання – виконавці послуг з вивезення побутових відходів.
4.2.2. Щорічного подання до проекту бюджету Львівської міської територіальної громади пропозицій щодо відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів та перерахування субвенцій місцевим бюджетам, які приймають тверді побутові відходи з м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади – директор департаменту з питань поводження з відходами.
5. Очікувані результати

5.1. Забезпечення безперебійного вивезення побутових відходів з території м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
5.2. Недопущення екологічної катастрофи та погіршення санітарно-екологічного благоустрою м. Львова та населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади.
5.3. Запобігання шкідливому впливу побутових відходів на довкілля та здоров’я людини.
5.4. Забезпечення комфортних умов для перебування на території Львівської міської територіальної громади мешканців та гостей.
6. Фінансування Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на відповідний бюджетний період.


Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. директора департаменту
з питань поводження з
відходами С. Сало
Дата оприлюднення: 06/25/2019