УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 932


від 09/15/2016
Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 рокиВтратив чинність
згідно з ухвалою 2282-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки'

  Керуючись Законами України “Про освіту“, “Про туризм“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги ухвали міської ради від 10.03.2011 № 243 “Про Програму розвитку туристичної галузі міста“ (зі змінами) та від 18.12.2014 № 4131Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки“, з метою забезпечення розвитку та промоції наукового потенціалу Львова як в Україні, так і за кордоном, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму “Львів науковий“ на 2016-2017 роки (додається).
  2. Львівському комунальному підприємству “Агенція з підготовки подій“ забезпечити реалізацію Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки.
  Відповідальний: директор ЛКП “Агенція з підготовки подій“.
  3. Управлінню туризму департаменту розвитку забезпечити підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки, відповідно до своїх повноважень.
  Відповідальний: начальник управління
  туризму департаменту розвитку.
  4. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ забезпечити інформаційну підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки, відповідно до своїх повноважень.
  Відповідальний: начальник управління
  інформаційної політики та зовнішніх
  відносин департаменту “Адміністрація
  міського голови“.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
  Міський голова А. Садовий
  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____
  ПРОГРАМА
  “Львів науковий“ на 2016-2017 роки


  Програма “Львів науковий“ на 2016-2017 роки (надалі – Програма) передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток та промоцію м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій. У Львові на даний момент функціонують 16 наукових інститутів та товариств, 13 університетів, 7 академій, 6 інститутів, 27 професійно-технічних училищ та коледжів. На початок 2015/2016 навчального року у Львові налічувалося 113 тис. студентів вищих навчальних закладів різних акредитаційних рівнів.
  1. Мета та завдання Програми

  1.1. Метою Програми є популяризація наукової діяльності Львова, його видатних науковців та винаходів, досліджень, розвиток наукового потенціалу міста, сприяння обміну досвідом з провідними національними та закордонними науковцями, розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.
  1.2. Основні завдання Програми:
  1.2.1. Активне позиціонування м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій.
  1.2.2. Сприяння науковому, економічному та соціальному розвитку м. Львова.
  1.2.3. Створення позитивного іміджу закладів освіти, дослідницьких інституцій та вчених, збільшення зацікавлених осіб у творенні наукової кар’єри у місті Львові.
  1.2.4. Розвиток сфери ділової гостинності м. Львова.
  2. Заходи реалізації Програми

  2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
  2.1.1. Співфінансування та допомога в організації лекцій видатних вчених, спеціалістів міжнародного класу з різних сфер науки, економіки, політики і мистецтва, а також проведення вагомих наукових ділових заходів (конкурс соціально-наукових проектів, положення про який наведено у додатку 1 до цієї Програми).
  2.1.2. Запровадження премії Львівського міського голови талановитим вченим, які займаються науковою роботою (Положення про премію Львівського міського голови талановитим вченим наведено у додатку 2 до цієї Програми).
  2.1.3. Створення нового туристичного продукту Львів науковий“.
  2.1.4. Розробка та впровадження туристичного маршруту наукового спрямування Львів науковий“.
  2.1.5. Організаційна допомога при проведенні масових заходів, скерованих на популяризацію та висвітлення наукового потенціалу Львова:Міський фестиваль науки“; “Дні науки“; “Ніч у Львові (висвітлення теми наукового Львова).
  2.1.6. Встановлення меморіальних таблиць видатним науковим постатям Львова.
  2.1.7. Присвоєння новим вулицям міста імен видатних львівських вчених, науковців, дослідників.
  2.1.8. Відкриття наукового лекторію.
  2.1.9. Забезпечення промоційної та медіа-підтримки Програми:
  2.1.9.1. Візуальна соціальна реклама у місті Львові та інших містах України.
  2.1.9.2. Висвітлення діяльності львівських науковців у засобах масової інформації.
  2.1.9.3. Видання спеціалізованих промоційних матеріалів.
  2.1.9.4. Внесення наукових маршрутів у каталог туристичних продуктів міста.
  2.1.9.5. Включення наукових фестивалів до міського календаря подій.
  2.1.10. Підтримка, розвиток національних та міжнародних наукових конференцій Львова.
  3. Фінансове забезпечення

  3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  3.2. Головним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцями – Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“, управління туризму департаменту розвитку та управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту Адміністрація міського голови“.
  4. Керування Програмою

