УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА28-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6513


від 09/04/2020
Про надання дозволу на розроблення змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском)Керуючись ст. ст. 8, 18, п. 3 ст. 10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні“, міська рада ухвалила:
1. Дозволити розроблення змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, генерального плану м. Львова та положень затвердженої містобудівної документації (схема додається).
2. Визначити замовником розроблення та відповідальним за фінансування змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
3. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування:
3.1. Звернутись до Державного підприємства “Державний інститут проектування міст “Містопроект“ – автора-розробника містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ щодо укладення відповідного договору.
3.2. Забезпечити розроблення містобудівної документації:
3.2.1. Відповідно до вимог ДБН Б.1.1-14:2017 “Склад та зміст детального плану території“.
3.2.2. Разом з розробленням планувальної структури забудови території, плану червоних ліній вулично-дорожньої мережі; з визначенням містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок у комплексі з оточуючою забудовою на суміжних територіях; з пропозиціями з інженерного забезпечення та захисту території; з необхідними заходами щодо дотримання природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних нормативів та вимог з ліквідації аварійних ситуацій.
3.2.3. З врахуванням інтересів власників нерухомості та дійсних землекористувачів у межах визначеної території.
3.2.4. З додатком на електронному носії, виконаним ліцензованою геодезичною організацією у цифровому вигляді з прив’язкою до місцевої системи координат контурів проектованих об’єктів, вулиць, проїздів та роздруківкою їх координат.
3.3. Сприяти в організації проведення громадського обговорення містобудівної документації відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
3.4. Надати визначеному у встановленому порядку розробнику містобудівної документації вихідні дані на розроблення змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском)
3.5. Скласти і затвердити завдання на проектування за погодженням з розробником.
3.6. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском)
3.7. Після розроблення змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) для врахування громадських інтересів організувати громадське обговорення та звернутись з заявою до управління “Секретаріат ради“ про проведення громадського слухання.
Відповідальний: начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
4. Управлінню “Секретаріат ради“ забезпечити у встановленому порядку проведення громадського слухання містобудівної документації з врахуванням пп. 3, 4, 5 п. 3 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.
5. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування подати міській раді на затвердження зміни до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) з врахуванням здійснених погоджень та результатів громадського обговорення.
6. Після затвердження змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) детальний план території житлового району ˮПід Голоскомˮ (зі змінами) вважати чинним в частині, в якій він не суперечить змінам до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском).
7. Після затвердження змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском) здійснити коригування детального плану території житлового району ˮПід Голоскомˮ з метою приведення його у відповідність до затверджених змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском).
Відповідальний: начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 17.05.2019 № 478 “Про надання дозволу на розроблення змін до затвердженої містобудівної документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 5. Зонування Шевченківського району“ (у районі житлового району Під Голоском)“.
9. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 09/10/2020