  4.1. Керування Програмою та заходами реалізації Програми (розділ 2 цієї Програми) здійснює керівна рада Програми, до складу якої входять:
  4.1.1. Директор департаменту Адміністрація міського голови“.
  4.1.2. Директор департаменту розвитку.
  4.1.3. Директор Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“.
  4.1.4. Два чинних Почесних Амбасадори міста Львова.
  4.1.5. Представники трьох вищих навчальних закладів/наукових інститутів Львова.
  4.1.6. Два члени експертної робочої групи з розвитку конференц-індустрії м. Львова, утвореної відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 18.02.2015 № 32.
  4.1.7. Голова постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
  4.1.8. Голова або заступник голови постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
  5. Очікуваний результат

  5.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців Львова та гостей міста про наукові здобутки Львова, його видатних науковців, винаходи тощо.
  5.2. Збільшення кількості абітурієнтів та охочих здобувати вищу освіту у Львові.
  5.3. Збільшення кількості науковців, у тому числі молодих, які провадитимуть наукову діяльність у Львові.
  5.4. Збільшення поінформованості на міжнародній арені про наукові здобутки Львова, його видатних науковців, винаходи тощо.
  5.5. Збільшення кількості наукових ділових заходів у місті (форуми, конференції, виставки).
  5.6. Збільшення кількості відпочинкових та ділових туристів завдяки розвитку нової пізнавальної ніші Львова.
  5.7. Підвищення загального рівня добробуту мешканців Львова завдяки розвитку та впровадженню передових технологій та інновацій у різних сферах життя.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  В. о. директора департаменту розвитку Б. Мандзик

  Додаток 1
  до Програми “Львів науковий“
  на 2016-2017 роки


  ПОЛОЖЕННЯ
  про конкурс соціально-наукових проектів
  у рамках Програми Львів науковий на 2016-2017 роки

  1. Загальні положення

  1.1. Соціально-наукові проекти – заходи (конференції, лекції видатних вчених) скеровані на популяризацію науки та міста Львова як осередку науки та наукових досліджень, участь у яких беруть видатні науковці.
  1.2. Участь у конкурсі соціально-наукових проектів (надалі – конкурс) можуть брати соціально-наукові проекти, які відбуватимуться у місті Львові та які не мають комерційної мети.
  1.3. Заявки на фінансування соціально-наукових проектів у рамках конкурсу можуть подавати навчальні заклади, наукові інститути м. Львова та безпосередньо науковці (надалі - заявник), які активно займаються науковою діяльністю у м. Львові.
  2. Критерії відбору

  2.1. Переможцями конкурсу можуть бути не більше десяти проектів.
  2.2. Для участі у конкурсі заявники мають подати такі документи:
  2.2.1. Заяву на участь у конкурсі (наведено у додатку 1 до цього Положення) за обов’язковим погодженням з ректором чи проректором навчального закладу або наукового інституту.
  2.2.2. Склад організаційного комітету заходу, який подається на конкурс.
  2.2.3. Програму заходу, затверджену організаційним комітетом.
  2.2.4. Підтвердження участі у заході доповідачів (місцевих, національних та міжнародних), виступ яких планується під час проведення заходу.
  3. Винагорода

  3.1. Кожен проект, який стає переможцем цього конкурсу, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі не більше ніж 25 000,00 грн. (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір), що не повинно перевищувати 75% вартості проекту.
  4. Порядок відбору переможців

  4.1. Список номінованих проектів формує Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подій“.
  4.2. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює керівна рада Програми Львів науковий (надалі – Керівна рада), склад якої визначений у пункті 4.1 Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки.
  5. Порядок реалізації конкурсу

  5.1. Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подійвизначає дату оголошення початку конкурсу та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі на веб-сайті lvivconvention.com.ua.
  5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення керівна рада керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цього Положення.
  5.3. За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подійінформує заявників про прийняті рішення.
  5.4. Підставою для здійснення фінансування проектів є розпорядження Львівського міського голови про надання фінансової та організаційної підтримки заявникам згідно з цим Положенням.
  5.5. Виплату фінансової підтримки здійснює Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подій на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  5.6. Керівна рада залишає за собою право відмовити учаснику конкурсу у фінансуванні на будь-якому з етапів реалізації конкурсу у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.
  6. Фінансування

  6.1. Фінансування проектів, які перемогли у конкурсі, здійснюється через пряму оплату на рахунки контрагентів відповідно до кошторису, вказаного у заяві (додаток 1 до цього Положення).
  6.2. До фінансування приймаються такі статті витрат, вказані у кошторисі:
  6.2.1. Поселення гостей, але не більше ніж 990,00 грн. за ніч.
  6.2.2. Харчування гостей, але не більше ніж 150,00 грн. з особи.
  6.2.3. Технічне обладнання.
  6.2.4. Послуги перекладачів.
  6.2.5. Оренда конференц-залу.
  6.2.6. Пасажирські перевезення.
  6.2.7. Дизайн, друк поліграфічної та промоційної продукції.
  6.2.8. Ознайомчі екскурсії містом.  Директор ЛКП
  “Агенція з підготовки подій“ Л. Остапчук
  Додаток 1
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів  (місце печатки навчального закладу)
  Львів, _________________
  (дата)
  Керівній раді
  Програми Львів науковий

  ЗАЯВА*
  про участь у конкурсі соціально-наукових проектів
  у рамках Програми Львів науковий

  1. ПІБ / Назва навчального закладу (Заявник) ____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Сфера діяльності заявника _________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Назва заходу, який подається на конкурс ______________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. Детальний опис заходу _____________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  5. Інформації про попередні заходи (якщо захід відбувається регулярно) ______________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. Програма заходу __________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  7. Кошторис заходу з поділом на певні категорії витрат з визначенням витрат, які фінансує організатор заходу**
  8. Передбачуваний обсяг дофінансування з міського бюджету м. Львова у гривнях (максимально 75% вартості проекту; не більше ніж 25 000,00 грн.) ___________________________________________________
  9. Контактна особа ___________________________________________
  ім’я та прізвище
  ______________________________________________________________________
  факультет, посада, телефон, e-mail

  * Обов’язкове погодження заяви ректором чи проректором навчального закладу
  ** Приклади категорій витрат наведено у таблиці 1
  Таблиця 1
  Приклади категорій витрат

  № з/п
  Категорія витрат
  Орієнтовна вартість
  Джерела фінансування
  Організа-тор
  Міський бюджет
  м. Львова
  1.
  Витрати на дорогу до/з Львова (квитки тощо)
  2.
  Ночівля
  3.
  Харчування
  4.
  Оренда залу
  5.
  Оренда обладнання
  6.
  Послуги перекладача
  7.
  Промоційна діяльність (оголошення у пресі, плакати, листівки, у тому числі друк мін. 100 шт. плакатів формату B1
  (100x70 см) тощо)
  8.
  Можливий гонорар за лекції
  9.
  Перевезення під час проведення заходу
  10.
  Розважальна програма
  11.
  Інші
  Всього

  _____________________________
  підпис заявника
  Директор ЛКП
  “Агенція з підготовки подій“ Л. Остапчук

  Додаток 2
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів
  КРИТЕРІЇ
  визначення переможців конкурсу
  соціально-наукових проектів

  Найменування критерію
  Кількість балів*
  1.Статус конференції (міжнародна, національна, місцева) відповідно до міжнародних критеріїв
  2.Міжнародне визнання (досягнення) учасників (спікерів) конференції
  3.Національне визнання (досягнення) учасників (спікерів) конференції
  4. Значимість конференції (питань, які обговорюються/ вирішуються) для національного / місцевого наукового середовища
  5.Проведення конференції на регулярній основі
  6.Наявність підтримки наукових інститутів, навчальних закладів
  7.Наявність підтримки / визнання заходу Національною Академією Наук України
  8.Фінансовий внесок організаторів в організацію заходу (сума та відсоток від загального бюджету заходу)
  * Максимальна оцінка за кожним з критеріїв – 10 балів
  Директор ЛКП
  “Агенція з підготовки подій“ Л. Остапчук
  Додаток 2
  до Програми “Львів науковий“
  на 2016-2017 роки
  ПОЛОЖЕННЯ
  про премію Львівського міського голови талановитим вченим
  у рамках Програми Львів науковий на 2016-2017 роки
  1. Загальні положення

  1.1. Премія Львівського міського голови талановитим вченим, які займаються науковою роботою – це фінансова винагорода, стимул займатися науковою діяльністю у місті Львові, інструмент для розвитку наукового потенціалу міста та популяризація міських наукових досягнень в Україні та за кордоном.
  1.2. Участь у конкурсі на премію Львівського міського голови талановитим вченим (надалі – конкурс) можуть брати науковці, які займаються активною науковою діяльністю у місті Львові протягом останніх трьох років.
  1.3. Заявки на отримання премії можуть подаватися навчальними закладами, науковими інститутами м. Львова та самими науковцями (надалі - заявник), які активно займаються науковою діяльністю у м. Львові.
  2. Критерії відбору

  2.1. Переможцями конкурсу можуть бути не більше десяти науковців.
  2.2. Для участі у конкурсі заявники мають подати заявку на отримання премії (бланк заявки про участь у конкурсі на премію Львівського міського голови талановитим вченим наведено у додатку 1 до цього Положення) за обов’язковим погодженням її з проректором з наукової роботи навчального закладу / директором науково-дослідного інституту.
  2.3. Учасник може брати участь у конкурсі один раз на 5 років.
  3. Винагорода

  3.1. Кожен заявник, який стає переможцем, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі 25 000,00 грн. (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір).
  4. Порядок відбору переможців

  4.1. Список заявок формує Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подій“.
  4.2. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює керівна рада Програми Львів науковий (надалі – Керівна рада), склад якої визначений у пункті 4.1 Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки.
  5. Порядок реалізації конкурсу

  5.1. Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подійвизначає дату оголошення початку прийому заявок на преміювання та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі на веб-сайті lvivconvention.com.ua.
  5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цього Положення.
  5.3 За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подій інформує заявників про прийняті рішення.
  5.4. Підставою для здійснення виплати премії Львівського міського голови є розпорядження Львівського міського голови про преміювання згідно з цим Положенням.
  5.5. Виплату премії здійснює Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подійна підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  5.6. Офіційна церемонія вручення премії відбувається через вручення Львівським міським головою сертифікату премії Львівського міського голови на публічній урочистій церемонії нагородження.
  5.7. Керівна рада залишає за собою право відмовити заявнику у виплаті премії на будь-якому з етапів реалізації конкурсу у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.
  6. Фінансування

  6.1. Фінансування виплати премії Львівського міського голови переможцям здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок переможця, відкритий у банківській установі України державної форми власності.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  В. о. директора департаменту розвитку Б. Мандзик


  Додаток 1
  до Положення про премію
  Львівського міського голови
  талановитим вченим
  (місце печатки навчального закладу)
  Львів, _________________
  (дата)
  Керівній раді
  Програми Львів науковий

  ЗАЯВКА*
  про участь у конкурсі на премію Львівського міського голови талановитим вченим у рамках Програми Львів науковий

  1. ПІБ, назва навчального закладу (Заявник) ____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Сфера діяльності заявника _________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Освіта заявника ___________________________________________
  ________________________________________________________________
  4. Поточне місце роботи _____________________________________
  ________________________________________________________________
  5. Відзнаки, якими володіє заявник ____________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. Найважливіші наукові досягнення ___________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  7. Індекс Гірша**, кількість цитувань за даними науково-метричної бази SciVerse Scopus _____________________________________________
  ________________________________________________________________
  8. Сумарний коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор)*** видань, в яких публікувався номінант ________________________________________
  9. Наукові публікації _________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  10. Рекомендаційні листи _____________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  11. Членство у редакційних радах загальновизнаних наукових видань ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  12. Контактна особа __________________________________________
  ім’я та прізвище
  ______________________________________________________________________
  факультет, посада, телефон, e-mail


  * Обов’язкове погодження заявки проректором з наукової роботи навчального закладу / директором науково-дослідного інституту
  ** Індекс Гірша – показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їх цитування
  *** Коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор) – коефіцієнт співвідношення цитування наукових видань, який визначає їхню інформаційну значимість


  _____________________________
  підпис заявника

  Директор ЛКП
  “Агенція з підготовки подій“ Л. Остапчук  Додаток 2
  до Положення про премію
  Львівського міського голови
  талановитим вченим
  КРИТЕРІЇ
  визначення переможців конкурсу на премію Львівського міського голови талановитим вченим

  Найменування критерію
  Кількість балів*
  1.Високий ранг і міжнародне визнання досягнень кандидата (враховується висвітлення академічної активності номінанта у мас-медіа, професійних науково-популярних виданнях тощо)
  2.Наявність наукових відзнак
  3.Значний внесок заявника у розвиток місцевого наукового середовища та освіти
  4. Наявність наукових робіт / статей (у тому числі англійською мовою) та рівень цитування (Індекс Гірша за науково-метричною базою даних SciVerse Scopus) наукових видань, у яких публікувались наукові роботи/статті кандидата
  5.Сумарний коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор) наукових видань, у яких опубліковано статті кандидата (членство у редакційних колегіях загальновизнаних наукових журналів)
  6.Наявність викладацького стажу, практики
  7.Наявність вітчизняних і міжнародних патентів
  8.Усні доповіді на міжнародних конференціях
  9.Керівництво або участь у міжнародних наукових проектах, які одержали грантове фінансування
  10.Кількість кандидатів (докторів) наук, підготованих під керівництвом номінанта
  11.Міжнародна діяльність науковця (читання лекцій за кордоном, участь в опонуванні дисертаційних робіт, рецензування наукових робіт на запрошення іноземних академічних інституцій )
  12.Високий ранг і міжнародне визнання досягнень кандидата (враховується висвітлення академічної активності номінанта у мас-медіа, професійних науково-популярних виданнях тощо)
  * Максимальна оцінка за кожним з критеріїв – 10 балів

  Директор ЛКП
  “Агенція з підготовки подій“ Л. Остапчук
  Дата оприлюднення: 09/22/2016